Jump to content

Верници питају атеисте

Оцени ову тему


Guest свештеник Иван

Препоручена порука

то што ви незнате, ми верујемо. Тачно, постоји први Узрок. Тај први Узрок је Бог. Дакле, дошли смо до тога да ни атеисти не негирају први Узрок. Разлика између њих и нас је што они тај Узрок не знају, а ми верујемо да тај Узрок мора бити Словесно Биће. Јер, није узрокован хаос већ склад и законитости. Свет сувише интелигентно функционише да би могао имати неинтелигентни узрок

Ali ako je besmisleno da je svet koji je nastao slučajno, ovako komplikovan, zakonit i "inteligentan", onda je besmisleno i da oduvek postoji Bog koji je svemoguć, savršen, inteligentan, komplikovan. Zar nije podjednako besmisleno da je oduvek postojao Bog, odakle potiče,  i on mora imati neki početak, poticati od nečega, uostalom ovaj svet je nastao kao prost pa onda interakcijama postajao  sve složeniji pa zar nije onda besmisleno tvrditi da oduvek postoji nešto najsavršenije, uostalom ako je napočetku postojao samo Bog kako je onda on od ničega stvorio sve?

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Ајде да кажемо да је неко створио БОГА и да БОГ има почетак и да све идемо уназад,морали бисмо доћи до неког првог у низу,ако све има почетак,јел` да?Тај први је онда имао живот по себи,нико му га није дао а био је жив јер је створио неког ``претка`` БОЖИЈЕГ.Ако му нико није дао живот онда га је он имао по себи.

Link to comment
Подели на овим сајтовима

А како вјерујеш да је материја оживјела?

Ovde bih kao odgovor preneo tekst o Abiogenezi sa sajta Teorija evolucije:

http://www.teorijaevolucije.com/abiogeneza.html

Abiogeneza

   Teorija gravitacije je naučni model koji objašnjava kako tela koja poseduju masu deluju jedna na druge, i koje zakonitosti vladaju među njima. Međutim, otkud telima masa uopšte? Zašto materija ima težinu? Postoje razne hipoteze, ali za sada niko nije potpuno siguran. Šta ovo znači za nauku? Upravo ono što je napisano: mi znamo kako gravitacija deluje i kako nastaje, ali ne znamo odakle ona potiče.

U okviru nauke o životu, imamo jednu sličnu situaciju. Kao što je prikazano na ostalim tekstovima na ovom sajtu, mi danas imamo mnogo podataka o promenama živih vrsta kroz istoriju. Znamo da je život u početku bio veoma jednostavan, da se razvijao kroz vreme kroz procese evolucije, i možemo danas te procese da posmatramo i merimo. Ovi podaci i informacije su deo teorije evolucije, naučnog modela razvoja živog sveta na Zemlji, koja se danas nalazi van svake razumne sumnje.

   Pitanja nastanka života nije deo teorije evolucije. Bez obzira da li je prva ćelija nastala hemijskim procesima, ili je prvu ćeliju stvorio Bog, ili su je konstruisali vanzemaljci - procesi evolucije su počeli da deluju tek nakon što je već postojalo prvo živo biće koje se moglo razmnožavati uz promene.

   Umesto evolucije, nastankom života se bavi teorija abiogeneze. Za razliku od evolucije, abiogeneza je tek u začetku, i bavi se predmetom koji je veoma kompleksan, težak za ispitivanje (iz razloga koje ćemo objasniti u daljem tekstu), i kojim se bavi mnogo manji broj naučnika.

   Mada se ovaj sajt bavi prvenstveno evolucijom, vredi baciti pogled na ono što danas znamo o abiogenezi, načinima na koji se ona mogla odigrati, i pravcima istraživanja u ovoj oblasti.

1. Šta je to organizam?

   Da bi smo razumeli šta abiogeneza pokušava da objasni, pogledajmo za trenutak od čega se sastoji život kakav danas poznajemo.

   Osnovna jedinica života je ćelija. Svi organizmi na svetu počinju svoj život od jedne jedine ćelije, uključujući tu i čoveka (koji počinje život kao oplođena jajna ćelija u materici svoje majke). Najprostiji organizmi na svetu su jednoćelijski, i prema tome, zadatak abiogeneze je da pokuša da nađe način na koji su takvi organizmi mogli nastati (teorija evolucije je već pokazala kako se život razvijao od te tačke nadalje). Da bi smo to istražili, moramo prvo pogledati od čega se sastoji jedna standardna prosta bakterijska ćelija.

Постављена слика

Ćelija je ograničena membranom, koja se sastoji od dvostrukog zida sačinjenog od masnih kiselina. Unutrašnjost ćelije je ispunjena citoplazmom, rastvorom u kome se nalazi celokupna mašinerija života. Ova mašinerija se sastoji od tri osnovna dela koji upravljaju procesima koji omogućavaju život.

   Proteini su “radnici” u okviru ćelije. Skoro svi procesi koji se odvijaju unutar ćelije su funkcija proteina. Proteini unose hranu u ćeliju, pretvaraju tu hranu u upotrebljivu energiju, izbacuju otpadne materije, kontrolišu jedni druge, popravljaju oštećenja...

   DNK, dezoksiribonukleinska kiselina, predstavlja “kontrolni centar” ćelije. Nizovi baza u okviru DNK sadrže kodove na osnovu kojih se proizvode proteini, kao i sekvence koje određuju koliko čega će se proizvoditi u kojim uslovima, i signale koji kontrolišu glavne događaje u životu ćelije (recimo, kada će ćelija početi da se deli).

   RNK, ribonukleinska kiselina, se javlja u nekoliko različitih oblika. Prvi oblik vrši ključnu funkciju u proizvodnji proteina. Naime, proteini se ne proizvode na osnovu DNK kodova: umesto toga, DNK kod biva prvo iskopiran u RNK kod, koji zatim na velikim molekularnim strukturama poznatim kao ribozomi služi kao osnova za proizvodnju proteina. Ovi lanci RNK koji tako prenose poruku od DNK do ribozoma se nazivaju mRNK (‘m’ dolazi od “messenger”, engleske reči za “glasnika”)

http://www.teorijaevolucije.com/abiogeneza_pictures/image002.gif

Međutim, naučnici su dugo bili iznenađeni činjenicom da su sami ribozomi većim delom sastavljeni od RNK. Ova, ribozomalna RNK (rRNK) igra ključnu ulogu u objašnjenju abiogeneze.

   Proteini su lančani molekuli, sastavljeni od manjih delova poznatih kao amino-kiseline. DNK sadrži informacije o tome koje amino-kiseline treba povezati u kakvom redu da bi se proizveo određeni protein. Te informacije bivaju iskopirane na mRNK, koja onda ide do ribozoma, koji onda povezuju jednu po jednu amino-kiselinu u lanac, dok na kraju ne nastane čitav protein. Amino-kiseline, međutim, ne idu same od sebe do ribozoma: tamo ih nose, jednu po jednu, posebni molekuli transportne RNK (tRNK).

   Konačno, tu su razni oblici malih RNK molekula koji kontrolišu koji geni će biti kopirani sa DNK, menjaju druge RNK molekule, i ponekad učestvuju u reakcijama zajedno sa proteinima. RNK, otud, obavlja veliki broj funkcija u ćeliji – još jedna činjenica koja će biti veoma važna za abiogenezu.

   Vratimo se sada našem osnovnom pitanju: kako je ovakav sistem mogao nastati spontano, dejstvom prirodnih zakona? Naučnici su ubrzo otkrili da je ovo pitanje previše kompleksno, i da je potrebno podeliti ga u tri potpitanja:

kako su nastali osnovni molekuli koji čine žive organizme danas?

koji molekuli su neophodni za prvo živo biće?

kako su se ti molekuli organizovali u prvo živo biće?

2. Sastavni Delovi

   Uri i Miler su još 1953. godine izveli svoj čuveni eksperiment kojim su pokazali da amino-kiseline mogu nastati kroz spontane hemijske reakcije u atmosferi za koju se tada smatralo da je postojala na ranoj zemlji. Praktično svi kreacionistički tekstovi o nastanku života pominju ovaj eksperiment, i ukazuju na probleme sa njime: atmosfera verovatno nije bila onakva kao što su Uri i Miler mislili, u njihovim eksperimentima ne nastaju sve amino-kiseline koje se nalaze u današnjim živim organizmima, itd.

    To je sve tačno. Ali Miler-Uri eksperiment je izveden pre više od pedeset godina, i jedini značaj njihovih rezultata je to što su prvi pokazali da je takva “slučajna sinteza” uopšte moguća, pod bilo kakvim uslovima. Od njihovog eksperimenta do danas, naučnici su našli da razne amino-kiseline (preko sedamdeset različitih vrsta, daleko više nego dvadeset amino-kiselina koje se pojavljuju u modernim organizmima) nastaju raznim mehanizmima, na najrazličitijim mestima. Pokazano je da uslovi slični onima u blizini podvodnih vulkanskih izvora, na primer, generišu ne samo masivne količine amino-kiselina, već i osnovnih masti. Još značajnije, iz razloga koje ćemo obraditi malo niže, nađeno je preko dvadeset načina pomoću kojih mogu spontano nastati značajne količine purinskih i pirimidinskih baza, osnovnih sastojaka u sklopu RNK i DNK.

Jedna zanimljiva obzervacija dolazi iz astronomije. Pre svega, ostaci više različitih meteorita sadrže značajne količine amino-kiselina i drugih organskih supstanci (najznačajniji od ovih je Murčison meteor, nađen u Australiji, u kome je nađena mešavina više desetina različitih amino-kiselina). Astronomi su ustanovili da komete sadrže velike količine istih ovih supstanci, i da su organski molekuli sveprisutni na mnogim neočekivanim mestima u svemiru. Veoma kompleksni policiklični organski molekuli su čak nađeni u ogromnim količinama kako plutaju kroz svemir u okviru nebula! Otud, mi znamo da je velika količina takvih materijala došla na zemlju u ranom periodu njenog razvitka. Ono što ne znamo je da li su ti materijali bili važni za nastanak života na zemlji, ili je život nastao nekim drugim putem... Za sada, svemir kao izvor materijala je samo jedna od mogućih hipoteza.

    U svakom slučaju, danas više nije pitanje da li osnovne supstance koje čine život mogu nastati nezavisno, same od sebe – znamo da mogu, i stotine eksperimenata izvršene u zadnjih pedeset godina to potvrđuju. Naučnici su pokazali da ovi sastavni delovi nastaju u prisustvu kiseonika, u odsustvu kiseonika, u udarima meteorita, u eksplozijama vulkana, pored gasnih izvora na dnu okeana... No, sledi pitanje kako su se ove sastavne jedinice povezale u prvu živu ćeliju?

Постављена слика

Koji delovi su neophodni?

   Na ovom sajtu se nalazi i tekst o kompleksnosti života, koji objašnjava kako i zašto detalji potrebni za život izviru neprestano iz interakcija elemenata živih bića sa okolnom prirodom. Kod prvih organizama, ovi procesi objašnjavaju poreklo nekoliko osnovnih delova ćelije.

   Na primer, ćelijske membrane su elementi živih bića koji se formiraju sami od sebe, u procesu koga možemo uživo da posmatramo. Ćelije poseduju membrane koje se sastoje od takozvanih amfifiličnih molekula (najčešće su u pitanju masne kiseline). Ovi molekuli se sastoje od dva dela: jednog koji je hidrofiličan (privlači vodu), i drugog koji je hidrofobičan (biva izbačen iz vode). Kada ubacimo ovakve molekule u vodenu sredinu, oni se automatski orjentišu tako da se hidrofilični delovi okrenu ka vodi, a hidrofobični jedni ka drugima. Ovim procesom, bez ikakvih dodatnih manipulacija, sama od sebe nastaje dvostruka membrana kakvu vidimo i u današnjim ćelijama.

   Štaviše, ovakve membrane same od sebe upijaju dodatne amfifilične elemente iz svoje okoline, sve dok ne izrastu do određene veličine; tada, jedna "ćelija" se sama od sebe deli na dve! Kod današnjih organizama, ovo je veoma komplikovan i kontrolisan proces, ali kod prvih organizama bi ovi jednostavni procesi bili dovoljni za replikaciju. Time je rešen problem nastanka ćelijske membrane.

    Druga stvar koju možemo izbaciti iz razmatranja će mnogima biti veoma iznenađujuća: radi se o samoj DNK. Kao što smo već videli ranije u ovom tekstu, informacije sadržane u DNK prvo moraju da se iskopiraju u RNK da bi mogle da se koriste. Takođe, ako pogledamo hemijsku strukturu DNK i RNK, možemo da zapazimo da su one praktično identične. Razlike (označene plavom bojom na slici) su minimalne: jedan jedini atom kiseonika je uklonjen, i to ne sa baza koje sadrže informacije, već sa šećera riboze, koji služi samo da drži baze povezane u nizu. Jedna od DNK baza, timin, je u RNK zamenjena veoma sličnom bazom uracilom (razlika je opet minimalna, čini je samo jedna dodata metil grupa).

    Čemu DNK onda uopšte služi, zašto postoji? Razlog je stabilnost. DNK je mnogo stabilnija od RNK, što omogućava organizmima da budu veći i kompleksniji. Organizam koji svoje informacije čuva na RNK može da preživi i da se razmnožava, ali ima granicu koju ne može da pređe: ako njegovi geni postanu preveliki, i ako evoluira previše novih gena, statistička verovatnoća da će se njegova RNK raspasti na nekom važnom mestu postaje prevelika.

    Prvobitni organizmi su, po pretpostavci, bili primitivni. Prema gornjem, možemo da pretpostavimo da bi oni svoje gene držali na RNK nizovima, i da je DNK nastala tek kasnije – evolutivni korak koji je omogućio nastanak prvih kompleksnih organizama, i koji je druge organizme zasnovane na RNK brzo potisnuo van slike.

    Ostaju nam, dakle, proteini i RNK – odake su oni došli. Ovo je dugo vremena bila najveća misterija abiogeneze.

Proteini su centar današnjeg života. Njihova glavna funkcija je kataliza, ubrzavanje hemijskih reakcija koje bi inače bile previše spore da omoguće upotrebu energije u procesima neophodnim da bi život opstao. Ribozomi, koji proizvode proteine, su kompleksne strukture koje se i same sastoje od nekoliko proteina, okupljenih oko dugačkog lanca rRNK. Krajnje je neverovatno da bi takva struktura mogla nastati sama od sebe. A ako nije, kako onda objasniti paradoks – ako su proteini potrebni za proizvodnju proteina, kako je nastao prvi protein?

    Odgovor na ovo pitanje je počeo da se javlja tek početkom osamdesetih godina prošlog veka, kada su otkrivene dve krajnje iznenađujuće stvari. Prvo je otkriveno da u ribozomima, katalizu reakcije koja od pojedinačnih amino-kiselina proizvodi protein ne vrše drugi proteini, već molekuli rRNK i tRNK. Proteini služe samo da stabilizuju i optimizuju proces!

    Istovremeno, usledila je čitava bujica otkrića novih katalitičkih RNK molekula, sa specifičnim funkcijama katalize identičnim onima koje obavljaju proteini. Otkriveni su RNK molekuli koji povezuju amino-kiseline jedne sa drugima (primitivni ribozomi), koji seku, vezuju ili kopiraju druge RNK molekule ili delove samih sebe, koji povezuju pojedinačne amino-kiseline sa specifičnim RNK molekulima (formirajući tako primitivnu tRNK), itd.

   Drugim rečima, proteini su sekundarni RNK molekulima. Sve što je potrebno da nastane prvi živi organizam je ćelijska membrana (za koju smo već pokazali da nastaje sama od sebe), i katalitički RNK molekuli. Sve ostalo može da evoluira iz ove osnove.

4. RNK svet

    U roku od par godina, iz ovih osnova, kristalizovala se nova osnova mogućeg nastanka života. Po ovoj ideju, život se formirao u tri koraka.

   Prvo su nastali osnovni sastavni delovi RNK, kao i amfifilni molekuli, na jedan od nekoliko desetina mogućih načina.

   U drugom koraku, sastavni delovi RNK su se povezali u duže lance, neki od kojih su bili katalitički. Do danas, naučnici su u laboratoriji pokazali kako kroz prirodne procese od kratkih lanaca ugljenika (kojih ima mnogo u meteorima, vulkanskim gasovima, i mnogim drugim izvorima) mogu nastati kompletni RNK ciklični nukleotidi, koji se automatski formiraju u lance. Povrh toga, pokazano je da nekoliko prirodnih materijala (pogotovo glina) mogu da katalizuju nastanak više nizova iste sekvence. Kroz ovakve procese, bilo bi proizvedeno mnogo različitih kombinacija RNK molekula, mnogi od kojih imaju katalitičke osobine.

   U trećem koraku, ovi katalitički lanci postaju zarobljeni u membrane amfifiličnih molekula (čiji spontani nastanak je takođe pokazan i u prirodi i u laboratoriji). Ovo je tačka na kojoj počinje selekcija: većina protoćelija se pre ili kasnije raspala, i samo u nekolicini se razvila kombinacija katalitičkih osobina koja je omogućila replikaciju osnovnih elemenata. Ali čim se to pojavilo, sva ostala hemija života je od te tačke mogla da evoluira.

5. Zaključak

    Šta mi onda, na kraju, znamo o abiogenezi, šta pretpostavljamo, a šta još uvek nije jasno? Počnimo od početka, i pogledajmo jedan mogući put nastanka kojim se ovo moglo desiti...

    Znamo mnogo načina na koje osnovni molekuli koji čine život mogu nastati spontano. Baze koje čine DNK i RNK, amino-kiseline, osnovni šećeri...sve može nastati na mnogo različitih načina. Nismo sigurni koji od tih procesa je bio važan za život, a i dalje je moguće i da su prvi molekuli potrebni za život nastali nekim procesom za koga još uvek uopšte ne znamo.

    Znamo kako moglo doći do nastanka prvih nukleosida i nukleotida. Nukleosidi su pojedinačni delovi RNK lanca, sastavljeni od dva dela, riboze i baze. Nukleotidi su nukleosidi kojima je dodatna fosfatna grupa, što je neophodno za povezivanje u lanac.

    Takođe, znamo da nukleotidi, kada se jednom stvore, mogu biti lako povezani u dugačke lance pod vrlo jednostavnim uslovima (glina je veoma česta stvar u prirodi). Ovakvi procesi bi proizveli ogroman broj RNK molekula, od kojih bi mnogi imali različite katalitičke funkcije. Radi ilustracije, ako bi ovim procesom bio stvoren samo jedan gram RNK ukupno, taj gram bi mogao da se sastoji od 3.6x1018 (3.6 milijardi milijardi!) različitih molekula prosečne dužine od 250 nukleotida - a katalitički RNK molekuli počinju već na dužini od oko pedeset nukleotida.

    Znamo da određena grupa takvih molekula može da sadrži sve funkcije potrebne za njen opstanak: kopiranje i umnožavanje, uništavanje nepogodnih molekula, rekombinacija postojećih u nove forme, itd. Nismo sigurni kako je ova grupa tačno izgledala, koliko bi morala da bude velika, i kako i gde bi se ona održavala.

    Znamo da amino-kiseline lako nastaju spontano u prirodi (zapravo, njih je najlakše proizvesti). Znamo da razni RNK molekuli imaju funkcije specifične prema proteinima: da povezuju pojedinačne amino-kiseline u duže lance, da ih vezuju same za sebe ili za druge molekule RNK, da ih seku na komade i koriste kao izvore energije za druge reakcije... Takođe, znamo da masne kiseline mogu spontano nastati u prirodi, i da se one takođe spontano organizuju u membrane.

    Ne znamo kako su se svi ovi delovi povezali u prvu ćeliju, kako su te prve ćelije tačno izgledale, i kako su tačno funkcionisale (recimo, kako su funkcionisali prvi sistemi deljenja, koji je bio protok energije, itsl.).

    Mnogo toga je još uvek nepoznanica na polju abiogeneze, i malo je verovatno da ćemo naći odgovore u neposrednoj budućnosti. Nauci je potrebno vreme da proizvede rešenje za bilo kakav problem, a ovo je jedan od najvećih problema koji danas postoje. Takođe postoje razni dodatni faktori koje nismo obradili u ovom tekstu. Recimo, postoji nekoliko alternativnih modela koji prilaze problemu na potpuno drugačiji način, iz pozicije u kojoj se metabolički sistemi razvijaju pre genetskih. Moguće je da će odgovori doći iz jedne od ovih alternativa.

    Međutim, pažljiv čitalac ovog teksta može da primeti da je broj nepoznanica mnogo manji nego što je bio pre samo par decenija, i da su mnoga otkrića pronađena u ovoj potrazi za načinom nastanka života. U stvari, prethodna verzija ovog teksta, napisana samo četiri godine pre ove koju sada čitate, je imala znatno više "ne znamo" kategorija!

    Ostaje nam da vidimo šta će biti otkriveno u sledećim godinama i decenijama.

Link to comment
Подели на овим сајтовима

то што ви незнате, ми верујемо. Тачно, постоји први Узрок. Тај први Узрок је Бог. Дакле, дошли смо до тога да ни атеисти не негирају први Узрок. Разлика између њих и нас је што они тај Узрок не знају, а ми верујемо да тај Узрок мора бити Словесно Биће. Јер, није узрокован хаос већ склад и законитости. Свет сувише интелигентно функционише да би могао имати неинтелигентни узрок

Ali ako je besmisleno da je svet koji je nastao slučajno, ovako komplikovan, zakonit i "inteligentan", onda je besmisleno i da oduvek postoji Bog koji je svemoguć, savršen, inteligentan, komplikovan. Zar nije podjednako besmisleno da je oduvek postojao Bog, odakle potiče,  i on mora imati neki početak, poticati od nečega, uostalom ovaj svet je nastao kao prost pa onda interakcijama postajao  sve složeniji pa zar nije onda besmisleno tvrditi da oduvek postoji nešto najsavršenije, uostalom ako je napočetku postojao samo Bog kako je onda on od ničega stvorio sve?

Не видим у чему је бесмисленост вечног постојања Савршеног Бића (Бога)? Не можеш тврдити да је нелогично да и Бог нема узрок свог постојања (да представља карику у бесконачном ланцу каузалитета), јер је беспочетан, постоји "одувек". Уколико бисмо и Њему тражили узрок, онда Он више не би био Бог, већ би тај Његов узрок заслужио такво име. Хоћемо ли тако уназадад, бесконачно? Сам си рекао да је то бесмислено и да мора постојати ПОЧЕТАК.

И свети оци Цркве уче да је Бог свет сзворио у "семеном зачетку". У том "семену" били су утиснуте природне законитости. По тим законима је свет даље растао и напредовао. То је чак и библијски писац описао пре много, много година.

Једно је савршентво Бога, а друго је савршенство света. Између Бога и света постоји, у погледу природе једног и другог, онтолошка провалија. Бог јесте савршен и вечно је такав. Он није постајао савршен. Даље, не постоји разлог зашто је савршени Бог стварао свет. Тачно, и да није створио свет Он би и даље остао Бог, остао би савршен. Свет је створен без икаквог разлога, слободном љубављу Божијом.

Није Бог створио свет "из ничега", већ "ни из чега". Из небића у биће, призван је свет. Наука је на путу да један аспект тог чина ускоро и покаже ("Велики прасак", Хигсов бозон - "честица Божија" - енергија као почетак космоса).

Link to comment
Подели на овим сајтовима

DEJAN:

''Da li verujete u večnost,u bilo kom obliku?''

По свему судећи овај свемир би требало да се бесконачно шири. Постоје јаке индикације да се брзина ширења убрзава. Дакле научни консензус је за сад да нема довољно материје и енергије (разунајући тзв. тамну материју и енергију) да заустави ширење. Дакле овај свемир би требало вечно да траје. Тј. има свој временски почетак, али не и крај. Могуће је да је и бесконачно велик, али ми видимо само докле је светлост допрла до нас од почетка великог праска (супротно увреженим веровањима то НИЈЕ 13.7 милијарди светлосних година, колко је трајао свемир, него око 128 милијарди година јер треба урачунати ефекат ширења свемира.)

Међутим од Ајнштајна време не може изоловано да се посматра од простора јер не доживљавају сви исте догађаје да су се у истом тренутку десили. Заправо имамо четроводимензионо простор-време које постоји у ванвременском смислу као један математички систем.

''Materija prelazi iz jednog oblika u drugi i tako u nedogled,ni u takav oblik večnosti???''

karadjordje:

''Зар посматрајући материју не можете макар да наговијестите да је она вјечна јер нико није видио да она може да се уништи или да престаје да постоји?''

Не. По оној чувеној Е=мц на квадрат, материја може скроз да пређе у енергију. Пример: Хирошима и Нагасаки. Заправо у Церну они се сада и баве стварањем честица из чисте енергије. На субатомском нивоу НЕ ВАЖИ закон одржања масе. Заправо, у далекој будућности доминантна теорија за сада је да ће се сви протони распасти, да имају полуживот од неких 10 на 35ти година. Остаће на крају кад испаре све црне рупе само изоловани електрони, неутрини и фотони.

''У реду,али ако се материја мијења онда то значи да је нешто било прије материје од чега је настала материја па бисмо тако добили низ нечега што постоји.''

''Е то што ви незнате, ми верујемо. Тачно, постоји први Узрок. Тај први Узрок је Бог. Дакле, дошли смо до тога да ни атеисти не негирају први Узрок.''

Нормална каузалност се руши на почетку великог праска, као да питаш шта је северније од северног пола, илити које парче иде десно од крајње десног парчета на слагалици. Заправо, сами закони природе се мењају како се човек ближи том тренутку. Силе се уједињују за почетак. Електромагнетна и слаба, па јака, па гравитација. Као и код слагалице временски тренуци нису поређани на основу неке замишљене стрелице која пролази него ИНХЕРЕНТНО на основу садржине! Примера ради, ти у СВАКОМ тренутку мислиш да је управо тај тренутак садашњост. Каузалност није ништа неголи опис односа i veya  ИЗМЕЂУ тих тренутака. Али однос само сеже од ПРВОГ тренутка. Даље од тога, нема ни смисла причати о каузалности.

  • Волим 1

Бог је скоро па свемогућ. Он може све да уради... осим да изневери очекивања свог верника.

XIO

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Одговорио је Атеистички Јуришник слично томе али ја са питао да је заједничко енергији и материји да постоје.То ``потојање``како је настало?Ако материја није вјечна онда је неко створио то ``што постоји``.

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Sta vam je glavni oslonac, potpora u zivotu ?

i

Da li ste nekada imali neku veoma tesku situaciju u kojoj ste se osecali bespomocno ?

"Хришћанин увек треба да се радује. Радост је сведочанство његове вере. Радујте се, чеда моја, радујте се и онда кад паднете у велика и тешка искушења..." (Старац Никон Оптински)
 

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Sta vam je glavni oslonac, potpora u zivotu ?

i

Da li ste nekada imali neku veoma tesku situaciju u kojoj ste se osecali bespomocno ?

Glavni oslonac mi je moja porodica i šira i uža. Moji roditelji, moja supruga. Inače ideologija mi je naučni progres, smatram da će čovek svojim umom i otkrićima pobediti sve nevolje i patnju, da će spoznati sve što se može spoznati, da će pobediti sve probleme pa i starenje i smrt.

Da imao sam situacije u kojima sam se osečao bespomoćno, ja sam po zanimanju inženjer poljoprivrede ali ne radim nigde već živim od individualne proizvodnje, jednom sam se zadužio kupujući neke poljoprivredne mašine i opremu a rod je te godine podbacio. Ipak ono na šta sam ponosan jeste činjenica da se ni u jendom trenutku nisam "obratio" bogu za pomoć.

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Sta vam je glavni oslonac, potpora u zivotu ?

i

Da li ste nekada imali neku veoma tesku situaciju u kojoj ste se osecali bespomocno ?

Glavni oslonac mi je moja porodica i šira i uža. Moji roditelji, moja supruga. Inače ideologija mi je naučni progres, smatram da će čovek svojim umom i otkrićima pobediti sve nevolje i patnju, da će spoznati sve što se može spoznati, da će pobediti sve probleme pa i starenje i smrt.

Da imao sam situacije u kojima sam se osečao bespomoćno, ja sam po zanimanju inženjer poljoprivrede ali ne radim nigde već živim od individualne proizvodnje, jednom sam se zadužio kupujući neke poljoprivredne mašine i opremu a rod je te godine podbacio. Ipak ono na šta sam ponosan jeste činjenica da se ni u jendom trenutku nisam "obratio" bogu za pomoć.

Šta se dešava onda kada mozak zakaže - usled bolesti, neke uznemirenosti, brige itd? Kada se na neki način pomrači svest - razum i donesemo neku pogrešnu odluku?

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Маша:

''Како објашњавате сопствену потребу за правдом, када ће, како ви верујете, након смрти остат празнина, тј неће ничега бити?''

Па мислим да се одговор на ово намеће сам од себе. Ако је овај живот све што постоји без икакве прилике да се поправи неправда, онда питање правде постаје УТОЛИКО БИТНИЈЕ! Онда је ово мало живота што има злата вредно!

Шта је убица урадио жртви ако постоји вечни живот? Па искрено ништа посебно, само ју је одвео код бога мало раније него планирано. Добро, одвојио ју је од породице, али у поређењу са читавом вечношћу током које ће сви бити на окупу, ово је стварно занемарљиво.

Са друге стране, шта је урадио убица жртви ако нема загробног живота? Па убица је жртви узео све. Има ли ичег горе од тога? Зло оставља стварне, непоправљиве и неизбрисиве последице. Тако да ко год ко не верује у загробни живот има иоле трунку самилости према другима и нагона за одржање према себи не може а да не буде ВРЛО заинтресован за то да живимо у праведном свету.

Бог је скоро па свемогућ. Он може све да уради... осим да изневери очекивања свог верника.

XIO

Link to comment
Подели на овим сајтовима

  • Гости
Guest srna u izgubljenom raju

Човек је само једна врло компликована саморепродукујућа хемијска машина настала еволуцијом и природном селекцијом.

Ух, морам да признам да је ово веома тужна дефиниција човека. Одакле таквој машини словесност (разумност)? Одакле му моћ имагинације? Одакле му моћ да буде уметник? Одакле му моћ да воли? Зар је све то само машинерија и хемијска реакција?

ovo samo potvrdjuje definiciju covjeka koju je dao Dostojevski: "covjek je bice koje hoda na dvije noge i u sustini je nezahvalno"
Link to comment
Подели на овим сајтовима

Шта је убица урадио жртви ако постоји вечни живот? Па искрено ништа посебно, само ју је одвео код бога мало раније него планирано. Добро, одвојио ју је од породице, али у поређењу са читавом вечношћу током које ће сви бити на окупу, ово је стварно занемарљиво.

Чекај, ти си атеиста а верујеш у вечни живот и да душа након смрти одлази код Бога?
Link to comment
Подели на овим сајтовима

  • Гости
Guest свештеник Иван

Шта је убица урадио жртви ако постоји вечни живот? Па искрено ништа посебно, само ју је одвео код бога мало раније него планирано. Добро, одвојио ју је од породице, али у поређењу са читавом вечношћу током које ће сви бити на окупу, ово је стварно занемарљиво.

Овоме треба посветити много више пажње. Тренутно немам времена, али ћу баш ово питање највише потенцирати у разговору са вама. Дакле разговараћемо о животу и смрти, поготово о смрти.

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Придружите се разговору

Можете одговорити сада, а касније да се региструјете на Поуке.орг Ако имате налог, пријавите се сада да бисте објавили на свом налогу.

Guest
Имаш нешто да додаш? Одговори на ову тему

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Чланови који сада читају   0 чланова

    • Нема регистрованих чланова који гледају ову страницу
×
×
  • Креирај ново...