Jump to content

Zašto i kako Katolička Crkva proglašava svece?

Оцени ову тему


Препоручена порука

U ovoj temi ću nastojat objasniti ovo što piše u naslovu:

Zašto i kako Katolička Crkva proglašava svece?

Za to će mi trebati malo više vremena, pa vas molim da budete malo strpljivi.  klapklap

Mislim da je ova tema izvanredno važna.

Bez njenog razumijevanja ne možemo razumjeti ni što je Crkva ni čemu služi, ni što je pravi hrišćanski život i što uopće znači biti hrišćanin, koji je smisao hrišćanskog života.

A tema se dobro uklapa u ovo vrijeme pripreme za Božić...

Link to comment
Подели на овим сајтовима

"Vjerujem u jednu, svetu, katoličku i apostolsku Crkvu"

– molimo u ispovijesti vjere (Vjerovanju, Simbolu nikejsko-carigradskom).

Dakle, jedna od bitnih osobina Crkve je da je ona sveta.

A što znači da je Crkva sveta?

Katekizam Katoličke Crkve to ovako tumači:

"823 "Crkva je (...) - vjerujemo - nepropadljivo sveta, jer Krist, Sin Božji, koji se s Ocem i Duhom slavi kao `jedini Svet', Crkvu je kao svoju zaručnicu ljubio i za nju dao samoga sebe da je posveti te ju je sa sobom kao svoje tijelo združio i ispunio darom Duha Svetoga, na slavu Božju". Crkva je dakle "sveti Božji puk", i njezini se članovi zovu "svetima" (usp. Dj 9,13; 1 Kor 6,1; 16,1).

 

824 Crkva je sjedinjena s Kristom i po njemu posvećena; po njemu i u njemu ona takodjer biva i posvećujuća. Sve djelatnosti Crkve teže, kao svom cilju, "prema posvećenju ljudi u Kristu i proslavi Boga". Samo je u Crkvi pohranjena "punina sredstava spasenja". U njoj "po Božjoj milosti postižemo svetost".

 

825 "Crkva je već na zemlji urešena znacima prave, iako nesavršene svetosti". U svojim članovima ona treba istom postići savršenu svetost: "Poduprti tolikim i takvim sredstvima svi vjernici, kojega god staleža i položaja, od Gospodina su, svaki na svom putu pozvani, na onu savršenu svetost kojom je savršen sam Otac".

 

826 Ljubav je duša svetosti na koju su svi pozvani: "Ona upravlja svim sredstvima posvećenja, daje im dušu i vodi ih k njihovu dovršetku":Shvatila sam, ako Crkva ima tijelo, sastavljeno od različitih udova, da nije bez najpotrebnijega i najplemenitijega.

Shvatila sam da Crkva ima srce, i da to srce gori od Ljubavi. Shvatila sam da članove Crkve samo Ljubav potiče na djelo, i, kad bi se Ljubav ugasila, da apostoli ne bi više navijestali Evandjelje, mučenici bi odbili lijevati krv (...). Shvatila sam da Ljubav sadrži sva zvanja, da je ljubav sve, da obuhvaća sva vremena i sva mjesta (...) jednom riječju: da je vječna! (sveta Tereza od Djeteta Isusa, Autobiografski spisi)

 

827 "Dok Krist, svet, nevin, neporočan, nije poznavao grijeha, nego je došao samo da zadovolji za grijehe naroda, Crkva, koja u svom krilu obuhvaća grešnike, u isti mah sveta i uvijek potrebna čišćenja, neprestano provodi pokoru i obnovu". Svi se članovi Crkve, uključujući i njezine službenike, moraju priznavati grešnicima (usp. 1 Iv 1,8-10). U svima se, sve do svršetka vremena, jos nalazi kukolj grijeha pomiješan s dobrim žitom Evanđelja (usp. Mt 13,24-30). Crkva okuplja dakle grešnike zahvaćene Kristovim spasenjem, ali uvijek na putu posvećenja:

Crkva je sveta, iako u svom krilu obuhvaća grešnike, jer ona nema drugog zivota doli života milosti: živeći od njezina života, vjernici se posvećuju; odvraćajući se od njezina života, upadaju u grijehe i nerede koji priječe ižarivanje njezine svetosti. Zato Crkva trpi i čini pokoru za te grijehe, od kojih medjutim moze ozdraviti svoju djecu krvlju Kristovom i darom Duha Svetoga. (Pavao VI., Ispovijest vjere naroda Božjega)"

(nastavak slijedi ...)

Link to comment
Подели на овим сајтовима

(... nastavak)

A što je kršćanska svetost?

Katekizam Katoličke Crkve to ovako tumači:

2012 "Znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube (…) Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac medju mnogom braćom. Koje je pak predodredio, te je i pozvao; koje je pozvao, te je i opravdao; koje je opravdao, te je i proslavio" (Rim 8,28-30).

[28. А знамо да онима који љубе Бога све помаже на добро, њима који су позвани по намјери;

29. Јер које унапријед позна, унапријед и одреди, да буду саобразни лику Сина његова, да он буде Прворођени међу многом браћом.

30. А које унапријед одреди, оне и призва; а које призва оне и оправда; а које оправда оне и прослави.]

2013 "Svi vjernici, bilo kojeg staleža i stupnja, pozvani su na potpun kršćanski život i na savršenu ljubav". Svi su pozvani na svetost: "Budite dakle savršeni kao sto je savršen Otac vaš nebeski" (Mt 5,48):

[48. Будите ви, дакле, савршени, као што је савршен Отац ваш небески.]

Da postignu tu savršenost, neka se vjernici služe silama primljenim po mjeri Kristova dara da se (...) u svemu poslušni volji Očevoj posvete slavi Božjoj i službi bližnjemu. Tako će svetost Božjega naroda dati obilate plodove, kako to u povijesti Crkve izvrsno dokazuju životi tolikih svetaca.

2014 Duhovni rast teži za sve intimnijim sjedinjenjem s Kristom. To se sjedinjenje zove "mistično" jer po sakramentima, "svetim misterijima" [svetim tajnama], sudjeluje u Kristovu otajstvu [misteriju] a po njemu u otajstvu [misteriju] Presvetoga Trojstva [svete Trojice]. Bog nas sve zove u to intimno jedinstvo s njime, iako se samo nekima daju posebne milosti ili izvanredni znakovi toga mističnoga života kako bi se očitovalo da je nezasluženi dar koji je dan svima.

2015 Put savršenstva prolazi kroz križ. Nema svetosti bez odricanja i bez duhovnog boja. Duhovni napredak iziskuje askezu i mrtvljenje koji nas postupno privode miru i radosti blaženstava:

Tko se penje, neprestano ide od početka k početku; nikada ne prestaje počimati. Tko se uspinje, nikad ne prestaje željeti što već poznaje. (sveti Grgur Nisenski [Grigorije Niski], Homiliae in Canticum [Omilije na Pjesmu nad Pjesmama])

(nastavak slijedi ...)

Link to comment
Подели на овим сајтовима

(... nastavak)

Pokušajmo ovo još objasniti...

Bog je sama svetost, ali "Boga nitko nikada ne vidje; Jedinorođenac, Bog, koji je u krilu Očevu, on ga obznani" (Iv 1,18). U Sinu Božjemu, "Riječi koja je postala tijelo" (Iv 1,14), Božja je svetost ljudima postala na neki način "vidljiva" i "opipljiva" (usp. 1 Iv 1,1). Isus je pozvao svoje učenike da ga nasljeduju. Naravno da ljudi sami po sebi ne bi mogli učiniti ni koraka u tom pravcu. Spasitelj je sam rekao "bez mene ne možete učiniti ništa". Ali on onima koji u njega vjeruju "dade moć da postanu djeca Božja" (Iv 1,12).

Isus Krist je povjerio Crkvi da do kraja svijeta nastavi njegovo djelo spasavanja i posvećivanja ljudi. Crkva to i čini kad po svojim pastirima navješćuje svim narodima jedinoga Spasitelja svih ljudi i one koji povjeruju u svetim sakramentima [tajnama] preporađa na novi život, te im omogućuje da u njemu rastu dok se "Krist ne oblikuje" (Gal 4,19) u njima. Tako kršćanin koji zaista nasljeduje Krista i živi u intimnom jedinstvu s Njim, može s apostolom Pavlom reći: "Živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni" (Gal 2,20). Omogućiti ljudima da to ostvare glavna je misija Crkve!

Tu misiju (poslanje) crkveno Učiteljstvo vrši i tako što vjernicima pruža konkretne uzore ostvarene svetosti, određujući da se pojedinci koji su u životu postali živa slika Kristova, na poseban način štuju u crkvenoj zajednici kao sveci.

Što Katekizam Katoličke Crkve kaže o proglašavanju svetaca (kanonizaciji):

828 Kanonizirajući neke vjernike, to jest svečano proglašujući da su ti vjernici junački vršili kreposti i živjeli u vjernosti Božjoj milosti, Crkva priznaje moć Duha svetosti koji je u njoj, i podržava nadu vjernika pružajući im svece kao uzore i zagovornike. "Sveci i svetice bili su uvijek izvor i pocetak obnove u najtezim trenucima povijesti Crkve" (Ivan Pavao II., Christifideles laici). Doista, "svetost je tajno vrelo i neprevarljivo mjerilo njezine apostolske djelatnosti i njezina misionarskog zanosa" (Isto).

(nastavak slijedi ...)

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Nadam se da cemo ovog opsirnog uvoda u bogoslovlje i predavanja iz osnova rimokatolicke teologije (kao da opet slusam oca Radovana Bigovica) preci na konkretnu temu.

Призван или не, Бог је увек ту

Link to comment
Подели на овим сајтовима

(... nastavak)

Dakle, da sažmemo, čemu služi proglašavanje svetaca?

1. Svece nam Crkva daje kao uzore, primjere, dosljednoga kršćanskog života, života u potpunosti življenoga u Kristu i za Krista.

2. Svece nam Crkva daje kao zagovornike kod Boga, one kojima se molimo da nas zagovaraju (da se mole za nas) kod Boga.

Važno je naglasiti da oni koje je Crkva proglasila svetima čine samo mali dio onih koji su postigli spasenje.

Što se traži da bi netko mogao od Crkve biti proglašen svetim?

1.a. Mučeništvo

U prvim stoljećima Crkve najprije su bili javno štovani apostoli i mučenici (a svi apostoli su bili i mučenici, osim svetoj Ivana/Jovana). Važnost koju je Crkva davala mučenicima vidimo na primjeru svetog Stjepana/Stefana, prvog mučenika. Njega Crkva slavi odmah dan poslije Božića i to nije slučajno.

Kad pažljivo usporedimo život Isusov i život svetog Stjepana/Stefana vidjet ćemo da postoji potpuna podudarnost među njima u svim bitnim točkama. I u načinu kako su živjeli i što su radili, kako su “smetali” neprijateljima Božjim, kako je došlo do njihove smrtne osude, kako su smrt prihvatili iz ljubavi prema Bogu i svojim progoniteljima, kako su i u času smrti molili za svoje progonitelje...

Treba spomenuti da do mučeništva ne dolazi slučajno,

Isus je sam rekao:

“Sjećajte se riječi koju vam rekoh: 'Nije sluga veći od svoga gospodara.' Ako su mene progonili, i vas će progoniti; ako su moju riječ čuvali, i vašu će čuvati.” (Iv 15,20)

Ali rekao je također:

Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!" "Blago vama kad vas - zbog mene - pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!" (Mt 5, 10-11)

I sveti Pavao/Pavle apostol je napisao:

“A i svi koji hoće živjeti pobožno u Kristu Isusu, bit će progonjeni.” (2 Tim 3,12)

Ali napisao je također:

“Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač? Kao što je pisano: Poradi tebe ubijaju nas dan za danom i mi smo im ko ovce za klanje. U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.” (Rim 8, 35-39)

(nastavak slijedi ...)

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Nadam se da cemo ovog opsirnog uvoda u bogoslovlje i predavanja iz osnova rimokatolicke teologije (kao da opet slusam oca Radovana Bigovica) preci na konkretnu temu.

Rijetko kada papisti prelaze na konkretne teme.

Njihova je specijalnost ljubaznost i presipanje iz supljeg u prazno, sve dok im se sagovornik ne umori.

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Боље господине Завиша мобилишите своје снаге и знање на ово важно питање које смо овде покренули...

Призван или не, Бог је увек ту

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Придружите се разговору

Можете одговорити сада, а касније да се региструјете на Поуке.орг Ако имате налог, пријавите се сада да бисте објавили на свом налогу.

Guest
Имаш нешто да додаш? Одговори на ову тему

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Чланови који сада читају   0 чланова

    • Нема регистрованих чланова који гледају ову страницу
×
×
  • Креирај ново...