Jump to content

Registration Terms

Молимо вас да пронађете времена да погледате детаљно Правилник портала Поуке.орг. Ако се слажете са њима и желите да наставите са регистрацијом на сајту, једоставно кликните на "Региструј се" дугме које се налази испод текста. Да бисте отказали процес регистрације, једноставно се вратите на дугме "назад" на Вашем нет претраживачу. Имајте у виду да нисмо одговорни ни за једну поруку која се постује (напише). Не можемо јемчити или гарантовати тачност, потпуност или корисност нити једне поруке и нисмо одговорни за садржај порука на форуму. Поруке осликавају погледе и ставове самих аутора порука, а не и нужно ставове сајта Pouke.org. Сваки корисник који сматра да је нека порука на сајту спорна има одобрење да нас моментално обавести о томе путем e-maila. Ми имамо онда одговорност да уклонимо спорну поруку или поруке са сајта у предвиђеном року, ако утврдимо да је уклањање спорних порука неопходно. Сложићете се, користећи овај сервис, да нећете користити овај сајт да нећете пропагирати никакав материјал који је наменски лажан, клеветнички, нетачан, увредљив, вулгаран, узнемиравајући, обмањивачки, хулитељски, сексуално оријентисан, претећи, задирајући у туђу приватност или било какав садржај који подлеже законским санкцијама. Слажете се да нећете постављати материјал који је заштићен ауторким правима осим ако ауторска права нису Ваше власништво и власништво овог сајта.

Прочитао сам, разумео и слажем се са овим правилима и условима

×
×
  • Креирај ново...