Poslanica EfežanimaEfežanima, glava 4


Zaklinjem vas dakle ja, sužanj u Gospodinu: sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani!


Podnosite jedni druge u ljubavi;


trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira!


Jedno tijelo i jedan Duh - kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva!


Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst!


Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima!


A svakomu je od nas dana milost po mjeri dara Kristova.


Zato veli: Na visinu uzađe vodeći sužnje, dade dare ljudima.


Ono "uzađe" - što drugo znači doli to da i siđe u donje krajeve, na zemlju?


Koji siđe, isti je onaj koji i uzađe ponad svih nebesa da sve ispuni.


On i "dade" jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evađeliste, a druge za pastire i učitelje


da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova


dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove:


da više ne budemo nejačad kojom se valovi poigravaju i koje goni svaki vjetar nauka u ovom kockanju ljudskom, u lukavosti što put krči zabludi.


Nego, istinujući u ljubavi da poradimo te sve uzraste u Njega, koji je Glava, Krist,

Tweet thisPost on Facebook

od kojega sve Tijelo, usklađeno i povezano svakovrsnim zglobom zbrinjavanja po djelotvornosti primjerenoj svakomu pojedinom dijelu, promiče svoj rast na saziđivanje u ljubavi.


Ovo govorim i zaklinjem u Gospodinu: ne živite više kao što pogani žive - u ispraznosti pameti njihove:

Tweet thisPost on Facebook

zamračena uma, udaljeni od života Božjega, sve zbog neznanja koje je u njima, zbog okorjelosti srca njihova.


Sami su sebe otupili i podali se razvratnosti da bi u pohlepi počinjali svaku nečistoću.


Vi pak ne naučiste tako Krista,

Tweet thisPost on Facebook

ako ste ga doista čuli i u njemu bili poučeni kako je istina u Isusu:

Tweet thisPost on Facebook

da vam je odložiti prijašnje ponašanje, starog čovjeka, koga varave požude vode u propast,

Tweet thisPost on Facebook

a obnavljati se duhom svoje pameti


i obući novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine.


Zato odložite laž i govorite istinu jedan drugomu jer udovi smo jedni drugima.

Tweet thisPost on Facebook

Srdite se, ali ne griješite! Sunce nek ne zađe nad vašom srdžbom

Tweet thisPost on Facebook

i ne dajite mjesta đavlu.


Tko je krao, neka više ne krade, nego neka se radije trudi svojim rukama priskrbljivati da ima što podijeliti s potrebnim.

Tweet thisPost on Facebook

Nikakva nevaljala riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra, da prema potrebi saziđuje i milost iskaže slušateljima.

Tweet thisPost on Facebook

I ne žalostite Duha Svetoga, Božjega, kojim ste opečaćeni za Dan otkupljenja!


Daleko od vas svaka gorčina, i srdžba, i gnjev, i vika, i hula sa svom opakošću!

Tweet thisPost on Facebook

Naprotiv! Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe