Poslanica RimljanimaGlava 1


Pavao, sluga Isusa Krista, pozvan za apostola, odlučen za evanđelje Božje


koje Bog unaprijed obećavaše po svojim prorocima u Pismima svetim


o Sinu svome, potomku Davidovu po tijelu,


postavljenu Sinom Božjim, u snazi, po Duhu posvetitelju uskrsnućem od mrtvih, o Isusu Kristu, Gospodinu našem,


po kome primismo milost i apostolstvo da na slavu imena njegova k poslušnosti vjere privodimo sve pogane


među kojima ste i vi pozvanici Isusa Krista:

Tweet thisPost on Facebook

svima u Rimu, miljenicima Božjim, pozvanicima, svetima. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista.

Tweet thisPost on Facebook

Ponajprije zahvaljujem Bogu mojemu po Isusu Kristu za sve vas: što se vaša vjera navješćuje po svem svijetu.


Doista, svjedok mi je Bog - komu duhom svojim služim u evanđelju Sina njegova - da vas se

Tweet thisPost on Facebook

u svojim molitvama neprekidno spominjem i uvijek molim ne bi li mi se već jednom s voljom Božjom nekako posrećilo doći k vama.


Jer čeznem vidjeti vas da vam predam nešto dara duhovnoga te se ojačate, zapravo


da se zajedno s vama ohrabrim zajedničkom vjerom, vašom i mojom.

Tweet thisPost on Facebook

A ne bih htio, braćo, da ne znate: često sam bio nakanio doći k vama - i sve dosad bio spriječen - da i među vama uberem koji plod kao i među drugim narodima.


Dužnik sam Grcima i barbarima, mudracima i neznalicama.


Odatle moja nakana da i vama u Rimu navijestim evanđelje.


Ne stidim se, uistinu, evanđelja: ono je snaga Božja na spasenje svakomu tko vjeruje - Židovu najprije, pa Grku.


Jer pravednost se Božja od vjere k vjeri u njemu otkriva kao što je pisano: Pravednik će od vjere živjeti.


Otkriva se doista s neba gnjev Božji na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi koji istinu sputavaju nepravednošću.


Jer što se o Bogu može spoznati, očito im je: Bog im očitova.


Uistinu, ono nevidljivo njegovo, vječna njegova moć i božanstvo, onamo od stvaranja svijeta, umom se po djelima razabire tako da nemaju isprike.


Jer premda upoznaše Boga, ne iskazaše mu kao Bogu ni slavu ni zahvalnost, nego ishlapiše u mozganjima svojim te se pomrači bezumno srce njihovo.


Gradeći se mudrima, poludješe i


zamijeniše slavu neraspadljivog Boga likom, obličjem raspadljiva čovjeka, i ptica, i četvoronožaca, i gmazova.


Zato ih je Bog po pohotama srdaca njihovih predao nečistoći te sami obeščašćuju svoja tijela,


oni što su istinu - Boga zamijenili lažju, častili i štovali stvorenje umjesto Stvoritelja, koji je blagoslovljen u vjekove. Amen.


Stoga ih je Bog predao sramotnim strastima: njihove žene zamijeniše naravno općenje protunaravnim,


a tako su i muškarci napustili naravno općenje sa ženom i raspalili se pohotom jedni za drugima te muškarci s muškarcima sramotno čine i sami na sebi primaju zasluženu plaću svoga zastranjenja.


I kako nisu smatrali vrijednim držati se spoznaje Boga, predade ih Bog nevaljanu umu te čine što ne dolikuje,


puni svake nepravde, pakosti, lakomosti, zloće; puni zavisti, ubojstva, svađe, prijevare, zlonamjernosti; došaptavači,

Tweet thisPost on Facebook

klevetnici, mrzitelji Boga, drznici, oholice, preuzetnici, izmišljači zala, roditeljima neposlušni,


nerazumni, nevjerni, bešćutni, nemilosrdni.

Tweet thisPost on Facebook

Znaju za odredbu Božju - da smrt zaslužuju koji takvo što čine - a oni ne samo da to čine nego i povlađuju onima koji čine.This goes to iframe