Djela apostolskaDjela, glava 14


U Ikoniju isto tako uđoše u židovsku sinagogu i govorahu tako da povjerova veliko mnoštvo Židova i Grka.


Ali nepokorni Židovi razdražiše i podjariše pogane protiv braće.

Tweet thisPost on Facebook

Oni se ipak zadržaše duže vremena, smjeli u Gospodinu koji je svjedočio za Riječ milosti svoje, davao da se po njihovim rukama događaju znamenja i čudesa.


Mnoštvo se gradsko podvoji: jedni bijahu za Židove, drugi za apostole.

Tweet thisPost on Facebook

Pogani i Židovi sa svojim glavarima navališe da zlostave i kamenuju apostole.


Kada to opaziše, prebjegoše oni u likaonske gradove Listru i Derbu i okolicu.


Ondje su navješćivali evanđelje.

Tweet thisPost on Facebook

U Listri je sjedio neki čovjek uzetih nogu, hrom od majčine utrobe; nikada nije hodao.


Čuo je Pavla gdje govori.


Pavao ga pronikne pogledom, vidje da ima vjeru u spasenje pa mu iza glasa reče: "Uspravi se na noge!" On skoči i prohoda.


Kad mnoštvo ugleda što učini Pavao, povika likaonski: "Bogovi u ljudskom obličju siđoše k nama!"


I nazvaše Barnabu Zeusom, a Pavla Hermesom jer je Pavao vodio riječ.

Tweet thisPost on Facebook

Апостоли Павле и Варнава проповедају у Листри

A svećenik Zeusa Predgradskoga dovede pred vrata bikove i vijence te u zajednici s narodom htjede žrtvovati.


Kada su to dočuli apostoli Barnaba i Pavao, razdriješe haljine i uletješe u narod vičući:


"Ljudi, što to radite? I mi smo smrtnici, baš kao i vi! Navješćujemo vam da se od tih ispraznosti obratite k Bogu živomu koji stvori nebo i zemlju, more i sve što je u njima.


On je u prošlim naraštajima pustio da svi pogani pođu svojim putovima.


Ipak ne ostavi sebe neposvjedočena: dobročinstva iskazuje, s neba vam kišu daje i vremena plodonosna, napunja hranom i radošću srca vaša."


I tako govoreći, jedva sklonuše mnoštvo da im ne žrtvuje.

Tweet thisPost on Facebook

Uto iz Antiohije i Ikonija nadođu neki Židovi, pridobiju svjetinu te kamenuju Pavla i odvuku ga izvan grada misleći da je mrtav.


Kad ga pak okružiše učenici, usta on i uđe u grad. Sutradan ode s Barnabom u Derbu.


Pošto navijestiše evanđelje tomu gradu i mnoge učiniše učenicima, vratiše se u Listru, u Ikonij i u Antiohiju.

Tweet thisPost on Facebook

Učvršćivali su duše učenika bodreći ih da ustraju u vjeri jer da nam je kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje.


Postavljali su im po crkvama starješine te ih, nakon molitve i posta, povjeravahu Gospodinu u kojega su povjerovali.


Pošto su prešli Pizidiju, stigoše u Pamfiliju.

Tweet thisPost on Facebook

Прво мисионарско путовање апостола Павла

U Pergi navijestiše Riječ pa siđu u Ataliju.

Tweet thisPost on Facebook

Odande pak odjedriše u Antiohiju, odakle ono bijahu povjereni milosti Božjoj za djelo koje izvršiše.


Kada stigoše, sabraše Crkvu i pripovjediše što sve učini Bog po njima: da i poganima otvori vrata vjere.


I proveli su nemalo vremena s učenicima.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe