Evanđelje po IvanuGlava 1


U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog.


Ona bijaše u početku u Boga.


Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade


u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo;

Tweet thisPost on Facebook

i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.


Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan.


On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu.

Tweet thisPost on Facebook

Ne bijaše on Svjetlo, nego - da posvjedoči za Svjetlo.


Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet;


bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna.


K svojima dođe i njegovi ga ne primiše.


A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime,


koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego - od Boga.


I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine.


Ivan svjedoči za njega. Viče: "To je onaj o kojem rekoh: koji za mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!"


Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost.


Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu.


Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac - Bog - koji je u krilu Očevu, on ga obznani.


A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: "Tko si ti?",


on prizna; ne zanijeka, nego prizna: "Ja nisam Krist."


Upitaše ga nato: "Što dakle? Jesi li Ilija?" Odgovori: "Nisam." "Jesi li Prorok?" Odgovori: "Ne."


Tada mu rekoše: "Pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?"

Tweet thisPost on Facebook

On odgovori: "Ja sam glas koji viče u pustinji: Poravnite put Gospodnji" - kako reče prorok Izaija."


A neki izaslanici bijahu farizeji.

Tweet thisPost on Facebook

Oni prihvatiše riječ i upitaše ga: "Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni Prorok?"

Tweet thisPost on Facebook

Ivan im odgovori: "Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate,


onaj koji za mnom dolazi, kome ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući.


To se dogodilo u Betaniji s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.

Tweet thisPost on Facebook

Sutradan Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: "Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!"


To je onaj o kojem rekoh: "Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene!"


"Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu."

Tweet thisPost on Facebook

I posvjedoči Ivan: "Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu.


Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: 'Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.'


Ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji."


Sutradan opet stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika.

Tweet thisPost on Facebook

"Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: "Evo Jaganjca Božjega!"

Tweet thisPost on Facebook

Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom.

Tweet thisPost on Facebook

Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: "Što tražite?" Oni mu rekoše: "Rabbi" - što znači: "Učitelju - gdje stanuješ?"

Tweet thisPost on Facebook

Reče im: "Dođite i vidjet ćete." Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura.

Tweet thisPost on Facebook

Jedan od one dvojice, koji su čuvši Ivana pošli za Isusom, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra.


On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: "Našli smo Mesiju!" - što znači "Krist - Pomazanik".

Tweet thisPost on Facebook

Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: "Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!" - što znači "Petar - Stijena".

Tweet thisPost on Facebook

Sutradan naumi Isus poći u Galileju. Nađe Filipa i reče mu: "Pođi za mnom!"

Tweet thisPost on Facebook

Filip je bio iz Betsaide, iz grada Andrijina i Petrova.


Filip nađe Natanaela i javi mu: "Našli smo onoga o kome je pisao Mojsije u Zakonu i Proroci: Isusa, sina Josipova, iz Nazareta."


Reče mu Natanael: "Iz Nazareta da može biti što dobro?" Kaže mu Filip: "Dođi i vidi."


Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reče za njega: "Evo istinitog Izraelca u kojem nema prijevare!"

Tweet thisPost on Facebook

Kaže mu Natanael: "Odakle me poznaješ?" Odgovori mu Isus: "Vidjeh te prije negoli te Filip pozva, dok si bio pod smokvom."

Tweet thisPost on Facebook

Nato će mu Natanael: "Učitelju, ti si Sin Božji! Ti kralj si Izraelov!"


Odgovori mu Isus: "Stoga što ti rekoh: 'Vidjeh te pod smokvom', vjeruješ. I više ćeš od toga vidjeti!"

Tweet thisPost on Facebook

I nadoda: "Zaista, zaista, kažem vam: gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina Čovječjega."This goes to iframe