Evanđelje po LukiLuka, glava 6


Jedne je subote prolazio kroz usjeve. Učenici su njegovi trgali klasje, trli ga rukama i jeli.


A neki farizeji rekoše: "Zašto činite što subotom nije dopušteno?"


Odgovori im Isus: "Zar niste čitali što učini David kad ogladnje on i njegovi pratioci?


Kako uđe u Dom Božji, uze, pojede i svojim pratiocima dade prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko, nego samo svećenici?"


I govoraše im: "Sin Čovječji gospodar je subote!"

Tweet thisPost on Facebook

Druge subote uđe u sinagogu i stane naučavati. Bio je ondje čovjek kome desnica bijaše usahla.


Pismoznanci i farizeji vrebahu na nj da li subotom liječi kako bi našli u čemu da ga optuže.

Tweet thisPost on Facebook

A on je znao njihove namjere pa reče čovjeku s usahlom rukom: "Ustani i stani na sredinu!" On usta i stade.


A Isus im reče: "Pitam ja vas: je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo? Život spasiti ili upropastiti?"


Sve ih ošinu pogledom pa reče čovjeku: "Ispruži ruku!" On učini tako - i ruka mu zdrava.

Tweet thisPost on Facebook

A oni se, izbezumljeni, počnu dogovarati što da poduzmu protiv Isusa.

Tweet thisPost on Facebook

Onih dana iziđe na goru da se pomoli. I provede noć moleći se Bogu.


Kad se razdanilo, dozva k sebi učenike te između njih izabra dvanaestoricu, koje prozva apostolima:


Šimuna, koga prozva Petrom, i Andriju, brata njegova, i Jakova, i Ivana, i Filipa, i Bartolomeja,


i Mateja, i Tomu, i Jakova Alfejeva, i Šimuna zvanoga Revnitelj,

Tweet thisPost on Facebook

i Judu Jakovljeva, i Judu Iškariotskoga, koji posta izdajica.


Исус проповеда мноштву

Isus siđe s njima i zaustavi se na ravnu. I silno mnoštvo njegovih učenika i silno mnoštvo naroda iz cijele Judeje i Jeruzalema, iz primorja tirskog i sidonskog


nagrnuše da ga slušaju i da ozdrave od svojih bolesti. I ozdravljali su oni koje su mučili nečisti dusi.

Tweet thisPost on Facebook

Sve je to mnoštvo tražilo da ga se dotakne jer je snaga izlazila iz njega i sve ozdravljala.


On podigne oči prema učenicima i govoraše: "Blago vama, siromasi: vaše je kraljevstvo Božje!


Blago vama koji sada gladujete: vi ćete se nasititi! Blago vama koji sada plačete: vi ćete se smijati!


Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izopće i pogrde te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina Čovječjega!


Radujte se u dan onaj i poskakujte: evo, plaća vaša velika je na nebu. Ta jednako su činili prorocima oci njihovi!"


"Ali jao vama, bogataši: imate svoju utjehu!


Jao vama koji ste sada siti: gladovat ćete! Jao vama koji se sada smijete: jadikovat ćete i plakati!


Jao vama kad vas svi budu hvalili! Ta tako su činili lažnim prorocima oci njihovi."


"Nego, velim vama koji slušate: Ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima,


blagoslivljajte one koji vas proklinju, molite za one koji vas zlostavljaju."


"Onomu tko te udari po jednom obrazu pruži i drugi, i onomu tko ti otima gornju haljinu ne krati ni donje.


Svakomu tko od tebe ište daji, a od onoga tko tvoje otima ne potražuj."


"I kako želite da ljudi vama čine, tako činite i vi njima."


"Ako ljubite one koji vas ljube, kakvo li vam uzdarje? Ta i grešnici ljube ljubitelje svoje.


Jednako tako, ako dobro činite svojim dobročiniteljima, kakvo li vam uzdarje? I grešnici to isto čine.

Tweet thisPost on Facebook

Ako pozajmljujete samo onima od kojih se nadate dobiti, kakvo li vam uzdarje? I grešnici grešnicima pozajmljuju da im se jednako vrati."


"Nego, ljubite neprijatelje svoje. Činite dobro i pozajmljujte ne nadajuć se odatle ničemu. I bit će vam plaća velika, i bit ćete sinovi Svevišnjega jer je on dobrostiv i prema nezahvalnicima i prema opakima."


"Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan."


"Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se.


Dajite i dat će vam se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat će se u krilo vaše jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti."


A kaza im i prispodobu: "Može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu upasti?


Nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj."


"Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš?


Kako možeš kazati bratu svomu: 'Brate, de da izvadim trun koji ti je u oku', a sam u svom oku brvna ne vidiš? Licemjere! Izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu."


"Nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom niti stabla nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom.


Ta svako se stablo po svom plodu poznaje. S trnja se ne beru smokve niti se s gloga grožđe trga."


"Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca usta mu govore."


"Što me zovete 'Gospodine, Gospodine!', a ne činite što zapovijedam?


Tko god dolazi k meni te sluša moje riječi i vrši ih, pokazat ću vam kome je sličan:


sličan je čovjeku koji gradi kuću pa iskopa u dubinu i postavi temelj na kamen. A kad bude poplava, nahrupi bujica na tu kuću, ali je ne može uzdrmati jer je dobro sagrađena.


A koji čuje i ne izvrši, sličan je čovjeku koji sagradi kuću na tlu bez temelja; nahrupi na nju bujica i umah se sruši te bude od te kuće razvalina velika."This goes to iframe