Knjiga BrojevaBrojevi, glava 14


Tada zagraja sva zajednica i poče vikati. I te noći narod plakaše.


Svi su Izraelci mrmljali protiv Mojsija i Arona. Sva im je zajednica govorila: "Kamo sreće da smo pomrli u zemlji egipatskoj! Ili da smo pomrli u ovoj pustinji!


Zašto nas Jahve vodi u tu zemlju, da padnemo od mača, a žene naše i djeca da postanu roblje! Zar nam ne bi bilo bolje da se vratimo u Egipat!"

Tweet thisPost on Facebook

Jedan je drugome govorio: "Postavimo sebi vođu i vratimo se u Egipat!"


Mojsije i Aron padoše ničice pred svom okupljenom izraelskom zajednicom.


A Jošua, sin Nunov, i Kaleb, sin Jefuneov, koji bijahu među onima što su izviđali zemlju, razderaše svoju odjeću.

Tweet thisPost on Facebook

Zatim rekoše svoj zajednici izraelskoj: "Zemlja kroz koju smo prošli da je istražimo izvanredno je dobra.

Tweet thisPost on Facebook

Ako nam Jahve bude dobrostiv, u tu će nas zemlju dovesti, i dat će nam je. To je zemlja u kojoj teče med i mlijeko.


Samo, nemojte se buniti protiv Jahve! Ne bojte se naroda one zemlje: ta on je zalogaj za nas. Oni su bez zaštite, a s nama je Jahve! Ne bojte ih se!"


I dok je sva zajednica već mislila da ih kamenuje, pokaza se Slava Jahvina u Šatoru sastanka svima sinovima Izraelovim.


Tada reče Mojsiju: "Dokle će me taj narod prezirati? Dokle mi neće vjerovati unatoč svim znamenjima što sam ih među njima izvodio?


Udarit ću ih pomorom i istrijebiti, a od tebe ću učiniti narod veći i moćniji od njega."


Onda Mojsije reče Jahvi: "Egipćani su shvatili da si ti, svojom moći, izveo ovaj narod između njih.


Oni su to kazali žiteljima one zemlje. Već su saznali da si ti, Jahve, usred ovog naroda, kojemu se očituješ licem u lice, i da ti, Jahve, u oblaku stojiš nad njima; da obdan u stupu od oblaka, a obnoć u stupu od ognja ideš pred njima.


Zato, ako pobiješ ovaj narod kao jednoga čovjeka, narodi koji su čuli glas o tebi reći će:

Tweet thisPost on Facebook

'Jahve je bio nemoćan da dovede ovaj narod u zemlju koju mu je pod zakletvom obećao, i zato ih je poubijao u pustinji.'


Zato neka se snaga moga Gospodina uzvisi, kako si najavio rekavši:

Tweet thisPost on Facebook

'Jahve je spor na srdžbu, a bogat milosrđem; podnosi opačinu i prijestup, ali krivca ne ostavlja nekažnjena, nego opačinu otaca kažnjava na djeci do trećega i četvrtoga koljena.'


Oprosti krivnju ovome narodu po veličini svoga milosrđa, kao što si vodio ovaj narod od Egipta dovde."


"Opraštam po riječi tvojoj - reče Jahve.


Ali ipak, tako ja živ bio i slave se Jahvine napunila sva zemlja!


ni jedan od ljudi koji su vidjeli slavu moju i znamenja što sam ih izveo u Egiptu i u pustinji, pa me ipak iskušavali već deset puta ne hoteći poslušati moj glas,


neće vidjeti zemlje što sam je pod zakletvom obećao njihovim ocima; nitko od onih koji me preziru neće je vidjeti.


A slugu svoga Kaleba, jer je u njemu drukčiji duh i jer mi bijaše poslušan, njega ću ja dovesti u zemlju u koju je išao, i njegovi će je potomci zaposjesti!


Neka Amalečani i Kanaanci samo ostanu u dolini. Sutra se vratite i krenite u pustinju put Crvenoga mora."


Još reče Jahve Mojsiju i Aronu:

Tweet thisPost on Facebook

"Dokle će ta opaka zajednica mrmljati protiv mene? Čuo sam tužbe što ih Izraelci na me dižu.


Kaži im: Tako ja živ bio, objavljuje Jahve, kako ste na moje uši govorili, tako ću vam i učiniti.


U ovoj pustinji popadat će vaša mrtva tijela: svih vas koji ste ubilježeni u bilo koji vaš popis od dvadeset godina pa naprijed, koji ste rogoborili protiv mene.


Nećete ući u zemlju na koju sam svoju ruku digao da vas u njoj nastanim, osim Kaleba, sina Jefuneova, i Jošue, sina Nunova.


A vašu djecu, o kojoj kažete da bi postala roblje, njih ću uvesti da nastane zemlju što ste je vi prezreli.


A vi? Neka vam tjelesa popadaju u ovoj pustinji!


Vaši sinovi neka lutaju pustinjom četrdeset godina, neka trpe zbog vaše nevjere dok vam ne ispropadaju tjelesa u ovoj pustinji.


Prema broju dana u koje ste istraživali zemlju - dana četrdeset, za svaki dan jednu godinu - ispaštavajte svoje opačine četrdeset godina. Iskusite što znači mene napustiti.


Ja, Jahve, to kažem: tako ću postupiti s ovom opakom zajednicom što se sjatila protiv mene. U ovoj istoj pustinji neka završi! Tu neka izgine."


A oni ljudi koje Mojsije bijaše poslao da istraže zemlju, i koji su nakon povratka potakli svu zajednicu da rogobori protiv njega ozloglašujući zemlju;


oni, dakle, ljudi koji su zlobno ozloglasili zemlju biše pomoreni pred Jahvom.


Od onih ljudi koji su išli da istraže zemlju ostadoše na životu jedino Jošua, sin Nunov, i Kaleb, sin Jefuneov.


Kad je Mojsije prenio te riječi svim Izraelcima, narod se uvelike ražalosti.


I uranivši ujutro počnu se uspinjati na vrh brda, govoreći. "Evo uzlazimo na mjesto o kojem je govorio Jahve, jer smo zgriješili."


A Mojsije rekne: "Zašto kršite zapovijed Jahvinu? Nećete uspjeti.


Ne penjite se, da vas ne potuku vaši neprijatelji, jer Jahve nije među vama.


Ta ondje se pred vama nalaze Amalečani i Kanaanci, te ćete od mača pasti, jer ste se odvratili od Jahve i jer Jahve neće biti s vama."


Ali se oni prkosno penjahu prema vrhu brda, iako se ni Kovčeg saveza Jahvina ni Mojsije nisu micali iz tabora.

Tweet thisPost on Facebook

Amalečani i Kanaanci koji su živjeli na onome brdu, spuste se, udare po njima i rasprše ih sve do Horme.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe