Levitski zakonikLevitski zakonik, glava 26


"Ne pravite sebi kumira; ne podižite sebi ni kipa ni spomen - stupa; ne postavljajte u svojoj zemlji kamenja s likovima da pred njih padate.


Održavajte moje subote; poštujte moje Svetište - jer ja sam Jahve, Bog vaš."

Tweet thisPost on Facebook

Budete li živjeli prema mojim zakonima, održavali moje zapovijedi i u djelo ih provodili,

Tweet thisPost on Facebook

davat ću vam kiše u pravo vrijeme, te će zemlja rađati rodom, a stabla po polju donositi plodove.


Vršidba će vam stizati berbu, a berba stizati sjetvu. Jest ćete kruh svoj do sitosti, i u svojoj ćete zemlji živjeti u sigurnosti.


Zemlji ću dati mir; tako ćete počivati a da vas nitko ne plaši. Štetne ću životinje iz zemlje ukloniti; mač neće prolaziti vašom zemljom.


U bijeg ćete nagoniti svoje neprijatelje, i oni će padati pred vama od mača.

Tweet thisPost on Facebook

Petorica vas nagoniće u bijeg stotinu njih, a stotina vas nagonit će u bijeg deset tisuća njih. Da, vaši će neprijatelji padati pred vama od mača.

Tweet thisPost on Facebook

K vama ću se okrenuti te vas rodnima činiti i razmnažati. Držat ću svoj Savez s vama.


Starom ćete se zalihom hraniti; štoviše, trebat će vam zalihe ispražnjavati da mognete sasipati novo žito.


Među vama ću postaviti svoje Prebivalište, i neću vas odbaciti;


među vama ću hoditi i bit ću vam Bog, a vi ćete mi biti narod.


Ja, Jahve, Bog vaš, izveo sam vas iz zemlje egipatske da im više ne budete roblje; polomio sam palice vaših jarmova i učinio da hodate uspravno."


Ali ako me ne poslušate i u delo ne provedete sve ove moje zapovijedi;


ako odbacite sve moje zakone, pogazite moje naredbe i prekršite moj Savez, ne provodeći u djelo sve moje zapovijedi,


evo što ću ja učiniti vama: podvrgnut ću vas strepnji, iznemoglosti i groznici što oči troše a život gase.


Sjetve ćete svoje uzalud sijati - neprijatelji vaši njima će se hraniti. Ja ću se protiv vas okrenuti, i vaši će vas neprijatelji ametice tući. Oni koji vas mrze gospodarit će nad vama. Bježat ćete i onda kad vas nitko ne bude progonio.


Pa ako me i unatoč tome ne poslušate, ja ću vas sedmerostruko kažnjavati za vaše grijehe.


Slomit ću ja vašu drsku silu. Vaša ću nebesa učiniti poput gvožđa, a zemlju vašu poput tuča.


Uzalud će se trošiti vaša snaga. Zemlja vam više neće davati svoga roda niti će stabla na zemlji donositi svojih plodova.


Budete li se još i dalje protivili, ne htjednete li me poslušati, sedmerostruko ću još na vama povisiti rane za vaše grijehe.


Na vas ću pustiti šumsku zvjerad da vas liše djece, blago vam podavi a vas prorijedi tako da vam putovi postanu pusti.


Ako vas ni to ne popravi, nego nastavite življenje koje se meni protivi,


onda ću se i ja suprotstaviti vama i onda ću vas još sedmerostruko udariti za vaše grijehe.


Na vas ću dovesti mač, neka se iskali osvetom za Savez. A kad se zbijete u svoje gradove, poslat ću na vas kugu, i bit ćete predani u ruke neprijatelju.


Još kad vam obustavim namicanje kriha, deset žena moći će vam peći kruh u jednoj peći, i na mjeru će vam kruh davati. Jest ćete, ali se nećete nasititi.


Ako me ni tada ne poslušate, nego mi se dalje budete suprotstavljali,

Tweet thisPost on Facebook

i ja ću se vama suprotstaviti - sedmerostruko ću vas kazniti za vaše grijehe.


Jest ćete meso od svojih sinova, jest ćete meso od svojih kćeri.


Porušit ću vaše idolske uzvišice; oborit ću vaše kadione žrtvenike i zgrnut ću vaša mrtva trupla na trupla vaših kumira, i odbacit ću vas.


Gradove ću vaše pretvoriti u ruševine; svetišta ću vaša opustošiti, vaš ugodni miris neću više mirisati.


Zemlju ću ja pretvoriti u zgarište tako da će se vaši neprijatelji koji se u njoj nastane zaprepastiti nad njom.


Vas ću rasijati po narodima; izvući ću protiv vas mač iz korica tako da će vam se zemlja pretvoriti u pustaru a gradovi u ruševine.


Tada će zemlja namiriti svoje subote za sve vrijeme dok bude pusta i vi budete u zemlji svojih neprijatelja. Otpočinut će tada zemlja i moći će namiriti svoje subote.


Sve dok bude pusta, imat će počinak, koji nije imala za vaših subota dok ste vi u njoj stanovali.

Tweet thisPost on Facebook

A onima od vas koji na životu ostanu po zemljama svojih neprijatelja, njima ću strah u srce utjerati. U bijeg će ih nagoniti šuštaj lista što zatrepti. Bježat će kao što se bježi od mača; padat će iako ih nitko neće progoniti.


Spoticat će se jedan od drugoga kao kad se bježi ispred mača, premda ih nitko neće progoniti. Nećete se održati pred svojim neprijateljima;


izginut ćete među narodima - proždrijet će vas zemlja vaših neprijatelja.

Tweet thisPost on Facebook

A koji od vas prežive, venut će u zemljama svojih neprijatelja zbog svojih opačina; venut će i zbog opačina svojih otaca.


Priznat će tada svoju opačinu i opačinu svojih otaca što su je protiv mene počinili izdajom, što su mi se protivili.


I ja sam se morao suprotstaviti njima i odvesti ih u zemlju njihovih neprijatelja. Onda će se napokon njihovo tvrdokorno srce poniziti; ispaštat će oni svoju krivnju.


Tada ću se ja sjetiti svoga Saveza s Jakovom i svoga Saveza s Izakom; sjetit ću se svoga Saveza s Abrahamom - zemlje ću se sjetiti.


Zemlja će, ostavljena od njih, namiriti svoje subote kad ostane pusta zbog njih. A oni će ispaštati svoju krivnju što su odbacili moje zapovijedi; što su prezreli moje zakone.

Tweet thisPost on Facebook

Ali ni onda dok budu u zemlji svojih neprijatelja, neću ih zabaciti niti ću ih prezreti tako da ih posve uništim i da prekršim svoj Savez s njima. Ta ja sam Jahve, Bog njihov.


Radi njih sjetiti ću se Saveza s njihovim precima koje sam izveo iz zemlje egipatske naočigled naroda, da budem njihov Bog, ja Jahve."


To su odredbe, uredbe i zakoni koje je Jahve uglavio između sebe i Izraelaca po Mojsiju na Sinajskome brdu.This goes to iframe