PsalmiPsalam 13

Zborovođi. Psalam. Davidov.


Ta dokle, Jahve, dokle ćeš me zaboravljati? Dokle ćeš skrivati lice od mene?


Dokle ću nositi bol u duši; tugu u srcu obdan i obnoć? Dokle će se dušmanin dizat na me?

Tweet thisPost on Facebook

Pogledaj, usliši, Jahve, Bože moj! Prosvijetli mi oči da ne zaspim na smrt,


nek ne kaže dušmanin: "Nadjačah njega!" Nek ne kliču protivnici ako posrnem!

Tweet thisPost on Facebook

Ja se u tvoju dobrotu uzdam, nek mi se srce raduje spasenju tvome!


Pjevat ću Jahvi koji mi učini dobro, pjevat ću imenu Jahve Svevišnjeg!This goes to iframe