Knjiga o JobuJob, glava 11


Sofar iz Naama progovori tad i reče:

Tweet thisPost on Facebook

Zar na riječi mnoge da se ne odvrati? Zar će se brbljavac još i opravdati?

Tweet thisPost on Facebook

Zar će tvoje trice ušutkati ljude, zar će ruganje ostat neizrugano?

Tweet thisPost on Facebook

Rekao si: "Nauk moj je neporočan, u očima tvojim čist sam i bez ljage."


Ali kada bi Bog htio progovorit, i otvorit usta da ti odgovori,

Tweet thisPost on Facebook

kada bi ti tajne mudrosti otkrio koje um nijedan ne može doumit, znao bi da ti za grijehe račun ište.


Možeš li dubine Božje proniknuti, dokučiti savršenstvo Svesilnoga?


Od neba je više: što još da učiniš? Od Šeola dublje: što još da mudruješ?

Tweet thisPost on Facebook

Duže je od zemlje - šire je od mora!

Tweet thisPost on Facebook

Ako se povuče, ako te pograbi, ako na sud preda, tko će mu braniti?

Tweet thisPost on Facebook

Jer on u čovjeku prozire prijevaru, vidi opačinu ako i ne gleda.


Čovjek se bezuman obraća k pameti i divlji magarac uzdi se pokori.


Ako li srce svoje ti uspraviš i ruke svoje pružiš prema njemu,


ako li zloću iz ruku odbaciš i u šatoru svom ne daš zlu stana,

Tweet thisPost on Facebook

čisto ćeš čelo moći tada podići, čvrst ćeš biti i bojati se nećeš.


Svojih se kušnja nećeš sjećat više kao ni vode koja je protekla.

Tweet thisPost on Facebook

Jasnije će tvoj život sjat no podne, tmina će se obratit u svanuće.

Tweet thisPost on Facebook

U uzdanju svom živjet ćeš sigurno i zaštićen počivat ćeš u miru.

Tweet thisPost on Facebook

Kad legneš, nitko te buniti neće; mnogi će tvoju tražiti naklonost.

Tweet thisPost on Facebook

A zlikovcima ugasnut će oči, neće im više biti utočišta: izdahnut, bit će jedina im nada.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe