Knjiga PostankaPostanak, glava 6


Kad su se ljudi počeli širiti po zemlji i kćeri im se narodile,

Tweet thisPost on Facebook

opaze sinovi Božji da su kćeri ljudske pristale, pa ih uzimahu sebi za žene koje su god htjeli.


Onda Jahve reče: "Neće moj duh u čovjeku ostati dovijeka; čovjek je tjelesan, pa neka mu vijek bude stotinu i dvadeset godina."


U ona su vremena - a i kasnije - na zemlji bili Nefili, kad su Božji sinovi općili s ljudskim kćerima pa im one rađale djecu. To su oni od starine po snazi glasoviti ljudi.

Tweet thisPost on Facebook

Vidje Jahve kako je čovjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka pomisao u njegovoj pameti uvijek samo zloća.


Jahve se pokaja i u svom srcu ražalosti što je načinio čovjeka na zemlji.


Reče Jahve: "Ljude koje sam stvorio izbrisat ću sa lica zemlje - od čovjeka do zvijeri, puzavce i ptice u zraku - jer sam se pokajao što sam ih napravio."

Tweet thisPost on Facebook

Ali je Noa našao milost u očima Jahvinim.


Ovo je povijest Noina: Noa je bio čovjek pravedan i neporočan u svom vremenu. S Bogom je Noa hodio.

Tweet thisPost on Facebook

Tri su se sina rodila Noi: Šem, Ham i Jafet.

Tweet thisPost on Facebook

U očima Božjim zemlja se bila iskvarila; nepravdom se napunila.

Tweet thisPost on Facebook

I kad je Bog vidio kako se zemlja iskvarila - ta svako se biće na zemlji izopačilo,


reče Bog Noi: "Odlučio sam da bude kraj svim bićima jer se zemlja napunila opačinom; i, evo, uništit ću ih zajedno sa zemljom.


Изградња Нојевог ковчега

Napravi sebi korablju od smolastog drveta; korablju načini s prijekletima i obloži je iznutra i spolja paklinom.

Tweet thisPost on Facebook

A pravit ćeš je ovako: neka korablja bude trista lakata u duljinu, pedeset u širinu, a trideset lakata u visinu.

Tweet thisPost on Facebook

Na korablji načini otvor za svjetlo, završi ga jedan lakat od vrha. Vrata na korablji načini sa strane; neka ima donji, srednji i gornji kat.

Tweet thisPost on Facebook

Ja ću, evo, pustiti potop - vode na zemlju - da izdigne svako biće pod nebom, sve u čemu ima dah života: sve na zemlji mora poginuti.


A s tobom ću učiniti Savez; ti ćeš ući u korablju - ti i s tobom tvoji sinovi, tvoja žena i žene tvojih sinova.

Tweet thisPost on Facebook

A od svega što je živo - od svih bića - uvedi u korablju od svakoga po dvoje, da s tobom preživi, i neka budu muško i žensko.

Tweet thisPost on Facebook

Od ptica prema njihovim vrstama, od životinja prema njihovim vrstama, i od svih stvorova što po tlu puze prema njihovim vrstama: po dvoje od svega neka uđe k tebi da preživi.

Tweet thisPost on Facebook

Sa sobom uzmi svega za jelo pa čuvaj, da bude hrane tebi i njima."


Noa učini tako. Sve kako mu je Bog naredio, tako je izvršio.
This goes to iframe