Knjiga PostankaPostanak, glava 5


Ovo je povijest Adamova roda. Kad je Bog stvorio čovjeka, napravio ga je na priliku svoju;


stvorio je muško i žensko. A kad ih je stvorio, blagoslovi ih i nazva - čovjek.

Tweet thisPost on Facebook

Kad je Adamu bilo sto i trideset godina, rodi mu se sin njemu sličan, na njegovu sliku; nadjenu mu ime Šet.


Po rođenju Šetovu Adam je živio osam stotina godina, te mu se rodilo još sinova i kćeri.

Tweet thisPost on Facebook

Adam poživje u svemu devet stotina i trideset godina. Potom umrije.


Kad je Šetu bilo sto i pet godina, rodi mu se Enoš.

Tweet thisPost on Facebook

Po rođenju Enoševu Šet je živio osam stotina i sedam godina, te mu se rodilo još sinova i kćeri.

Tweet thisPost on Facebook

Šet poživje u svemu devet stotina i dvanaest godina. Potom umrije.

Tweet thisPost on Facebook

Kad je Enošu bilo devedeset godina, rodi mu se Kenan.

Tweet thisPost on Facebook

Po rođenju Kenanovu Enoš je živio osam stotina i petnaest godina, te mu se rodilo još sinova i kćeri.

Tweet thisPost on Facebook

Enoš poživje u svemu devet stotina i pet godina. Potom umrije.

Tweet thisPost on Facebook

Kad je Kenanu bilo sedamdeset godina, rodi mu se Mahalalel.

Tweet thisPost on Facebook

Po rođenju Mahalalelovu Kenan je živio osam stotina i četrdeset godina, te mu se rodilo još sinova i kćeri.

Tweet thisPost on Facebook

Kenan poživje u svemu devet stotina i deset godina. Potom umrije.

Tweet thisPost on Facebook

Kada je Mahalalelu bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Jered.

Tweet thisPost on Facebook

Po rođenju Jeredovu Mahalalel je živio osam stotina i trideset godina, te mu se rodilo još sinova i kćeri.

Tweet thisPost on Facebook

Mahalalel poživje u svemu osam stotina devedeset i pet godina. Potom umrije.

Tweet thisPost on Facebook

Kad je Jeredu bilo sto i šezdeset i dvije godine, rodi mu se Henok.


Po rođenju Henokovu Jered je živio osam stotina godina, te mu se rodilo još sinova i kćeri.

Tweet thisPost on Facebook

Jered poživje u svemu devet stotina i šezdeset i dvije godine. Potom umrije.

Tweet thisPost on Facebook

Kad je Henoku bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Metušalah.

Tweet thisPost on Facebook

Henok je hodio s Bogom. Po rođenju Metušalahovu Henok je živio trista godina, te mu se rodilo još sinova i kćeri.


Henok poživje u svemu trista šezdeset i pet godina.

Tweet thisPost on Facebook

Henok je hodio s Bogom, potom iščeznu; Bog ga uze.


Kad je Metušalahu bilo sto osamdeset i sedam godina, rodi mu se Lamek.

Tweet thisPost on Facebook

Po rođenju Lamekovu Metušalah je živio sedam stotina osamdeset i dvije godine, te mu se rodilo još sinova i kćeri.

Tweet thisPost on Facebook

Metušalah poživje u svemu devet stotina i šezdeset i devet godina. Potom umrije.

Tweet thisPost on Facebook

Kad su Lameku bile sto osamdeset i dvije godine, rodi mu se sin.

Tweet thisPost on Facebook

Nadjene mu ime Noa, govoreći: "Ovaj će nam pribavljati, u trudu i naporu naših ruku, utjehu iz zemlje koju je Bog prokleo."


Po rođenju Noinu Lamek je živio pet stotina devedeset i pet godina, te mu se rodilo još sinova i kćeri.

Tweet thisPost on Facebook

Lamek poživje u svemu sedam stotina sedamdeset i sedam godina. Potom umrije.

Tweet thisPost on Facebook

Pošto je Noa proživio pet stotina godina, rode mu se Šem, Ham i Jafet.

Tweet thisPost on FacebookThis goes to iframe