Knjiga PostankaPostanak, glava 4


Čovjek pozna svoju ženu Evu, a ona zače i rodi Kajina, pa reče: "Muško sam čedo stekla pomoću Jahve!"

Tweet thisPost on Facebook

Каин и Авељ

Poslije rodi Abela, brata Kajinova; Abel postane stočar, a Kajin zemljoradnik.

Tweet thisPost on Facebook

Каин и Авељ приносе жртве

I jednog dana Kajin prinese Jahvi žrtvu od zemaljskih plodova.

Tweet thisPost on Facebook

A prinese i Abel od prvine svoje stoke, sve poizbor pretilinu. Jahve milostivo pogleda na Abela i njegovu žrtvu,


a na Kajina i žrtvu njegovu ni pogleda ne svrati. Stoga se Kajin veoma razljuti, i lice mu se namrgodi.


I Jahve reče Kajinu; "Zašto si ljut? Zašto ti je lice namrgođeno?

Tweet thisPost on Facebook

Jer ako pravo radiš, vedrinom odsijevaš. A ne radiš li pravo, grijeh ti je kao zvijer na pragu što na te vreba; još mu se možeš oduprijeti."

Tweet thisPost on Facebook

Каин убија Авеља

Kajin pak reče svome bratu Abelu: "Hajdemo van!" I našavši se na polju, Kajin skoči na brata Abela te ga ubi.


Potom Jahve zapita Kajina: "Gdje ti je brat Abel?" "Ne znam - odgovori. - Zar sam ja čuvar brata svoga?"

Tweet thisPost on Facebook

Jahve nastavi: "Što si učinio? Slušaj! Krv brata tvoga iz zemlje k meni viče.


Stoga budi proklet na zemlji koja je rastvorila usta da proguta s ruke tvoje krv brata tvoga!


Obrađivat ćeš zemlju, ali ti više neće davati svoga roda. Vječni ćeš skitalica na zemlji biti!"

Tweet thisPost on Facebook

A Kajin reče Jahvi: " Kazna je moja odviše teška da se snosi.

Tweet thisPost on Facebook

Evo me tjeraš danas sa plodnog tla; moram se skrivati od tvoga lica i biti vječni lutalac na zemlji - tko me god nađe, može me ubiti."


A Jahve mu reče: "Ne! Nego tko ubije Kajina, sedmostruka osveta na njemu će se izvršiti!" I Jahve stavi znak na Kajina, da ga tko, našavši ga, ne ubije.


Kajin ode ispred lica Jahvina u zemlju Nod, istočno od Edena, i ondje se nastani.


Kajin pozna svoju ženu, te ona zače i rodi Henoka. Podigao je grad i grad prozvao imenom svoga sina - Henok.


Henoku se rodio Irad, a od Irada potekao Mehujael; od Mehujaela poteče Metušael, od Metušaela Lamek.

Tweet thisPost on Facebook

Lamek uze dvije žene. Jedna se zvala Ada, a druga Sila.

Tweet thisPost on Facebook

Ada rodi Jabala, koji je postao praocem onih što pod šatorima žive sa stokom.

Tweet thisPost on Facebook

Bratu mu bijaše ime Jubal. On je praotac svih koji sviraju na liru i sviralu.

Tweet thisPost on Facebook

Sila rodi Tubal-Kajina, praoca onih koji kuju bakar i željezo. Tubal-Kajinovoj sestri bijaše ime Naama.

Tweet thisPost on Facebook

Lamek prozbori svojim ženama: "Ada i Sila, glas moj poslušajte! Žene Lamekove,čujte mi besjedu: Čovjeka sam ubio jer me ranio, i dijete jer me udarilo.

Tweet thisPost on Facebook

Ako će Kajin biti osvećen sedmerostruko, Lamek će sedamdeset i sedam puta!"

Tweet thisPost on Facebook

Adam pozna svoju ženu, te ona rodi sina i nadjenu mu ime Šet. Reče ona: "Bog mi dade drugo dijete mjesto Abela, koga ubi Kajin."

Tweet thisPost on Facebook

Šetu se rodi sin, komu on nadjene ime Enoš. Tada se počelo zazivati ime Jahvino.

Tweet thisPost on FacebookThis goes to iframe