Knjiga PostankaPostanak, glava 2


Tako bude dovršeno nebo i zemlja sa svom svojom vojskom.

Tweet thisPost on Facebook

I sedmog dana Bog dovrši svoje djelo koje učini. I počinu u sedmi dan od svega djela koje učini.


I blagoslovi Bog sedmi dan i posveti, jer u taj dan počinu od svega djela svoga koje učini.


To je postanak neba i zemlje, tako su stvarani. Kad je Jahve, Bog, sazdao nebo i zemlju,

Tweet thisPost on Facebook

još nije bilo nikakva poljskoga grmlja po zemlji, još ne bijaše niklo nikakvo poljsko bilje, jer Jahve, Bog, još ne pusti dažda na zemlju, i nije bilo čovjeka da zemlju obrađuje.


Ipak voda je izvirala iz zemlje i natapala svu površinu zemaljsku.

Tweet thisPost on Facebook

Jahve, Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane živa duša.


Адам и Ева су створени по Божјем обличју

I Jahve, Bog, zasadi vrt na istoku, u Edenu, i u nj smjesti čovjeka koga je napravio.


Tada Jahve, Bog, učini te iz zemlje nikoše svakovrsna stabla - pogledu zamamljiva a dobra za hranu - i stablo života, nasred vrta, i stablo spoznaje dobra i zla.


Rijeka je izvirala iz Edena da bi natapala vrt; odatle se granala u četiri kraka.


Prvom je ime Pišon, a optječe svom zemljom havilskom, u kojoj ima zlata.


Zlato je te zemlje dobro, a ima ondje i bdelija i oniksa.

Tweet thisPost on Facebook

Drugoj je rijeci ime Gihon, a optječe svu zemlju Kuš.

Tweet thisPost on Facebook

Treća je rijeka Tigris, a teče na istok od Ašura; četvrta je Eufrat.


Jahve, Bog, uzme čovjeka i postavi ga u edenski vrt, da ga obrađuje i čuva.

Tweet thisPost on Facebook

Jahve, Bog, zapovjedi čovjeku: "Sa svakoga stabla u vrtu slobodno jedi,

Tweet thisPost on Facebook

ali sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo! U onaj dan u koji s njega okusiš, zacijelo ćeš umrijeti!"


I reče Jahve, Bog: "Nije dobro da čovjek bude sam: načinit ću mu pomoć kao što je on."


Tada Jahve, Bog, načini od zemlje sve životinje u polju i sve ptice u zraku, i predvede ih čovjeku da vidi kako će koju nazvati, pa kako koje stvorenje čovjek prozove, da mu tako bude ime.


Čovjek nadjene imena svoj stoci, svim pticama u zraku, i životinjama u polju. No čovjeku se ne nađe pomoć kao što je on.

Tweet thisPost on Facebook

Tada Jahve, Bog, pusti tvrd san na čovjeka te on zaspa, pa mu izvadi jedno rebro, a mjesto zatvori mesom.


Od rebra što ga je uzeo čovjeku napravi Jahve, Bog, ženu pa je dovede čovjeku.


Стварање Еве

Nato čovjek reče: "Gle, evo kosti od mojih kostiju, mesa od mesa mojega! Ženom neka se zove, od čovjeka kad je uzeta!"


Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu, i bit će njih dvoje jedno tijelo.


A bijahu oboje goli - čovjek i njegova žena - ali ne osjećahu stida.
This goes to iframe