Knjiga PostankaPostanak, glava 13


Iz Egipta Abram ode gore u Negeb sa svojom ženom i sa svime što je imao. I Lot bješe s njim.

Tweet thisPost on Facebook

Abram je bio veoma bogat stokom, srebrom i zlatom.


Od postaje do postaje iz Negeba je išao do Betela,

Tweet thisPost on Facebook

do mjesta na kojem je bio postavio šator, između Betela i Aja, gdje je prije podigao žrtvenik. Tu je Abram zazivao ime Jahvino.


I Lot, koji iđaše s Abramom, imaše ovaca, goveda i šatora,

Tweet thisPost on Facebook

tako da ih kraj ne bi izdržavao kad bi zajedno ostali. Njihovo je blago bilo veliko, te zajedno nisu mogli boraviti.


Svađa je nastajala između pastira stoke Abramove i pastira stoke Lotove. Tada su zemlju nastavali Kanaanci i Perižani.


Аврам и Лот

Zato Abram reče Lotu: "Neka ne bude svađe između mene i tebe, između pastira mojih i tvojih - ta mi smo braća!


Nije li sva zemlja pred tobom? Odvoji se od mene! Kreneš li ti nalijevo, ja ću nadesno; ako ćeš ti nadesno, ja ću nalijevo."


Lot podiže oči i vidje kako je dobro posvuda natapana sva Jordanska dolina, kao kakav vrt Jahvin, kao zemlja egipatska prema Soaru. - Bilo je to prije nego što je Jahve uništio Sodomu i Gomoru.


Lot izabere za se svu Jordansku dolinu i ode na istok. Tako se odijele jedan od drugoga.

Tweet thisPost on Facebook

Abram ostade u kanaanskoj zemlji, dok je Lot živio po mjestima u dolini i razapeo svoje šatore do Sodome.


A žitelji Sodome bijahu veoma opaki, sami grešnici protiv Jahve.


Jahve reče Abramu, pošto se Lot od njega rastao: "Oči svoje podigni i s mjesta na kojem si pogledaj prema sjeveru, jugu, istoku i zapadu,


jer svu zemlju što je možeš vidjeti dat ću tebi i tvome potomstvu zauvijek.


Potomstvo ću tvoje učiniti kao prah na zemlji. Ako tko mogne prebrojiti prah zemlje, i tvoje će potomstvo moći prebrojiti.


Na noge! Prođi zemljom uzduž i poprijeko, jer ću je tebi predati."

Tweet thisPost on Facebook

Abram digne šatore i dođe pa se naseli kod hrasta Mamre, što je u Hebronu. Ondje podigne žrtvenik Jahvi.

Tweet thisPost on FacebookThis goes to iframe