PsalmenPsalm 26


[Een] [psalm] van David! Doe mij recht, HEERE! want ik wandel in mijn oprechtigheid; en ik vertrouw op den HEERE, ik zal niet wankelen.


Proef mij, HEERE, en verzoek mij; toets mijn nieren en mijn hart.

Tweet thisPost on Facebook

Want Uw goedertierenheid is voor mijn ogen, en ik wandel in Uw waarheid.

Tweet thisPost on Facebook

Ik zit niet bij ijdele lieden, en met bedekte lieden ga ik niet om.


Ik haat de vergadering der boosdoeners, en bij de goddelozen zit ik niet.


Ik was mijn handen in onschuld, en ik ga rondom uw altaar, o HEERE!


Om te doen horen de stem des lofs, en om te vertellen al Uw wonderen.

Tweet thisPost on Facebook

HEERE! ik heb lief de woning van Uw huis, en de plaats des tabernakels Uwer eer.


Raap mijn ziel niet weg met de zondaren, noch mijn leven met de mannen des bloeds;


In welker handen schandelijk bedrijf is, en welker rechterhand vol geschenken is.

Tweet thisPost on Facebook

Maar ik wandel in mijn oprechtigheid, verlos mij [dan] en wees mij genadig.

Tweet thisPost on Facebook

Mijn voet staat op effen baan; ik zal den HEERE loven in de vergaderingen.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe