PsalmenPsalm 150


Hallelujah! Looft God in Zijn heiligdom; looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte!


Looft Hem vanwege Zijn mogendheden; looft Hem naar de menigvuldigheid Zijner grootheid!

Tweet thisPost on Facebook

Looft Hem met geklank der bazuin; looft Hem met de luit en met de harp!

Tweet thisPost on Facebook

Looft Hem met de trommel en fluit; looft Hem met snarenspel en orgel!


Looft Hem met hel klinkende cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluid!

Tweet thisPost on Facebook

Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah!This goes to iframe