JobJob 37


Ook beeft hierover mijn hart, en springt op uit zijn plaats.

Tweet thisPost on Facebook

Hoort met aandacht de beweging Zijner stem, en het geluid, [dat] uit Zijn mond uitgaat!


Dat zendt Hij rechtuit onder den gansen hemel, en Zijn licht over de einden der aarde.

Tweet thisPost on Facebook

Daarna brult Hij met de stem; Hij dondert met de stem Zijner hoogheid, en vertrekt die dingen niet, als Zijn stem zal gehoord worden.

Tweet thisPost on Facebook

God dondert met Zijn stem zeer wonderlijk; Hij doet grote dingen, en wij begrijpen ze niet.

Tweet thisPost on Facebook

Want Hij zegt tot de sneeuw: Wees op de aarde; en [tot] den plasregen des regens; dan is er de plasregen Zijner sterke regenen.

Tweet thisPost on Facebook

[Dan] zegelt Hij de hand van ieder mens toe, opdat Hij kenne al de lieden Zijns werks.


En het gedierte gaat in de loerplaatsen, en blijft in zijn holen.

Tweet thisPost on Facebook

Uit de binnenkamer komt de wervelwind, en van de verstrooiende [winden] de koude.

Tweet thisPost on Facebook

Door [zijn] geblaas geeft God de vorst, zodat de brede wateren verstijfd worden.

Tweet thisPost on Facebook

Ook vermoeit Hij de dikke wolken [door] klaarheid; Hij verstrooit de wolk Zijns lichts.


Die keert zich dan naar Zijn wijzen raad [door] ommegangen, dat zij doen al wat Hij ze gebiedt, op het vlakke der wereld, op de aarde.


Hetzij dat Hij die tot een roede, of tot Zijn land, of tot weldadigheid beschikt.

Tweet thisPost on Facebook

Neem dit, o Job, ter ore; sta, en aanmerk de wonderen Gods.

Tweet thisPost on Facebook

Weet gij, wanneer God over dezelve orde stelt, en het licht Zijner wolk laat schijnen?

Tweet thisPost on Facebook

Hebt gij wetenschap van de opwegingen der dikke wolken; de wonderheden Desgenen, Die volmaakt is in wetenschappen?


Hoe uw klederen warm worden, als Hij de aarde stil maakt uit het zuiden?


Hebt gij met Hem de hemelen uitgespannen, die vast zijn, als een gegoten spiegel?


Onderricht ons, wat wij Hem zeggen zullen; [want] wij zullen niets ordentelijk voorstellen kunnen vanwege de duisternis.

Tweet thisPost on Facebook

Zal het Hem verteld worden, als ik [zo] zou spreken? Denkt iemand [dat], gewisselijk, hij zal verslonden worden.

Tweet thisPost on Facebook

En nu ziet men het licht niet [als] [het] helder is in den hemel, als de wind doorgaat, en dien zuivert;

Tweet thisPost on Facebook

[Als] van het noorden het goud komt; [maar] bij God is een vreselijke majesteit!

Tweet thisPost on Facebook

Den Almachtige, Dien kunnen wij niet uitvinden; Hij is groot van kracht; doch [door] gericht en grote gerechtigheid verdrukt Hij niet.


Daarom vrezen Hem de lieden; Hij ziet geen wijzen van harte aan.This goes to iframe