GenesisGenesis 5


Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dage als God den mens schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods.


Man en vrouw schiep Hij hen, en zegende ze, en noemde hun naam Mens, ten dage als zij geschapen werden.

Tweet thisPost on Facebook

En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon [een] [zoon] naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth.


En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

Tweet thisPost on Facebook

Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren; en hij stierf.


En Seth leefde honderd en vijf jaren, en hij gewon Enos.

Tweet thisPost on Facebook

En Seth leefde, nadat hij Enos gewonnen had, achthonderd en zeven jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

Tweet thisPost on Facebook

Zo waren al de dagen van Seth negenhonderd en twaalf jaren; en hij stierf.

Tweet thisPost on Facebook

En Enos leefde negentig jaren, en hij gewon Kenan.

Tweet thisPost on Facebook

En Enos leefde, nadat hij Kenan gewonnen had, achthonderd en vijftien jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

Tweet thisPost on Facebook

Zo waren al de dagen van Enos negenhonderd en vijf jaren; en hij stierf.

Tweet thisPost on Facebook

En Kenan leefde zeventig jaren, en hij gewon Mahalal-el.

Tweet thisPost on Facebook

En Kenan leefde, nadat hij Mahalal-el gewonnen had, achthonderd en veertig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

Tweet thisPost on Facebook

Zo waren al de dagen van Kenan negenhonderd en tien jaren; en hij stierf.

Tweet thisPost on Facebook

En Mahalal-el leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Jered.

Tweet thisPost on Facebook

En Mahalal-el leefde, nadat hij Jered gewonnen had, achthonderd en dertig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

Tweet thisPost on Facebook

Zo waren al de dagen van Mahalal-el achthonderd vijf en negentig jaren; en hij stierf.

Tweet thisPost on Facebook

En Jered leefde honderd twee en zestig jaren, en hij gewon Henoch.


En Jered leefde, nadat hij Henoch gewonnen had, achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

Tweet thisPost on Facebook

Zo waren al de dagen van Jered negenhonderd twee en zestig jaren; en hij stierf.

Tweet thisPost on Facebook

En Henoch leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Methusalach.

Tweet thisPost on Facebook

En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach gewonnen had, driehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.


Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijf en zestig jaren.

Tweet thisPost on Facebook

Henoch dan wandelde met God; en hij was niet [meer]; want God nam hem weg.


En Methusalach leefde honderd zeven en tachtig jaren, en hij gewon Lamech.

Tweet thisPost on Facebook

En Methusalach leefde, nadat hij Lamech gewonnen had, zevenhonderd twee en tachtig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

Tweet thisPost on Facebook

Zo waren al de dagen van Methusalach negenhonderd negen en zestig jaren; en hij stierf.

Tweet thisPost on Facebook

En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaren, en hij gewon een zoon.

Tweet thisPost on Facebook

En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk, en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft!


En Lamech leefde, nadat hij Noach gewonnen had, vijfhonderd vijf en negentig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

Tweet thisPost on Facebook

Zo waren al de dagen van Lamech zevenhonderd zeven en zeventig jaren; en hij stierf.

Tweet thisPost on Facebook

En Noach was vijfhonderd jaren oud; en Noach gewon Sem, Cham en Jafeth.

Tweet thisPost on FacebookThis goes to iframe