Трећа књига Мојсијева (која се зове Левитска )

Послушајте


3. Мојсијева, глава 4


Још рече Господ Мојсију говорећи:

Tweet thisPost on Facebook

Кажи синовима Израиљевим, и реци: ако ко згријеши нехотице и учини штогод што је Господ забранио да се не чини,


Ако свештеник помазани згријеши, те буде на гријех народу, нека за гријех свој који је учинио принесе теле здраво Господу на жртву за гријех.


И доведавши теле на врата шатору од свједочанства пред Господа, нека метне руку своју телету на главу, и закоље теле пред Господом.


И нека узме свештеник помазани крви од телета, и унесе је у шатор од састанка.


И нека замочи свештеник прст свој у крв, и крвљу седам пута покропи пред Господом пред завјесом од светиње.


И нека помаже свештеник том крвљу рогове олтару, на ком се кади мирисима пред Господом у шатору од састанка, а осталу крв од телета сву нека излије на подножје олтару, на ком се пале жртве на вратима шатора од састанка.


И нека извади све сало из телета за гријех, сало што покрива цријева и све сало што је на цријевима;

Tweet thisPost on Facebook

И оба бубрега, и сало што је на њима и на слабинама, и мрежицу на јетри с бубрезима нека извади,

Tweet thisPost on Facebook

Онако како се вади из говечета за жртву захвалну; и нека запали свештеник на олтару, на ком се жртва пали.

Tweet thisPost on Facebook

А кожу од телета и све месо с главом и с ногама и цријева и балегу,


И цијело теле нека изнесе напоље из окола на чисто мјесто, гдје се просипа пепео, и нека га спали огњем на дрвима; на мјесту гдје се просипа пепео нека се спали.


Ако ли би сав збор синова Израиљевих згријешио нехотице и не би збор знао за то, и учинили би штогод што је Господ забранио да се не чини, те би скривили,


Кад се дозна за гријех који су учинили, онда нека збор принесе теле на жртву за гријех, и нека га доведу пред шатор од састанка.


И старјешине од збора нека метну телету на главу руке своје пред Господом, и свештеник нека закоље теле пред Господом.


И свештеник помазани нека унесе крви од телета у шатор од састанка,


И нека свештеник замочи прст свој у крв, и седам пута покропи пред Господом пред завјесом.

Tweet thisPost on Facebook

И том крвљу нека помаже рогове олтару који је пред Господом у шатору од састанка, а осталу крв сву нека излије на подножје олтару на ком се пали жртва, на вратима шатора од састанка.

Tweet thisPost on Facebook

А све сало извадивши из њега нека запали на олтару.

Tweet thisPost on Facebook

И с тијем телетом нека чини онако како чини с телетом за свој гријех, тако нека учини с њим; тако ће их свештеник очистити од гријеха, и опростиће им се.


А теле нека изнесе напоље из окола, и спали га као и прво теле; то је жртва за гријех свега збора.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли поглавар згријеши, и учини нехотице штогод што је Господ Бог његов забранио да се не чини, те скриви,


Кад дозна за гријех свој, који је учинио, тада нека доведе на жртву јаре мушко, здраво.

Tweet thisPost on Facebook

И нека метне руку своју јарету на главу, и свештеник нека га закоље гдје се коље жртва паљеница пред Господом; то је жртва за гријех.

Tweet thisPost on Facebook

И нека узме свештеник крви од жртве за гријех на прст свој, и помаже рогове олтару на ком се жртва пали; а осталу крв нека излије на подножје олтару на ком се жртва пали.

Tweet thisPost on Facebook

А све сало нека запали на олтару као сало од жртве захвалне; и тако ће га очистити свештеник од гријеха његова, и опростиће му се.


Ако ли ко из простога народа згријеши нехотице, и учини штогод што је Господ забранио да се не чини, те скриви,


Кад дозна за гријех свој, који је учинио, тада нека доведе на жртву јаре женско здраво за гријех, који је учинио.


И нека метне руку своју на главу жртви за гријех, и нека је свештеник закоље на мјесту гдје се коље жртва паљеница.


И нека узме свештеник крви од ње на прст свој, и помаже рогове олтару на ком се пали жртва; а осталу крв сву нека излије на подножје олтару.

Tweet thisPost on Facebook

И све сало из ње нека извади као што се вади сало из жртве захвалне, и нека га запали свештеник на олтару за угодни мирис Господу; а тако ће га очистити од гријеха свештеник, и опростиће му се.


Ако ли би довео између оваца на жртву за гријех, нека доведе женско здраво.


И нека метне руку своју на главу жртви за гријех, и нека је свештеник закоље на мјесту гдје се коље жртва паљеница.

Tweet thisPost on Facebook

И нека узме свештеник крви од жртве за гријех на прст свој, и нека помаже рогове олтару на ком се пали жртва; а осталу крв сву нека излије на подножје олтару.

Tweet thisPost on Facebook

И све сало нека извади као што се вади сало из јагњета за жртву захвалну; и нека га свештеник запали на олтару за жртву огњену Господу; и тако ће га очистити свештеник од гријеха његова, који је учинио, и опростиће му се.This goes to iframe