Les PsaumesPsaume 29


Se yon sòm David. Nou tout pitit Bondye yo, fè lwanj Seyè a! Fè lwanj Seyè a pou pouvwa ak fòs li genyen!


Fè lwanj non Seyè ki gen pouvwa a! Adore Seyè a nan bèl kay ki apa pou li a!

Tweet thisPost on Facebook

Seyè a fè tande vwa li sou lanmè. Bondye ki gen pouvwa a fè loraj yo gwonde. Seyè a ap mache sou tout lanmè a.


Vwa Seyè a se yon vwa ki gen pouvwa! Se yon vwa ki mande pou moun respekte l'!

Tweet thisPost on Facebook

Vwa Seyè a kase pye sèd yo, li kase pye sèd peyi Liban yo.

Tweet thisPost on Facebook

Li fè mòn nan peyi Liban yo sote ponpe tankou ti gazèl bèf. Li fè mòn Siryon yo sote ponpe tankou jenn ti towo bèf.


Vwa Seyè a fè zèklè.

Tweet thisPost on Facebook

Vwa Seyè a fè dezè a tranble. Wi, li fè dezè Kadès la tranble.


Vwa Seyè a tòde pye chenn yo. Li fè tout fèy nan rakbwa tonbe. Nan tanp li, tout moun ap fè lwanj pou li.


Seyè a te chita sou fotèy li lè te gen gwo inondasyon an. L'ap gouvènen tankou wa pou tout tan.


Seyè a va bay pèp li a fòs, l'a beni yo, l'a ba yo kè poze.This goes to iframe