JobJob 39


Eske se ou ki jwenn manje pou bay lyon yo manje? Eske ou bay ti lyon yo manje plen vant yo,

Tweet thisPost on Facebook

kote yo kache nan twou yo a, osinon kote yo kouche ap tann nan nich yo a?

Tweet thisPost on Facebook

Ki moun ki pare manje pou kònèy yo, lè grangou fè yo soti nan nich yo, lè pitit yo ap rele nan pye m' pou m' ba yo manje?


Eske ou konnen lè kabrit mawon yo ap fè pitit? Eske ou janm wè kote fenmèl yo ap miba?


Eske ou konnen konbe mwa yo pote yon pitit nan vant yo? Kilè pitit yo rive dat pou yo fèt?

Tweet thisPost on Facebook

Eske ou konnen lè yo pral kwoupi pou miba, lè y'ap fè pitit yo nan mitan dezè a?

Tweet thisPost on Facebook

Pitit yo grandi, yo pran fòs, yo kite manman yo, y' ale, yo pa tounen.

Tweet thisPost on Facebook

Ki moun ki bay bourik mawon libète yo? Ki moun ki lage yo nan savann?


Mwen ba yo dezè pou kay yo. Mwen kite yo viv nan savann tè sale a.


Tout bri k'ap fèt nan lavil yo pa di yo anyen. Pesonn pa ka donte yo pou fè yo travay.

Tweet thisPost on Facebook

Yo mache nan tout mòn yo dèyè manje. Y'ap chache fèy vèt pou yo mete anba dan yo.

Tweet thisPost on Facebook

Eske ou ka fè bèf mawon travay pou ou? Eske l'ap rete pase nwit mare nan lakou kay ou?

Tweet thisPost on Facebook

Eske ou ka pase kòd nan kou yonn pou fè l' raboure tè a pou ou? Eske ou ka fè l' rale chari pou woule tè jaden ou yo?

Tweet thisPost on Facebook

Eske ou ka konte sou gwo fòs kouraj li pou fè li travay di pou ou?

Tweet thisPost on Facebook

Eske ou kwè l'ap asepte pote rekòt ou soti nan jaden? Eske l'ap asepte ranmase grenn ou yo sou glasi?

Tweet thisPost on Facebook

Otrich alèz lè l'ap bat zèl li, men, li pa ka vole tankou sigòy.

Tweet thisPost on Facebook

Otrich la ponn ze l' yo atè konsa. Se chalè tè a ki fè yo kale.

Tweet thisPost on Facebook

Li pa konnen nenpòt moun k'ap pase ka pile yo, nenpòt bèt nan raje ka kraze yo anba pye.

Tweet thisPost on Facebook

Li fè tankou ze yo pa pou li. Sa pa di l' anyen si li bay tèt li tout lapenn ponn ze yo pou gremesi,


Se mwen menm, Bondye, ki fè l' sòt konsa, ki pa ba li lespri menm.


Men, lè l' pran kouri, nanpwen kavalye sou chwal ki ka pran devan l'.

Tweet thisPost on Facebook

Eske se ou menm ki bay chwal yo fòs, ki mete bèl krenyen sou kou yo?

Tweet thisPost on Facebook

Eske se ou ki fè yo sote ponpe tankou kabrit, ki fè yo ranni pou fè moun pè?

Tweet thisPost on Facebook

Y'ap pyafe konsa nan ti fon yo, y'ap bat tè a ak zago yo. Yo kouri ak tout fòs yo lè yo nan lagè.


Se brave danje yo ye. Yo pa janm pè anyen. Pa gen zam ki pou fè yo fè bak.

Tweet thisPost on Facebook

Lè konsa, ti sak flèch ki nan do kavalye yo ap fè bri. Lans ak frenn ki nan men yo ap fè zèklè.

Tweet thisPost on Facebook

Yo eksite, yo pa ka tann. Y'ap kouri sou lènmi an. Lè yo tande twonpèt la soufle, yo pa ka rete an plas.

Tweet thisPost on Facebook

Chak fwa twonpèt la soufle, yo fè han! Yo gen tan pran sant batay la byen lwen. Yo tande chèf yo k'ap pase lòd byen fò.

Tweet thisPost on Facebook

Eske se ou ki moutre grigri jan pou l' vole lè li louvri zèl li yo vole ale nan sid?

Tweet thisPost on Facebook

Eske se ou ki bay malfini lòd pou li fè nich li byen wo sou tèt mòn yo?


Li rete sou tèt gwo wòch yo. Se la li pase nwit. Kote l' ye a, moun pa ka vin pran l'.

Tweet thisPost on Facebook

Se la li rete, l'ap veye bèt pou l' trape manje. Li te mèt byen lwen, l'ap wè yo ak je li.

Tweet thisPost on Facebook

Se san bèt ti malfini yo bwè. Kote ki gen kadav, se la yo ye.


Seyè a pale ak Jòb. Li di l' konsa:

Tweet thisPost on Facebook

-Jòb monchè, ou menm ki t'ap kenbe tèt ak Bondye ki gen tout pouvwa a, ou p'ap kite pou li? Ou menm ki t'ap kritike Bondye a, ou vle reponn li koulye a?


Jòb reponn Seyè a, li di l' konsa:


-Mwen pa t' konn sa m' t'ap di. Kisa pou m' reponn ou? Se fèmen pou m' fèmen bouch mwen.


Mwen pale twòp deja. Mwen pa gen anyen pou m' di ankò.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe