JobJob 37


Lè konsa, kè m' ap bat. M' santi l'ap rache.

Tweet thisPost on Facebook

Nou tout, koute vwa Bondye! Koute jan l'ap gwonde!


Zèklè a kouri nan tout syèl la. Li klere dènye bout latè.

Tweet thisPost on Facebook

Apre sa, yo tande vwa li ap gwonde. Loraj la gwonde avèk fòs. Lè konsa, zèklè fè mikalaw.

Tweet thisPost on Facebook

Lè Bondye ap pale konsa, li fè bèl bagay, bagay nou pa ka konprann.

Tweet thisPost on Facebook

Li bay lanèj lòd kouvri latè. Li bay gwo lapli lòd tonbe.

Tweet thisPost on Facebook

Li fè tout moun sispann travay. Li fè yo wè sa se travay pa l'.


Tout bèt antre nan twou. Y' al kache kò yo nan nich.

Tweet thisPost on Facebook

Van tanpèt soti nan sid. Van frèt soti nan nò.

Tweet thisPost on Facebook

Souf Bondye fè dlo tounen glas. Konsa, tout dlo tounen glas.

Tweet thisPost on Facebook

Zèklè yo ap fè yan nan nwaj yo. Nwaj yo klere byen lwen.


Bondye fè yo vire nan syèl la jan li vle. Yo fè tou sa li ba yo lòd fè toupatou sou latè.


Bondye voye lapli pou wouze latè. Li voye l' pou pini moun, li voye l' pou beni yo tou.

Tweet thisPost on Facebook

Louvri zòrèy ou, Jòb, pou ou tande sa m' pral di la a. Pran tèt ou, egzaminen bèl travay Bondye yo byen.

Tweet thisPost on Facebook

Eske ou konnen ki jan Bondye ba yo lòd, ki jan li fè zèklè yo klere nan nwaj yo?

Tweet thisPost on Facebook

Eske ou konnen ki jan nwaj yo fè flote nan syèl la? Sa se yon bèl bagay. Pou ou fè l' fòk ou gen anpil ladrès.


Lè van cho ki soti nan sid la ap kwit tè a, ou santi rad sou ou ap boule tout kò ou.


Eske ou ka ede Bondye louvri nwaj yo nan syèl la, pou fè yo di tankou bout fè?


Fè m' konnen sa pou nou di Bondye. Lespri nou vid. Nou pa gen anyen pou nou di l'.

Tweet thisPost on Facebook

Mwen pa mande pou m' pale ak Bondye. Poukisa pou m' ba li okazyon pou li touye m'?

Tweet thisPost on Facebook

Ou rete konsa ou pa wè solèy la. Li kache anba nwaj yo. Yon van leve, li fè solèy la klere ankò.

Tweet thisPost on Facebook

Yon bèl klète, klere kou lò, parèt sou bò nò. Nou wè Bondye kanpe nan mitan yon bèl limyè ki fè nou pè.

Tweet thisPost on Facebook

Nou pa ka pwoche bò kote Bondye ki gen tout pouvwa a. Li sèl gwo chèf, li sèl jij, li pa nan patipri. Li p'ap kondannen yon moun ki inonsan.


Se poutèt sa, tout moun fèt pou gen krentif pou li. Li p'ap okipe moun ki pretann yo gen bon konprann.This goes to iframe