JobJob 35


Eliyou pran lapawòl ankò, li di:

Tweet thisPost on Facebook

-Pa konprann ou gen rezon lè w'ap di ou inonsan devan Bondye,

Tweet thisPost on Facebook

lè w'ap di Bondye: Ki mele ou sa? M' te mèt peche, sa pa fè ou anyen.


Enben. Mwen pral reponn ou, ni ou ni zanmi ou yo.

Tweet thisPost on Facebook

Gade syèl la! Ou wè jan nwaj yo wo anwo tèt ou!

Tweet thisPost on Facebook

Si ou fè peche, sa pa fè Bondye anyen! Ou te mèt fè peche sou peche, sa pa di l' anyen?

Tweet thisPost on Facebook

Si ou mache dwat, ki avantaj Bondye jwenn nan sa? Kisa ou ba li la a?


Se moun parèy ou ki soufri lè ou fè sa ki mal. Se yo ki pwofite tou lè ou fè sa ki dwat.

Tweet thisPost on Facebook

Lè moun ap sibi anba ponyèt lòt moun, yo plenyen. Lè se chèf k'ap peze yo, yo rele.


Men, yo pa vire kote Bondye ki kreye yo a. Yo te mèt nan nenpòt gwo lapenn, se li menm k'ap ba yo kouraj.


Yo pa vire kote Bondye ki ba yo plis lespri pase bèt nan bwa, plis bon konprann pase zwezo nan syèl la.


Yo rele kont rele yo, Bondye pa reponn yo, paske mechan yo gen lògèy.


Se pou gremesi y'ap plede rele konsa. Bondye pa tande, li pa wè.

Tweet thisPost on Facebook

Jòb monchè, ou di ou pa ka wè Bondye. Men, ou mete ka ou devan li.

Tweet thisPost on Facebook

Ou di ankò: Bondye pa nan pini. Mwen te mèt peche, sa pa di l' anyen.

Tweet thisPost on Facebook

Jòb monchè, w'ap louvri bouch ou pou ou pa di anyen. W'ap fè tout pale anpil sa a paske ou pa konn sa w'ap di.This goes to iframe