JobJob 32


Jòb te sitèlman sèten li te inonsan, twa mesye yo kite sa, yo pa chache reponn li ankò.

Tweet thisPost on Facebook

Men, Eliyou ki te kanpe la fè yon sèl kòlè. Eliyou sa a, se pitit Barakèl, moun fanmi Bouz, nan branch fanmi Ranm lan. Li fè yon sèl kòlè sou Jòb, paske Jòb t'ap bay tèt li rezon, li t'ap bay Bondye tò.


Li te ankòlè sou twa zanmi Jòb yo tou. Yo pa t' jwenn anyen pou yo reponn Jòb. Konsa, yo menm tou, se Bondye yo te bay tout tò a.


Antan yo twa a t'ap pale, Eliyou te rete la san di anyen, paske yo te pi gran pase l'.

Tweet thisPost on Facebook

Lè li wè mesye yo pa t' jwenn anyen ankò pou reponn Jòb, li fè yon sèl kòlè.

Tweet thisPost on Facebook

Li pran lapawòl, li di konsa: -Mwen menm, se jenn gason mwen ye. Nou menm, se granmoun nou ye. Se poutèt sa mwen te yon ti jan wont. Mwen te pè antre nan koze a.


Mwen t'ap di nan kè m': Kite granmoun pale! Kite sa ki gen laj sou tèt yo mete bon konprann yo deyò.


Men, pou di vre, se lespri Bondye ki gen tout pouvwa a sèl ki pou antre nan tèt yon moun pou ba li bon konprann!


Se pa laj ki bay moun bon konprann. Se pa cheve blan ki fè moun konnen sa ki dwat.


Koulye a, mwen ta renmen nou koute m'. Kite m' di nou sa m' konnen sou koze a.

Tweet thisPost on Facebook

Mwen tande byen tande tou sa nou di. Mwen te louvri zòrèy mwen gran louvri pou m' pa manke anyen nan pawòl nou yo, pandan n'ap chache mo pou nou di.

Tweet thisPost on Facebook

Mwen t'ap swiv sa n'ap di. Men, yonn nan nou pa rive fè Jòb fèmen bouch li. Nou yonn pa rive demanti msye.


Pa vin di m' nou konprann koulye a se Bondye ki pou reponn. Lèzòm pa kapab.


Se avè nou Jòb t'ap pale. Se pa avè m'. Konsa, mwen pral reponn msye yon lòt jan.

Tweet thisPost on Facebook

Jòb, ou wè mesye yo pa konn sa pou yo di ou. Yo pa jwenn anyen pou reponn ou ankò.

Tweet thisPost on Facebook

Mwen t'ap tann yo. Men, koulye a yo fèmen bouch yo. Yo sispann pale, yo pa reponn ou.

Tweet thisPost on Facebook

Atòkile, se mwen ki pral pale, mwen pral di ou sa m' konnen nan koze a.

Tweet thisPost on Facebook

Mwen plen pawòl nan bouch mwen. Si m' pa pale m'a toufe.


Pawòl ki nan tèt mwen, ou ta di yon diven k'ap fèmante. Li prèt pou pete veso kote l' ye a.

Tweet thisPost on Facebook

Se pou m' pale pou m' ka soulaje konsyans mwen. Se pou m' louvri bouch mwen reponn ou.

Tweet thisPost on Facebook

Mwen p'ap pran defans pyès moun. Mwen pa pral achte figi nou yonn la a.

Tweet thisPost on Facebook

Mwen pa konn flate moun. Lèfini, si m' ta fè sa, Bondye ki kreye m' lan ta disparèt mwen lapoula.This goes to iframe