JobJob 25


Bildad, moun lavil Chwa a, pran lapawòl, li di konsa:

Tweet thisPost on Facebook

-Bondye se chèf. Li fè tout moun respekte l'. Li fè tout moun nan peyi ki nan syèl la viv ak kè poze.

Tweet thisPost on Facebook

Ki moun ki ka konte kantite zanj k'ap sèvi l'? Pa gen kote limyè Bondye a pa klere.


Atò, moun ka konprann yo gen rezon devan Bondye? Pitit fanm pouse met atè ka san repwòch devan li?


Nan je Bondye, menm lalin lan pa klere ase. Pa gen yonn nan zetwal yo ki bon nèt pou li.


Ale wè pou moun, yon vètè, yon ti krebete! Kisa yo vo nan je Bondye?This goes to iframe