Jump to content
Јагода Наранџа Банана Лимета Лист Шкриљац Небо Боровница Грожђе Лубеница Чоколада Мермер Мрак Ubuntu VKontakte WhatsApp Viber
Јагода Наранџа Банана Лимета Лист Шкриљац Небо Боровница Грожђе Лубеница Чоколада Мермер Мрак Ubuntu VKontakte WhatsApp Viber

ПРИДРУЖИТЕ СЕ НАШОЈ VIBER ГРУПИ, КЛИКНИТЕ НА ЛИНК

grigorije22

13 godina od Kumanovskog sporazuma

Оцени ову тему

Recommended Posts

Godišnjica Kumanovskog sporazuma

Pre 13 godina potpisan Kumanovski sporazum o povlačenju vojske i policije sa Kosova i Metohije i raspoređivanju međunarodnih snaga Kfora u pokrajinu. Posle potpisivanja sporazuma usvojena je i Rezolucija 1244 Ujedinjenih nacija.

Na današnji dan pre 13 godina, predstavnici SR Jugoslavije i NATO-a potpisali su u Kumanovu, Vojno-tehnički sporazum o povlačenju jugoslovenske vojske i policije sa Kosova i Metohije.

Delegacije Kfora i SRJ dolaze na pregovore

Time su okončani napadi NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju, a na Kosmetu su, na osnovu Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN, raspoređene međunarodne snage.

Sporazum su na vojnom aerodromu kod Kumanova, potpisali komandant Kfora britanski general Majk Džekson u ime međunarodnih snaga Kfora, general Vojske Jugoslavije Svetozar Marjanović u ime vlade SRJ i general MUP-a Srbije Obrad Stevanović u ime vlade Srbije.

U jugoslovenskoj delegaciji nalazili su se i generali Blagoje Kovačević i Branko Krga, i Dragoslav Vujović iz Ministarstva spoljnih poslova SRJ.

Dan posle potpisivanja sporazuma, prestalo je Nato bombardovanje Jugoslavije posle 78 dana, a snage Vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije počele su povlačenje sa Kosova i Metohije, koje je prema sporazumu trajalo 11 dana.

kumanovski-sporazum.jpg

Potpisivanje Kumanovskog sporazuma

Kumanovskim sporazumom stvorena je i Kopnena zona bezbednosti, koja je formalno još uvek na snazi, čija je dubina pet kilometara, od administrativne linije pokrajine i centralne Srbije. Do 2001. godine u KZB su mogli da se nalaze samo lako naoružani pripadnici policije, a od okončanja sukoba na jugu Srbije, u Zoni se nalaze i pripadnici vojske i policije.

Za sprovođenje Kumanovskog sporazuma na terenu, nadležna je Zajednička komisija za implementaciju, koju čine predstavnici Kfora, Vojske Srbije i MUP-a Srbije, a organizuju se i sastanci komandanta Kfora i Načelnika Generalštaba Vojske Srbije.

U cilju povećanja bezbednosti, jedinice VS i Kfora organizuju zajedničke istovremene patrole.

Sporazum je definisao i Vazdušnu zonu bezbednosti, koja je 1999. godine definisana na 25 kilometara, a 2001. je smanjena na 5 kilometara, od administrativne linije u dubinu teritorije centralne Srbije.

U Nato bombardovanju SRJ koje je počelo 24. marta 1999. više od 2.000 ljudi je poginulo, a gotovo 5.000 ranjeno. Teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće i spomenici kulture.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1118574/Godi%C5%A1njica+Kumanovskog+sporazuma.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

данас сам била у цркви св.Трифуна где се служила литургија св.Јовану Русу

(иначе , ко не зна за овог светитеља може прочитати о њему на линку http://tesla.rcub.bg.../jovan_rus.html)

и прочитала у књизи његовог житија и акатиста следеће:

његове нетљене целе мошти налазе се у Грчкој и пре 13 година , на данашњи дан два грчка монаха видела су га како је устао и рекао да мора да иде да помогне браћи Србима...

Sv.Jovan%20Rus%20.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
админ

Зар није тај споразум противуставан?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tekst kumanovskog sporazuma

KUMANOVO, 9. JUN 1999.

Član 1.

Opšte obaveze

1. Strane Sporazuma potvrđuju dokument, koji je predsednik Finske Marti Ahtisari predstavio predsedniku Jugoslavije Slobodanu Miloševiću i koji su 3. juna odobrili srpski parlament i savezna vlada (SRJ), uključujući razmeštaj međunarodnog civilnog i vojnog prisustva na Kosovo pod nadzorom UN. Strane dalje primećuju da je Savet bezbednosti UN spreman da usvoji rezoluciju, koja je predstavljena, o tom prisustvu.

2. Državne vlasti SRJ i Republike Srbije shvataju i slažu se da će međunarodne snage za bezbednost (KFOR) biti razmeštene posle usvajanja rezolucije Saveta bezbednosti UN, pomenutoj u paragrafu 1, i da će na Kosovu da operišu bez ometanja i sa ovlašćenjem da preduzmu sve nužne aktivnosti za ostvarivanje i održavanje bezbednog okruženja za sve građane Kosova i da svoju misiju obavljaju na druge naćine. Dalje prihvataju da ispune sve obaveze iz Sporazuma i da olakšaju razmeštanje i operacije tih snaga.

3. U Sporazumu, sledeći izrazi značiće ono što opisuju ispod: a. "Strane" su potpisnici Sporazuma.

4. "Vlasti" su odgovarajući odgovorni pojedinci, institucije ili organizacije Strana.

a. "Snage SRJ" označava sve ljudstvo i organizacije SRJ i Republike Srbije koje mogu vojno da deluju. To uključuje redovne armijske i mornaričke snage, naoružane grupe građana, udružene paravojne grupe, vazduhoplovne snage, teritorijalnu odbranu, pograničnu policiju, obaveštajne službe, jedinice policije - lokalne, specijalne, protiv demonstracija i antiterorističke - i bilo koju grupu ili pojedince koje kao takve navede komandant "KFOR"-a.

b. Zona vazdušne bezbednosti (ZVB) definisana je kao zona od 25 kilometara od pokrajinske granice Kosova prema unutrašnjosti SRJ. Ona se odnosi na vazdušni prostor iznad te zone od 25 kilometara.

v. Zona kopnene bezbednosti (ZKB) definisana je kao zona od pet kilometara od pokrajinske granice Kosova prema unutrašnjosti SRJ. Ona se odnosi na teren unutar te zone od pet kilometara.

g. Dan stupanja na snagu (DS) definisan je kao dan potpisivanja Sporazuma. (Skraćenica "KFOR" u tekstu se navodi u zagradi, iza "međunarodne snage za bezbednost. U prevodu samo skraćenica).

5. Ciljevi tih obaveza navedeni su ispod:

a. Da se obezbedi trajan prekid neprijateljstava, bilo kakve snage SRJ, bez prethodnog izričitog odobrenja komandanta KFOR-a neće ni pod kojim okolnostima ući, ponovo ući niti ostati na teritoriji Kosova, ZVB i ZKB, opisanih u paragrafu 3. Člana I. Lokalnoj policiji biće dozvoljeno da ostane u ZKB.

Paragraf iznad ne prejudicira dogovoreni povratak osoblja SRJ i Srbije koje će biti predmet naknadnog odvojenog sporazuma iz paragrafa 6 dokumenta pomenutog u paragrafu 1 ovog Člana.

b. Da se obezbede podrška i ovlašćenje KFOR-u, a posebno da se KFOR ovlasti da preduzme neophodne aktivnosti, uključujući primenu nužne sile, da obezbedi ispunjavanje obaveza iz Sporazuma i zaštitu KFOR-a i da doprinese bezbednosti okruženja međunarodnom civilnom prisustvu za primenu i drugim organizacijama, institucijama i nevladinim organizacijama (detalji u Aneksu ccvige.

Član 2.

Prekid neprijateljstava

1. Odmah po DS, snage SRJ uzdržaće se od svih nerpijateljskih i akata

provokacije svih vrsta protiv bilo kojeg lica na Kosovu i narediće oružanim snagama da prekinu sve takve aktivnosti. Neće podsticati na, organizovati ili podržavati neprijateljske ili akte provokacije.

2. Postepeno povlačenje snaga SRJ (kopno): SRJ prihvata postepeno povlačenje svih snaga SRJ sa Kosova na lokacije u Srbiji izvan Kosova. Snage SRJ će da obeleže i raščiste minska polja, zamke i prepreke. Kako se budu povlačile, snage SRJ raščistiće sve linije komunikacija uklanjanjem mina, eksplozivnih zamki i postavljenih sredstava za uništavanje. Obeležiće sve granice svih minskih polja. Ulazak i razmeštaj KFOR-a na Kosovo biće sinhronizovan. Postepeno povlačenje snaga SRJ biće prema redosledu navedenom ispod:

a. Do DS + jedan dan, snage SRJ locirane u Zoni 3 napustiće, dogovorenim putevima, tu zonu da demonstriraju ispunjavanje obaveza (mapa u Aneksu A Sporazuma). Kada bude verifikovano da snage SRJ ispunjavaju obaveze iz ovog odeljka i iz paragrafa 1 ovog Člana, NATO će da suspenduje vazdušne napade. Suspenzija biće nastavljena pod uslovom potpunog ispunjavanja obaveza iz Sporazuma i pod uslovom da Savet bezbednosti UN usvoji rezoluciju o razmeštaju KFOR-a dovoljno brzo da praznina može da bude izbegnuta.

b. Do DS + šest dana, sve snage SRJ na Kosovu napustiće Zonu 1. Utvrđivanje timova za vezu sa komandantom KFOR-a u Prištini.

v. Do DS + devet dana, sve snage SRJ na Kosovu napustiće Zonu 2.

g. Do DS + 11 dana, sve snage SRJ na Kosovu napustiće Zonu 3.

d. Do DS + 11 dana, sve snage SRJ na Kosovu kompletiraće povlačenje sa Kosova na lokacije van Kosova i ne u pet kilometara ZKB. Na kraju perioda (DS + 11 dana) visoki komandanti snaga SRJ pismeno će da potvrde da su snage SRJ kompletirale postepeno povlačenje. Komandant KFOR-a moze na konkretan zahtev da odobri izuzeće iz postepenog povlačenja. Kampanja bombardovanja biće ukinuta (do tada

suspendovana) po kompletiranom povlačenju snaga SRJ prema Članu II. KFOR zadržava ovlašćenje da, ako bude neophodno, silom obezbedi ispunjenje obaveza iz Sporazuma.

đ. Vlasti SRJ i Srbije potpuno će da sarađuju sa KFOR-om u verifikaciji povlačenja snaga sa Kosova i iza ZVB i ZKB.

e. Oružane snage u povlačenju prema Aneksu A, odnosno u dogovorenim oblastima ili na dogovorenim putevima, neće biti meta vazdušnih napada.

z. Do dolaska civilne misije UN, KFOR će da obezbedi adekvatnu kontrolu nad granicama SRJ na Kosovu prema Albaniji i Makedoniji.

3. Postepeno povlačenje vazduhoplovnih i protivavionskih snaga SRJ (RV i PVO)

a. Do DS + jedan dan, nijedna letelica SRJ, sa fiksiranim krilima ili rotorom, neće leteti nad Kosovom ili ZVB bez odobrenja komandanta KFOR-a. Svi sistemi PVO, radari, raketni sistemi zemlja-vazduh i letelice uzdržavaće se od radarskog praćenja i svakog osvetljavanja letelica KFOR-a nad Kosovom ili nad ZVB.

b. Do DS + tri dana, sve letelice, radari, raketni sistemi zemlja-vazduh

(uključujući ljudstvom prenosive) i protivavionska artiljerija povući će se na druge lokacije u Srbiji izvan 25 kilometara ZVB.

v. Komandant KFOR-a kontrolisaće i koordinisaće upotrebu vazdušnog prostora nad Kosovom i ZVB od DS. Kršenje bilo koje od gornjih odredbi, uključujući pravila i procedure komandanta KFOR-a u upravi nad vazdušnim prostorom iznad Kosova, kao i neovlašćene letove ili aktiviranje integrisane PVO SRJ unutar ZVB, biće meta vojne akcije KFOR-a, uključujući upotrebu nužne sile.

Komandant KFOR-a može da prenese kontrolu normalnih civilnih

vazduhoplovnih aktivnosti odgovarajućim institucijama SRJ, da izbegne

konflikte sa vazduhoplovnim saobraćajem KFOR-a i obezbedi siguran sistem vazdušnog saobraćaja bez zastoja. Zamišljeno je da kontrola nad civilnim vazduhoplovnim saobraćajem bude vraćena civilnim vlastima čim to bude izvodljivo.

Član 3.

Primedbe

1. Ovaj Sporazum i pisana naređenja koja zahtevaju ispunjavanje obaveza biće prosleđeni svim snagama SRJ.

2. Do DS + dva dana vlasti SRJ i Srbije obezbediće sledeće konkretne podatke o statusu svih snaga SRJ:

a. Detaljne podatke, položaje i opise svih mina, neeksplodiranih projektila, eksplozivnih naprava, sredstava za uništavanje, prepreka, zamki... fizičkih i vojnih pretnji bezbednom kretanju svog osoblja na Kosovu koje su postavile snage SRJ.

b. Svaku dalju informaciju vojnog i aspekta bezbednosti o snagama SRJ na teritoriji Kosova ili ZVB i ZKB koju zatraži komandant KFOR-a.

Član 4.

Formiranje Zajedničke komisije za primenu (JIC) JIC će biti formirana sa razmestanjem KFOR-a na Kosovu prema direktivama

komandanta KFOR-a.

Član 5.

Ovlašćenje konačnog tumačenja

Ovlašćenje konaćnog tumačenja ovog Sporazuma i aspekata bezbednosti mirovnog sporazuma imaće komandant KFOR-a. Njegove odluke obavezujuće su svim Stranama i licima.

Član 6.

Stupanje na snagu

Ovaj Sporazum stupa na snagu potpsivanjem.

ANEKSI:

A. Postepeno povlačenje snaga SRJ sa Kosova

B. Operacije KFOR-a

Aneks B

Operacije KFOR-a

1. U skladu sa opštim obavezama iz Vojno-tehničkog sporazuma, vlasti SRJ i Republike Srbije shvataju i prihvataju razmeštaj i operacije bez ometanja KFOR-a na Kosovu, sa ovlašćenjem da preduzmu sve neophodne aktivnosti da ustanove i održe okruženje bezbedno za sve građane Kosova.

2. Komandant KFOR-a imaće ovlašćenje, bez ometanja ili odobravanja, da učini sve što oceni nužnim i ispravnim, uključujući upotrebu vojne sile, da zaštiti KFOR, međunarodno civilno prisustvo i da primeni sve obaveze iz Vojno- tehničkog sporazuma i Mirovnog sporazuma što ga podržava.

3. Ni KFOR, niti bilo ko iz osoblja KFOR-a, neće biti odgovoran za štetu nanetu javnoj ili privatnoj svojini nanetih tokom izvršavanja obaveza povezanih sa primenom ovog Sporazuma. Strane će čim bude moguće dogovoriti Sporazum o statusu snaga (SOFA).

4. KFOR će imati pravo da:

a. Da prati i obezbeđuje ispunjavanje obaveza iz ovog Sporazuma i da trenutno reaguje i obnovi ispunjavanje, upotrebom vojne sile ako bude neophodno. To uključuje nužne akcije za:

(1) Sprovođenje povlačenja snaga SRJ.

(2) Obezbeđivanje ispunjavanja obaveza po povratku odobranog osoblja SRJ na Kosovo.

(3) Pružanje pomoći drugim međunarodnim entitetima umešanim u primenu ili sa ovlašćenjem Saveta bezbednosti UN.

b. Da utvrdi vezu sa lokalnim vlastima na Kosovu i civilnim i vojnim vlastima SRJ i Srbije.

v. Da posmatraju, prate i proveravaju bilo koje i sve instalacije i aktivnosti na Kosovu za koje komandatnt KFOR-a veruje da poseduju vojne ili policijske sposobnosti ili da mogu biti povezane sa vojnim ili policijskim sposobnostima ili da su na druge načine bitne ispunjavanju obaveza iz ovog Sporazuma.

5. Ne opirući se nijednoj odredbi ovog Sporazuma, Strane shvataju i prihvataju da komandant KFOR-a ima pravo i da je ovlašćen da naredi uklanjanje, povlačenje ili premeštanje konkretnih snaga i oružja i da naredi prekid bilo kojih aktivnosti kad god proceni da su one potencijalna pretnja KFOR-u, njegovoj misiji ili drugoj Strani. Snage koje se ne povinuju naređenju da se premeste, povuku ili da prekinu preteće ili potencijalno preteće aktivnosti biće meta vojne akcije KFOR-a, uključujući primenu sile ako to bude neophodno, da se obezbedi ispunjenje obaveza.

Rezolucija 1244

Резолуција Савета безбедности 1244 (1999) о ситуацији у вези са Косовом

Уједињене Нације

С/РЕС/1244 (1999)

10. јун 1999. године

РЕЗОЛУЦИЈА 1244 (1999)

Усвојио Савет безбедности на свом 4011. састанку, 10. јуна 1999. године

Савет безбедности,

Имајући на уму сврху и начела Повеље Уједињених нација и првенствену одговорност Савета безбедности за одржавање међународног мира и безбедности, позивајући се на своје Резолуције 1160 (1998) од 31. марта 1998. године, 1199 (1998) од 23. септембра 1998. године, 1203 (1998) од 24. октобра 1998. године и 1239 (1999) од 14. маја 1999. године, изражавајући жаљење што није у пуности удвољено захтевима тих резолуција, одлучан да реши тешку хуманитарну ситуацију на Косову, Савезна република Југославија, и да омогући безбедан и слободан повратак свих избеглица и расељених лица својим домовима, осуђујући све чинове насиља против становништва Косова као и све терористичке поступке било које стране, позивајући се на изјаву Генералног секретара од 9. априла 1999. године, која изражава бригу поводом хуманитарне трагедије која се догађа на Косову, потврђујући право свих избеглица и расељених лица да се безбедно врате својим домовима, позивајући се на надлежност и мандат Међународног трибунала за бившу Југославију, поздрављајући општа начела политичког решавања косовске кризе усвојена 6. маја 1999. године (С/1999/516, Додатак 1 овој Резолуцији), поздрављајући и прихватање ових начела датих у тачкама 1. до 9. документа представљеног у Београду 2. јуна 1999. године (С/1999/649, Додатак 2 овој Резолуцији) од стране Савезне републике Југославије и сагласност Савезне републике Југославије на овај документ, потврђујући приврженост свих држава чланица суверенитету и територијалном интегритету Савезне републике Југославије и осталих држава у региону, како је постављено у Хелсиншком завршном документу и Додатку 2, потврђујући захтев из претходних резолуција за значајном аутономијом и знатном самоуправом за Косово, утврђујући да ситуација у региону и даље представља опасност по међународни мир и безбедност, одлучан да пружи безбедност и сигурност међународном особљу и да омогући да сви извршавају своје одговорности на основу ове Резолуције и да у том циљу поступају на основу Поглавља ВИИ Повеље Уједињених нација,

1. Одлучује да ће политичко решавање косовске кризе да се заснива на општим начелима Додатка 1 и како је додатно разрађено у начелима и осталим захтеваним елементима у Додатку 2;

2. Поздравља прихватање начела и осталих захтеваних елемената поменутих у претходном ставу 1. од стране Савезне републике Југославије и захтева пуну сарадњу Савезне републике Југославије при њиховој брзој примени;

3. Посебно захтева да Савезна Република Југославија непосредно и проверљиво прекине насиље и репресију на Косову и да започне и заврши проверљиво повлачење у фазама са Косова свих војних, полицијских и паравојних снага према убрзаном распореду, са којим ће да буде синхронизовано размештање међународних снага безбедности на Косову;

4. Потврђује да ће након повлачења договореном броју југословенског и српског војног и полицијског особља да буде дозвољено да се врате на Косово да би обављали функције у складу са Анексом 2;

5. Одлучује да на Косову, под окриљем Уједињених нација, буде извршено размештање међународних цивилних и безбедносних снага, са одговарајућом опремом и потребним особљем, и поздравља сагласност Савезне републике Југославије са таквим присуством;

6. Тражи од Генералног секретара да, уз консултације са Саветом безбедности, наименује Специјалног представника ради контролисања спровођења међународног цивилног присуства и даље захтева од Генералног секретара да наложи свом Специјалном представнику да блиско координира са међународним снагама безбедности да би се осигурало да оба присуства делују у истом циљу и на начин међусобног потпомагања;

7. Овлашћује државе чланице и релевантне међународне организације да успоставе међународно безбедносно присуство на Косову како је предвиђено у тачки 4. Додатка 2 са свим средствима неопходним за извршавање односних одговорности на основу става 9. у даљем тексту;

8. Потврђује потребу за брзим и скорим размештајем ефикасног међународног цивилног и безбедносног присуства на Косову и захтева да учесници сарађују у потпуности при том размештању;

1. Одлучује да задаци међународних снага безбедности које ће бити размештене и које ће деловати на Косову укључују:

1. Спречавање обнављања непријатељстава, одржавањем и где буде потребно наметањем прекида ватре и омогућавањем повлачења и спречавањем повратка на Косово савезних и републичких војних, полицијских и паравојних снага, осим као је прописано у тачки 6. Додатка 2;

2. Демилитаризовање Ослободилачке војске Косова (ОВК) и других наоружаних група косовских Албанаца како се захтева у ставу 15. у даљем тексту;

3. Успостављање сигурног окружења, у којем избеглице и расељена лица могу безбедно да се врате домовима, међународно цивилно присуство може да ради, привремена администрација да буде успостављена и хуманитарна помоћ достављана;

4. Обезбеђивање јавног реда и сигурности до тренутка кад међународно цивилно присуство буде могло да преузме одговорност за овај задатак;

5. Надгледање уклањања мина до тренутка кад међународно цивилно присуство буде могло, према приликама, да преузме одговорност за овај задатак;

6. Пружање подршке, према прилици, и блиска координација рада са међународним цивилнимприсуством;

7. Вршење дужности надгледања граница како се захтева;

8. Обезбеђивање заштите и слободе сопственог кретања, кретања међународног цивилног присуства и осталих међународних организација;

9. Овлашћује Генералног секретара да, уз помоћ релевантних међународних организација, успостави међународно цивилно присуство на Косову да би била обезбеђена привремену администрација за Косово под којом људи Косова могу да уживају значајну аутономију у оквиру Савезне републике Југославије и која ће да обезбеди прелазну администрацију док успоставља и надгледа развој привремених институција самоуправе да би се обезбедили услови за миран и нормалан живот за све становнике Косова;

1. Одлучује да ће главне одговорности међународног цивилног присуства укључивати:

1. Промовисање успостављања значајне аутономије и самоуправе на Косову, до коначног решења, уз потпуно узимање у обзир Додатка 2 и договора из Рамбујеа (С/1999/648);

2. Извршавање основних функција цивилне администрације где год и колико год дуго то буде потребно;

3. Организовање и надгледање развоја привремених институција демократске и аутономне самоуправе до политичког решења, укључујући одржавање избора;

1. Преношење, након оснивања тих институција, својих административних одговорности уз надгледање и

2. подршку консолидовању косовских локалних привремених институција и осталим активностима изграђивања мира;

4. Олакшавање политичког процеса замишљеног да одреди будући статус Косова, узимајући у обзир споразум из Рамбујеа (С/1999/648);

5. У завршној фази, надгледање преноса овлашћења са косовских привремених институција на институције успостављене на основу политичког решења;

6. Пружање подршке обнови кључне инфраструктуре и другој обнови привреде;

7. Пружање подршке, у координацији са међународним хуманитарним организацијама, помагању при хуманитарним и природним катастрофама;

8. Одржавање грађанског закона и поретка, укључујући оснивање локалних полицијских снага, а у међувремену, ангажовање међународне полиције на Косову;

9. Заштита и унапређивање људских права;

10. Обезбеђивање сигурног и неометаног повратка свих избеглица и расељених лица својим домовима на Косову;

1. Наглашава потребу за координираним операцијама хуманитарне помоћи, а да Савезна Република Југославија омогући неометани приступ Косову организацијама које пружају хуманитарну помоћ и да сарађује са таквим организацијама на начин који ће да омогући брзу и ефикасну испоруку међународне помоћи;

2. Подстиче све државе чланице и међународне организације да дају допринос економској и друштвеној обнови као и безбедном повратку избеглица и расељених лица и у том контексту наглашава важност сазивања међународне донаторске конференције, посебно ради циљева постављених у претходном ставу 11 (г), што је могуће пре;

3. Захтева пуну сарадњу свих учесника, укључујући међународне снаге безбедности, са Међународним трибуналом за бившу Југославију;

4. Захтева да ОВК и остале наоружане групе косовских Албанаца без одлагања прекину све офанзивне акције и да се придржавају захтева за демилитаризацију које буде одредио главнокомандујући међународних снага безбедности уз консултовање са Специјалним представником Генералног секретара;

5. Одлучује да се забране наметнуте ставом 8. Резолуције 1160 (1998) неће примењивати на оружје и пратећи материјал који ће користити међународно цивилно безбедносно присуство;

6. Поздравља рад који обављају Европска Унија и остале међународне организације на развијању свеобухватног приступа економском развоју и стабилизацији региона погођеног косовском кризом, укључујући спровођење Пакта за стабилност југоисточне Европе уз широко међународно учешће ради даљег унапређивања демократије, економског напретка, стабилности и регионалне сарадње;

7. Захтева да све државе у региону сарађују у потпуности у реализацији свих аспеката ове Резолуције;

8. Одлучује да се међународно цивилно присуство и снаге безбедности установљавају за почетни период од 12 месеци, уз продужење по истеку тог периода, осим у случају да Савет безбедности одлучи другачије;

9. Тражи од Генералног секретара да редовно, у одговарајућим временским интервалима, извештава Савет о примени ове Резолуције, укључујући извештаје шефова међународног цивилног присуства и снага безбедности, с тим да први извештаји буде поднет у року од 30 дана од усвајања ове Резолуције;

10. Одлучује да и даље активно ради на овим питањима.

Додатак 1

Изјава председавајућег о закључцима састанка министара иностраних послова групе Г-8, одржаног у центруПетерсберг, 6. маја 1999. годинеМинистри иностраних послова Геупе Г-8 усвојили су следећа општа начела политичког решавања косовске кризе:

-Непосредан и проверљив престанак насиља и репресије на Косову;-Повлачење са Косова војних, полицијских и паравојних снага;-Размештање на Косову ефикасних снага међународног цивилног и безбедносног присуства које су одобриле иприхватиле Уједињене нације, која су у стању да гарантују постизање заједничких циљева;-О успостављању привремене администрације на Косову одлучиће Савет безбедности да би обезбедио условеза миран и нормалан живот за све становнике Косова;-Безбедан и слободан повратак свих избеглица и расељених лица и неометан приступ Косову организација којепружају хуманитарну помоћ;- Политички процес у правцу успостављања привременог оквирног политичког споразума који ће да обезбедизначајну самоуправу на Косову, узимајући у потпуности у обзир споразум из Рамбујеа и начела суверенитетаи територијалног интегритета Савезне републике Југославије и осталих држава у региону, и демилитаризацију ОВК;-Свеобухватни приступ привредном развоју и стабилизацији кризног региона.

Додатак 2

Треба да буде постигнут договор о следећим начелима, ради помака према решењу косовске кризе:

1. Непосредан и проверљив престанак насиља и репресије на Косову.

2. Проверљиво повлачење са Косова свих војних, полицијских и паравојних снага према убрзаном распореду.

3. Размештање на Косову, под окриљем Уједињених нација, ефикасног међународног цивилног и безбедносног присуства, које ће деловати на начин који буде утврђен на основу Поглавља ВИИ Повеље, тако да буде способно да гарантује постизање заједничких циљева.

4. Међународно безбедносно присуство уз знатно учешће Северноатлантског пакта мора да буде размештено под обједињеном командом и контролом и да буде овлашћено да успостави безбедно окружења за све људе на Косову и да олакша свим расељеним лицима и избеглицама безбедан повратак својим домовима.

5. О успостављање привремене администрације за Косово као дела међународног цивилног присуства под којим људи Косова могу да уживају значајну аутономију у оквиру Савезне републике Југославије, одлучиће Савет безбедности Уједињених нација. Привремена администрација ће да омогућује прелазну администрацију док успоставља и надгледа развој привремених демократских институција самоуправе које треба да осигурају услове за миран и нормалан живот свим становницима Косова.

1. Након повлачења, договореном броју југословенског и српског особља биће дозвољено да се врате да би обављали следеће функције:

2. -Везу са међународном цивилном мисијом и међународним снагама безбедности;- Обележавање/чишћење минских поља;-Одржавање присуства на српским историјским локалитетима;-Одржавање присуства на кључним граничним прелазима.

6. Безбедан и слободан повратак свих избеглица и расељених лица под надзором Канцеларије Високог комесара Уједињених нација за избеглице и неометани приступ Косову организација за хуманитарну помоћ.

7. Политички процес у правцу успостављања привременог оквирног спопразума који обезбеђује значајну самоуправу Косову, уз пуно поштовање споразума из Рамбујеа и начела суверенитета и територијалног интегритета Савезне републике Југославије и осталих држава у региону, и демилитаризацију ОВК. Преговори између страна ради постизања договора не треба да одлажу нити да нарушавају успостављање институција демократске самоуправе.

8. Свеобухватни приступ привредном развоју и стабилизацији кризног региона. Ово ће да укључује примену Пакта за стабилност југоисточне Европе уз широко међународно учешће ради даље промоције демократије, економског напретка, стабилности и регионалне сарадње.

9. Обустављање војних активности захтеваће прихватање начела изнетих у тексту изнад овога уз остале претходно утврђене захтеване елементе који су утврђени у напомени уз овај текст.1 Затим ће убрзо да буде склопљен војно-технички споразум који треба, између осталог, да утврди додатне модалитете, укључујући улоге и функције југословенског/српског особља на Косову:

Повлачење

-Поступке повлачења, укључујући детаљан распоред фаза и разграничење тампон зоне у Србији изван које ћеснаге да буду повучене;

Особље које се враћа

-Опрема придружена особљу које се враћа;-Критеријуми њихове функционалне одговорности;- Распоред њиховог враћања;-Разграничење њихових географских подручја деловања;-Правила која ће регулисати њихов однос са међународним снагама безбедности и међународном цивилноммисијом.

Напомене

1 Остали захтевани елементи:

-Убрзан и прецизан временски распоред повлачења, који значи нпр. седам дана за потпуно повлачење и извлачење оруђа противваздушне одбране 25 километара изван заједничке зоне безбедности у року од 48 сати;

-Повратак особља за четири функције утврђене у тексту изнад овога биће под надзором међународних снага безбедности и биће ограничен на мали договорени број (стотине, не хиљаде);

-Обустављање војних активности ће да наступи након отпочињања проверљивог повлачења;

-Расправа и постизање војно-техничког споразума неће да продужавају претходно утврђени период за извршавање потпуног повлачења.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Креирај налог или се пријави да даш коментар

Потребно је да будеш члан ЖРУ-а да би оставио коментар

Креирај налог

Пријавите се за нови налог на ЖРУ заједници. Једноставно је!

Региструј нови налог

Пријави се

Већ имаш налог? Пријави се овде

Пријави се одмах


×
13 godina od Kumanovskog sporazuma - Друштво - Живе Речи Утехе