Jump to content
иље

"Izvorni, čisti Islam"

Оцени ову тему

Recommended Posts

0110_hahaha

Dobro, ona gore pitanja i dalje stoje, a vi niko eksperti o islamu ne odgovoriste na njih!

Ovo sam vas pitao zbog jednog ajeta iz Kurana:Vi eto raspravljate o nečemu što imate znanje ali zašto raspravljate o nečemu o čemu nemate znanje.

Međutim neki od vas su se pokušali postaviti ekspertima o nečemu o čemu nemate znanje a to je islam.Gospodo o islamu na takav način niste kompetentni da na takav način razgovarate.Možete pitati i složiti se ili nesložiti sa odgovorom a ne postavljati se ekspertima.Svako dobro vam želim!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Da, islam i hriščanstvo imaju zajednički korijen, samo što je hriščanstvo udaljilo se od tog korijena pa je islam došao da vas vrati ispranim korijenima!

Откуда исти корен кад хришћанство постоји од настанка света (и старозаветни пророци и светитељи сведоче и говоре о Господу Христу), а ислам Мухамед масовно проповеда тек од 7. века после Христа?

Заиста - по томе ислам може да буде и нека јудеохришћанска секта.

"Islamska era počinje 622., kad se Muhamed sa svojim pristašama seli iz Meke (gdje su se tadašnji Arapi protivili širenju islama) u Medinu (hidžra)." - са Wikipedije

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nešto više o vladaru kršćanske Abesinije - Nedžašiji rhm.

U jeku poslaničkog daveta u Mekki i pozivanja Allahu dž.š., Muhammed s.a.w.s., nailazi na brojne prepreke i nesreće koje mu priređuju mekanski idolopoklonici. Prvi muslimani nailaze i na fizička zlostavljanja, torture i ubistva od strane tadašnjeg vladajućeg režima u Mekki.

Imam Ibnu Hišam rhm., bilježi u svojoj Siri – životopisu Muhammeda s.a.w.s., slijedeće: „Kada je Poslanik s.a.w.s., uvidio kakvih sve muka i belaja dopadaju njegovi sljedbenici, a kakav rahatluk i bezbjednost uživa on zbog zaštite njegovog mu amidže Ebu Taliba, kao i to da nije bio u stanju spasiti ashabe tih iskušenja i muka – poručio je svojim ashabima sljedeće: „Dobro bi bilo da se preselite u Abesiniju (Etiopiju), zbog toga što je tamo na vlasti vladar koji ne čini zulum i nasilje nikome, i to je zemlja iskrenosti - dok vam Allah ne nađe izlaza iz vaše situacije.“

Tada su muslimani r.a., poslušali Poslanika s.a.w.s., i učinili su hidžru u kršćansku Abesiniju, bojeći se fitni i zlostavljanja u Mekki, a čuvajući svoju vjeru. To je bila prva hidžra u Islamu.

Ibnu Hišam rhm., dalje navodi: „Sveukupna brojka muslimana ashaba - muhadžira koji su učinili hidžru ka Abesiniji, bez njihove djece, je iznosila 83 osobe!“

I opet da naznačimo, ova hidžra u Abesiniju se desila par godina prije hidžre muslimana u Medinu.

Imam Ahmed rhm, u svom Musnedu, 5/290., br.22551., bilježi predaju koja detaljnije opisuje čitav slijed ovog događaja:

Ebu Bekr b. Abdurrahman b. el-Haris b. Hišam el-Mahzumijj, prenosi od Ummu Selemeh r.a., ćerke Ebu Umejje b. el-Mugireh, a supruge Poslanika s.a.w.s., da je rekla: "Kada smo stigli u Abesiniju/Etiopiju, bili smo u susjedstvu najboljeg komšije – Nedžašije; dao nam je bezbjednost u pogledu vjere, tako da smo robovali Allahu dž.š. – a niko nas nije dirao, niti bi smo čuli išta ružno! Kada su o tome bili obaviješteni Kurejšije – dogovoriše se da Nedžašiji, zbog nas, pošalju dva ugledna čovjeka, koji će mu doći sa poklonima, specifičnim za Mekku, a najviše mu se sviđala štavljena koža, koje mu podosta pribaviše za poklone; a neostaviše ni jednog od patrika/popova, a da ga ne obilježiše poklonom.

Delegaciju kurejšija su sačinjavali Abdullah b. Ebi Rebi'ah b. el-Mugireh el-Mahzumi, i Amr b. el-As b. Va'il el-Sehmi, kojima je bio zadatak da svakom patriku/popu, uruče po jedan , i to prije nego li otpočnu razgovar sa Nedžašijem, u pogledu njih/ashaba, a potom da uruče Nedžašiji poklone, i da zatim zatraže od njega da im isporuči ashabe, prije nego li i razgovara sa njima.

Reče: Pođoše, i stigoše Nedžašiji, a mi bijasmo kod njega - u najboljoj kući, i kod najboljeg komšije – i ne osta jedan patrik/pop, a da mu oni ne urušiče . Prije nego li se obratiše Nedžašiji; svakom patriku/popu, rekoše: "U kraljevu zemlju je došla neka blesava mladež, koja napusti vjeru svog naroda, a nisu prihvatili ni vašu vjeru; izmislili su neku novu vjeru – nepoznatu i nama i vama. Uglednici našeg naroda su nas poslali kralju, kako bi ih povratili, pa kada nam se kralj bude obraćao u pogledu njih, vi mu skrenite pažnju na to da nam ih isporuči, i da ne razgovara s njima, jer je njihov narod ugledniji od njih, i bolje znaju njihove mahane. Rekoše im: Dobro. Nakon toga, uručiše svoje poklone Nedžašiji, koje on rado prihvati, nakon čega mu se obratiše, slijedećim riječima: "Kralju, nekoliko naše blesave mladeži je stigla u tvoju zemlju; napustili su vjeru svog naroda, a nisu prihvatili tvoju vjeru. Izmislili su neku vjeru – nepoznatu i nama i Vama. Uglednici njihova naroda su nas, zbog njih, poslali tebi, njihovi očevi, i stričevi, rođaci – kako bi im ih povratio; oni su ugledniji od njih, i bolje znaju ono što su skrivili, i šta im zamjeraju".

Ummu Seleme r.a., kaže: Abdullah b. Ebi Rebi'a, i Amr b. el-As, nisu željeli da Nedžašija čuje za njihov razgovor sa patricima/popovima. Patrici, koji su sjedeli oko njega, rekoše: Istinu govore – kralju; njihov narod je ugledniji, i bolje ih poznaju, kao i ono što su skrivili. Predaj ih njima, i neka ih vode njihovoj zemlji, i njihovom narodu.

Reče: Nedžašija se rasrdi, i reče: "Nepoživio me Bog, ako ih isporučim, a žive u mom susjedstvu, dođoše u moju zemlju, i odabraše me nad drugim vladarima – sve dok ih ne pozovem, i ne pitam ih o onome što ova dvojica pričaju o njima; ako bude istina ono što ova dvojica govore – isporučići ih, i vratiću ih njihovom narodu, ali, ako se ispostavi drugačije – neću ih isporučiti, i još bolje će se osjećati u mom susjedstvu, sve dok budu htjeli tu da ostanu.

Ummu Seleme r.a., kaže: Nedžašija poruči da mu se pozovu ashabi Poslanika s.a.w.s.. Kada im dođe njegov izaslanik, sakupiše se, i jedni drugima rekoše: Šta ćete reći čovjeku kada mu dođete?

Rekoše: Reći ćemo: Vallahi, Poslanik s.a.w.s., nas je podučavao, i naređivao nam je ono čemu nas je inače i podučavao, pa bilo šta bilo. Kada su mu došli, Nedžašija sazva monahe oko sebe, koji otvoriše svoje knjige kako bi se konsultovao sa njima. Reče: Kakva je to vjera, zbog koje ste se odvojili od svog naroda; niste prihvatili ni moju vjeru, a niti vjeru ikog od okolnih naroda?

Ummu Selemeh r.a., reče: Dža'afer b. Ebi Talib r.a., je bio taj koji je razgovarao sa Nedžašijem. Rekao je: O kralju, mi smo bili neznabožački narod; obožavali smo kipove, jeli smo lešinu, činili smo razvrat, kidali smo rodbinske veze, i bili smo loše komšije; naši jaki jeli su slabije, i na ovome smo bili sve dok nam Allah dž.š., od nas samih, nije poslao poslanika, čije porijeklo, istinitost, povjerljivost i poštenje vrlo dobro znamo. Pozvao nas je Allahu dž.š. - tome da Ga smatramo Jednim-Jedinim, i da Mu robujemo, i da se otarasimo onoga čemu smo robovali mimo Njega, mi i očevi naši, poput kamenja i kipova; naredio nam je da istinu govorimo, emanete ispunjavamo, da rodbinske veze čuvamo, da dobri u susjedstvu budemo, da tuđu čast i živote ne povređujemo. Zabranio nam je razvrat, laganje, jelo siročetovog imetka, optuživanje čestite žene za blud; naredio nam je da Allaha dž.š., jedino, obožavamo, i da mu širk ne činimo; naredio nam je obavljanje namaza, davanje zekata, i post; nabrajao mu je sve stavke islama – pa smo mu povjerovali, i počeli ga slijediti u onome što govori. Allaha jedinog počesmo obožavati, nikoga mu ne pridodavajući u tome; zabranjenim smatrasmo ono što nam je on zabranio, a dozvoljenim smatrasmo ono što nam je on dozvolio.

Naš narod je ustao protivu nas, pa nas na muke i iskušenja staviše, zbog vjere naše, kako bi nas obožavanju kipova povratili, i smatranju dozvoljenim ogavnosti koje su oni dozvoljenim smatrali. Kada su nas nadjačali, i kada su nam nasilje počeli nanositi, otežavši nam, pokušavajući nas udaljiti od naše vjere – krenusmo ka tvojoj zemlji, i odabrasmo te između ostalih, i poželjesmo da se nađemo u tvom susjedstvu, nadajući se tome da nećemo biti tlačeni pored tebe, kralju.

Ummu Selemeh r.a., kaže: Nedžašija reče: "Imaš li sa sobom išta od onoga što vam je došlo od Allaha"?

Ummu Selemeh r.a., kaže: Dža'afer r.a., mu reče: Da! Nedžašija mu reče: Izrecituj mi. Dža'afer r.a., mu izrecitira Kur'an, počevši od ajeta Kaf-Ha-Ja-Ajn-Sad. Ummu Selemeh r.a., kaže: Nedžašija, tako mi Allaha, zaplaka, sve dok svoju bradu ne skvasi, a s njime zaplakaše i monasi oko njega, sve dok knjige svoje ne skvasiše, kada začuše ono što im bi proučeno. Nedžašija reče: Ovo što si sada izrecitirao, i ono s čime je došao Musa – iz istog izvora izvire! Vas dvojica, idite – reče Nedžašija - tako mi Allaha neću vam ih nikada izručiti!

Ummu Selemeh r.a., kaže: Kada su otišli od njega, Amr b. el-As reče: Tako mi Allaha, sjutra ću mu doći, i obrukaću ih pred njime, a potom ću iz korijena iščupati one "zelene" među njima.

Ummu Selemeh r.a., reče: Abdullah b. Ebi Rebi'ah mu reče – a bio je najbogobojazniji po pitanju nas – nemoj to činiti; oni ipak imaju rodbinske veze, i pored toga što se razilaze s nama. Reče: Tako mi Allaha, obavijestiću ga o tome da oni smatraju da je Isa b. Merjem a.s., rob! Kada nastupi slijedeće jutro, on mu reče: O kralju, oni o 'Isa b. Merjem govore teške riječi. Pošalji po njih, i pitaj ih o tome šta kažu za Isa'a a.s..

Ummu Selemeh r.a., kaže: Posla ljude po njih, pitajući ih o Isa a.s.. Reče: A o tom pitanju ništa nismo imali od objave; ashabi se sastaše, i zapitaše se: Šta ćete reći o Isa a.s., kada vas upita o njemu. Rekoše: Reći ćemo o njemu ono što je Allah dž.š., rekao o njemu, i ono s čime je došao Poslanik a.s., pa šta god da se desi. Kada su ušli kod njega, reče im: Šta kažete o Isa b. Merjem? Dža'afer b. Ebi Talib r.a., reče: O njemu kažemo samo ono što je rekao naš Poslanik s.a.w.s. – on je Allahov rob, i duh Njegov, i riječ Njegova koju On Merjemi-djevici, dostavi!

Ummu Selemeh r.a., reče: Nedžašija udari svojom rukom po zemlji, uze sa nje jedan prut,, i reče: Isa ne prelazi to što si rekao ni koliko ovaj prut! Patrici/monasi oko njega ispoljiše znake negodovanja, kada reče ono što reče. Nedžašija reče: I ako vama nije milo; Allaha mi, idite, slobodni ste u mojoj zemlji, i bezbjedni. Ko vas bude vrijeđao – biće kažnjen, ko vas bude vrijeđao – biće kažnjen! Ne bih vas uvrijedio ni za pune samostane zlata, a kako da vas uvrijedim pored samostana po vrhovima Abesinije. Vratite im darove! Nismo u potrebi za njima! Tako mi Allaha, Allah nije uzeo od mene mito – od kako mi je povratio vlast, pa da je sada uzmem mito!? Ko mi je pokoran, pokoran sam mu!

Ummu Seleme r.a., kaže: U tom blagostanju smo ostali sve dok se ne pojavi osoba koja je htjela uzurpirati vlast Nedžašiji.

Ummu Seleme r.a., reče: Tako mi Allaha, do tog momenta nismo znali šta je tuga - iz straha da taj čovjek ne savlada Nedžašiju; došao bi nam čovjek koji bi nam prava uzurpirao, i ne bi nas poštovao kao što je to činio Nedžašija!

Ummu Seleme r.a., reče: Nedžašija je krenuo – a između njih se ispriječi rijeka Nil. Ona reče: Ashabi Poslanika s.a.w.s., rekoše: Ko će nam donijeti vijesti od protivničkog tabora?

Ummu Seleme r.a., kaže: Zubejr b. el-'Avvam r.a., reče: Ja! Ummu Seleme r.a., reče: Bio je najmlađi od nas.

Ummu Seleme r.a., reče: Napumpaše mu jednu kožu, koju priveza sebi na prsa, pa otplovi s njome, sve dok nije došao na stranu Nila, na kojoj je bilo protivničko zborno mjesto. Zaputi se, sve dok nije zašao među njih.

Ummu Seleme r.a., kaže: Molili smo Allaha dž.š., za pobjedu Nedžašije nad njegovim neprijateljem, i da mu vlast učvrsti u njegovoj zemlji. Abesinija se odlučila za njega, tako da mi ostasmo kod njega, u najboljoj kući, sve dok nismo došli Poslaniku s.a.w.s., nazad u Mekku.“

(Musned Ahmed b. Hanbel, 5/290., br.22551..Šejh Šu'ajb Arna'ut hfz., kaže: Sened ovog hadisa je hasen, a njegovi prenosioci su prenosioci Buharije i Muslima, izuzev Muhammed b. Ishaka.)

Iz čitavog ovog događaja iz vremena Poslanika s.a.w.s., i njegovih ashaba, možemo razumjeti sljedeće:

Svaki musliman, a po uzoru na našeg Poslanika s.a.w.s., je dužan i mora da prati svakodnevnu geo-političku situaciju, i da pomno prati dešavanja u svim zemljama koje su nam u bližem i daljem susjedstvu, i ako je ovakav slučaj sa zemljama koje su nevjerničke – šta tek treba da kažemo za zemlje i gradove u kojima žive muslimani! I kako se tek za njih moramo interesovati i raspitivati.

Muslimani se, u teškim situacijama, mogu pomagati nekim vladarom ili nekom vlašću koja je nevjernička ali pod uslovom da je taj vladar ili da je ta vlast pravedna ili da je, u najmanju ruku, pravednija od ostalih, kao i da ta vlast ne čini nasilje i zulum ni muslimanima ni nemuslimanima!

Muslimani se mogu pomagati vladarom nemuslimanom i nemuslimanskom vlašću ali samo onda ako oni nisu spremni poslati ih u smrt za par sitnih čića i malo novaca i plata koje će dobiti zauzvrat! Nedžašija je, kao što smo prije spomenuli, nakon saslušanja muslimana i pravednog suđenja, rekao: „Idite, slobodni ste u mojoj zemlji i bezbjedni. Ko vas bude vrijeđao – biće kažnjen, ko vas bude vrijeđao – biće kažnjen! Ne bih vas uvrijedio ni za pune samostane zlata, a kako da vas uvrijedim pored samostana razasutim po vrhovima Abesinije. Vratite im njihove darove! Nismo u potrebi za njima! Tako mi Allaha, Allah nije uzeo od mene mito – od kako mi je povratio vlast, pa da je sada uzmem mito!? Ko mi je pokoran, pokoran sam mu!“

Dakle, osoba koja ne može sačuvati muslimane od vjerske i nacionalne diskriminacije, od ubijanja i protjerivanja – takva osoba ne zaslužuje povjerenje muslimana.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Енизе, провидна је та тактика. Бољи ћеш утисак оставити ако се укључиш равноправно у разговор.

Moja ili vaša!

Zvonko brate, svaka vama čast kao ljudima tu vas cjenim kao ljude koji mi nisu ništa loše učinili tj potpuni respekt, ali kada je u pitanju islam mora se staviti stvar na svoje mjesto!Zna se ko treba biti učitelj a ko oni koji su učenici.samo tako o islamu možemo pričati.Ako hoćete ravnopravan razgovor o islamu odgovorite na postavljena vam pitanja i  bit ćemo ravnopravni u razgovori.

Znači nemožete se postaviti kao eksperti, tj  ja ću kao nemusliman pošto je ovo era interneta vama predstaviti izvorni islam.To nemože.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zvonko ne želim da zvučim kao arogantna osoba, ali neke stvari neidu.

što je ko pročitao o islamu?Kako i koliko zna o načinu izvođenja propisa u islamu?

Šta je mustelahul hadis a šta usulu fikh?

Šta je maslehatul mursela, a šta govor ashaba?

Šta je seddul zeraia?

Ovo su neke od osnova koje nam govore o kompetenciji nekoga ko želi da ravnopravno učestvuje u dijalogu:To vi nemožete jer nepoznajete tematiku, stoga možete se postaviti samo kao oni koji pitaju, a ne kao oni koji donose stavover o onome o čemu neznaju osim čula kazala.Svako ti dobro želim brate Zvonko!

Share this post


Link to post
Share on other sites

original je original i jos se nije desilo da je plagijat(ajde obrada da kazem da ne bude uvredljivo jel) bolji od originala ne_shvata

samo sto ne mozes ti sad to objasniti nekome ko je vekovima ucen necemu, jer odma hvata odbrambeni stav bez imalo logicki da razmisli, al sta ces tako je to na ovoj planeti

Share this post


Link to post
Share on other sites

https://www.pouke.org/forum/index.php/topic,181.msg227070.html#msg227070

Muhamed, hriscanin i apostol, uz nesebicnu pomoc zene mu hriscanke, propovedao je hriscanstvo nestorijanskog tipa, medju Ismailovim potomcima, ali tast je nakon njegove smrti delimicno iskvario prenetu rec dodatim surama.

Medjutim, i tako iskvarena pouka, nakon sto je prosla kroz ruke samozvanog vodje Ebu Bekra,

i naslednika  Osmana i Omera, nakon sukoba sa Muhamedovima najblizima, cuvarima doma,

u ratu tastovom (!), tasta  koji je po meni u dusi i dalje ostao paganomisleci,

pored fundamentalnih dodataka i kvarenja, ostali su delovi propovedane reci koji svedoce o njenom prvobitnom hriscanskom karakteru propovedi Muhamedove.

Постављена слика

Melek Gabriel (angeo Gavrilo)

Pozivanje poslanika

ne_shvata confused :) prstgore dada smej.gif smej.gif smej.gif smej.gif smej.gif smej.gif smej.gif smej.gif smej.gif smej.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

https://www.pouke.org/forum/index.php/topic,181.msg227070.html#msg227070

Muhamed, hriscanin i apostol, uz nesebicnu pomoc zene mu hriscanke, propovedao je hriscanstvo nestorijanskog tipa, medju Ismailovim potomcima, ali tast je nakon njegove smrti delimicno iskvario prenetu rec dodatim surama.

Medjutim, i tako iskvarena pouka, nakon sto je prosla kroz ruke samozvanog vodje Ebu Bekra,

i naslednika  Osmana i Omera, nakon sukoba sa Muhamedovima najblizima, cuvarima doma,

u ratu tastovom (!), tasta  koji je po meni u dusi i dalje ostao paganomisleci,

pored fundamentalnih dodataka i kvarenja, ostali su delovi propovedane reci koji svedoce o njenom prvobitnom hriscanskom karakteru propovedi Muhamedove.

Постављена слика

Melek Gabriel (angeo Gavrilo)

Pozivanje poslanika

ne_shvata confused :) prstgore dada smej.gif smej.gif smej.gif smej.gif smej.gif smej.gif smej.gif smej.gif smej.gif smej.gif
Nemoj molim te ne nasmijah se odavno ovak!

ali da te pitam, šta upučuje da je Muhamed pozivao u hriščanstvo?

Share this post


Link to post
Share on other sites

vekovno pogresno ucenje i zaslepljenost u duetu je jako velik problem i sanse da se prihvati iskonska istina su male, al ne gubimo nadu jel ne_shvata

EDIT: vidi Enize, nije problem u veri nego u pojedincima, tako da nemam ja problem stobom, jer si izgleda posten covek, nego imam problem sa lazima koje se predstavljaju kao apsolutna istina, a to je presmesno veruj ti meni iz moje tacke gledista, cak i da sam musliman momentalno bih se preobratio u hriscansku veru, jer obicnom logikom moze covek da razabere sta je pravo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Оно што не иде јесте да се скреће тема. Видиш једну ствар - ако ми у ствари ништа не знамо, онда ће теби бити веома лако да то аргументима покажеш. Само кренеш један по један цитат који је на почетку наведен и објасниш. У многим дискусијама о Исламу овде се редовно дешавало да ви одговорите једно, па када се покажу аргументи онда буде "а, погрешио сам". Ено на теми "Ислам" таквих примера.

Поента - немој брате Ислам да приказујеш другачије него што јесте да би се некоме свидео. То што верујеш кажи јасно и гласно, па коме се свиђа, свиђа, коме се не свиђа његов проблем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hriscanstvo nestorijanskog tipa nalazi se u Kuranu, u obrisima. Vec sam izlozio o tome,

a pogledaj i link  misionara medju muslimanskim svetom, misonara Koptske crkve, koji sam takodje ranije postavljao. Otac Zaharije  sve je jasno i pregledno postavio na videlo.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Придружите се разговору

Можете одговорити сада, а касније да се региструјете на Поуке.орг Ако имате налог, пријавите се сада да бисте објавили на свом налогу.

Guest
Имаш нешто да додаш? Одговори на ову тему

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


Све поруке на форуму, осим званичних саопштења Српске Православне Цркве, су искључиво лична мишљења чланова форума 'Живе Речи Утехе' и уредништво не сноси никакву материјалну и кривичну одговорност услед погрешних информација. Објављивање информација са сајта у некомерцијалне сврхе могуће је само уз навођење URL адресе дискусије. За све друге видове дистрибуције потребно је имати изричиту дозволу администратора Поука.орг и/или аутора порука.  Коментари се на сајту Поуке.орг објављују у реалном времену и Администрација се не може сматрати одговорним за написано.  Забрањен је говор мржње, псовање, вређање и клеветање. Такав садржај ће бити избрисан чим буде примећен, а аутори могу бити пријављени надлежним институцијама. Чланови имају опцију пријављивања недоличних порука, те непримерен садржај могу пријавити Администрацији. Такође, ако имате проблема са регистрацијом или заборављеном шифром за сајтове Поуке.орг и Црква.нет, пошаљите нам поруку у контакт форми да Вам помогнемо у решавању проблема.

×
×
  • Create New...