Jump to content

Savremena iskusenja i mladi

Оцени ову тему


Препоручена порука

Превара иза димне завесе

У организацији Клуба младих СПО у Новом Београду, одржана је трибина под називом: "Штетан утицај верских секти на децу и омладину". У препуном клубу "Плакат" о погубном деловању секти на физичко и ментално здравље младих говорили су мр Богдан Тодоров, новинар, и Александар Сенић, публициста.

Колико су опасне верске секте, на који начин нас угрожавају, у чему је разлика између секташких и црквених учења, само су нека од питања која су интересовала Новобеограђане.

Данас у Србији има преко 150 секти, под чијим је директним или индиректним утицајем око пола милиона људи . Велика бројност секти, добра организованост и упорност да придобију што више младих, довољан је разлог да се друштво забрине за будућност омладине.

- Све секте су по свом унутрашњем устројству тоталитарне и по последицама свога деловања деструктивне. Основни циљ им је да промене личност свог новог члана. У првој фази, труде се да растуре постојећи идентитет, тако што ће све вредности које човек поседује довести у питање. Друга фаза је убацивање нових садржаја у постојећу празнину. На крају следи учвршћивање нових садржаја. Тада настаје нова личност, каже Александар Сенић.

Након дужег боравка у неким источњачким сектама, попут, Харе Кришна, честа су физичка и ментална оболења. Људи напуштају савремену медицинску терапију. Више се верује новим надрилекарима који помажу разним техникама медитације и дијеталном исхраном. Вегетаријанска исхрана може довести до поремећаја у метаболизму. Јеховини сведоци, на пример, одбијају трансфузију крви што може имати за последицу смртни исход.

Теже да разоре породицу

Према речима Богдана Тодорова, корен и стуб свакога друштва, државе и националне цркве јесте чврста породица која треба да се проширује са потомством. Са друге стране, секте су организације које својим религиозним учењима теже да разоре породицу. То најбоље знају родитељи чија су деца жртве секти.

Први контакт са нечастивим силама деца имају путем телевизије и радија. Док раскалашене рок групе у својим песмама подучавају да је све дозвољено, у филмовима страве и ужаса, популарним страним серијама (Фамилија Адамс) и цртаћима, деца сазнају да су једино вештице, духови и друге сподобе праведна бића.

- Касније малишани почињу да опонашају омиљене јунаке, попут Бетмена - човека слепог миша. Иако је, по нашој културној матрици, слепи миш злодух, на цртаном филму се он приказује као победник - симбол правде која се једино може стећи ноћу. Ако забраните приказивање таквих цртаних филмова, директно ускраћујете право дистрибутеру таквог духовног отпада, каже Тодоров.

Своје пропагандне материјале секташи најчешће деле испред основних школа. По школским огласним таблама срећу се најаве за концерте духовне музике Шри Ћимноја.

Велика разорна снага

До тешких менталних поремећаја може довести и дужи боравак у сатанистичким сектама. Црна ружа, Сатанина војска, Међународни савез вештица, само су неки називи који привлаче пажњу младих.

- Када дечко доспе до адолесцентског доба и нагони почну да бујају, а мама и тата помало сметају, појави се прелепа сатанисткиња која је спремна да му све удовољи. У истом друштву су и њене другарице, исто толико атрактивне. Ту је и дрога, да их све заједно добро опусти. Од једном долази до губљења веза са породицом и препуштања сатанизму, каже Тодоров.

У намери да обезбеде што безбрижнији живот сатанисти су спремни да удовоље вођи секте, који је у дослуху са црним ђаволом. Уколико се то од њих захтева, спремни су и да изврше самоубиство, само да би се обезбедио што удобнији живот у паклу.

Тешка економска ситуација, недостатак хришћанске етике, веронауке у основним школама и сталне родитељске бриге, ствара огромну празнину у душама младих људи, што све заједно погодује бујању верских секти. Секташки центри су обично у богатим земљама. Њихова литература се штампа на најквалитетнијем папиру и веома је јефтина. Издања Богават-Гите (верске хиндуистичке читанке) припадници Харе кришна продавали су у вредности две пакле цигарета. То је било у време када су се појавила сабрана дела владике Николаја (Велимировића), која су коштала као две инжењерске плате. Зато данас већина Срба има Богават-Гиту као стални декор у својој кући.

Велика разорна снага и погубан утицај који имају секте на младе људе није само рак-рана њиховог верског образовања, већ и опасност од пада традиционалних етичких вредности. Зато је патриотски чин и морална обавеза родитеља, свештеника, педагога, школских психолога и наставника да се озбиљније посвете овом проблему, - порука је са овог веома посећеног скупа.

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Последње две деценије овога века обележене су двема болестима које су се у својим почецима шириле као епидемије (заразне болести које захватају једну област), да би сада постале праве пандемије (заразне болести које захватају скоро цео свет). Те две болести јесу АИДС и секте. Секте разарају физичко, ментално и духовно здравље. Оне доводе до расипања националних енергија и одузимају појединачним нацијама снагу преко потребну за опстајање, одбрану и развој. Секте делују разорно по појединца, породицу, друштво и државу. Изазивају унутрашњи одлив мозгова, који је много опаснији од оног спољашњег. При спољашњем одливу мозгова једна земља је свесна да појединце који су је напустили нема више на бројном стању и да на њих не може рачунати. При унутрашњем одливу мозгова људи постоје на бројном стању, на њих се рачуна, али ће они у одсудном тренутку издати своју земљу. То је својеврсна ентропија националне енергије. Нација и држава коју су напале секте доживеће својеврсну имплозију - урушиће се управо због поменуте ентропије националне енергије. Секте раслабљују организам једне нације, чине га неотпорним на штетне утицаје и доводе до његовог пропадања, тако да он постаје жртва утицаја који би га, можда,били много теже оборили на плећа да није био изложен подривачком утицају секти. У Србији постоји око 120 организација које се могу назвати сектама, а са њима, је на различите начине, повезано око 500.000 људи. На питање да ли постоје секте које су регистроване, одговор је одричан. Нигде у свету не постоје организације реги-строване као секте. Једна група формално правно може бити регистрована као верска заједница, група грађана, хуманитарна организација и слично. Ознаку секта та организација добија на основу својега програма, унутрашњих односа, појавних облика и последица својега деловања.

Психомутација

Процес врбовања и увлачења у секту, који почиње после првог обраћања и побуђивања интересовања, одвија се у три фазе:

Остављање утиска, изазивање задивљености предло-женим програмом организације, разарање личне сигурности и одвајање од дотадашњег окружења. У особе која се врбује доводе се у питање и ремете њен дотадашњи религијски став и/или поглед на свет. При томе улогу играју сугестивни елементи и стварање, односно појачавање страхова.

Мењање постојећег идентитета и изградња новог. Тако настали вакуум испуњава се новим начинима размишљања и понашања те новим емоцијама. Често сугестивно изазвани доживљаји и испланиране случајности помажу да се измене сопствена схватања. Психолошки утицај групе ту игра важну улогу. Људи се за кратко време промене и истовремено изграде нови идентитет.

Стабилизовање и учвршћивање новог идентитета. Промена и нова оријентација морају бити стабилизоване и учвршћене. Циљ је да нова убеђења и нове вредности буду тако усвојени да их члан изван групе непоколебиво заступа и брани те за њих врбује нове чланове. При стицању и учвршћивању новог идентитета заједница групе игра суштинску улогу. Ова заједница делује на заинтересованог понекад позитивно, утолико што у њој на изглед постоји истинити однос заједништва. У ствари се та -заједница- своди на јаку социјалну контролу. При томе се користе следеће методе контроле:

Како проценити неку групу?

Шта чинити када се ступи у контакт са неком групом коју је потребно проценити, а при томе постоји несигурност о правој природи групе? У сваком случају, потребно је добро проучити дотичну групу пре него што јој се, можда, приступи. При процењивању може бити од помоћи следећи списак контролног питања:

- Да ли се свет креће у сусрет пропасти и да ли само група зна како да се спасемо?

- Има ли група готов рецепт за решавање свих проблема? Да ли се учење групе сматра надмоћнијом од свих наука?

- Да ли је слика света коју група нуди запањујуће једноставна и да ли решава заиста сваки проблем?

- Да ли постоји јака зависност чланова од харизматске фигуре вође или неке неодређене хијерархије која влада ауторитарно?

- Да ли се размишља, ради и поступа искључиво у категоријама црно бело?

- Да ли се одбијају признате науке и свако рационално мишљење?

- Да ли се у заједници не допушта никаква критика?

- Да ли се одговори на питања избегавају или одлажу за касније?

- Да ли се књиге и новински извештаји о дотичној групи у начелу одбијају или занемарују?Да ли се критика и одбијање од стране спољашњег света користе као докази да је група у праву?

- Да ли су захтеви о финансијским обавезама чланова нејасни?

- Да ли се покушава да се створи зависност тако што се прописују свакодневно састајање и бављење одређеним књигама или филмовима или што се забрањује контакт са пријатељима и рођацима?

- Да ли се од чланова захтева да изнесу на видело интимне појединости из свог живота?

- Постоји ли некакво “ тајно учење” које је наговештено члановима?

- Да ли често долази до сукоба са окружењем или личних сукоба између бивших и садашњих чланова? Постоје ли правни сукоби групе са властима и другим јавним установама?

- Да ли је највиши циљ да се ради само за заједницу?

- Да ли постоји притисак да се што пре постане члан?

Наравно да се све ово не јавља истовремено код свих група. Ипак, требало би бити веома опрезан ако се приликом испитивања неке групе само и на једно од ових питања може одговорити потврдно.

После описа основних обележја секти може се дати дефиниција појма секта, која би требало да олакша препознавање да ли је у случају неке групе или организације реч о секти или није. Начин живота често је строго нормиран. То значи делимично или потпуно прописану исхрану, одевање или одговарајућа упутства за обреде и медитације. Лични животни простор тако се све више сужава. Док се размишљање у складу са системом награђују, “ отпадничко” понашање може донети казну. Ко активно учествује у својем кажњавању најчешће и сам верује да је заслужио те казне.

Контрола мишљења: Нови чланови често некритички и непромишљено прихватају ново учење и нову терминологију. Послушност наређењима одозго очигледно је важна лекција коју је потребно научити : “ Ти си нико и ништа, учитељ је све”. Тотална слобода захтева тоталну послушност.Вође, додуше не могу прописати лична размишљања, али осећања и разум у нормалним случајевима следе понашање.

Контрола осећања: Стварање, осећања кривице и страха покушава се да се члан веже за групу. За то су нарочито пријемчиви осетљиви, идеалистички настројени људи. Пошто се критички ставови често тумаче као недовољна убеђеност и учење, кривац се мора одужити кроз,на пример, више рада, медитације, учења и слично. Ово се у неким групама појачава извештајима о понашању у којима појединац мора дати детаљан опис својих свакодневних погрешака.При томе настаје неизрецив притисак да се, у складу са учењем организације, остварују висока постигнућа. Последице могу бити стална исцрпљеност или осећања кривице и ниже вредности.

Контрола информација и окружења: Тамо где су могућности информисаења контролисане, ту је могућност критичког и самосталног делања битно смањена. Што је приступ мас - медијима и образовању мањи, то је веће везивање за учење и праксу одговарајуће групе. Један од облика контроле информација јесте и пракса да се учење заинтересованима предаје само мало по мало.

Поменуте три фазе, скупа са методама контроле понашања и мишљења, могу се кратко означити као unfreezing (“одмрзавање”), changing (“мењање“) и refreezing (“поново замрзавање”), а цео процес измене назива се психомутација. Све оно што се дешава са чланом неке секте јесте, дакле, последица примене тачно одређених и у науци познатих метода манипулације. Нема речи ни о каквом “ програмирању”, “ сатанском троуглу” и осталим личним конструкцијама појединаца који се у нас представљају као познаваоци рада секти. Такве произвољне конструкције и одбијање да се проблему приступи помоћу метода познатих у струци могу само погоршати стање људи који су већ жртве манипулације, а бављење проблемом секти спушта се на ниво преднаучног магијског- мишљења.

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Текст је одличан.

Ја бих додао неке ствари за које мислим да су остављене по страни.

Млад човјек тежи да спозна истину.Не може млад човјек да разумије догмате Православне јер су макар по мом мишљењу заиста тешки да се прихвате за логичне.

Мени је рецимо било изузетно тешко да схватим да је БОГ једино логичан као Света Тројица.То сад схватам да је логично али да ми је то неко рекао у средњој ја бих то посматрао као неки философски систем.

Сјећам се колико ме један друг Јеховин сведок вртио у средњој око тога да ли је Господ Христос БОГ или не.Па ми је овако говорио:Пише је у Библију да је БОГ један?А одговарао:Пише.А он ми каже:Па како неко може бити БОГ поред једног БОГА?Видиш ли да је Црква нелогична?И ја сам само ту климао главом јер ми је било нелогично да постоји Света Тројица кад је БОГ један  0409_feel

БОГ ми је послао будућег кума који ме је спремао математику кроз читаво школовање и којем нећу моћи никад да се захвалим што ми је објаснио да су Јеховини сведоци лажови.И нека му је вјечна слава и хвала и да му БОГ да мудрости и покајања и спасења.

Једино што може младом човјеку помоћи у трагању за истином је истраживање кроз историју.Историја је лака за варење и проста за схватање и у њој нема много философије и много је лакше разумјети Цркву кроз историју за неког ко трага за истином него да дође свештеник и да му логицира.Не кажем да свештеник не зна,далеко од тога,али ја се сјећам себе и колико сам био тврдоглав.Бака ми је говорила:Ја једну(ријеч) ти десет(ријечи).

Нисам прихватао ауторитете али против историје нисам могао.Нико не може против историје.Ми морамо стално потенцирати на непрекинутој вези између оца Горана и оца Ивана и Светог Павла како бисмо доказали младима који трагају и који су заблудјели да је истина у Православљу.

Зато и потенцирам на историји јер рекоше латини давно,али рекоше добро:Historia magistra vitae est-Историја је учитељица живота.

Врло је мали број атеиста међу омладином,поготово међу пубертетлијама.Велики је број тих религиозних што се докопају Штајнера или Блавацке или Косидовског,чија су дјела изузетно антихришћански настројена а сама критика је смијешна и лако оборива,али треба схватити да кад некоме буде била прва књига Зенон Косидовски,Карл Кауцки,Саломон Ренак,Малик Леблан,Валтер Белц,Еуген Вербер,литература Јеховиних сведока или нека гадна литеартура савремених њу-ејџовских организација он ће сво своје мишљење градити на тој књизи.Десиће се да ће поћи по инерцији јер су сва наведена дјал пуна информација али млад ум не зна да су то истовремена и дезинформаије и кад види да је нешто поткрепљено таквом врстом података мислиће да је зу истина.

Зато и говорим:битно је да се крене са потенцирањем Светог Игњатија,Светог Папија,Светог Климента,Светог Кодрата,Светог Јустина,Светог Теофила,Светог Григорија Чудотворца,Светог Поликарпа и његовог житија,Светог Јерме,Посланице Диогнету и осталим доникејским списима и Оцима јер је ту срж-то је бастион за одбрану од секти.Ранохришћански списи као дио историје итекако ће помоћи да се заобићу теолошка препуцавања са протестантима и осталим јересима као и са Муслиманима који су у суштини мачији кашаљ кад нападају Хришћанство а на први поглед изгледају тако страшно.Мени само може да подрхтава глас од њих,

ништа више  :drugarstvo:

Дакле,враћање на доникејске оце је по мени прави начин да се зада одлучан ударац сектама.

Довољно је да им постављамо питање које им је постављао велики Тертулијан:Ко су ваши епископи?Ко је поставио ваше епископе?Покажите нам везу ваших епископа са Црквом и Светим Апостолима.

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Jedino iz iskustva mogu reci- najjace oruzje i lijek protiv strasti jeste Sveta tajna Pokajanja ili Ispovijesti. I,naravno, Sveto Pricesce.

Dalje, primjecujem da je VOLJA,ODLUCNOST jedan od najvaznijih elemenata za savladjivaje strasti. Bez toga- nista.

Procitao sam na negdje: Gospod nas oslobadja od grijeha i strasti, ali ocekuje da mi ustanemo! Npr, kao da smo zarodljeni teskim lancima- i Gospod nas oslobodi, skine nam te lance... sada je na nama da USTANEMO i krenemo dalje.

Link to comment
Подели на овим сајтовима

na isti način kao i mnogi odrasli

naučiti ih osnovno o grehu a ne plašti ih u samom startu

opet navodim  Lestvicu, koju ja izuzetno volim, ali koja ljude koji nisu utvrđeni u veri raščistili sa pojmom greha, sobom i lecemerjem u sebi i okolini, i te kako može zaplašiti, uplašiti i zbuniti, a nekmoli mlade

prvo im treba objasniti da nema bezgrešnih niti ima ljudi potpuno čistog srca među ljudima daans( možda ih i ima ali ja takve ne poznajem)

objasnioti im da je donos sa samim sobom osnovno polazište za sve i da se Ljubav uči, malo je onih koji po Božjoj promisli i blagodeti žive od rođenja po prizivu Ljubav

:drugarstvo:

Link to comment
Подели на овим сајтовима

evo kada ste zapeli problem grehovnosti direktno je vezan za problem covekovog pada i on nas neminovnoprati kao senka u citavom istorijsko zemaljskom periodu naseg bivstvovanja. dakle ne mozemo se greha nikada na zemlji potpuno ukloniti, sto ne znaci da se grehovnim navikama treba prikloniti, vec hrabro i dostojanstveno sa svescu o daru carkog svestenstva nama, prionuti na njegovo preusmeravanje da tako kazem u polje vrlina.

greh je kompleksna stvar za iskusne u duhovnom zivotu, a kamoli za mlade koji najcesce nemaju preterano iskustvo, posebno grehovna stanja i navike mogu biti opasne onda kada se podignemo u neprijatne visine gordosti i samoljublja, Dakle smireno i hriscanski posmatrati grehe svoje, prepoznavati ih, bez panike i straha se suocavati sa njima i pazljivo uz pomoc nekog iskusnog duhovnika i sto je veoma vazno duboko rasudjujuceg pokrenuti sebe na ispravljanje i napredovanje u vrlini. Treba znati na tzv kategoriju grehova koje nazivamo gresi mladosti koji su sastavni deo zivota svakoga mladog coveka i koji su u vecoj ili manjoj meri neophodno prisutni. Od njih ne treba praviti nikakvog bauka i dizati veliku prasinu jer su oni prolazni i kao takvi ne jako vazni. Treba znati svakako da je hriscanski zivot trnoviti atletski put na kome je vazno istrajavati, dakle padamo, ustanimo obrisimo kaljugu sa sebe i sa nadom i ljubavlju verm noseni hitajmo dalje u zagrljaj Gospodu koji je milostiv otac svih nas. I znajmo da Bog ne odstupa od nas vec mi od njega i da nasi gresi ne odvajaju Njega od nas vec se mi svesno njima odvajamo od Njegove ljubavi koja je za nas oganj. Dakle polako i smireno i sve ce se resiti na korist i slavu Boga nasega a na spasenje nase.

nadam se da ste zadovoljni, a deco  :smiley:

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Придружите се разговору

Можете одговорити сада, а касније да се региструјете на Поуке.орг Ако имате налог, пријавите се сада да бисте објавили на свом налогу.

Guest
Имаш нешто да додаш? Одговори на ову тему

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Чланови који сада читају   0 чланова

    Нема регистрованих чланова који гледају ову страницу

×
×
  • Креирај ново...