Jump to content

Da li je 5G mreža opasna?

Оцени ову тему


Препоручена порука

 • Одговори 376
 • Креирано
 • Последњи одговор

Популарни чланови у овој теми

Популарни чланови у овој теми

Популарне поруке

Inace, jedna od svakako najvecih opasnosti je poboljsana mogucnost za pracenje ljudi sirom sveta, a taj eticki aspekt se nekako bas slabo pominje. A upravo je zavisnost od te masovne umrezenosti moguc

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215543573654828

Постоване слике

https://www.sk.rs/2019/06/skpr01.html

...

Prave i lažne opasnosti

Prelazak na petu generaciju mobilne mrežne tehnologije donosi bržu komunikaciju za korisnike, ali i brojne izazove, što tehničke prirode što sa pogrešnim predstavljanjem u javnosti.

skpr01a.jpg

Brojni proizvođači mobilnih uređaja, na čelu sa Samsungovim S10, već prodaju modele kompatibilne sa 5G mobilnom tehnologijom, iako sami provajderi mobilne telefonije širom sveta i još uvek testiraju ovu mrežu velike brzine (ograničena usluga je dostupna u tek nekoliko gradova). Impresivan trend napretka u razvoju mobilnih mreža uči nas da će i 5G, kao sve generacije pre njega, prvo naći svoje mesto u svakodnevici modernog čoveka. To će zadovoljiti komunikacione potrebe korisnika sve dok se u ponudi na netu ne pojavi novi i obimniji sadržaj koji traži još veće brzine transfera. Dok je sa tehnofilske strane sve u redu sa implementacijom nove tehnologije, s izuzetkom očekivanih dečjih bolesti uklapanja u postojeću tehnološku infrastrukturu, brojni pojedinci i grupe podižu glas (pre svega na netu) protiv uvođenja 5G. Ovom prilikom potrudićemo se da u najkraćim crtama objasnimo samu tehnologiju, kao i da se kritički osvrnemo na najčešće zamerke i probleme.

Prethodne generacije

Telefoni koji se danas nazivaju nultom generacijom mobilne telefonije su se pojavili još sredinom prošlog veka (1946. godine) i efektivno su bili radio-stanice koje su koristile frekvencije u opsegu od 25 do 960 megaherca. Snaga ovih uređaja kretala se od 20 milivata do 50 vata za prenosne uređaje, nepokretni radio-odašiljači imali su snagu i od više stotina vata. Ovaj tip mobilne komunikacije nije zvanično prozvan prvom generacijom zato što je obavljao komunikaciju direktno, bez oslanjanja na mobilne mreže kao naredne generacije.

skpr01b.jpg

U Finskoj 1991. godine je pokrenuta prva 2G mreža. Najbitnije razlike u odnosu na prethodnika su prelazak na potpuno digitalnu komunikaciju i multipleksiranje koje omogućuje da više korisnika koristi isti kanal. Digitalna komunikacija omogućuje bolji kvalitet i stabilnost veze, kao i slanje SMS poruka. 2G koristi frekventne opsege na 900 i 1800 megaherca (800 megaherca za CDMA), snaga odašiljača u mobilnim uređajima ne prelazi tri vata, dok je snaga tornjeva mobilne mreže 50 vata. Početna brzina prenosa podataka u 2G je 14,4 do 64 Kbit/s, dok su naknadna unapređenja podigla maksimalno ograničenje – GPRS (2,5G) do 171 Kbit/s i EDGE (2,75G) do 473 Kbit/s. Evolutivne promene u 2G dovode do nastanka 3G i njegove implementacije u Japanu 1998. Sa brzinama transfera od 384 Kbit/s do dva Mbit/s 3G omogućava video-razgovore i pretraživanje interneta. Slično prethodniku, i 3G je postepeno unapređivan pa tehnologija Advanced HSPA+ u idealnim uslovima omogućuje brzinu downloada od 168 Mbit/s i uploada od 22 Mbit/s. 3G koristi opsege na 1,8-2,1 gigaherca uz istu snagu mobilnih uređaja i odašiljača. Postepena evolucija i unapređivanje tehnologija koje omogućuju 3G dolazimo do 4G, aktivnog od 2009. godine u Južnoj Koreji. Ove mreže mogu da koriste širok spektar opsega od 700 megaherca do 2600 gigaherca i omogućuju maksimalne brzine uploada od 500 Mbit/s i downloada od 1 Gbit/s (u idealnim uslovima). Mnogo bitnije, povećan je broj korisnika i stabilnost veze. Potreba korisnika za igranjem preko interneta čini odaziv veze mnogo bitnijim faktorom nego pre. Prosečan lag iz 3G od 300 milisekundi spušten je ispod 100 milisekundi kod 4G, što je igrivo, ali većina igrača želi još bolji ping.

5G

skpr01c.jpg

Tako dolazimo do 5G, koji je i dalje u fazi testiranja u malom broju gradova širom sveta, ali sve razvijene zemlje sigurno napreduju sa implementacijom ove tehnologije. Cilj pete generacije je da nastavi sa poboljšavanjem kvaliteta svih aspekata veze. Pored brzine koja bi trebalo da prevazilazi 35 Gbit/s i laga manjeg od 25 milisekundi, 5G bi trebalo da značajno poveća gustinu veze koja je večiti problem na mestima gde veliki broj ljudi koristi mobilne uređaje (tržni centri, koncerti, sajmovi). Sem toga, 5G obećava duže trajanje baterija mobilnih uređaja zahvaljujući boljoj optimizaciji komunikacije sa tornjevima.

Ta bolja komunikacija moguća je zbog novog načina bežičnog povezivanja na koji se oslanja 5G. Naime, ova generacija koristi dva specifična opsega frekvencija. Ispod šest gigaherca (najčešće 3,5 gigaherca) i preko 24 gigaherca. Upravo ovi talasi veće frekvencije (24-90 gigaherca) predstavljaju logistički problem za konstrukciju efikasnih 5G mobilnih mreža jer su toliko slabi da je potrebno veoma gusto postavljanje antena. Dok su dosadašnji tornjevi za mobilne mreže postavljani na udaljenosti koja se meri kilometrima, 5G zahteva novu antenu na svakih 100-150 metara.

skpr01d.jpg

Južna Koreja je decenijama jedan od pokretača evolucije mobilnih tehnologija, pa ne čudi da je upravo kod njih tokom aprila pušteno u rad više od 86.000 5G baznih stanica i da je tokom prvog meseca preko 260.000 pretplatnika prešlo na pakete koji nude pogodnosti 5G mreže. Brzine koje korisnici postižu na ovim ranim 5G mrežama, koje su i dalje u test fazi, trenutno su tek minimalno bolje od idealnih vrednosti sa 4G mreža, ali se vremenom očekuje dostizanje planiranih specifikacija. Ipak, najveći problem za širenje 5G tehnologije došao je do pravca koji većina inženjera nije predvidela – grupa ljudi koji se plaše radio zračenja.

Radio talasi i zdravlje

Radio talasi su deo spektra elektromagnetnog zračenja. U okviru tog spektra posebni opsezi su veoma interesantni, kako ljudima uopšte, tako i naučnicima. Najbitniji nam je, svakako, vidljivi spektar koji vidimo kao različite boje. Iznad vidljivog spektra se nalazi takozvano jonizujuće zračenje – ultraljubičasti talasi, X/rendgensko i gama zračenje. Termin jonizujuće znači da ovo zračenje nosi toliko energije da može da izbaci elektron iz orbitale atoma sa kojima dođe u kontakt i tada ti atomi postaju joni. Kada se ta neplanirana jonizacija desi u molekulima živog organizma, takvi oštećeni molekuli nemaju ispravnu biološku funkciju i kumulativni efekat zračenja može da ima značajne posledice po pogođeni organizam. Ispod vidljivog spektra zračenja nalaze se infracrveni, terahercni, mikro i radio talasi i oni nisu jonizujući, ali i dalje predaju energiju materiji sa kojom dolaze u kontakt. Specijalni slučaj ovog fenomena je zagrevanje hrane mikrotalasima što nas, u kombinaciji sa generalnom podozrivosti prema radiopredajnicima dovodi do stava prema 5G koji zauzimaju brojni ljudi. Srećom, upravo mikrotalasne pećnice su najbolji pokazatelj za način na koji ovo zračenje funkcioniše – a to je da snaga polja opada sa kvadratom udaljenosti. Tako na pet centimetara od peći snage 1000 vata može da se izmeri samo pedeset mikrovata po kvadratnom centimetru, a na pola metra ta vrednost je 500 nanovata.

Pogrešno tumačenje studija, navođenje anegdotalnih primera i činjenice da 5G zahteva gustu mrežu antena i koristi veći deo gigahercnog spektra nego prethodnici, dovelo je do toga da se 5G u različitim medijima apsurdno naziva opasnim ili kancerogenim, a kada se radi o specijalnoj vrsti publikacija, pominju se čak i „talasi smrti”. Istina je malo komplikovanija i glasi da ovo zračenje nije apsolutno bezbedno, ali je u istim granicama rizika kao sve prethodne generacije ove tehnologije za koje, za sada (pored brojnih studija), ne postoje definitivni dokazi koji bi potvrdili opasnost.

Dizanje buke oko uvođenja nove tehnologije nije novi problem ekskluzivan za 5G. Ranije generacije mobilnih mreža su takođe imale svoje protivnike, ali tada im internet i društvene mreže nisu bili dostupni kao danas. Tako, ironično, tehnologije koje pomažu komunikaciju i iznošenje mišljenja, same sebi otežavaju dalji napredak. Naravno, pošto je apsurdno slepo verovati da je neka tehnologija bezbedna, brojne kompanije i vlade širom sveta pokrenule su na stotine naučnih studija. Nijedna od ovih studija nije pokazala da u uslovima normalnog korišćenja mobilnih telefona postoji opasnost po korisnika.

Ipak, pošto snažni radio izvori mogu da dovedu do zagrevanja tkiva i dugoročnog oštećenja, Svetska zdravstvena organizacija (WHO) i njeno odeljenje Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) su 2011. godine klasifikovali radio zračenje u kategoriju 2B (potencijalno kancerogeni uzročnik). Upravo zbog toga postoje propisane vrednosti zračenja za mobilne uređaje. Vrednost koja figuriše kod analize zračenja mobilnih telefona je SAR (Specific Absporption Rate – engl. specifična stopa upijanja) i izražava se u vatima po kilogramu telesne mase. SAR modernih telefona je zakonom ograničen na 1,6 vata po kilogramu i u većini slučajeva ne prevazilazi 1,5, dok je kod nekih proizvođača (kao što je Samsung) najčešće ispod 0,4. Takođe, treba imati u vidu način na koji telefon „zrači” – prilikom uspostavljanja veze ili u uslovima lošeg prijema (podrumi, liftovi, velika udaljenost od tornja) emituje se najveća energija, dok je jačina signala održavanja veze oko deset puta manja.

Protivnici 5G kao glavni argument koriste dve dugoročne studije koje su sprovedene pod pokroviteljstvom američkog Nacionalnog toksikološkog programa (National Toxycology Program), čiji rezultati su objavljeni početkom prošle godine. U okviru ovih studija, koje su trajale preko deset godina, kontrolisane populacije pacova i miševa izlagane su tokom dve godine radio talasima u opsezima 2G i 3G tehnologije (800 megaherca do 2,1 gigaherca). Studija nije otkrila ništa kod miševa i ženskih pacova, ali su kod određenih muških pacova otkriveni mikrotumori u blizini nerava srčanog mišića, nadbubrežnim žlezdama i mozgu. Bitni podaci o ovoj studiji, koji se izostavljaju kada se 5G proglašava opasnim, jeste da su pacovi zračeni svakog dana po devet sati radio talasima šest puta veće snage od maksimalne preporučene jačine za ljudske korisnike i da je finalni zaključak studije da je normalna upotreba mobilnih telefona bezopasna. Ipak, ovaj dokaz naučnicima nije dovoljan i istraživanje opasnosti radio zračenja se nastavlja. Nove studije izučavaće frekvencije koje koriste 4G i 5G mreže, a energija radio zračenja kojima će laboratorijske životinje biti izlagane biće prilagođena vrednostima ekvivalentnim prosečnom korišćenju mobilnih uređaja.

Pravi izazovi

Interesantno, postoje određene sfere ljudskih delatnosti kojima će 5G zaista predstavljati realan problem, a to su astronomija i meteorologija. Stručnjaci iz NASA i NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration – Nacionalna administracija za okeane i atmosferu) skrenuli su pažnju na legitiman problem koji 5G tehnologija može da predstavlja u njihovom radu. Naime, opseg od 24 gigaherca je veoma bitan za satelitsko praćenje isparavanja vode, od 36 do 37 gigaherca za praćenje kiše i snega, a od 80 do 90 gigaherca za led i oblake. Situacija je još delikatnija kada se radi o ultraosetljivim radioteleskopima koji mere signale iz dubina svemira. 5G mobilne telekomunikacije uzrokovaće sigurnu interferenciju ovim uređajima što bi moglo da oteža posao astrofizičarima i da kvari rezultate klimatolozima i meteorolozima čije prognoze bi mogle da se vrate na nivo (ne)preciznosti iz osamdesetih godina prošlog veka.

• • •

Napredak mobilnih tehnologija se ipak nastavlja tempom koji se održava već više od tri decenije. Iako nema dokaza da su aktuelne mobilne tehnologije opasne, nastavljaju se i istraživanja o njihovom efektu na ljude i našu okolinu kako bi se potvrdili dosadašnji nalazi ili, potencijalno, utvrdile nove potrebne mere bezbednosti. U svakom slučaju, ukoliko ste upoznati sa svim informacijama, razloga za paniku nema. Ako neko iz vaše okoline baš želi da dodatno smanji uticaj radio zračenja na svoje telo – dovoljno je da koristi slušalice i drži telefon u ruci ili torbi, sve više od toga je put ka nošenju kape od staniola.

Dragan Kosovac

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Inace, jedna od svakako najvecih opasnosti je poboljsana mogucnost za pracenje ljudi sirom sveta, a taj eticki aspekt se nekako bas slabo pominje. A upravo je zavisnost od te masovne umrezenosti moguca podloga za svakovrsne zloupotrebe na polju licnih prava i sloboda.

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
Just now, obi-wan said:

Inace, jedna od svakako najvecih opasnosti je poboljsana mogucnost za pracenje ljudi sirom sveta, a taj eticki aspekt se nekako bas slabo pominje. A upravo je zavisnost od te masovne umrezenosti moguca podloga za svakovrsne zloupotrebe na polju licnih prava i sloboda.

postoje i neka mišljenja o mnogo većem uticaju ,kao i o njegovom razvoju uporedo sa razvojem ka sledećim generacijama...za mene lično kao laika,dovoljno intrigantno,da se informišem...mada veoma zbunjujuće zbog velikih  kontroverzi

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
7 minutes ago, obi-wan said:

Ako imas nesto sto je vredno paznje, dadni ovde na temu da vidimo svi. :)

takođe ,a i ostali,dobrodošli... zajedničkim snagama...ako bi se našao i neko stručan od naših formuaša da iskristališe,  ne da istresamo samo naša labava mišljenja ,već da ih zdravo formiramo

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

članak iz 2019.

PCPRESS.RS

5G tehnologija je postala stvarnost. Najveći svetski mobilni operatori već su počeli s testiranjem, stižu nam 5G telefoni...

i dodatak ceo tekst

pcpress-5g-2019.pdf

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

@Bokisha 

Kol`ko vidim, ovaj tekst je uglavnom istog tipa kao i onaj sto sam postavio iz SK gore povise.

Ali nijedan ne daje mesta da se misli da je taj 5G ista stetniji po zdravlje nego 4G.

пре 18 минута, Bokisha рече

takođe ,a i ostali,dobrodošli... zajedničkim snagama...ako bi se našao i neko stručan od naših formuaša da iskristališe,  ne da istresamo samo naša labava mišljenja ,već da ih zdravo formiramo

Pa zato sam i postavio clanak iz SK, jer se tamo tehnikom bave za to pismeni ljudi.

Uglavnom, sto se tice tehnicke strane, 5G je opasan koliko i mikrotalasna rerna, sto ce da kaze prakticno skoro nimalo. Tj. bio bi opasan po zdravlje (pre svega zbog zagrevanja) kad bi neko drzao telefon tipa 10+ sati dnevno i sve vreme pricao. Ali tako bi zdravlje ugrozio i onaj fiksni sa vrtecim brojcanikom iz proslog veka, ne samo ovaj.

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Švedi uveliko koriste 5g. Tehnički fakulteti koriste ovu mrežu, deo industrije koristi, provajderi vrše pripreme za lansiranje kupcima.

Testirao je Tehnički fakultet u Luleu, Kraljev tehnički fakultet u Štokholmu, Telija, drđavna telekompanija je se sprem auveliko, 3-provajder već ima nekolicinu korisnika. U Luleu su izmerili brzinu do 1,9 Gb u sekundi...

Uveliko se prodaju telefoni za 5G

WWW.NYTEKNIK.SE

Tester med 5g-routrar och prototypmobiler från Sony visar att 5g-nätet i Luleå hör till landets snabbaste. Nedhastigheter på 1,9...

 

 • Свиђа ми се 1
Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

– Nisam vidio nikakvu svjetlost. Ali mi se javio drug Tito. Rekao mi je: „Boro! Stari vuče. Još nije sve gotovo. Ti si ključni čovjek za budućnost nove Jugoslavije. Tvoje pjesme i ponašanje treba da postanu simbol otpora globalizmu i Novom svjetskom poretku. Samo ti imaš tu harizmu koja može da nadahne nove generacije.“ – nastavlja da objašnjava Drljača.

Boro stoga poziva sve Jugoslovene da uništavaju 5G predajnike, gde god da ih nađu.

– Nema tih stubova koliko je bivših pionira! – zaključio je Boro Drljača.

 

:kriminalac:

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

 

Poznati švedski proFesor i istraživač svedoći pred danskim parlamentarcima, po njegovim istraživanjima postoje jasne veze sa kancerom na/u mozgu...

 

EN.WIKIPEDIA.ORG

 

 

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Придружите се разговору

Можете одговорити сада, а касније да се региструјете на Поуке.орг Ако имате налог, пријавите се сада да бисте објавили на свом налогу.

Guest
Имаш нешто да додаш? Одговори на ову тему

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Чланови који сада читају   0 чланова

  Нема регистрованих чланова који гледају ову страницу

 • Сличан садржај

  • Од J_a_n_a,
   Da li se vaš život promenio usled korona situacije? Ako jeste, na koji način? Nedostaju li vam drugi ljudi?  usamljenost kao posedica nedostatka ili smanjenog socijalnog života…
   Pijete li kafu na Zoom-u? Vi koji radite od kuće kako izdržavate rad od kuće?  Vi koji ne radite kako izdržavate rad pod maskama ili zaštitnim odelima? (zavisno od profesije)    
   Da li ste naučili nešto novo o sebi i drugima? I da li su vas neki bliski ljudi razočarali, tj. zahvaljujući izolaciji ste otkrili neke njihove osobine za koje ranije niste znali?
   Uopšteno, jedan iskren osvrt i vaše viđenje cele situacije. Sam virus kao takav nije preterano bitan već kako se mi osećamo povodom toga, tako da, kako ste? Jeste li anksiozni i koliko? Šta vam stvara najviše anksioznosti i šta radite povodom toga? Ili ste pak preterano opušteni? Jeste li zadržali posao, ostali bez posla, našli novi? 
  • Од александар живаљев,
   Portparol SPC negira medijske spekulacije o navodnom teškom zdravstvenom stanju patrijarha Irineja Vladika Irinej: Patrijarhovo zdravlje je odlično
   Zdravstveno stanje Njegove Svetosti Patrijarha je odlično, na žalost nekih krugova, ali na veliku radost vernika naše Crkve i ogromne većine pristojnih građana naše zemlje, kao i civilizovanih građana susednih zemalja.
   Piše: Jelena Tasić 19. oktobra 2019. 08.01      Foto: FoNet/ SPC On redovno i bez ikakvih teškoća vrši sveta bogosluženja i obavlja sve svoje redovne dužnosti. Kad god i gde god je potrebno, prisutan je i na raznim javnim manifestacijama, što je lako videti iz naših medija.
   Sledstveno, zlonamerno i zlurado pisanje nekih zagrebačkih, sarajevskih i beogradskih medija na tu temu je potpuno neistinito i proizvoljno – izjavio je Danas episkop bački Irinej (Bulović), član Svetog arhijerejskog sinoda i portparol SPC.
   Vladika Irinej smatra da je, iako je neprilično pričati o zdravstvenom stanju bilo koje ličnosti nakon što je ona prebolela bilo šta – od običnog gripa pa do neke opasne boljke, istinita vest, koja zatvara vrata sejanju svake smutnje, jedino opravdanje za njegov odgovor na pitanje Danasa o patrijarhovom zdravlju, jer je reč o javnoj ličnosti.
   Vest o ugroženom zdravlju poglavara SPC zbog teške maligne bolesti, kao i o mogućem scenariju borbe među srpskim vladikama za patrijarhovog naslednika na tronu Svetog Save najpre je stigla iz medija u Hrvatskoj i BiH, koji se pozivaju i na analize pojedinih ruskih medijskih krugova.
   Priče o navodno lošem patrijarhovom zdravstvenom stanju poslednjih dana šire i pojedini crkveni i politički krugovi u Srbiji. Sve vidnija neslaganja među srpskim arhijerejima, koja su kulminirala odlukom Svetog arhijerejskog sinoda da odlikuje najvećim crkvenim priznanjem predsednika Srbije Aleksandra Vučića, počinju da se posmatraju i kroz prizmu svepravoslavne krize izazvane sporom Carigrada i Moskve oko ukrajinskog crkvenog pitanja.
   Dok bosanski mediji tvrde da je mitropolit dabrobosanski Hrisostom (Jević) jedini član aktuelnog Sinoda SPC koji je bio protiv Vučićevog odlikovanja, jer navodno odbija da bude samo paravan u srpskoj „crkvenoj vladi“, kao i da pojedini arhijereji – pre svih vladika bački Irinej i mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije (Perić), stvaraju svoj „borački lobi u Saboru“, mediji u Crnoj Gori bave se posetom mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija (Radovića) Grčkoj.
   Prema njihovom pisanju, mitropolit Amfilohije ovog vikenda bi trebalo da bude gost svog pirejskog „kolege“ po činu Serafima (Mendzelopulosa), koji javno kritikuje prošlonedeljnu odluku grčkog Sinoda da prizna spornu „Pravoslavnu crkvu Ukrajine“.
   Pozivajući se na grčku štampu, crnogorski mediji odlazak mitropolita Amfilohija u Pirej ocenjuju kao pokušaj „Ruske pravoslavne crkve da izazove raskol među grčkim arhijerejima“.
   U Mitropoliji crnogorsko-primorskoj Danasu je nezvanično rečeno da mitropolit Amfilohije putuje u Grčku, a da su sve medijske spekulacije s tim u vezi besmislice.
   Crkveni izvori nezvanično tvrde da razlozi mitropolitovog putovanja nemaju veze sa Pirejom, odakle je poziv za posetu dobio mnogo pre odluke crkvene Atine da prizna novu crkvenu organizaciju u Kijevu, koju je uspostavila Carigradska patrijaršija uprkos protivljenju Ruske i drugih pravoslavnih crkvi.
   Sinod SPC u martu je doneo preporuku srpskim arhijerejima i sveštenicima da ne treba da služe da predstavnicima nove ukrajinske crkve i onima koji je priznaju
  • Од Ronald,
   Usvojena direktiva koja će PROMENITI INTERNET
    
    
   Na današnjoj sednici Evropskog parlamenta u Strazburu je odlučeno da se usvoji predlog direktive o autorskim pravima na internetu
    
   Za usvajanje direktive je bilo 438 poslanika, dok je protiv bilo 226.
   - Ovo je odlična poruka poslata evropskim kreativnim industrijama - rekao je Aksel Fos, nemački evroposlanik koji je vodio kampanju za direktivu.
   Predlog reforme sada ide u dalju proceduru, a konačno glasanje planirano je za januar 2019. nakon čega će članice Evropske unije odlučiti kako da te izmene unesu u vlastita nacionalna zakonodavstva.
   Reformi zakona o autorskim pravima, koju su prvi put odbacili poslanici na galsanju u julu, protivile su se mnoge internet kompanije, ali su je podržali autori, umetnici, novinari.
   Ovo glasanje predstavlja prvi korak u parlamentarnoj proceduri usvajanja Zakona o autorskim pravima kako bi se suočili sa izazovima na internetu. Poslednji zakoni o rešavanju autorskih prava u informacionom društvu datiraju od pre 17 godina, a internet se danas mnogo razlikuje od onoga što je bilo 2001. godine - rekao je ranije Aksel Fos.
   Prema njegovim rečima, zakon je osmišljen tako da štiti slobodu izražavanja.
   On je rekao da je reakcija kritičara na zakon neprihvatljiva.
    Mi nećemo dokrajčiti internet - rekao je on.
   Rekao je da uredba neće dovesti do cenzure internet mimova.
    Ne vidim zašto bi naš predlog doveo do toga. Legitimna upotreba mimova nema veze sa članom 13, već sa autorskim pravima. To nije ništa novo. Ako napravite mim u skladu sa opštim zakonom o autorskim pravima, on je onda legitiman i možete ga aploudovati - rekao je Fos za CNBC.
   Iako se tvorac najveće internet enciklopedije "Vikipedija" Džimi Vejls pobunio protiv uredbe, u njoj je navedeno da nekomercijalne platforme neće podleći novom zakonu.
   Tekst Komiteta za pravne poslove EU navodi da će otpremanje sadržaja na onlajn enciklopedije na nekomercijalni način, kao što je Vikipedija ili platforme otvorenog koda, kao što je GitHub, automatski biti isključeno iz zahteva da se poštuju pravila o autorskim pravima - navodi se na sajtu Evropskog parlamenta.
   Internet giganti ljuti zbog odluke EP o autorskim pravim.
   Tehnološke platforme i internet aktivisti podigli su danas glas protiv odluke Evropskog parlamenta o reformi regulative o zaštiti autorskih prava, što će autorima video snimaka, muzičkih numera, proizvođačima vesti i vlasnicima drugih prava omogućiti da zahtevaju kompenzaciju za objavljivanje njihovog sadržaja onlajn.
    Evropski zakonodavci su odlučili da, uprkos velikom negodovanju javnosti, podrže filtriranje interneta u korist velikih preduzeća iz muzičke i izdavačke industrije -tvrdi Sijada el Ramli, generalna direktorka Evropske asocijacije internet platformi, koja okuplja i kompanije kao što su "Fejsbuk" i "Gugl".
   Takve tvrdnje, o navodnom filtriranju interneta protivnici izmena su iznosili i pre odluke EP, a internet aktivista i članica EP Julija Reda je i danas rekla da je odluka "zadala udarac slobodnom i otvorenom internetu" i da Evropski parlament stavlja "profit korporacija ispred slobode govora", prenosi njujorška agencija "Blumberg".
   S druge strane, pristalice ovih reformi su prezadovoljne odlukom EP, pa tako predsednik Evropskog udruženja autorskih grupa (GESAC) Anders Lasen kaže da "današnji dan predstavlja pobedu za Evropu i za njenu nezavisnost od nekolicine tehnoloških giganata koji su profitirali od zastarelog zakona".
   Inicijativu za izmene zakona o autorskim pravima, koju su u Briselu popularno nazvali inicijativom protiv GAFA, jer se odnosi na četiri globalne internet platforme, odnosno pretraživača - Google, Apple, Facebook i Amazon - potpisali su i direktori 18 evropskih novinskih agencija, uključujući direktorku agencije Tanjug Branku Đukić, s ciljem da se se internet "giganti" obavežu da deo prihoda plate novinskim agencijama, čiji sadržaj sada besplatno koriste.
   https://www.blic.rs/vesti/svet/usvojena-direktiva-koja-ce-promeniti-internet/tsc979v
    
  • Од JESSY,
   Poslanici Evropskog parlamenta izlazeći u susret brojnim građanskim inicijativama usvojili su u februaru rezoluciju kojom se predlaže odustajanje od režima letnjeg i zimskog računanja vremena u Evropskoj uniji. Brojne studije uključujući i onu čiji je inicijator bio Evropski parlament ne samo da nisu pokazale da pomeranje sata ima pozitivan efekat već su da prelazak sa zimskog na letnje računanje vremena i obrnuto negativno utiče na zdralje ljudi, poljoprivredu i bezbednost u saobraćaju.
   Promene računanja vremena u proleće (letnje računanje vrmena, eng Daylight Saving Time) i jesen (povratak na „standardno” vreme), odražavaju se na naš unutrašnji biološki sat (cirkadijalni ritam) kojim se ne regulišu samo periodi spavanja i budnog stanja već i mnoge endokrine funkcije.
   Organizmi koji žive na zemlji kao odgovor na promenu okoline i adaptaciju, razvili su unutrašnji biološki sat. Ovaj sat reguliše brojne fiziološke procese kao što su hranjenje, spavanje, telesna temperatura, sekrecija hormona, metabolizam. Naš unutrašnji sat, precizno usklađuje fiziološke procese periodima dana. Kada biološki sat i životni stil nisu usklađeni organizam pati i može biti povećan rizik za razvoj bolesti.
×
×
 • Креирај ново...