Jump to content

Истопљени Авокодо (Приговор евуолуционистма)


Препоручена порука

 

Најприје ваља размотрити однос (савремене) науке и филозофије1 као и однос филозофије и теологије 2,може и детаљније да се истражи онтотеолошка природа метафизике и питање да ли је теологија уопште наука или прије умјетност3. Ако се држимо тога да је наука онда ипак испитати (метосдку) посебност те науке, свакако не у смислу регијоналне онтологије, него у смислу да она извире из живота вјерујећег човјека и заједнице и њима само и служи, те нема опште обавезујћи карактер.
 
"дух припада небу, али душа земљи тежи - и то да знаш" Бранимир  Штулић
 
Када одредимо оно што раздваја ове три области или прије нивоа спознаје4 и свјести5, доћићемо  до закључка да се теологија и наука односе искључиво кроз филозофију и феномен "евреке" као и да је тај однос хармоничан. Поред било које филозофске пројекције на биће у цјелини као теолошки комуникативно узимамо учење светог Максима о Логосу као извору и увору свих наука, и  учење о човјеколикости логоса природе као посљедици оваплоћења6.
 
Надаље ваља узети у обзир специфичности ТЕ која излази из научних оквира и постаје нека врста погледа на свијет, са филозофским претензијама те самим тим врши утицај на друге области живота, политику... па и теологију. 
Свједоци смо покушаја да се ТЕ  хармонизује са учењима Цркве. За даље разматрање ваљало би получити шта је то у ТЕ ненаучно - дакле филозофско?
Оно што прво пада у очи је својеврсан прогресизам, док у оквиру најновијих генетских доприноса биологије имамо предестинацију, Видимо да из само једне науке: биологије исходе  двије различите филозофске концепције!
" Науке су респале и на окупу држи још само зграда универизитета"6
Теологија не може доћи у сукоб са науком осим преко ових "филозофских" извода.
Дакле, нпр. Црква може појмовно кориговати своје учење о предестинацији, али никако тако да се укине слобода (с њом у вези римско право) и судска димензија сабрања...
 
Теолошки приговор ТЕ је методски немогућ осим у оним формама у којим ТЕ од свјетоназора постаје инославно веровање или врста (научног) атеизма, те га ваља третирати као и сваки атеизам, без обзира на "научну" аргументацију и апологију.
 
Са филозофске стране се може замерити наиван прогресизам, који је био општа мода тога доба и шире онтолошка пројекција субјекат - објекат, која нити је једина нити изворна.
Зато приговор Те  упућујемо из једне за биологију темељне науке - физике и то сасвим лаички: подразумевани Декартов координатни систем - праволинијско вријеме-простор, све у једнаким континентима су основ развоја ТЕ, међутим тај простор је превазиђен, а са њиме и ТЕ.
Сав тадашњи научни "апарат" лежи на тим нововјековним романтичним основама и набацује се на сирову стварност.
Њутнова механика се таође заснива на Декартовом простору и времену и за разлику од ТЕ савршено функционише у сваком аспекту, па и у флуидима, без икаквих непознаница, рупа, недеречености, па ипак се ниси појавили неки значајнији филозофски аспекти механике?
 
Да ли је то можда баш због тога што Њутнова механика нема "рупа" које би се филозофски морале попуњавати?  Ипак Њутнова механика је оборена и може да се појављује само у једном уском дјелу стварности унутар тек једног референтног система8
Дакле када испод ТЕ извучемо њене филозофске основе и Декартов координатни систем шта остаје? Остају фактички налази који ће се морати тумачити у другом контексту-теорији.
Како функционише ТЕ у свијету (референтном систему) са кружним моделом времена, какав је је био у Антици или са Ничеовим "вјечни враћањем истог"?
Као смјена еволуција и револиција и никако.
 
Анштајнова или Декартова премеравања и обухватања сировог φύσις-а  нису ни прва ни посљедња9, најранија за сад позната су она у Лепенском виру у којем је свијет имао три стране, па су такве биле и куће, тако с су се сликала лица, таква је била и свијест- без обзира шта је шта узроковало. 
Историјск и сви уопште замисливи облици простора читају се најбољњ из обликовања простора - архитектуре 10
 
Временски модели.11
Древна и до данас непревазиђена мјерењеа времена везана су за циклична кретања небеских тијела, па су се јавили такви модели, било да је тај циклус беспочетан или да је вријеме покренуто како то свједочи библијски исказ и актуелна теоретска физика.
Однос вечности и времена је различит, вријеме се некад "картезијански" протеже у вечност на обе стране, а некад је (библијски) вјечност је изван времена12, и онда се по том основу говори о паралелним свијетовима (Рај, Пакао).
Актуелни временски просторни модели свакако нису у континентима13. Континуалан  вријеме  простор је Декартов простор и подразумијева да је један метар и секунда овде и било гдје у свемиру исти, што не важи него се вријеме и простор сажимају и шире по основу гравитације - масе, у микро свјету је то бозон али закон не важи, него важи други опет неконтигентан модел квантне механике који на мала врата уводи давно заборављеног посматрача. 14
Упроштен Хајдегеров модел времена би био да је оно однос међу бићима и да у свакој могућем моделу опстаје четветострука упретеност његове специфичне квинтесенције.
 
Како је могуће да нам се φύσις показује у овако различитим формама? 
 
Са једне стране то је сигурно облик опажања кроз различите категоричке апарате15, односно облике свијести16, те се само мјења наше учитавање смисла, односно облик параноје, но да ли су могући стваралачки захвати у природи17?
У повјести о стварању18 ми видимо еволуцију - развој врста од нижих ка вишим али истовремено видимо и процес од највишег који у дијалогу са највишим од створења "именује" дакле у неком смислу дизајнира ниже.
Видимо касније да када се дијалог са Богом ослабљује  Човјек мјења свјет ( није више у рају), када се тај дијалог интензивира ( покајање) Царство ( вјечност) се приближава19.
Црква је у стању да комуницира са сваким временско просторним контекстом (референтним моделом, свијетом) али и да сваки екскомунира јер она има свој модел времена и простора: јединство времена и простора, сажимање свих времена и свог простора на једно мјесто у једно тијело20 и један јединствени свеобухватни догађај.
 
Човјек за разлику од осталих бића има дистанцу у односу на φύσις , врста те дистанце је његов сатв који производи суд, а његово извршење је μοῖρα (суд-бина) - обавезан сљед испуњење догађаја, извршење времена.
Зато предлажем @Avocado за краља:naklon:, односно за ипостасног гаранта закона, да својим тјелом штити право и правду у нашој области, а @RYLAH за врховног судију :kucanje: , па ко хоће правду која и сами φύσις држи у опстојању да попире са њима ће имати посла, ако им ко побјегне Моири неће..
Мада боље признати право јачег који произилази из еволуције и превентивне егзекуције из генестке предестунације него пишат уз вјетар иначе промјењивог правца?
 
1. Хајдегер Мартин " Увод у Хајдегера" и "Шумски пут" Доба слике свујета 5 стр
2. Хајдегер Мартин  "Крај филозофије и почетак мишљења" Филозофија и Теологија  63 стр
3. Жарко Видовић " И вјера је умјетност"
4. Владика Данило Крстић " У почетку Беше Смисао"
5 .Жарко Видовић "Огледи о духовном искуству"
6. Хаџи Владимир Петровић "Христос икона Оца"
7. Слободан Жуњић " Мартин Хајдегер и националсоцијализам" Ректорски говор из 33-еће
8. Алберт Анштајн "Општа и специјална теорија релативитета"
9.Проклова постеља: бико која мјериила да се набаце на φύσις , нешто се мора сјећи, а нешто натезати,
10. Предраг Ристић " Число" (манифест)
11 . Хокинг Стивен " Кратка повјест времена"
12. Осим у историјским догађајима када се те паралене стварност сјеку.
13.Хокинг Стивен " Кратка повјест времена
14.Артур Шопенхауер " Свјет као воља и представа"
15. Когитације, онтолошким криз фикозоски модус-
16. Психолошки и психопатолошки
17. Божанствено стваралаштво - са Богом сунергијско са-срварање. крајњега - есхатолошкога φύσις-а , лирургијски принос твари и њено ухристовљење.
18. Шестоднев, Црквена еволуција преставња пут од ништа до Бога по благодати, на тек промјену облика постојања и  живота.
19. Кристетељев "просторни" крст
20.Христос као центатрални догађај, почетак и крај бремена и господар вјечности
 
Хаџи Владимир Петровић
Link to comment
Подели на овим сајтовима

Ова тема је бруталан напад на господина Авокада! Неће вам то проћи тако лако :dedica:

Link to comment
Подели на овим сајтовима

пре 4 часа, GeniusAtWork рече

Ова тема је бруталан напад на господина Авокада! Неће вам то проћи тако лако :dedica:

Ti si razumeo šta je pisac hteo da kaže???  :unbelieveble:

 

Link to comment
Подели на овим сајтовима

пре 15 минута, Avocado рече

Ti si razumeo šta je pisac hteo da kaže???  :unbelieveble:

Већина текста се бави дискурзивним модалитетима квазиредундантне интерваријабилности контигентности неосилогизама. Једино још нисам укапирао онај стих Џонија Штулића, сад баш тражим по нету значење...

Link to comment
Подели на овим сајтовима

пре 5 часа, VaSa110 рече

Pravda za : astrologiju, alhemiju, astralnu projekciju, čakre, aure, gledanje u dlan i pasulj.........

Zašto su izbačeni iz priče?

Pravda za "Drag Queen", posljednji stupanj muške evolucije! :D 

 

EN.WIKIPEDIA.ORG

 

CS.WIKIPEDIA.ORG

 

 

Link to comment
Подели на овим сајтовима

пре 10 часа, GeniusAtWork рече

Ова тема је бруталан напад на господина Авокада! Неће вам то проћи тако лако :dedica:

пре 5 часа, Grizzly Adams рече

Тако се значи прави гвакамоле... :D

Можда на крају добијено и босански лонац :laie_14:

 

пре 5 часа, GeniusAtWork рече

Већина текста се бави дискурзивним модалитетима квазиредундантне интерваријабилности контигентности неосилогизама. Једино још нисам укапирао онај стих Џонија Штулића, сад баш тражим по нету значење...

Џонијев стих је у вези са двије сљедеће фусноте и Плотиновском антропологијом Тијело-Душа.Дух, као аналогијом Наука-Филозофија-Теологија што се у фус нотама разрађује, код Жарка као три стања свјести: Техничка или Магијска1 свјест (чињенице....), Трагодијска (теореме) и Литиргијска (богонадахнуто откривење), Код Вадине Данила као спратови: Пијаца, Академија, Црква

пре 6 часа, Avocado рече

Ti si razumeo šta je pisac hteo da kaže???  :unbelieveble:

 

Уобичајио си да се правиш "тоша", али ниси ментално ретардиран, дио сигурно разумијеш, јер смо већ разговарали, ипак јеси ретардиран у смислу да себи свјесно одричеш ову треће стање, и то по основу магијске и евентуално трагедијске свјести (теореме), али ево ти прилике да еволуираш, добољно је само да будеш правно поштен јер је Право у хармонији, а ТЕ има импликације по класично право или и то не разумијеш? Биће ипак да ти ТЕ служи да умутвриш савјест како би мога да учествујеш у фактичкоој правном стању данас - безакоњу.

Ево ти сликом кугица је ТЕ а шољице су наука, филозофија и теологија (атеизам)

У том шибицарењу лежи сва сага ТЕ, јер када недостаје чињеница, ускаче филозофија, кад недостаје филозофе, ускаче чињеница, атеизам или неко вјеровање и тако у недоглед, такву аргументацију нећу дозволити, одношење међу шољицама може да иде преко Еуреке или евиденцијом филозофских извода узетих са научних истраживања, што је упитан метод, али имамо појаву. Те изводи су по методу псеудо филозофски и унутар филозофских  разматрања немају неки утицај, још Хегел када су му рекли да се његова филозофија не слаже са чињеницама, одговорио је: тим горе по (научне) чињенице. Зато прво проучити ове односе међу шољицама да неби било нехотичног шибицарења.

Демонског у самој техници нема, али ако се укида једна или двије хипостазе и човјек се своди на пуко техничко и приземно биће, ваља се запитати, поготово због тога што Христос јесте и биће, камен препоречни, за неке и камен спотицања и вододелница, те ће свака кап проћи или са љеве или са десне стране и ниједна неће остати неутрална.

Са аспекта Цркве, она ће Вас признати за оно што желите бити Атеисти, као неку квазинаучну секту, филозофија бас неће уважити, а што се тиче науке ТЕ је превазиђена и прије него што је усавршена.

 

1 Хајдегер каже су савремена техника и магија дви је стрне истог новчића,"Питање о Техници"

Link to comment
Подели на овим сајтовима

пре 8 часа, GeniusAtWork рече

Већина текста се бави дискурзивним модалитетима квазиредундантне интерваријабилности контигентности неосилогизама. Једино још нисам укапирао онај стих Џонија Штулића, сад баш тражим по нету значење...

Сматрате да Вам је текст донио нове закључке који се простиру на све случајеве и могућности и сваки начин анализе? То је претјерано. Текст нема таве претензије, биће ипак да мнијете да су на више промјењливих начина беспотребно умножени погрешни закључци. Или нешто између. Захваљујем Вам на оцјени, али нисам сигуран да је сасвим правилно ишчитавам, па уколико нађете за сходно издвојите неки дио оцјене и текста,како бих могао да пратим, па ми појасните. Унапрјед хвала.

Link to comment
Подели на овим сајтовима

пре 10 часа, Avocado рече

Ti si razumeo šta je pisac hteo da kaže???  :unbelieveble:

 

Ne pravi se lud, nemoj ja sad da napišem kritiku atomske fizike citirajući Epikurove protivnike, Hegela i feminističke teoretičarke drugog talasa!!1!1

Link to comment
Подели на овим сајтовима

пре 15 часа, Hadzi Vladimir Petrovic рече

Зато предлажем @Avocado за краља:naklon:, односно за ипостасног гаранта закона, да својим тјелом штити право и правду у нашој области, а @RYLAH за врховног судију :kucanje: , па ко хоће правду која и сами φύσις држи у опстојању да попире са њима ће имати посла, ако им ко побјегне Моири неће..

Друже, треба ти неки хоби, под хитно.

Link to comment
Подели на овим сајтовима

пре 10 часа, GeniusAtWork рече

Већина текста се бави дискурзивним модалитетима квазиредундантне интерваријабилности контигентности неосилогизама. Једино још нисам укапирао онај стих Џонија Штулића, сад баш тражим по нету значење...

 

пре 10 часа, Grizzly Adams рече

Тако се значи прави гвакамоле... :D

ohzk2aN.jpg

Link to comment
Подели на овим сајтовима

пре 4 часа, Hadzi Vladimir Petrovic рече

Уобичајио си да се правиш "тоша", али ниси ментално ретардиран, дио сигурно разумијеш, јер смо већ разговарали,

Jesmo... i ako te pamćenje služi setićeš se da sam i tad napisao da te ne razumem.

 

Цитат

ипак јеси ретардиран у смислу да себи свјесно одричеш ову треће стање, и то по основу магијске и евентуално трагедијске свјести (теореме),

Aha u tom "smislu" jesam retardiran... a ako je ateizam fudbal, onda sam u tom smislu i fudbaler.

 

Цитат

али ево ти прилике да еволуираш, добољно је само да будеш правно поштен јер је Право у хармонији, а ТЕ има импликације по класично право или и то не разумијеш?

Ne razumem. Sa čim je pravo u harmoniji? Šta je "klasično" pravo i kako se razlikuje od prava koje nije "klasično"?

Kakve implikacije TE ima na pravo?

 

Цитат

Биће ипак да ти ТЕ служи да умутвриш савјест како би мога да учествујеш у фактичкоој правном стању данас - безакоњу.

Ne znam odkle ti tako blesave ideje.

 

Цитат

Ево ти сликом кугица је ТЕ а шољице су наука, филозофија и теологија (атеизам)

:)

 

Цитат

У том шибицарењу лежи сва сага ТЕ, јер када недостаје чињеница, ускаче филозофија, кад недостаје филозофе, ускаче чињеница, атеизам или неко вјеровање и тако у недоглед, такву аргументацију нећу дозволити,

Kome nećeš dozvoliti? Ko je i kad izneo takvu argumentaciju?

 

Цитат

Демонског у самој техници нема, али ако се укида једна или двије хипостазе и човјек се своди на пуко техничко и приземно биће, ваља се запитати, поготово због тога што Христос јесте и биће, камен препоречни, за неке и камен спотицања и вододелница, те ће свака кап проћи или са љеве или са десне стране и ниједна неће остати неутрална.

U kojem udžbeniku ili naučnom radu iz biologije si pročitao nešto o hipostazama ili o tehničkim i prizemnim bićima (i netehničkim i neprizemnim bićima)? (šta god to bilo)

 

Цитат

Са аспекта Цркве, она ће Вас признати за оно што желите бити Атеисти, као неку квазинаучну секту,

Sektu u okviru koje religije?

Sad već ne znam koji smo to mi? Jel i dalje pričaš o TE?

 

Цитат

а што се тиче науке ТЕ је превазиђена и прије него што је усавршена.

"Prevaziđena" je čudan izbor reči za naučnu teoriju... jel hoćeš da kažeš da je oborena i zamenjena boljom teorijom?

 

Link to comment
Подели на овим сајтовима

пре 3 часа, Hadzi Vladimir Petrovic рече

 

У том шибицарењу лежи сва сага ТЕ

Ово није шибицарење, него шољицарење.

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Придружите се разговору

Можете одговорити сада, а касније да се региструјете на Поуке.орг Ако имате налог, пријавите се сада да бисте објавили на свом налогу.

Guest
Имаш нешто да додаш? Одговори на ову тему

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Чланови који сада читају   0 чланова

    Нема регистрованих чланова који гледају ову страницу

×
×
  • Креирај ново...