Jump to content

Оцени ову тему

Recommended Posts

Da li o veri treba da se govori? Naravno da treba, al probaj da širiš veru među ljudima gde god da se krećeš, krenuće na tebe razna iskušenja. Zašto duhovno jači imaju teža iskušenja? Da li nosimo krst svojih roditelja u slučaju da su nekršteni ili nepobožni  (kao u onom roditelji jeli kiselo grožđe...)? Zašto najjači ponese najteži krst?... Al od svih mogućih pitanja jedno mi je onako posebno zanimljivo kako da znaš koliki je tvoj krst???

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Draga Ana, postavi ti ovde vise pitanja :citac:...Ja sam za to da svako podje od svoje kuce tj.svoje porodice i da veru njeguje u svojoj kuci.Ne mislim da treba da hodam okolo i vucem ljude za rukav i propovedam o veri...Za mene je to nesto licno , mislim da Bog nadje put do svacijeg srca, pre ili kasnije.Mislim da niko od nas ne moze znati, koliki je njegov krst i ne treba covek s tim sebe zamarati.Cinis maksimalno dobro od onog sto mozes uciniti sad.Al da nosimo krst svojih roditelja, to svakako.Cini dobro i dobru se nadaj, moli se za bliznjega ,a isto tako za neprijatelja svog.Smatram da sve sto cinis sada , cinis to i za Boze zdravlja svoja buduca pokolenja.

 

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
пре 2 часа, Ana B. рече

Da li o veri treba da se govori? Naravno da treba, al probaj da širiš veru među ljudima gde god da se krećeš, krenuće na tebe razna iskušenja. Zašto duhovno jači imaju teža iskušenja? Da li nosimo krst svojih roditelja u slučaju da su nekršteni ili nepobožni  (kao u onom roditelji jeli kiselo grožđe...)? Zašto najjači ponese najteži krst?... Al od svih mogućih pitanja jedno mi je onako posebno zanimljivo kako da znaš koliki je tvoj krst???

Samo da ti ukažem da tih proklestva nema. Kao prvo Hristos je preuzeo sva naša proklestva: Gal 3:10 Jer koji su god od dela zakona pod kletvom su, jer je pisano: Proklet svaki koji ne ostane u svemu što je napisano u knjizi zakonskoj da čini.
Gal 3:11 A da se zakonom niko ne opravdava pred Bogom, poznato je: jer pravednik od vere živeće.
Gal 3:12 A zakon nije od vere; nego čovek koji to tvori živeće u tome.
Gal 3:13 Hristos je nas iskupio od kletve zakonske postavši za nas kletva, jer je pisano: Proklet svaki koji visi na drvetu:

U SZ  Jezekilj nam kaže: 

Ezek 18:1 Opet mi dodje reč Gospodnja govoreći:
Ezek 18:2 Šta hoćete vi koji govorite priču o zemlji Izrailjevoj govoreći: Oci jedoše kiselo groždje, a sinovima trnu zubi?
Ezek 18:3 Tako ja bio živ, govori Gospod Gospod, nećete više govoriti te priče u Izrailju.
Ezek 18:4 Gle, sve su duše moje, kako duša očeva tako i duša sinovljeva moja je, koja duša zgreši ona će poginuti.
Ezek 18:5 Jer ako je ko pravedan i čini sud i pravdu,
Ezek 18:6 Na gorama ne jede i očiju svojih ne podiže ka gadnim bogovima doma Izrailjevog, i ne skvrni žene bližnjeg svog i ne ide k ženi odvojenoj radi nečistote,
Ezek 18:7 I nikome ne čini nasilja, zalog dužniku svom vraća, ništa ne otima, hleb svoj daje gladnome i gologa odeva,
Ezek 18:8 Ne daje na dobit i ne uzima pridavka, od nepravde usteže ruku svoju, i pravo sudi izmedju jednog čoveka i drugog,
Ezek 18:9 Po uredbama mojim hodi, i drži zakone moje tvoreći istinu; taj je pravedan, doista će živeti, govori Gospod Gospod.
Ezek 18:10 Ako rodi sina lupeža, koji bi krv prolivao ili bi činio takvo šta,
Ezek 18:11 A ne bi činio sve ono, nego bi jeo na gorama, i ženu bližnjeg svog skvrnio,
Ezek 18:12 Siromahu i ubogome nasilje činio, otimao šta, zalog ne bi vraćao, i ka gadnim bogovima podizao bi oči svoje čineći gad,
Ezek 18:13 Davao bi na dobit, i uzimao pridavak; hoće li taj živeti? Neće živeti; učinio je sve te gadove, doista će poginuti, krv će njegova na njemu biti.
Ezek 18:14 Ali gle, ako rodi sina koji bi video sve grehe oca svog što čini, i uzeo bi na um, te ne bi činio onako,
Ezek 18:15 Ne bi jeo na gorama, niti bi očiju svojih podizao ka gadnim bogovima doma Izrailjevog, žene bližnjeg svog ne bi skvrnio,
Ezek 18:16 I nikome ne bi činio nasilja, zalog ne bi uzimao i ne bi ništa otimao, davao bi hleb svoj gladnome i golog bi odevao,
Ezek 18:17 Od siromaha bi ustezao ruku svoju, ne bi uzimao dobiti ni pridavka, zakone bi moje izvršio i po uredbama mojim hodio; taj neće poginuti za bezakonje oca svog, doista će živeti.
Ezek 18:18 A otac njegov, što je činio nasilje, otimao od brata svog i činio šta nije dobro u narodu svom, gle, on će poginuti za svoje bezakonje.
Ezek 18:19 Ali govorite: Zašto da ne nosi sin bezakonje očevo? Jer sin čini sud i pravdu, sve uredbe moje drži i izvršuje; doista će živeti.
Ezek 18:20 Koja duša zgreši ona će umreti, sin neće nositi bezakonje očevo niti će otac nositi bezakonje sinovljevo; na pravedniku će biti pravda njegova, a na bezbožniku će biti bezbožnost njegova.
Ezek 18:21 Ako li bi se bezbožnik obratio od svih greha svojih koje učini, i držao bi sve uredbe moje i tvorio sud i pravdu, doista će živeti, neće poginuti.
Ezek 18:22 Bezakonja njegova što ih je god učinio neće mu se više spominjati, u pravdi svojoj koju čini živeće.
Ezek 18:23 Eda li je meni milo da pogine bezbožnik? Govori Gospod, a ne da se odvrati od puteva svojih i bude živ?
Ezek 18:24 Ali kad bi se pravednik odvratio od pravde svoje i činio nepravdu, i radio po svim gadovima koje čini bezbožnik, hoće li on živeti? Pravedna dela njegova, šta je god činio, neće se spomenuti; za bezakonje svoje koje učini za greh svoj kojim zgreši poginuće.
 

Kada su Gospoda pitali oslepcu ko je to zaslužio evo šta je kazao: 

John 9:1 I prolazeći vide čoveka slepog od rodjenja.
John 9:2 I zapitaše Ga učenici Njegovi govoreći: Ravi! Ko sagreši, ili ovaj ili roditelji njegovi, te se rodi slep?
John 9:3 Isus odgovori: Ni on sagreši ni roditelji njegovi, nego da se jave dela Božija na njemu.
 Što se tiće krsta, svi ga mi nosimo na ovoj zmelji hteli mi to ili ne. Lično ne želim da znam koliki je već se samo molim Bogu da mi da snage da izdržim do kraja. 

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
пре 1 сат, Gogić рече

Al da nosimo krst svojih roditelja, to svakako

ја овде морам да изнесем своје мишљење...

Свако од нас је одговоран за свој грех. Језекиљ 18:20 нам говори: “Која душа згреши она ће умрети, син неће носити безакоње очево нити ће отац носити безакоње синовљево.”

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

- Rasudjivanje o tome da će naredna pokolenja (navode se cifre četiri ili sedam) za grehe otaca, ima starozavetne korene, i u Jevandjelju nećemo naći nikakvih pokazatelja za to. Da, u Knjizi Postanja Biblije priča se o tome, kako su Hamov sin Hanan i njegovo potomstvo bili prokleti i nosili prokletstvo za greh koji je počinio Ham. Ali to je jedinstven slučaj, i prokletstvo je izgovorio Hamov otac Noj, a ne Bog. Sam Noj je “bio čovek pravedan i neporočan u rodu svom” (Post. 6, 9) i imao je tri sina: Sima, Hama i Jafeta, koje je Gospod naredio Noju da povede sa sobom u kovčeg. Kada se potop završio, Noj je sa sinovima izašao iz kovčega i prineli su žrtvu Bogu. Gospod je blagoslovio Noja i njegove sinove i obećao da više voda neće služiti za potop radi istrebljenja svega živog. Čak štaviše, interesantno je da je kao znak tog obećanja Gospod napravio dugu: “Pa kad oblake navučem na zemlju vidjeće se duga (Moja) u oblacima, i opomenuću se zavjeta Svojega koji je izmedju Mene i vas i svake duše žive u svakom tijelu i neće više biti od vode potopa da zatre svako tijelo” (Post. 9, 14-15).
Ali sada je važno da obratimo pažnju na to da su i Noj i njegovi sinovi bili blagosloveni od Boga. I evo šta se dešava dalje: posle potopa “A Noje poče raditi zemlju i posadi vinograd; i napiv se vina opi se, i otkri se nasred šatora svojega. A Ham, otac Hanancima, vidje golotinju oca svojega, i kaza obojici braće svoje na polju. A Sim i Jafet uzeše haljinu, i ogrnuše je obojica na ramena svoja, i idući natraške pokriše njom golotinju oca svojega, licem natrag okrenuvši se da ne vide golotinje oca svojega. A kad se Noje probudi od vina, dozna šta mu je učinio mladji sin, i reče: proklet da je Hanan i da bude sluga slugama braće svoje!” (Post. 9.20-25). To jest prokletstvo Hanana za greh oca njegovog, Hama, je izgovorio Noj – to je Nojevo delo. I prokletstvo je bilo upućeno na Hanana, zato što je Ham kako shvatamo bio blagosloven od strane Boga. Noj je to znao i prosto nije mogao da prestupi taj blagoslov.

 Evo šta govori Gospod ustima proroka Jezekilja: “Ali govorite: zašto da ne nosi sin bezakonja očina? Jer sin čini sud i pravdu, sve uredbe Moje drži i izvršuje; doista će živjeti. Koja duša zgrješi ona će umrijeti, sin neće nositi bezakonja očina niti će otac nositi bezakonja sinovljeva, na pravedniku će biti pravda njegova, a na bezbožniku će biti bezbožnost njegova…Ja ću suditi …svakome po putevima njegovim, govori Gospod Bog” (Jez. 18.19-30). A kod proroka Jeremije koji je predskazao Hristov dolazak kaže ovako: “U te dane neće se više govoriti: oci jedu kiselo groždje a sinovima trnu zubi. Nego će svaki za svoj grijeh poginuti; ko god jede kiselo groždje tome će zubi trnuti” (Jer. 31, 29-30). To jest nema odgovornosti pred Bogom za grehe otaca, nema takve teme – ali postoji i to veoma ozbiljna tema grehovne naslednosti.

http://www.manastir-lepavina.org/vijest.php?id=594

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
пре 3 часа, Ana B. рече

Zašto najjači ponese najteži krst?...

претпостављам зато што Господ зна колико ко може да понесе...

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
пре 3 часа, Ana B. рече

kako da znaš koliki je tvoj krst???

мислим да ми то никако не можемо знати, а и није нам на душевну корист...јер да јесте, свакако би нам било дато на знање...

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

nas krst je toliki koliko mozemo da istrpimo. imamo pravo na odmor nadam se. a sad sto se tice misionarenja, dokazi na terenu pokazuju da je uglavnom bolje moliti se za ljude pre nego ih zatrpavati, pogotovu ako nisu raspolozeni za nasu euforiju

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
пре 6 часа, JESSY рече

ја овде морам да изнесем своје мишљење...

Свако од нас је одговоран за свој грех. Језекиљ 18:20 нам говори: “Која душа згреши она ће умрети, син неће носити безакоње очево нити ће отац носити безакоње синовљево.”

A ako roditelj umre, a nije znao za Hrista?

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
пре 5 часа, sanja84 рече

... a sad sto se tice misionarenja, dokazi na terenu pokazuju da je uglavnom bolje moliti se za ljude pre nego ih zatrpavati, pogotovu ako nisu raspolozeni za nasu euforiju

.

Религијска расправа једна је од највећих неприлика у које човек може да упадне, не само са другим људима, већ и са самим собом.
.

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Придружите се разговору

Можете одговорити сада, а касније да се региструјете на Поуке.орг Ако имате налог, пријавите се сада да бисте објавили на свом налогу.

Guest
Имаш нешто да додаш? Одговори на ову тему

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Чланови који сада читају   0 чланова

  Нема регистрованих чланова који гледају ову страницу

 • Сличан садржај

  • Од Trifke,
   Passover Lamb could be Sacrificed on Temple Mount for first Time in 2,000 Years
   ENDTIMEHEADLINES.ORG OPINION (ETH) - Recently we reported on how there has been an increase in activity in regards to the push for what many are...  
  • Од Драгана Милошевић,
   U knjizi se navodi da je danak u krvi omogućavao dečacima da napreduju na društvenoj lestvici.

   Sugerisati da su deca, koja su otimana od rodoitelja kao danak u krvi - ako promene veru i pređu u islam – imala mogućnost da napreduju u osmanskohj hijrerahiji je nedopustivo. Treba se upitati koliko je dece janjičara napredovalo. Jedan je bio Mehmed - paša Sokolović, a hiljade njih su završili kao pešadija i topovsko meso u Osmanskom carstvu.
    
   Izrazito negativan običaj neko tretira kao da je bio normalan. Ako bi ste te vrednosti prenele na istorijske periode, onda bi to značilo da tako treba da se ponašamo I kada drugi okupatori dođu.
   Ovako istoričari komentarišu sadržaj jedne lekcije u udžbeniku istorije za sedmi razred osnovne škole u kojoj piše: Danak u krvi je omogućavao dečacima da napreduju na društvenoj lestvici, a oni su zauzvrat bili potpuno odani sulatanu. Tako su mnogi od njih postali članovi važne i uticajne elite u Osmanskom carstvu.
   Udžbenik je izdao BIGZ a u nemu se đacima zadaje zadatak: "Navedite pozitivne i negativne strane danka u krvi."
    
   ”Ne postoji pozitivna strana ovako užasnog običaja”, kažu sagovornici “Večernjih novosti.”
   Istoričar Miloš Ković kaže da je danak u krvi bio jedan od najstrašnijih vidova zlostavljanja stanovništva u Osmanskom carstvu.
   "Iza svake promene vere stajao je  pritisak i nasilje u ovoj ili onoj formi", ističe Ković za "Novosti."
   On kaže da je tačno da su se pred nekim dečacima otvarala vrata karijere u imperiji, ali otimanje od porodica i  nasilna promena vere i sredine  su ostavljali neizbrisiv trag u njihovoj svesti.
   "Samo pojedinci kao Mehmed - paša Sokovlović su zadržali veze i lojanost svom starom zavičaju", ističe Ković.
   Inače, specifično tumačenje danka u krvi nije jedino koje bode oči u udžbenicima istorije. Jedna od najspornijih tema je Jasenovac.
   Skandalozan sadržaj u udžbeniku! Uče decu da je isplativo biti janičar?!
   MONDO.RS U knjizi se navodi da je danak u krvi omogućavao dečacima da napreduju na društvenoj lestvici.  
  • Од JESSY,
   Nakon duge borbe koja je trajala skoro dve godine, Mihajlo Sporić (22), jedan od najboljih mladih fizičara iz Srbije, preminuo je od teške bolesti.
     Univerzitet Kembridž objavio je trodnevnu žalost povodom smrti stipendiste, studenta fizike na Triniti koledžu, inače dobitnika brojnih nagrada na međunarodnim i domaćim takmičenjima iz fizike, astronomije, matematike i drugih oblasti.
   Takođe Matematička gumnazija, čiji je Mihajlo bio učenik, izrazila je duboku žalost zbog ove tužne vesti.
     "Duboko nas je potresla vest o preranoj smrti našeg Mihajla Sporića (maturirao 2016). Pamtićemo ga kao nekog ko je bio omiljen u društvu, vedar, pozitivan, spreman da pomogne i motiviše. Nesebično je voleo Matematičku gimnaziju i do kraja joj je bio privržen. Mihajlo, uvek ćemo te voleti!"
   Mihajlo će biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, a sa njegovog ispraćaja umesto cveća sav prihod biće uplaćen Fondaciji za decu obolelu od raka Nurdor, prenosi portal "Novi Magazin".
     Bio je dobitnik brojnih nagrada
   Mihajlo je bio nosilac je Vukove diplome iz Matematičke gimnazije, Svetosavske nagrade, dobitnik zlatnih medalja na međunarodnoj Olimpijadi iz fizike u Švajcarskoj, na takmičenjima u Kazahstanu i Rumuniji. Osvojio je brojne nagrade na domaćim i međunarodnim takmičenjima, i najvažniju među njima - zlatnu medalju na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike.
   U Srbiji je upisao dva fakulteta, Fizički i Elektrotehnički i studirao je na Kembridžu u Velikoj Britaniji.
   Sa Međunarodne olimpijade iz fizike u Cirihu, Mihajlo je doneo zlatno odličje 2016. godine. Godinu dana kasnije proglašen je za Mladog heroja Srbije.
   Univerzitetu Kembridž prosleđen je predlog da se ustanovi nagrada u čast Mihajla, studenta završne godine na odseku prirodnih nauka i nosioca nagrade IB Triniti koledža za prirodne nauke.
    
   https://www.blic.rs/vesti/hronika/napustio-nas-je-nas-zlatni-olimpijac-matematicka-gimnazija-zali-zbog-smrti-bivseg/j7ynp5d
    
  • Од Manja88,
   Pozz svima, mozda iz naslova bas nije jasno o cemu sam mislila da pisemo ovdje, pa cu pokusati da objasnim. 
   Pretpostavljam da vecina vas zivi u svijetu, ima posao, porodicu i milion stvari za brinuti...pa kako usaglasiti sve to sa duhovnim stvarima?
   Idete li na Liturgije? Koliko cesto se kuci molite? Kad ste zadnji put nekome pomogli? Za nekoga se pomolili? Imate li duhovnika? Koliko ste spremni na poslusanje njemu ako ga imate? Citate li duhovne knjige? Slusate li crkvenu muziku? Idete li na poklonicka putovanja? I radite li jos nesto pored ovoga da bi sebe usavrsili u duhovnom?
   Nemam namjeru da zadirem u intimu, mozemo i uopsteno o tim stvarima.
   Ako ima slicna tema izbrisite, nisam bas sve pregledala.
  • Од Милан Ракић,
   Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je u subotu 7. septembra pokazno-taktičkoj vežbi “Povratak-2019“ i nakon njenog završetka se, kao što je to već uobičajno, obratio medijima i odgovarao na pitanja novinara među kojima je bilo najviše onih koja su se odnosila na dalje opremanje vojnih i policijskih snaga Srbije.

   Jedno od postavljenih pitanja na koje je predsednik dao interesantne odgovore, ticala su se nabavke bespilotnih letelica iz Kine kao i transfera kineske tehnologije koja će biti upotrebljena u daljem razvoju domaćih bespilotnih letelica odnosno konkretno Pegaza.
   Vučić je izjavio da se nabavljaju tri baterije sa 6 ili 9 bespilotnih letelica koje se na različite načine, između ostalog i sa automobila u pokretu, mogu podizati u vazduh (što ukazuje da to neće biti mnogo puta u medijima spominjane BPL tipa Wing Loong II), da će letelice biti naoružane i sa značajnom “razornom moći“. One će u roku od 6 meseci biti na teritoriji Srbije a to je samo početak saradnje sa Kinom.
   Novi detalji o kupovini kineskih bespilotnih letelica / Foto: Dragan Trifunović, Tango Six Ne želeći da govori o tipu letelice, predsednik je prvi put izneo zanimljiv podatak da one nisu na spisku za sankcije i da „on mora da vodi računa da nas neko u svetu ne sankcioniše“. Ti isti, kako je naglasio, su uzeli sebi za pravo da mogu da rade šta hoće a da mi smemo (da nabavimo) samo ono što oni zaborave da stave na listu.
   U daljem izlaganju Vučić je rekao da je ono što je za nas važno jeste transfer tehnologije kao i da se naši Pegazi upravo razvijaju uz pomoć kineske tehnologije. Otkrio je i da ćemo “naše čuvene Pegaze“ uskoro videti na našem nebu kao i da će oni u početku biti nenaoružani a tek kasnije naoružani kao i da će u prvo vreme služiti za osmatranje terena i slanje neophodnih podataka.
   Hronologija priče o „Kinezima“
   Prva zvanična i konkretna izjava da će Srbija kupiti naoružane bespilotne letelice inostrane proizvodnje, stigla je još krajem jula prošle godine kada je predsednik Vučić, nakon pokazne vežbe na poligonu Tehničkog opitnog centra za naoružavnje i vojnu opremu Nikinci, rekao da Srbija „razgovara“ sa nekoliko zemalja o nabavci naoružanih bespilotnih letelica sa naglaskom da je to ono „u čemu naša pamet nije dovoljno daleko odmakla“.
   “Novosti“ su potom sredinom septembra 2018. donele ekskluzivnu vest da je tokom zvanične posete srpske delegacije koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić u Pekingu, postignut dogovor o nabavci najsavremenijih sistema dronova za Vojsku Srbije. Odmah sutradan ovo pisanje je potvrdio v.d. pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse dr. Nenad Miloradović i izneo nešto više detalja o ovoj kupovini.
   Da će Srbija nabaviti kineske naoružane bespilotne letelice, predsednik Srbije je definitivno potvrdio po završetku jednog od segmenata vojne vežbe „Vek pobednika“ kada je izjavio da su kupljene bespilotne letelice kineske proizvodnje, da su u pitanju letelice težine 750 kg koje mogu letei na visini od 5 km i da se nabavljau dve baterije po tri letelice vrednosti 30 miliona dolara. Nakon nabavke ovih letelica će, kako je predsednik tada rekao, doći i do uzimanja tehnologije sa njih koje će biti primenjene na domaću bespilotnu letelicu Pegaz.
   Živojin BANKOVIĆ

Све поруке на форуму, осим званичних саопштења Српске Православне Цркве, су искључиво лична мишљења чланова форума 'Живе Речи Утехе' и уредништво не сноси никакву материјалну и кривичну одговорност услед погрешних информација. Објављивање информација са сајта у некомерцијалне сврхе могуће је само уз навођење URL адресе дискусије. За све друге видове дистрибуције потребно је имати изричиту дозволу администратора Поука.орг и/или аутора порука.  Коментари се на сајту Поуке.орг објављују у реалном времену и Администрација се не може сматрати одговорним за написано.  Забрањен је говор мржње, псовање, вређање и клеветање. Такав садржај ће бити избрисан чим буде примећен, а аутори могу бити пријављени надлежним институцијама. Чланови имају опцију пријављивања недоличних порука, те непримерен садржај могу пријавити Администрацији. Такође, ако имате проблема са регистрацијом или заборављеном шифром за сајтове Поуке.орг и Црква.нет, пошаљите нам поруку у контакт форми да Вам помогнемо у решавању проблема.

×
×
 • Креирај ново...