Jump to content
Yelp Reddit Banana Lime Leaf Tumblr Blueberry VKontakte Slack Watermelon Chocolate Marble Steam Black
Yelp Reddit Banana Lime Leaf Tumblr Blueberry VKontakte Slack Watermelon Chocolate Marble Steam Black
Милан Ракић

Ekskluzivno-Branimir Džoni Štulić: Kao kad se dug vraća faksiranim novčanicama

Оцени ову тему

Recommended Posts

Posle točno 23 godine, pre nekoliko dana telefonom su razgovarali Džoni Štulić i Petar Luković; tema – feljton na XXZ portalu o Štuliću iz knjige “Biografija” Hrvoja Horvata. Džoni je predložio da za naš portal napiše odgovor/demarš spram objavljenih feljtonskih nastavaka, pogotovo trećeg dela, ali je zbog celokupne slike i razumevanja morao proširiti odgovor i na druge teme. Tekst Branimira Džonija Štulića objavljujemo u originalu; u heksametru; na ćiriličnom i latiničnom pismu, onako kako on inače piše…

Joonn-10-t.jpg

Photo: Zoran Trbović/XXZ

Posle razotkrivaњa Šerbeџijinih mračnih laži,

odmah њemu koliko sutradan priskoči u pomoć

još mračnije glasilo Druge zapovedne linije,

Večerњi list, obznanom da u svojoj nakladi izdaju

za zagrebački sajam kњiga, Interliber, dve hiљade

osamnaeste, moj necenzuriran životopis iz

pera Hrvoja Horvata. Necenzuriran je umesto

neautoriziran, mašti na voљu, podmetaњe, laž

(da zametnu mom ukradenom novcu trag, bacajući

koske helotiji na krivi kolosek), a sve to kanda

boreć se protiv govora mržњe (kao da mediji 

i televizija nisu raspirili požar rata u

Jugi), pošto govor mržњe nije sloboda govora

– dovoљno je samo zaviriti u komentare o

meni na tu vest, oštija. Hrvoje Horvat pak nosi

tako prenapadno ime da ga to prosto odaje, no

od tih novih momenata koji osvanu u najavi,

jedan ću ispraviti. Neli Mindoљević izjavi

da ono što prelije čašu između њenog muža

Davora i mene, posetiv ih pred rat devedesete,

bejaše to što Davor reče kako ne bi mogao

pucati u prijateљa, dok ja rekoh da bih. E sad,

toga se ne sećam (mada znajuć sebe u to uopšte

ne sumњam), međutim, ono zbog čega me Davor istera

iz stana, rekavši da im više ne dolazim, beše to

što ja ustrajem na tome da Srbi imaju pravo

živeti u Hrvatskoj, dok on zauze suprotan stav.

Tako na kraju balade ipak zapuca on, a ne ja.

 

I takođe, Jura Pađen mi nikad hrvatsku zastavu

na odlasku ne dade, već samo kњižicu: Pale sam

na svijetu. Niti me je sedamdeset prve ijedan

pandur pipnuo, budući sam jedini išao od

Trga prema Mažurancu, dok su gomile hrlile

u suprotnom pravcu. Naprosto nije bilo potrebe.

 

Joonn-13-t.jpg

Photo: Zoran Trbović/XXZ

Međutim, nisam samo ja primetio da je Hrvoje

Horvat lažњak, već i drugi. Na Nezavisnom news portalu

(HOP) – nemoguće je ne opaziti kako samozvani

Hrvati izbacuju sve srpsko iz zapodnosrpskog

narečja, otuda suicid i news – osvane vest pod

ovim naslovom: Prvo je Štulić nazvao Šerbeџiju

Gruzijcem i lažnim Srbinom, a onda je general

Sačić oprao њega! Dakle, pored slike Šerbeџije

kako pozdravљa u srpskoj oficirskoj uniformi 

i šajkači (iz nekog filma), bude i preslika svežeg

natpisa iz novina gde najavљuju tu Horvatovu

kњigu o meni. A tekst ispod toga ovako glasi.

Dajte molim, neka mi netko, tko ovo čita, javi,

piše li unutra taj lažњak "Hrvoje Horvat", kako

je Štulić, ranih devedesetih (dok smo mi њegove

pjesme slušali), bukvalno psovao "j... majku ustašku,

fašističku" svim Hrvatima koji su branili svoju

Domovinu, hrvatski narod...Te, kako je tada, pred

živim љudima, zazivao tenkove takozvane

JNA, da nas sve pregaze... ti sebični, oholi,

velikosrpski, protuhrvatski zlobniče, prvo idi

na koљenima do Vukovara i zamoli za oprost

hrvatski narod!! General Sačić o jugosu Štuliću.

 

Ranih devedesetih (i pre toga) svi moje pesme

slušahu, pa čak i čobani po vrhovima planina,

ako im već ovce uz Breginu glazbu boљe travu

pasahu. Nisam Srbin pa da bi ustašama jebao

majku (nema mržњe do bratske mržњe, što ne znači da je

svaka mržњa bratska, bar ne u mom slučaju), fašizmom se

ne razbacujem, a Hrvata odavno nema. Pred živim

љudima (Pađenom, iako mu je životnost upitna)

jebah majku tima koji šaљu tenkove u napad

bez pešadije. Treba znati znaњe. No u toj Jugi

bude lažњaka, kao pokretačke snage, na sve strane.

Joonn-11-t.jpg

Photo: Zoran Trbović/XXZ

Šerbeџija je baba–devojka iz tridesetih, a

Štulić iz daљine deli packe...veli samozvano

piskaralo i rock hroničar (kako sebi laska) iz

potpuno iste daљine (jer desetleće i po posle

mene u nizozemske prostore dođe), prenebregnuvši

da ja delim packe o svojem i na svoj račun, dok on

o tuđem i za tuđi račun (a u svoju korist). Sad,

razlika malena, ali zimzelena. Nesumњivo

već očekuje 'Pulicera', no vidi se ko su mu

gazde. I ne samo њemu, nego i Nedeљniku, ča

odmah za Večerњim krene spasavati kazanџiju,

zatraživši mišљeњe od dotičnog kadra, koji pre

toga objavi neke svoje umotvorine, gde se

maltene pohvali da je sa mnom jahao (Johan i ja)

uz sve to što imadoh semitske oči i što me dvaput

u Zagrebu viđe na ulici. Stoga i natuknica

da se već neko vreme opaža moje odstupaњe

ili odskakaњe od (њihove) partijske linije.

Fino. Lov na veštice. Tek iskoristi zgodu da me

opiše kao kombinaciju derišta i zločeste

usedelice, koji napada onoga koji se

ne može braniti. Otud su mu u pomoć jurnuli.

A Šerbeџija opet u svom odgovoru iznese

dodatne laži: da sam s њim i Rupčićem rujno vino

pio, i da sam ga na koncert u Dubrovniku pozvao,

na koji je avionom stigao (on ne bi nikom

zrno soli iz svoje kuće dao, a kamoli na

avion trošio, to podmetne zato da ispadne

kako je i pre tri desetleća isti status imao).

No moguće da tâ večerinka (kad me provoza svojim

kolima) bude prilikom rođendana њegovog sina,

pošto o tome nisam vodio računa, naime,

Joonn-03-t.jpg

Photo: Zoran Trbović/XXZ

očito se goste na takve stvari poziva. Dakle,

kazanџija se ne uzmogne braniti, otkako bude

uhvaćen sa gaćama na kolenima. Ništa zato,

smesta mu donesu paravan i toalet papira.

 

Kako bilo, posle trinaest godina lažњak ponovo

izda nadopuњeni (za trećinu, veli) životopis

moje bezličnosti, ovog puta bez naslova Fantom

slobode, samo Štulić i biografija, uz њegovo

ime, a na vrhu izdavač, Večerњi list, premda bi

umesto izdavača, jer to nije za naslovnicu,

trebalo staviti – neautorizirano – ali

ko bi onda kupovao i u to poverovao?

Elem, na predstavљaњu kњige okupi isto takve

bezvezњakoviće: glavnog urednika Večerњaka

(za koji nikad ništa ne kazah, čak ni u ono doba),

piskaralo Borivoja Radakovića (ča me opet

zameni za Stublića), i Babogredca, koji se pre

šest–sedam godina u Jutarњem listu nabaci na me

da lažem kao pas u istom dahu sa poricaњem

da znaju moju adresu na kojoj me, uostalom,

i poseti, i koja je potpuno ista kao i

na obračunu o prodaji mojih nosača zvuka

iz devedeset osme, gde jasno piše da sam stranac,

kad taj ispis i dobih. Kako samo rđa rđu nađe,

i šta ja uopšte imam sa svima њima, pa to je

prosto vredno naricaњa i lelekaњa na sav glas.

To se prvo izdaњe proda bar u trideset hiљada

primeraka (bilo je više naklada), tako sigurno

kao autor pokupi trideset hiљada evra;

tvorac zadњeg smeća, koje nema nikakve veze ni

sa mnom ni sa stvaraњem remek–dela, ako je remeslo,

uostalom, maџarski za zanat, pa tako vrhunsko,

prvorazredno delo. Inače, zašto bi se toliko

o meni pisalo? Zacelo odavno ne živim tamo.

Ali niko jošte strvinare ne odagna, dok neki

Jonn-01-t.jpg

Photo: Goran Pavelić Pipo

lav na put ne bane, a čagљevi se i lešinari

tad raspu kud koji, glavom bez obzira, na sve strane.

Jasno, Babojedac je isturen da skrije Škaricu,

a Škarica gazde. Kapoi u konc–logoru, brale.

 

Međutim, Horvat kaže da smo nekoliko popodneva

razgovarali po četiri–pet sati, a nazvao me

samo jednom, dve hiљade treće, ili godinu pre

toga, krajem maja, sat vremena, ako i toliko,

što uopšte intervju ne beše. Eto kako laže.

 

Stoga ni reči o tome kako je došlo do moga

astronomskog poreza (iako sam čitav slučaj sa

dokazima, i da se ne radi o autorskom pravu

nego vlasničkom, kao i to da sam stranac, i ceo

način pљačkaњa, javno izneo pre šest i po leta,

dok on skupљaše podatke još pet godina posle toga),

već samo olaki zakљučak da je priča o њegovoj

pokradenosti kompleksnija, i da je neki zakљučak

u tome što se ne želi prijaviti ni u jednu

agenciju za zaštitu autorskih prava (čisto

izvrtaњe, budući Jugoton nije vlasnik moga),

a i zašto bi kad sam vlasnik svega svoga i kad to

nije na prodaju, pa čak i da hoću ne mogu,

jer imam svoj kopirajt, dok agencije ne dopuštaju

da ista osoba ima autorstvo i kopirajt,

kao i da sam snimio veliki broj albuma i

prodao ih u velikim nakladama, pa su se

osamdeset i treće skupili veliki iznosi

poreza koje je trebalo platiti. Kaj god. Nije

uopšte bila stvar u tome, premda je istina da sam

prodao velike naklade (cela kњiga mu je puna

netačnosti i proizvoљnih zakљučaka, ne samo

zato što ne zna ništa o meni i o temi o kojoj

piše, nego i namerno skreće voz na slepi peron,

Joonn-12-t.jpg

Photo: Zoran Trbović/XXZ

što spada u čisti teror), i ništa se nije skupilo,

već sam pristigle iznose digao i њima snimaњe

dve ploče u inozemstvu platio (Jugoton nije

mogao zakonski poslovati u inozemstvu, jer

beše ilegalan), i onda su mi tê utrošene

novce povratili, ali računali su mi trošak

pod zaradu, odnosno da sam dobio sto hiљada,

a ne pedeset, budući celo poslovaњe vodih

preko svog žiro računa...

 

Taj lažњak Horvat voli teatarska pomagala i zna

kako ih upotrebiti (prerušavaњe). Što se mene

tiče, počne sa CD–om Đoni budi dobar – Tribute

To Azra – kojim se diči u svojoj biografiji,

kao organizator i urednik toga nedela, 

i na kojem su dvadeset tri moje pesme uz nešto

maњe izvođača (inače potpuno neslušљivo),

u izdaњu nepostojeće zagrebačke kuće Crno

bijeli svijet (CBS), od kojeg ne videh ni centa,

to je, dakle, krivično delo, koje, naravno, њega

ne kači. Zatim izda dve moje biografije i

u њima faksimile mojih pesama za koje nije

imao odobreњe da ih tiska, to je, takođe,

nedozvoљeno. Dakle, ne samo da na meni kešira,

već gradi i svoju karijeru. Tek uznapreduje do

koscenariste Naših dana – priče o hrvatskom rocku –

uz Škaricu, te me stave unutra mada sam stranac,

što podbočih dokumentom, no toga nema u њegovoj

kњizi, ali zato mi pismo iz osamdeset druge

(iz Њujorka) podmetne u devedesetu, za što ne

krivim њega, već Banovićku i Mindoљevićku, kao

sluge neprijateљa (inače ne bi Banovićka

toliko uspela preko svojih mogućnosti, niti bi

Mindoљevići došli do stana). I premda Banovićku

mњah dvaput ženiti (kao dotur Luiđi iz Malog

mista Bepinu), nikad se za mog boravka onamo

azra_-_dra%C5%BEen_kaleni%C4%87_01_1979_

Photo: Dražen Kalenić

naše familije nisu srele (čudovišno kako im

takvo što uopšte padne na pamet), kad i ja retko

doma navraćah, a posle mog odlaska nije bilo

potrebe – istina, kod њenih ponekad meњah novce.

 

                                                ...Shodno i Horvat u

svom sočnom štivu (koje podebљa između hiљadu

i hiљadu i po puta, zavisno od toga koliko,

umesto samo jednoga, iznosi tih nekoliko

popodneva po četiri–pet časova), zapravo isto

postupi kao i zmija u rajskom vrtu kad Evu

na jabuku uputi, ča redom i Adama navede

jesti. A takvi su mu i ostali sagovornici,

sem, moguće, Juričića, koji je uglavnom korektan,

jer nikako ne stoji da je puk hrlio da me vidi

osamdeset sedme/osme zato što sam tri i po leta

izbivao sa tih prostora, to je naprosto uvreda,

budući nikakve razlike nije bilo ni pre ni

posle toga (vaљda ja znam); devedeseta bejaše

posetom delomično skromnija zato što je rat bio

pred vratima, beše to u vazduhu i za to se znalo,

ma i tako, jedini sam ja po zemљi kružio i

nastupao (po običaju bez ikakve reklame).

Takođe, Lajnerova priča nema veze sa istinom:

њega sam plaćao da bih se u formi održavao

i neodložan rad ne prekidao, budući sam na

vremenu uštedeti hteo (vreme je skupљe od novca)...

                                                            ...Posledično,

uspeh mi je trebao da bih svirao, jer živim da

radim, i radim da živim, a to što proizvedem spada

u kolateralnu štetu koja se ne može izbeći

(bile to moje pesme, soliraњe ili revaњe).

Porez plaćam. Otud je to samo moje. I kakve veze,

ko stranac, imam sa helotijom da se piše o tome?

 

I kako samo taj helot Babojedac masno laže,

pa to nije normalno. On uopšte nije postojao

u moje vreme, niti išta zna o mome snimaњu

i poslu; kaže da je diskografija dozvolila

i Johnnyju Štuliću da snima sedamsto sati u

skupom studiju u Lisinskom. To je, izjavio je,

bio luksuz o kojemu bi vani kapitalisti (oh)

donosili posebne odluke. U Lisinskom miksah

Joonn-04-t.jpg

Photo: Zoran Trbović/XXZ

duplu ploču mesec dana (Rapsodiju), ne više od

dvesto sati, dok snimaњe na Zelengaju obavih

kod Smoleca, recimo dvesto pedeset sati, dakle

(moji novci među њima kruže, ja ni centa ne viđe),

uvrh glave četristo pedeset sati (po domaćem

cenovniku, dok se nosači zvuka prodavahu po

svetskoj ceni). A taj Lisinski studio beše kao

Rols–Rojs, međutim, bez brisača, tako da se po kiši 

i snegu (a zima je bila) nije moglo voziti 

u њemu, sve da je i bilo goriva i vozača

(što nije uvek), naime, ni jedan jedini efekt

nisu imali, sem goli pult, istina, kao spejs–šatl,

ali ja otiđoh tamo zato što je kod Smoleca

ne samo magnetofon zatezao, nego što nije

bilo nikoga ko bi snimati znao, dok je žena

vlasnika imala tikove, mimo drugih koji bi se

onde vrzmali, rečju, pušiona, tako da bejah

primoran tražiti snimateљa na ulici, svakog

prolaznika upitavši da li zna snimati. Niti

htedoh ići u Lisinski, naprosto ne beše drugog

raspoloživog studija. Zatim veli (Babojebac)

da Štulićevi albumi osamdesetih nisu bili

najskupљi, ali je on imao A jedan tretman za

sve što mu je trebalo. Urednici bi došli čuti

što je napravio i rekli 'to je na dobrom putu,

ali treba još.' I diskografi bi poslušali i

produžili mu rok snimaњa. Moj A jedan tretman je

bio samo kod skupљaњa press–klipinga, sve ostalo sam,

što mi je trebalo, svojim novcem i trudom nabavљao,                                   

i donosio gotove snimke, a oni bi samo

naknadno platili studio i ništa više. Nikad mi

urednici nisu rekli 'treba još,' jedini put kad

imadoh kontakt sa urednikom za snimaњa beše

upravo tâ promena studija za Rapsodije, kad se

od Smoleca prešlo u Lisinski; tom zgodom se ništa

nije slušalo, već se nastavak rada dogovorio.

Dapače, ja sam odlučivao treba li što boљe

činiti ili ne, i niko drugi, stoga, na primer,

Jnaa-02-t.jpg

Photo: Zoran Trbović/XXZ

nanovo za svoj groš miksah Krivo srastaњe, plus trošak

za tri sedmice. A sve to zato jerbo htedoh dobar

zvuk dobiti (Fazani i Srastaњe), budući su me

doma unakazili. Tim načinom, organiziravši

sve za svoj račun, Jugotonu isporučih gotove

albume: Sunčanu stranu ulicePločnikeFazane

Srastaњe (plus uživo, govorim iskљučivo o

prvom delu karijere i albumima koji su se

najviše prodali), a oni su ih objavili samo

zato što sam imao ogroman uspeh sa prodajom,

inače ne bi nikada, i u tome se moj A jedan

očitovao. Da se њih pitalo, ja bih samo dve

ploče imao: prvu Azra, i Između krajnosti,

kojom sam porez platio (obe u њihovom studiju

urađene i obe katastrofalne, kao što su

i oni sami). No ja stvarah (i kao neposredni

proizvođač i kao kapitalista) na svoj rizik

ono što Jugi tada trebaše, koja onda moja

zemљa bejaše (nastavљajući Titovim putem i

pod sloganom: što si ti za svoju zemљu učinio?),

a Jugoton њezino preduzeće, drugačije se

i nije moglo. Novcem službeno beše zabraњeno

raspolagati, a Jugoton nije imao prava

u inozemstvu poslovati, stoga su sa mnom samo

tipski šestomesečni ugovor po ploči imali

(kao student servis), koji su u vlasnički preveli

istim obrascem po kojem su nacionalizirani.                                         

Joonn-01-t.jpg

Photo: Kamenko Pajić

Hej stari sjeti se i reci mi nešto o њoj, hej stari

plati gem, prijateљ si moj – gem je gemišt, špricer, belo

vino i mineralna voda, a mineralna voda je

voda sa mehurićima. Tako je Jugoton, kao

nacionalizirano preduzeće za štampaњe

plastičnih patkica, bio u inozemstvu ilegalan

(kako samo laskaju sebi kao diskografima,

partijski sekretari nacionaliziranim sredstvima

postadoše kapitalisti, zakloњeni helotima),

što se produži i po њihovom rasturaњu Juge

(da zabašure sav počiњeni kriminal, te da u

novim okolnostima operu novce), budući

u zločinačkoj Hrvatskoj nastave poslovaњe bez

ikakvih problema, i, kao da se ništa nije

desilo, zavedeni u kњige kao trgovačko

društvo bez odgovornosti, prilagodivši ime u

Kroacija Rekords. To bez odgovornosti je potpuno

isto kao i pripravnički tipski šestomesečni

papiri, može da bidne, al ne mora, il puj pike,

ne važi. Naravno, zaštićeni su, i onda i sada,

kao beli medvedi (nažalost, to je samo fraza,

medvedi i beli i smeđi itekako ispaštaju)

zato što su gazdinska filijala za otimaњe

para....................... ali što oni propuste

to na kraju godine država (takođe avetiњska

gazdinska tvorevina) kroz poreze uzme, sa nasladom

zaračunavši trošak pod prihod, dok pravosuđe služi

samo zato da se nedela okade, jer ko drži

%C5%A0tuli%C4%87_1518889027foto_Damil_Ka

Photo: Damil Kalogjera

novce taj plaća i sudije (sudije se postavљaju,

pučanstvo ih ne bira, premda se živi u republici,

to jest javnosvojnosti), dakle, čista turbo mafija.

 

Nazad na Babojedca i lažњaka Horvata (našla

vreća zakrpu). U kњizi piše da se Babojebac

sa Štulićem upoznao љeta osamdeset prve,

kad je Azra svirala u Vinkovcima. Budući je

Babogredac od sedamdeset devete posjedovao

tonski studio u Bošњacima, Johnny ga zamoli

da ga odu pogledati, pa su sjeli u auto

i odvezli se dvadeset pet kilometara. Idućih

mjeseci Babogredac je sa Štulićem u autu

proveo puno vremena, vozeći ga na koncerte,

ali je radio samo s originalnom tročlanom

postavom Azre. Babolašca je meni doveo – da

ozvuči jesensku turneju (odsad ću ga tako zvati,

jer pun je bisera kao rak govana), znači posle

leta – tadašњi vršilac dužnosti menaџera Brada

Sladić, dakle, preko њega sam ga upoznao. Ja sam

u Bošњake tek osamdeset osme navratio da bih

studio video, i to na њegov poziv. Rekoh već

da besmo odvojene ekipe i uopšte nismo

skupa putovali, a kamoli da me on vozio

na koncerte, niti je on išta radio sem zvuka.

Jeseni osamdeset i prve odvezao ga je

automobilom u Trst, gdje je Johnny doživio šok.

Bilo je to prvi put da je izašao iz države

na "zapad" i nije se htio vratiti. Problem je bio

što je navečer Azra svirala jedan od pet nastupa

u Kulušiću. "Jedva smo se stigli vratit na vrijeme,

publika je već počela izlaziti iz dvorane",

govori Babogredac, "ali kad su ga vidjeli svi su

Jnaa-04-t.jpg

Photo: Zoran Trbović/XXZ

ušli natrag". Kakav gnojni smrad! Ja sam u Trstu bio

dvaput sredinom sedamdesetih – toliko o šoku

i da se nisam hteo vratiti. Azra je svirala

ceo tjedan, sedam nastupa, od ponedeљka zakљučno

sa nedeљom, a u Trst se išlo negde krajem godine,

rekao bih, jer takav put je bliži iz Slovenije,

u svakom slučaju, ne sećam se ikakvog kašњeњa,

premda je dobro katkad zakasnit zbog napona koncerta.  

                                

Te iste godine Želimir Babogredac s њim je

putovao u London, radi Štulićeva susreta

s novinarkom Vivian Goldman...Kakva bљuvotina!

Babolažac nije imao nikakve veze sa mnom;

išao sam na svoj račun da se razonodim i da

Banovićki boљe obzore pružim...jer to je bilo

vrijeme odlične serije koncerata u londonskoj

dvorani Lyceum, gdje je Johnny gledao Pretenderse,

Stray Cats, Jam, Police i druga aktualna imena (u

Lajseumu gledah Strej Ketse i Pritenderse, dok Џem

u nekoj sportskoj dvorani, a Polis se ne sećam).

Babogredac mu je naručio gitaru Rickenbecker,

model John Lennon, koja je iz Škotske poštom stigla u

London (Babolažac nije ništa naručioon je

samo broj od Tome imao, gde su svi iz Istočne

Evrope navraćali, pa sam tamo s њim otišao

i žeљu za tim modelom izrazio), a Štulić je

odmah pozvao Stefanovskog da ju isproba. Nakon

što ju je (kako su obojica nepismeni) uzeo

u ruke, Vlatko je rekao "ovo je igračka, ovo

nije gitara", a Johnnyjevoj muci nije bilo

kraja (toga sa Vlatkom se ne sećam, ali stoji da

Stull-01-t.jpg

Photo: Goran Pavelić Pipo

mojoj muci sa tom gitarom nije bilo kraja). Ali,

nije bilo niti kraja slavi, jer je dao intervju

Vivian Goldman koja ga je potom proglasila (oh)

najboљim novim mladim poetom u Europi. Dapače,

govori Babogredac, "čim smo stigli u hotel (nije

slučajno dobio posao u Kroreku, vidi se

da je Udbin provokator) na recepciji je Johnnyja

čekao poziv da se javi Goldmanovoj." Goldmanicu

nikad nisam sreo, a kamoli joj intervju dao,

sve da me poziv i čekao, o čemu pojma nisam

imao. Doduše, sećam se da sam baš na Strej Ketsima,

sedeći na balkonu, čuo voditeљa gde pred nastup

nešto pomiњe Jugoslaviju, ali pošto nisam

razumeo engleski, okvirno protumačih sebi da

verovatno skreće pažњu na važne goste u publici.

 

A takozvani 'Balkan info' me nazove mesec dana

pre objavљivaњa mog telefonskog odbijaњa da

sudelujem u emisiji (navedu da to beše 

dan pre toga), međutim, snime me bez mog znaњa, pa to

na tjubu objave – moja o takvima razmišљaњa. 

 

images?q=tbn:ANd9GcR6SCFkhCiRYOSbysbBnR6

https://www.xxzmagazin.com/kao-kad-se-dug-vraca-faksiranim-novcanicama

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Придружите се разговору

Можете одговорити сада, а касније да се региструјете на Поуке.орг Ако имате налог, пријавите се сада да бисте објавили на свом налогу.

Guest
Имаш нешто да додаш? Одговори на ову тему

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Чланови који сада читају   0 чланова

  Нема регистрованих чланова који гледају ову страницу

 • Сличан садржај

  • Од w.a.mozart,
   Otvaram temu sa nadom da će biti korisna svima koji, kada kliknu na nov sadržaj, ne vide gde bi pisali
  • Од Milica Bajic,
   Nažalost, ovo nisam ja napisao; šteta:
   Noćas je pao snijeg…
   08:00 Izašao sam pred kuću i napravio snjegovića da obradujem djecu kad se probude
   08:10 Susjeda (ne propustivši istaknuti da je feministica) me je ljutito upitala zašto nisam napravio snjegovićku
   08:15 U redu, pokraj snjegovića sam napravio i snjegovićku
   08:17 Susjeda (ona ista što ističe da je feministica) je prigovorila zbog bujnog snjegovićkinog poprsja, jer  da to potiče isticanje žena kao seksualnih objekata
    
   08:20 Dok sam se trudio smanjiti snjegovićkine grude… grudi, s prozora prekoputa su mi dvojica (u istospolnom braku) bijesno predbacivala homofobiju, jer nisam napravio dva muška snjegovića
   08:22 Vika je probudila njihovog transseksualnog susjeda… susjedu… osobu, koja mi je potom dobacila primjedbu da sam morao napraviti snježne osobe s izmjenjivim dijelovima koji definiraju spol
   08:24 Veganska obitelj u prolazu (ne propustivši istaknuti da su vegani) zgrozila se zbog noseva mojih snjegovića - jer mrkva je povrće, dakle hrana, dakle ne smije biti degradirana u dekoraciju za snježne figure
   08:27 Netko me je s leđa pogodio grudom uz poklik da sam rasist, jer sam snjegoviće napravio bijele
    
   08:31 Tamnoputi mladić s bradom i jakim stranim naglaskom prišao mi je i glasno inzistirao na tome da ženski snjegović (oprostite, snjegovićka) u javnosti mora biti pokrivenog tijela, glave i lica
   08:35 Ponovo se pojavila susjeda feministica oštro zahtijevajući da sklonim metlu sa snjegovićke, jer metla pridonosi opresiji svih žena kroz stereotipni prikaz njene uloge kućanice
   08:43 Stigla je policija jer je netko prijavio spolno uznemiravanje
   08:44 Dok su me legitimirali, pristigao je i predstavnik gradskog Odbora za ravnopravnost spolova i nacionalnih manjina; prijetio mi se prijavom socijalnoj službi, koju je odmah i nazvao
   08:45 Stigla je TV ekipa iz emisije „Provjereno“; deset minuta potom bio sam uživo na „Dobro jutro Hrvatska“, gdje je ispod moje slike stajala info-traka s natpisom „Seksist i rasist iz susjedstva“
   08:48 Pred kućom mi je Andrija Jarak s mikrofonom
   08:55 Policija me ispituje imam li suučesnike
   09:00 Socijalni radnik u pratnji činovnika iz Ureda dječje Pravobraniteljice odveli su mi djecu u neku dobru i brižnu obitelj
   09:30 Između stotinjak pristiglih osoba koje su nosile trasparente s natpisima podrške mojim pravima i podjednakog broja onih koji su pristizali s bakljama, vilama, konopcem za vješanje, katranom, perjem i zahtjevima da me se prvo raščereči a tek potom spali, nastala je opća ulična tučnjava, prevrtanje automobila, paljenje guma na barikadama i uzajamno gađanje kockama kaldrme
   12:00 Snijeg se otopio. Gomila okupljena u mojoj ulici stoji zbunjeno, češka se po glavi i jedni druge pitaju sjeća li se itko što je povod i uzrok svemu ovome. Potom svi odlaze na pivo.
   Pouka: Ova priča nema pouku. Ona samo prikazuje u što smo se svi pretvorili, a sve to zbog lanjskih snjegova.
   Nažalost, ovo nisam ja napisao; šteta: Noćas je pao snijeg… 08:00 Izašao sam pred kuću i napravio snjegovića da obradujem djecu kad se probude 08:10 Susjeda (ne propustivši istaknuti da je feministica) me je ljutito upitala zašto nisam napravio snjegovićku 08:15 U redu, pokraj snjegovića sam napravio i snjegovićku 08:17 Susjeda (ona ista što ističe da je feministica) je prigovorila zbog bujnog snjegovićkinog poprsja, jer da to potiče isticanje žena kao seksualnih objekata 08:20 Dok sam se trudio smanjiti snjegovićkine grude… grudi, s prozora prekoputa su mi dvojica (u istospolnom braku) bijesno predbacivala homofobiju, jer nisam napravio dva muška snjegovića 08:22 Vika je probudila njihovog transseksualnog susjeda… susjedu… osobu, koja mi je potom dobacila primjedbu da sam morao napraviti snježne osobe s izmjenjivim dijelovima koji definiraju spol 08:24 Veganska obitelj u prolazu (ne propustivši istaknuti da su vegani) zgrozila se zbog noseva mojih snjegovića - jer mrkva je povrće, dakle hrana, dakle ne smije biti degradirana u dekoraciju za snježne figure 08:27 Netko me je s leđa pogodio grudom uz poklik da sam rasist, jer sam snjegoviće napravio bijele 08:31 Tamnoputi mladić s bradom i jakim stranim naglaskom prišao mi je i glasno inzistirao na tome da ženski snjegović (oprostite, snjegovićka) u javnosti mora biti pokrivenog tijela, glave i lica 08:35 Ponovo se pojavila susjeda feministica oštro zahtijevajući da sklonim metlu sa snjegovićke, jer metla pridonosi opresiji svih žena kroz stereotipni prikaz njene uloge kućanice 08:43 Stigla je policija jer je netko prijavio spolno uznemiravanje 08:44 Dok su me legitimirali, pristigao je i predstavnik gradskog Odbora za ravnopravnost spolova i nacionalnih manjina; prijetio mi se prijavom socijalnoj službi, koju je odmah i nazvao 08:45 Stigla je TV ekipa iz emisije „Provjereno“; deset minuta potom bio sam uživo na „Dobro jutro Hrvatska“, gdje je ispod moje slike stajala info-traka s natpisom „Seksist i rasist iz susjedstva“ 08:48 Pred kućom mi je Andrija Jarak s mikrofonom 08:55 Policija me ispituje imam li suučesnike 09:00 Socijalni radnik u pratnji činovnika iz Ureda dječje Pravobraniteljice odveli su mi djecu u neku dobru i brižnu obitelj 09:30 Između stotinjak pristiglih osoba koje su nosile trasparente s natpisima podrške mojim pravima i podjednakog broja onih koji su pristizali s bakljama, vilama, konopcem za vješanje, katranom, perjem i zahtjevima da me se prvo raščereči a tek potom spali, nastala je opća ulična tučnjava, prevrtanje automobila, paljenje guma na barikadama i uzajamno gađanje kockama kaldrme 12:00 Snijeg se otopio. Gomila okupljena u mojoj ulici stoji zbunjeno, češka se po glavi i jedni druge pitaju sjeća li se itko što je povod i uzrok svemu ovome. Potom svi odlaze na pivo. Pouka: Ova priča nema pouku. Ona samo prikazuje u što smo se svi pretvorili, a sve to zbog lanjskih snjegova.
   M.FACEBOOK.COM Nažalost, ovo nisam ja napisao; šteta: Noćas je pao snijeg… 08:00 Izašao...  
  • Од Поуке.орг инфо,
   U novoj kosovskoj vladi Srpska lista biće u opoziciji, a to što jedan ministar mora da bude iz srpske zajednice, ne znači da će on biti u koaliciji, rekao je u emisiji Pressing na N1 predsednik Samoopredeljenja i, kako se očekuje, budući premijer Kosova, Aljbin Kurti. Govoreći o ukidanju taksi, Kurti je rekao da će ih Kosovo prvo zameniti "reciprocitetom", pa tek onda ukinuti, a zatim dobro pripremiti dijalog. "Nemamo luksuz da još jednom propadne dijalog", dodao je.
   "Poštovaću ustav, ali pravim sadržinsku razliku između toga kada je nešto ustavna obaveza i politička koalicija s druge strane. Trudimo se da pravimo vladajuću koaliciju gde neće biti potrebni glasovi Srpske liste. Srpska lista biće u opoziciji, a to što jedan ministar mora da bude iz srpske zajednice, ne znači da će biti u koaliciji, srpska nacionalna pripadnost nije članstvo partije nego nacionalna pripadnost", rekao je Kurti.
   Upitan da li to znači da će u budućoj kosovskoj vladi biti srpski ministar sa kojim će se složiti dvotrećinski Srpska lista, ali neće u političkom smislu biti tretiran kao deo vladajuće koalicije, Kurti je kazao da se "može tako reći".
   On je dodao da još nije razgovarao sa predstavnicima Srpske liste, ali da ih neće "ekskomunicirati u skupštini i da su oni poslanici".
   "Ali smatram da po opštinama sa većinski srpskim stanovništvom nije bilo fer i slobodnih izbora", dodao je, navodeći da je na izborima na Kosovu bilo slučajeva da je jedan Srbin glasao čak 18 puta, i primera da je u nekim mestima bilo više glasova za Srpsku listu nego stanovnika.
   Posmatrači su rekli da su se kršenja izbornog procesa desila u sredinama gde posmatrači nisu bili Albanci, naveo je on, prihvatajući da to jeste odgovornost kosovskih institucija.
   Izvor: N1   "I loše je da imamo krađu po sredinama gde je većinsko srpsko stanovništvo. Ovo je konstatacija međunarodnih posmatrača, ovi incidenti su pojava, mnoštvo je tih incidenata jer je bilo pritiska Beograda da dobiju 100 odsto", naveo je Kurti.
   On je ocenio da to pokazuje i "nedostatak samopouzdanja". "Imate pritisak i stravične diktature ne samo u Evropi i drugde u svetu koje bi se zadovoljile sa 80 odsto, a ovi su želeli 100 odsto. Ali ne krivim ja Srpsku listu, oni prebacuju pritisak koji sami doživljavaju, tj pritisak Beograda na Srpsku listu se prebacuje na pritisak na srpsko stanovništvo na Kosovu", dodao je.
   Upitan zašto eliminiše Srpsku listu, on je rekao da "Beograd plaća za poslušnost" i da kosovske institucije sa međunarodnom zajednicom moraju da prekinu mogućnost da Beograd vrši pritisak na Srbe na Kosovu.
   "Nemam ništa protiv Srba, naprotiv, družim se sa mnogo Srba ovde na Kosovu... Problem sa Srpskom listom nije to što je sredstvo Beograda, već što je - sredstvo. Političko biće Srpske liste je da oni ne budu, ne postanu, oni postoje da ne bi postali, to je veliki problem", smatra Kurti.
   Naveo je i da je racionalno očekivati da će mandat za formiranje kosovske vlade dobiti ovog meseca, i da će imati 15 dana za formiranje koalicije sa Demokratskim savezom Kosova. "Do sada smo usaglasili oko 80 odsto planova i programa, posle toga ide podela resora ministarstava, a težimo tome da imamo 12 ministarstava, samo po dva zamenika ministara, i najmanje 30 odsto žena", pojasnio je.
   Sa Srbijom prvo reciprocitet, tek onda ukidanje taksi
   Govoreći o dijalogu o pitanju Kosova, on je rekao da će njegova vlada početi prvo dijalog sa Srbima sa Kosova, i to dijalog o ekonomskom razvoju, a ne o pomirenju.
   "Šta će nam to, meni Srbin iz Gračanice nije uradio ništa, niti ja njemu. Ako pitaš Srbe ili Albance na Kosovu šta im treba,
   ono što će svako reći jeste posao i pravda, i to treba da bude prioritet", objasnio je.
   Kao drugo, naveo je, počeće razgovor sa visokim predstavnikom EU za spoljnu i bezbednosnu politiku Žozepom Borelom. "Treba nam dijalog u Briselu sa dijalogom sa Srbijom".
   POVEZANE VESTI     Kurti za N1 najavio pregovore o ukidanju viza između Kosova i BiH
   06.11.2019.
   Pojašnjavajući stav po pitanju ukidanja taksi, Kurti je rekao da će Kosovo takse zameniti reciprocitetom. "Reciprocitet je pravi princip zdravih konstruktivnih odnosa. Utvrdićemo registar, listu svih elemenata koji se tiču reciprociteta sa Beogradom", dodao je.
   Kurti je rekao da je potrebno prvo odrediti reciprocitet, odnosno da Srbija prvo učini nešto na nekom drugom polju, pa tek onda ukinuti takse, a zatim dobro pripremiti dijalog. "Nemamo luksuz da još jednom propadne dijalog", dodao je.
   Na pitanje da li bi došao u Beograd na razgovore sa srpskim vlastima, Kurti je rekao dve strane treba da se sastanu u Briselu.
   "Dijalog ću voditi ja kao budući premijer, imaću svoj tim na dva nivoa. Prvi će biti političko predstavništvo gde će biti i oni iz opozicije, i drugi tim eksperata jer će biti raznih aspekata budućeg sporazuma. Ali najvažnija su tri principa - prvi je da ne bude sporazuma bez dijaloga, drugi da nema dijaloga sa mapama, gde se predsednici prave da su vojni generali u ratu, a treći da nema predsednika oko mape, nego samo da budu eksperti o demarkaciji. To će pomoći da se prebacimo iz ambicija i apetita za teritorije jedni drugih ka pravu građana i potrebama zajednice", naveo je gost Presinga.
   Kurti je naveo da je razgraničenje za njega rasistički koncept koji ne prihvata, dok je demarkacija nešto potpuno drugo.
   "Uvek će biti Albanaca i Srba na obe strane granice. Demarkacija da, ali ne razmena teritorija. Jer razmena teritorija nije dijalog za mir već dijalog koji vodi ka budućim konfliktima".
   On je rekao i da ne veruje da sporazum možemo imati već sledećeg proleća.
   "Nema pomirenja bez poverenja, potrebno je poverenje a toga nema, jer se pravimo 'hajde da se saglasimo o vrednostima', a nismo saglasni o činjenicama rata, u koji smo svi bili uključeni. Neohodno je da se slažemo o vrednostima, ali za pomirenje nam treba saglasnost o činjenicama", istakao je.
   Rešavanje ubistva Ivanovića mnogostruki neuspeh svih
   Kurti je rekao da će se zalagati da institucije Kosova i međunarodne zajednice razjasne ubistvo Olivera Ivanovića.
   "Sa ubistvom Olivera Ivanovića prvi put se desilo u istoriji Kosova da je ubijen Srbin na Kosovu, a da nije bilo nijednog Srbina na Kosovu da kaže da su to uradili Albanci, to je prvi put. Jako je čudno da u Severnoj Mitrovici gde ima najviše kamera po kvadratnom metru, nije moguće utvrditi ko je to počinio", kazao je.
   On je rekao da je razočaran kosovskim institucijama i Euleksom i onima koji "gledaju te kamere" i da je taj slučaj "mnogostruki neuspeh svih, i kosovskih i međunarodnih mehanizama".
   Objašnjavajući zašto Ivanovića smatra ratnim zločincem, Kurti je rekao da je to tvrdio i Bernar Kušner u svojoj knjizi, a "on je dobro poznavao situaciju jer je bio šef Unmika 2000". "Ivanović je bio među čuvarima mostova… on nije krio da je bio u paramilitarnim jedinicama...", dodao je Kurti.
   Kurti je rekao da će se zalagati da se svi zločini na Kosovu istraže.
   "Prošlost ne prolazi lako i da je ona uvek i u sadašnjosti, a da bismo krenuli sigurno dalje prema miru u regionu i budućnosti ka EU, moramo da se sučeljavamo sa prošlošću, bilo je zločina na Kosovu prema Srbima, i ja ću se zalagati za to, jer zločin ne zastareva, da imamo normalne sudove koji će osuditi i Albance koji su ubijali Srbe", zaključio je on.
   Albanska zastava sada, u premijerskoj će biti zastava Kosova
   Upitan zašto u prostorijama drži zastavu Albanije a ne Kosova, Kurti je rekao da je će zastavu Kosova držati u premijerskoj kancelariji.
   "Albanska zastava je veoma stara i da ima dosta istorije u tome. Kosovska zastava će biti u premijerskoj kancelariji. Kad su usvojili zastavu Kosova, nije bilo ni demokratije ni istorije u toj zastavi, nego geografije. Na taj nedemoktratski način kada su usvojli zastavu, albanska zastava je postala zastava otpora", naveo je i dodao "mi smo po nacionalnom identitetu smo Albanci, ne postoji nacionalni identitet kosovara, ali postoji država Kosovo".
   Kurti je naveo i da nema srpski pasoš, niti srpsko državljanstvo, već da ima državljanstvo i pašoš Kosova i Albanije.
   Upitan o budućnosti Kosova, on je rekao da evropske integracije i ujedinjenje Kosova i Albanije niti mogu da zamene jedno drugo, niti se protive jedno drugom.
   "Mi smo u Otomanskoj imperiji bili podeljeni po vilajetima, i u Jugoslaviji, ali njih više nema, a mi smo i dalje ovde. Ja neću moći rešiti odmah ta velika istorijska pitanja, ja ću se baviti ekonomskim razvojem i pravdom. To će biti moj fokus", zaključio je.
    
   Kurti: U vladi i ministar s podrškom Srpske liste, ali ne kao deo koalicije
   RS.N1INFO.COM U novoj kosovskoj vladi Srpska lista biće u opoziciji, a to što jedan ministar mora da bude iz srpske zajednice, ne...  
  • Од JESSY,
   FOTO: FACEBOOK, ILIJA VUČEVIĆ / SCREENSHOT Ilija Vučević, koji je pretučen u piceriji Trg u Beogradu, jer su dvojica muškaraca mislila da je homoseksualac zbog ljubičaste torbe za psa, kaže za N1 da misli da organi reda treba da urade karakterisanje krivičnog dela, ali da se nada da će biti okarakterisan kao napad iz mržnje. "Iako ne pripadam LGBT populaciji, bio sam napadnut zbog toga. Nisam bio svestan sa kakvim se problemima sreće svako ko se ne uklapa u šablon, svakog dana i svakom mestu", rekao je Vučević.
     Kako je saopšteno iz MUP-a, policija je u vezi sa ovim napadom uhapsila dve osobe.
   Vučević je za N1 objasnio šta se te večeri dogodilo.
     - Supruga i ja smo, sa dvoje prijatelja i psom, izašli na piće, a posle toga svratili u piceriju Trg. Moj drug je stao u red, ali nije mogao sve sam da ponese, pa me je zamolio da mu pomognem. Optužila su me dvojica momaka da ulazim preko reda, na šta sam ja rekao da smo zajedno, što su oni shvatili da smo par. Videli su i moju torbu za psa, a to im je bio znak da smo homoseksualci. Krenuli su verbalni napadi, a onda i fizički - kaže Vučević.
   Kako kaže, uvrede koje su mu upučivali bile su homofobične.
     - Iako ja nisam našao za shodno da im se pravdam, smatrao sam da nije u redu da to govore i rekao sam im to. To je možda bila jedina moja krivica, što sam se usudio da odgovorim, što nisam ćutao - kaže on.
   Dodaje da su ljudi pokušali da spreče tuču.
   - To je veoma mali prostor, ispalo je da su prilikom razdvajanja mene ljudi držali, a napadače nisu uspeli, pa sam završio kao boks vreća - kaže.
   Ističe da je policija brzo stigla.
   - Moja supruga je zaustavila dalji napad tako što je pokazala burmu, tek na to su napadači pobegli. Ona je odmah zvala policiju, za pet minuta su stigli i policija i Hitna pomoć - kaže Vučević.
     Vučević od posledica ima razbijenu arkadu i tri polomljena, odnosno dislocirana, zuba. - Druge povrede, osim nagnječenja i modrica, srečom, nisam imao - kaže.
   Nada se da će moći da identifikuje napadače, a dodaje da to "nisu bili mladići koji su nesvesni svojih postupaka, već su ljudi od 25, 26 godina".
   - Nadam se da će policija uzeti izjave od svih svedoka, kao i da će iz picerije ustupiti snimke - navodi Vučević.
     Ističe da karakterisanje krivičnog dela treba da urade organi reda i pravosuđe, kao i da se "usuđuje da im veruje".
   - Nadam se da će biti okarakterisano kao napad iz mržnje, iako ne pripadam LGBT populaciji, bio sam napadnut zbog toga - kaže.
   Kako kaže, nije bio svestan sa kakvim se problemima sreće svako ko se ne uklapa u šablon, svakog dana i svakom mestu. - Koliko nisu sigurni nigde. Hvala ljudima koji se sa tim problemima susreću svakodnevno, jer su našli vremena da meni izraze podršku u ovome što se desilo - kaže Ilija Vučević.
    
   https://www.blic.rs/vesti/drustvo/ilija-vucevic-napad-beograd/tvsl9hl
    
  • Од JESSY,
   Ljudske ličnosti individualne su kao i otisci prstiju. Temperamenti, prošlosti i vrednosti veoma se razlikuju, kao i uticaji roditelja na decu i reakcije dece na uticaje roditelja. Svaki roditelj treba da nađe vaspitni stil koji odgovara njegovoj/njenoj ličnosti i moći će fino da podešava i usklađuje taj stil, pod uslovom da znaju koji pristupi će najverovatnije da vode njihovu decu ka tome da postanu srećne i odgovorne odrasle osobe.
×
×
 • Креирај ново...