Jump to content

Postavi pitanje muslimanu

Оцени ову тему


Препоручена порука

Ово питање се тиче превода....

Превод курана на босански

(43, 61) i Kur'an je predznak Smaka svijeta, zato nikako ne sumnjajte u nj i slijedite uputstvo Moje, to je Pravi put,

Превод курана на енглески

(43, 61) And indeed, Jesus will be [a sign for] knowledge of the Hour, so be not in doubt of it, and follow Me. This is a straight path.

Е сада мене занима како гласи овај ајет на арапском пошто мислим да је један од ова два преводилаца погрешио. То јест који од ова два превода је добар.

Преводе сам скинуо са сајта http://quran.com/43

И Енизу велико хвала на одговорима.

Да појасним питање,

Ајет који је на босанском је свима јасан, али ајет који је на енглеском када се преведе на наш језик (српски или босански) гласи овако:

И заиста, Иса ће бити предзнак краја света, тако не сумњајте у то и следите Мене, јер је то прави пут.

Тако да мене занима како овај ајет гласи у Курану.

Link to comment
Подели на овим сајтовима

i Kur’an je predznak Smaka svijeta, zato nikako ne sumnjajte u nj i slijedite uputstvo Moje, to je Pravi put,

Ve iinnehu leilmun lissaati fela temterunne biha vettebiun.Haza Siiratul mustekim.

Riječ innehu označava zamjenicu koja se u ovom ajetu odnosi na Kuran.

Link to comment
Подели на овим сајтовима

i Kur’an je predznak Smaka svijeta, zato nikako ne sumnjajte u nj i slijedite uputstvo Moje, to je Pravi put,

Ve iinnehu leilmun lissaati fela temterunne biha vettebiun.Haza Siiratul mustekim.

Riječ innehu označava zamjenicu koja se u ovom ajetu odnosi na Kuran.

hvala

Ја сам мало досадан са питањима... већ сам једном прочитао Куран са преводом Бесима Коркута (скоро сам га добио на поклон) , где је овај ајет преведен исто како Ви кажете....

Случајно сам погледао овај ајет на енглески језик и видео да се нешто ту слаже....

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Brate evo ti cjela sura a ti pogledaj prevod ajeta kojeg tražiš!

Az-Zuhruf (43) - Ukras

Mekka – 89 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Ha-mim.

2. Tako Mi Knjige jasne,

3. Mi je objavljujemo kao Kur'an na arapskom jeziku, da biste razumjeli,

4. a on je u Glavnoj Knjizi, u Nas, cijenjen i pun mudrosti.

5. Zar da odustanemo da vas opominjemo zato što svaku mjeru zla prelazite?

6. A koliko smo Mi prijašnjim narodima vjerovjesnika poslali

7. i nijedan im vjerovjesnik nije došao, a da mu se nisu narugali!

8. Zato smo uništavali one koji su od ovih moćniji bili, a ranije su isticane vijesti o narodima drevnim.

9. A ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju, oni će sigurno reći: "Stvorio ih je Allah!" – Da, Silni i Sveznajući,

10. Onaj koji vam je Zemlju kolijevkom učinio i po njoj vam prolaze stvorio, stignete kuda naumite;

11. Onaj koji s neba s mjerom spušta vodu, pomoću koje u život vraćamo mrtve predjele- tako ćete i vi biti oživljeni; -

12. Onaj koji stvara stvorenja svake vrste i daje vam lađe i kamile da putujete,

13. da se leđima njihovim služite i da se, kad na njima jahali budete, blagodati Gospodara svoga sjetite i da reknete: "Hvaljen neka je Onaj koji ja dao da nam one služe, mi to sami ne bismo mogli postići,

14. i mi ćemo se sigurno Gospodaru svome vratiti!"

15. A oni Njemu od robova Njegovih pripisuju dijete. Čovjek je, zaista, očiti nezahvalnik.

16. Zar da između onih koje On stvara uzima Sebi kćeri, a vas da daruje sinovima? –

17. a kad nekog od njih obraduju viješću da mu se rodila ona koju pripisuje Milostivom, lice mu se pomrači i postaje potišten.

18. Zar one koje u ukrasima rastu i koje su prepirci bespomoćne?

19. Oni meleke koji su robovi Milostivoga ženama nazivaju. Zar su oni prisustvovali stvaranju njihovu? – Njihova tvrđenja bit će zapisana i oni će odgovarati!

20. "Da Milostivi hoće" – govore oni -,"mi im se ne bismo klanjali." Oni o tome ništa ne znaju, oni samo lažu.

21. Zar smo im prije Kur'ana dali Knjigu pa se nje pridržavaju?

22. Oni čak govore: "Mi smo zatekli pretke naše kako ispovijedaju vjeru i prateći ih u stopu mi smo na pravom putu."

23. I eto tako, prije tebe, Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da oni koji su raskošnim životom živjeli nisu govorili: "Zatekli smo pretke naše kako ispovijedaju vjeru i mi ih slijedimo u stopu."

24. "Zar i onda" – govorio bi on – "kad vam ja donosim bolju od one koju ste od predaka vaših upamtili?" A oni bi odgovarali: "Ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano!"

25. I MI smo ih kažnjavali, pa vidi kako su skončali oni koji su poslanike u laž ugonili.

26. A kad Ibrahim reče ocu svome i narodu svome: "Nemam ja ništa s onima kojima se vi klanjate,

27. ja se klanjam samo Onome koji me je stvorio, jer će mi On, doista, na pravi put ukazati", -

28. On učini riječi tevhida trajnim za potomstvo svoje, da bi se dozvali.

29. A ja sam dopustio ovima, a i precima njihovim da uživaju sve dok im nije došla Istina i Poslanik očevidni.

30. A sada, kada im Istina dolazi, oni govore: "Ovo je vradžbina, i mi u nju nikako ne vjerujemo!"

31. I još kažu: "Trebalo je da ovaj Kur'an bude objavljen kakvom uglednom čovjeku iz jednog od ova dva grada!"

32. Zar oni da raspolažu milošću Gospodara tvoga? Mi im dajemo sve što im je potrebno za život na ovom svijetu i Mi jedne nad drugima uzdižemo po nekoliko stepeni da bi jedni druge služili. – A milost Gospodara tvoga bolja je od onoga što oni gomilaju.

33. A da neće svi ljudi postati nevjernici, Mi bismo krovove kuća onih koji ne vjeruju u Milostivog od srebra učinili, a i stepenice uz koje se penju,

34. i vrata kuća njihovih i divane na kojima se odmaraju,

35. i ukrase od zlata bismo im dali, jer sve je to samo uživanje u životu na ovom svijetu, a onaj svijet u Gospodara tvoga bit će za one koji budu Njegova naređenja izvršavali, a Njegovih zabrana se klonili.

36. Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati;

37. oni će ih od pravog puta odvraćati, a ljudi će misliti da su na pravom putu.

38. I kada koji dođe pred Nas, reći će: "Kamo sreće da je između mene i tebe bila tolika razdaljina kolika je između istoka i zapada! Kako si ti bio zao drug!"

39. Toga dana vam neće biti od koristi to što ćete u muci zajedno biti, kad je jasno da ste druge Allahu ravnim smatrali.

40. Zar ti da dozoveš gluhe i uputiš slijepe i one koji su u očitoj zabludi?!

41. Ako bismo ti dušu uzeli, njih bismo, sigurno, kaznili,

42. ili, kad bismo htjeli da ti pokažemo ono čime im prijetimo, - pa Mi njih možemo svakom kaznom kazniti.

43. Zato se drži onoga što ti se objavljuje, jer ti si, uistinu, na pravom putu.

44. Kur'an je, zaista, čast tebi i narodu tvome; odgovarat ćete vi.

45. Pogledaj u odredbama objavljenim poslanicima Našim, koje smo prije tebe slali, da li smo naredili da se, mimo Milostivog, klanjaju božanstvima nekakvim.

46. Još davno Mi smo poslali Musaa sa znamenjima Našim faraonu i glavešinama njegovim, i on je rekao: "Ja sam, doista, Gospodara svjetova poslanik!"

47. I pošto im je donio znamenja Naša, oni su ih, odjednom, počeli ismijavati.

48. I Mi smo im dokaze pokazivali, sve jedan veći od drugog, i na muke smo ih stavljali ne bi li se dozvali.

49. "O ti čarobnjače!" – govorili su oni – "zamoli Gospodara svoga, u naše ime, na temelju tebi datog obećanja, mi ćemo sigurno pravim putem poći!"

50. A čim bismo ih nevolje oslobodili, začas bi obavezu prekršili.

51. I faraon obznani narodu svome: "O narode moj," – reče on – "zar meni ne pripada carstvo u Misiru i ovi rukavci rijeke koji ispred mene teku, - shvaćate li?

52. I zar nisam ja bolji od ovog bijednika koji jedva umije da govori?

53. Zašto mu nisu stavljene narukvice od zlata ili zašto zajedno sa njim nisu došli meleki?"

54. I on zavede narod svoj, pa mu se pokori; oni su, doista, bili narod grešni.

55. A kad izazvaše Naš gnjev, Mi ih kaznismo i sve ih potopismo,

56. i učinismo ih primjerom i poukom narodima kasnijim.

57. A kad je narodu tvome kao primjer naveden sin Merjemin, odjednom su oni, zbog toga, zagalamili

58. i rekli; "Da li su bolji naši kumiri ili on?" A naveli su ti ga kao primjer samo zato da bi spor izazvali, jer su oni narod svađalački.

59. On je bio samo rob koga smo Mi poslanstvom nagradili i primjerom za pouku sinovima Israilovim učinili, -

60. a da hoćemo, mogli bismo neke od vas u meleke pretvoriti da vas oni na Zemlji naslijede; -

61. i Kur'an je predznak za Smak svijeta, zato nikako ne sumnjajte u nj i slijedite uputstvo Moje, to je pravi put,

62. i neka vas šejtan nikako ne odvrati, ta on vam je, doista, neprijatelj otvoreni.

63. A kad je Isa očita znamenja donio, on je rekao: "Donosim vam mudrost i dolazim da vam objasnim ono oko čega se razilazite. Zato se Allaha bojte i Meni se pokoravajte,

64. Allah je moj i vaš Gospodar, pa se Njemu klanjajte, to je pravi put!’

65. Ali su se stranke između sebe podvojile, pa neka iskuse nesnosnu patnju na Dan bolni oni koji o Njemu krivo govore!

66. Zar ovi čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a oni bezbrižni?

67. Tog Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti ono koji su se Allaha bojali i grijeha klonili:

68. "O robovi Moji, za vas danas straha neće biti, niti ćete i za čim tugovati;

69. oni koji su u ajete Naše vjerovali i poslušni bili –

70. uđite u Džennet, vi i žene vaše, radosni!’

71. Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata. U njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, i u njemu ćete vječno boraviti.

72. "Eto, to je Džennet koji vam je darovan kao nagrada za ono što ste radili,

73. u njemu ćete svakovrsnog voća imati od kojeg ćete neko jesti."

74. A nevjernici će u patnji džehennemskoj vječno ostati,

75. Ona im se neće ublažiti i nikakve nade u spas neće imati.

76. Nismo im nepravedni bili, oni su sami sebi nepravdu nanijeli.

77. Oni će dozivati: "O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo!"– a On

će reći: "Vi ćete tu vječno ostati!"

78. Mi vam Istinu šaljemo, ali većini vam je Istina odvratna.

79. Ako oni pletu zamke, i Mi ćemo zamke njima postaviti.

80. Zar oni misle da Mi ne čujemo šta oni nasamo razgovaraju i kako se među sobom dogovaraju? Čujemo Mi, a izaslanici Naši, koji su uz njih, zapisuju.

81. Reci; "Kad bi Milostivi imao sina, ja bi se prvi klanjao!

82. Neka je uzvišen Gospodar nebesa i Zemlje, Onaj koji svemirom vlada i koji je iznad onoga kako Ga oni opisuju!’

83. Zato ih ostavi neka se iživljavaju i zabavljaju dok ne dožive Dan kojim im se prijeti,

84. On je Bog i na nebu i na Zemlji, On je Mudri i Sveznajući!

85. I neka je uzvišen Onaj čija je vlast na nebesima i na Zemlji, i između njih, On jedini zna kada će smak svijeta biti, i Njemu ćete se svi vratiti!

86. Oni kojima se oni, pored Njega, klanjaju – neće moći da se za druge zauzimaju; moći će samo oni koji Istinu priznaju, oni koji znaju.

87. A ako ih zapitaš ko ih je stvorio, sigurno će reći: "Allah!" Pa kuda se onda odmeću?

88. I tako mi Poslanikovih riječi: "Gospodaru moj, ovo su, zaista, ljudi koji neće vjerovati!"

89. ti se oprosti od njih i reci: "Ostajte u miru!" – ta sigurno će oni zapamtiti!

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Све је сада јасно као дан...  :cheesy:

Него имам један предлог, као што сте написали пост о Мухамеду mense0198626478946378946, е тако нешто слично само о томе како се у исламу учи о души.

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Ислам верује да треба обожавати једног бога и ништа више, јел тако. Заправо оштро критикује све друге религије јер имају ''посреднике'' у виду сина божијег, неког идола, икона, светих места и сл. Једино се ислам обраћа директно самом богу.

Како онда објашњаваш однос који ислам има према Курану, Мухамеду и Меки?

Према ове три ствари ислам има однос који се недвосмислено и објективно може описати као идолопоклонство, иако знам да ће сваки муслиман ово рефлексно порећи.

Куран није САМО божије откровење, то је НАЈБОЉА, НАЈСАВРШЕНИЈА, НАЈМУДРИЈА књига икада која захтева посебне протоколе за орджавање читање и сл. Куран и то само онај на класичном арапском је створен пре времена колико се мени чини. Било какво скрнављење Курана у многим исламским државама повлачи године затвора, ако не и горе.

Мухамед није САМО обичан човек који је од бога суђен да буде пророк, он је НАЈБОЉИ, НАЈДИВНИЈИ, НАЈСАВРШЕНИЈИ, НАЈПАМЕТНИЈИ, НАЈМОРАЛНИЈИ, НАЈМУДРИЈИ човек икада. СВАКИ његов поступак је пример како се треба понашати и НИЈЕДАН није подложан било каквој критици. Само сликање његово је богохулно, а карикатура... па мислим да о томе не треба трошити речи.

Мека није само обичан град, који је постојбина религије ислама са пуно светих места. То је буквално епицентар ислама, место ка коме човек треба да је усмерен током молитве, место које по дужности сваки муслиман који може треба да посети, место где је забрањен приступ не-муслиманима.

Зар не би требало да је сушта супротност исламу да икакав човек, икакво место и икаква књига у овом универзуму имају посебан статус?

И узгред, ако неко поломи ЦД на ком је ворд фајл са текстом Курана јел то исто толико богохулно ил је то само ограничено на хартију и мастило?

Poslanik Muhamed,i pored svih epiteta nije svetac kao sto je percepcija svetosti u Hriscanstvu.u samom Kuranu se navodi da je on obican covek ciji je zadatak da prenese Objavu.to je daleko od idolopoklonstva.u idolopoklonstvu se idolima moli.ovde ne.Poslanik ce na sudnjem danu biti tek svedok coveku koji pred Boga bude izasao.sto se tice Svetih mesta.mesta hodocasca su vezana za poslanika Ibrahima a.s. i za mesto prvog hrama koji je on sa svojim sinom obnovio.sta se tice ostecivanja same Knjige,ili nekog drugog predmeta sa islamskom sadrzinom to je uvreda koju ti kao vernik mozes da osetis.sam Kuran je neunistiv.
Link to comment
Подели на овим сајтовима

Ислам верује да треба обожавати једног бога и ништа више, јел тако. Заправо оштро критикује све друге религије јер имају ''посреднике'' у виду сина божијег, неког идола, икона, светих места и сл. Једино се ислам обраћа директно самом богу.

Како онда објашњаваш однос који ислам има према Курану, Мухамеду и Меки?

Према ове три ствари ислам има однос који се недвосмислено и објективно може описати као идолопоклонство, иако знам да ће сваки муслиман ово рефлексно порећи.

Куран није САМО божије откровење, то је НАЈБОЉА, НАЈСАВРШЕНИЈА, НАЈМУДРИЈА књига икада која захтева посебне протоколе за орджавање читање и сл. Куран и то само онај на класичном арапском је створен пре времена колико се мени чини. Било какво скрнављење Курана у многим исламским државама повлачи године затвора, ако не и горе.

Мухамед није САМО обичан човек који је од бога суђен да буде пророк, он је НАЈБОЉИ, НАЈДИВНИЈИ, НАЈСАВРШЕНИЈИ, НАЈПАМЕТНИЈИ, НАЈМОРАЛНИЈИ, НАЈМУДРИЈИ човек икада. СВАКИ његов поступак је пример како се треба понашати и НИЈЕДАН није подложан било каквој критици. Само сликање његово је богохулно, а карикатура... па мислим да о томе не треба трошити речи.

Мека није само обичан град, који је постојбина религије ислама са пуно светих места. То је буквално епицентар ислама, место ка коме човек треба да је усмерен током молитве, место које по дужности сваки муслиман који може треба да посети, место где је забрањен приступ не-муслиманима.

Зар не би требало да је сушта супротност исламу да икакав човек, икакво место и икаква књига у овом универзуму имају посебан статус?

И узгред, ако неко поломи ЦД на ком је ворд фајл са текстом Курана јел то исто толико богохулно ил је то само ограничено на хартију и мастило?

Poslanik Muhamed,i pored svih epiteta nije svetac kao sto je percepcija svetosti u Hriscanstvu.u samom Kuranu se navodi da je on obican covek ciji je zadatak da prenese Objavu.to je daleko od idolopoklonstva.u idolopoklonstvu se idolima moli.ovde ne.Poslanik ce na sudnjem danu biti tek svedok coveku koji pred Boga bude izasao.sto se tice Svetih mesta.mesta hodocasca su vezana za poslanika Ibrahima a.s. i za mesto prvog hrama koji je on sa svojim sinom obnovio.sta se tice ostecivanja same Knjige,ili nekog drugog predmeta sa islamskom sadrzinom to je uvreda koju ti kao vernik mozes da osetis.sam Kuran je neunistiv.
Da , slažem se s tobom brate Mikaele.

Želio bih napomenuti sljedeće a to je:Poštivanje nećega ne znači idolopoklonstvo nego znači imati principe koji se poštuju.

ako čovjek poštuje roditelja i pokoran mu je da li ćemo reči da je on idolopoklonik ili ćemo reči da on je lijepo odgojen isl.

Odnos muslimana prema ova tri spomenuta pitanja je slijedeći:

Odnos prema Kuranu:

Knjiiga od Boga ovjavljena Muhammedu u kojoj je uputa.Mi muslimani poštujemo i volimo i smatramo tu knjigu savršenom, i naša ljubav prema njoj  se iskazuje u sljeđenju njenih uputa  a ako je smatramo svetom ne smatramo je posrednikom između nas i Boga, tj ne molimo joj se.

Muhammed a.s. je pečat Poslanstva.On je za nas uzor savršenstva.Njegov put je put svakog muslimana.Iako ga slijedimo mi ga ne obožavamo.On nas je naučio kako da dođemo do Boga kako da ga spoznamo i kako da ga vjerujemo.U slijeđenju i poštivanju Muhammeda a.s. nema obožavanja Muhammeda tako da tu nema nikakve veze sa idolopoklonstvom.

Mekka je za nas sveti grad i u tom gradu je Kaba, najčasniija i najsvetija muslimanska bogomolja.Muslimani u svojim molitvama se okreću prema Kabi a ne obožavaju je niti je uzimaju za posrednika do Boga.To okretanje je simbol jedinstva muslimana.Gdje god se nalazio musliman i obavljao molitvu on se prema kabi okreće i obavlja molitvu ne Kabi nego Gospodaru Kabe tj Uzvišenom Allahu.

Onaj kome ništa nije sveto on nije čovjek.Onaj koji ima nešto sveto on to poštuje , a onaj ko poštuje svoje principe on je čovjek.Poštovanje nečega neznači da je to put ka idolopoklonstvu.

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Pozdrav svima ovdje na forumu.-Evo nakon duzeg vremena malo da se i ja ukljucim sa kojom recenicom.

Ova tema je kao i ostale veoma interesantna pa bih ja smao koju

Kratko muslimani od pocetka se nisu okretali prilikom molitve prema Meki i Kabi nego prema Jeruzalemu i premna dzamiji u tom gradu AL-AQSA

Sto se tice Meke i Kible (Kaba) rado bih naveo par Ajeta

Kuran 2:

142. Neki ljudi kratke pameti reći će: "Šta ih je odvratilo od Kible njihove prema kojoj su se okretali?" Reci: "Allahov je i istok i zapad; On ukazuje na pravi put onome kome On hoće."

143. I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi, i da poslanik bude protiv vas svjedok. I Mi smo promjenili Kiblu prema kojoj si se prije okretao samo zato da bismo ukazali na one koji će slijediti Poslanika i na one koji će se stopama svojim vratiti. – nekima je to bilo doista teško, ali ne i onima kojima je Allah ukazao na pravi put. Allah neće dopustiti da propadnu molitve vaše. – A Allah je prema ljudima zaista vrlo blag i milostiv.

144. Vidimo Mi kako sa žudnjom bacaš pogled prema nebu, i Mi ćemo sigurno učiniti da se okrećeš prema strani koju ti želiš: okreni zato lice svoje prema Časnom hramu! I ma gdje bili, okrenite lica svoja na tu stranu. Oni kojima je data Knjiga sigurno znaju da je to istina od Gospodara njihova – a Allah motri na ono što oni rade.

145. I kada bi ti onima kojima je data Knjiga sve dokaze donio, oni opet ne bi prihvatili tvoju Kiblu, a ni ti nećeš prihvatiti njihovu Kiblu, niti će iko od njih prihvatiti ičiju Kiblu. A ako bi se ti za njihovim željama poveo, kada ti je već došla Objava, tada bi ti sigurno nepravedan bio.

U doba Poslanika Muhameda s.a.v.s je postojao odredjeni broj "muslimana" na koje je Allah Uzviseni promjenom Kible tj. pravca prema kojem muslimani klanjaju ukazao kao licemjere koji taj novi pravac nisu prihvatili i koji su se tada prikazali u pravom svjetlu tj. kao licemjeri.I u tome je mudrost naseg Gospodara.

Sto se tice Poslanika s.a.v.s. kao sto rekose braca Mikael i Eniz on je nas uzor po kojem mi treba nas zivot da zivimo.Poslanik Muhamed s.a.v. je svojim ponasanjem pokazao muslimanima kako da se u svakoj situaciji ponasaju kao pravi vjernici. Pokazao nam je nacin molitve (koji je njemu pokazan od strane andjela Gabrijela ili Dzibrila), pokazao nam je kako da postimo,pokazao nam je odnmos prema komsijama,prema rodbini prema gostima ... On je Poslanik ali NISTA vise.Nema tu idolopoklonstva.

Muslimani se za razliku od Krscana prilikom molitve obracaju samo Bogu kad traze oprost. Mi se ne molimo POslaniku s.a.v.s da se on zalaze za nas kod Boga. Mi se ne molimo NIKOME OSIM BOGU jer je Bog taj koji oprasta i niko nema moci da se za nas zalaze kod Boga. TO bi bilo idolopoklonstvo.

Muhamed s.a.v.s je bio poseban i najbolji covjek ali samo covjek kojeg je Allah Uzviseni izabrao za zadnjeg poslanika.

Kao sto stoji u Kuranu Sura 3:

144. Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo posalnika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili? Onaj ko se stopama svojim vrati neće Allahu nimalo nauditi, a Allah će zahvalne sigurno nagraditi.

i kao sto rece Ebu Bekr (prvi koji je uzeo islam(pored Hatidze zene Poslanika s.a.v.s)) kada je Poslanik s.a.v.s umro:

"Ko je od vas obožavao Muhammeda, pa Muhammed je mrtav. A ko obožava Allaha, neka zna, Allah je živ. On ne umire. Time je htio SVIMA reci da je Muhamed s.av.s. bio SAMO covjek i da se on ne smije obozavati jer je samo Allah Uzviseni Onaj koji se obozava.

Sto se tice Kurana kao Bozije Objave:

Svaka Rijec iz Kurana je Bozija Rijec, Bozija Istina koja se postuje i slijedi. To ne znaci da cu ja staviti Kuran ispred sebe i moliti se njemu nego Allahu Uzvisneom.Pa i Biblija je Bozija Rijec i prema njoj se svi Krscani ophode kao tkavoj ili? Tu nema razlike izmedju nas muslimana i vas. Bozije Knjige su Bozije Istine i naracvno da se postuju iznad svega ostaloig ili ?

Eto toliko za sada pa se cujemo

Pozdra i selam za sve ovdje

Zato se muslimani ljute kada budu nazvani Muhamedancima jer to znaci da obozavaju Muhameda a ne Boga sto uopste nije tacno.

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Sto se tice Kurana kao Bozije Objave:

Svaka Rijec iz Kurana je Bozija Rijec, Bozija Istina koja se postuje i slijedi.

А једини извор Курана је Мухамед и његове "објаве".

To ne znaci da cu ja staviti Kuran ispred sebe i moliti se njemu nego Allahu Uzvisneom.Pa i Biblija je Bozija Rijec i prema njoj se svi Krscani ophode kao tkavoj ili? Tu nema razlike izmedju nas muslimana i vas. Bozije Knjige su Bozije Istine i naracvno da se postuju iznad svega ostaloig ili ?

Није исти однос према Библији у (православном) Хришћанству као што је однос према Курану и Исламу.

Zato se muslimani ljute kada budu nazvani Muhamedancima jer to znaci da obozavaju Muhameda a ne Boga sto uopste nije tacno.

Не обожавате Мухамеда, али је он једини извор ваше вере па то оправдава назив.

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Muhamed s.a.v.s je objavio Bozije Rijeci koje mu je Gabrijel od Uzvisenog Allah prenio. Da je Muhamed s.a.v.s sam to "objavljivao" onda bi se to lahko moglo opovrgnuti kroz istoriju. Medjutim Kuran je do dan danas ostao jedina Knjiga bez ijedne kontradikcije u sebi a sadrzi uzeztno mnogo naucnih cinjenica koje u to doba nikom nisu bile poznate.

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Придружите се разговору

Можете одговорити сада, а касније да се региструјете на Поуке.орг Ако имате налог, пријавите се сада да бисте објавили на свом налогу.

Guest
Имаш нешто да додаш? Одговори на ову тему

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Чланови који сада читају   0 чланова

    Нема регистрованих чланова који гледају ову страницу

×
×
  • Креирај ново...