Jump to content

Прва реакција из Српске Цркве на тему џендер идеологије – браво за Митрополију загребачко-љубљанску!

Оцени ову тему


Препоручена порука

пре 10 минута, Paradoksologija рече

S tim što ovoga, koliko znam, ni nema u Istanbulskoj deklaraciji koju je, koliko znam, Srbija već potpisala, bez ikakvih katastrofalnih posledica. Ispravi me gde/ako grešim.

Нисам упознат са Истанбулском декларацијом, одговарао сам само на питање о џендер идеологији.

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
 • Одговори 110
 • Креирано
 • Последњи одговор

Популарни чланови у овој теми

Популарни чланови у овој теми

Популарне поруке

Певај ујко, певај роде, дај сестрићу разоноде Колко је у мору воде, ти ми требаш, роде Боже спаси, Боже храни српске земље, српски род    

Род је Стјуарт а Пол је Макартни. Тема може да се закључа. 

Поштовани православни родитељи, Годинама смо писали о опасности родне идеологије која се намеће нашем друштву и најважније – нашој деци. Владике руске, грчке и бугарске Цркве су већ подигле

пре 5 часа, Paradoksologija рече

S tim što ovoga, koliko znam, ni nema u Istanbulskoj deklaraciji koju je, koliko znam, Srbija već potpisala, bez ikakvih katastrofalnih posledica. Ispravi me gde/ako grešim.

Ima i to odmah u uvodu, u Preambuli i svuda drugdje je pojam "pol" dosljedno zamjenjen pojmom "gender", tamo se operiše isključivo  s pojmom genderom uslovljeno nasilje nad ženama što je ključni pojam genderoive ideologije: GENDER dakle a ne POL! Legislativno je to odmah ogromna razlika, prema polu se ti možeš osjecatii kako hoceš ali si pola onog koji ti je napisan na osnovu toga što je doktor u porodnici tamo vidio i tako to napisao a prema tome su se dužni ponašati i svi sudovi od gradjanskog, preko upravnog pa sve do vojnog suda. A gender je kratko rečeno ono što si ti izbrao ili izabrala da budeš jer se tako osjecaš - nosorog je na primjer izbrao da ce se osjecati kao mačka pa ga moramo pred zakonom svi mi oslovljavati kao mačku, mladenec se osjeca biti prekrasnom djevojkom pa se prema zakonu tako moramo i ophoditi prema njemu! A taj koji tako ne bude činio i usudi se ignorisati tu Konvenciju, naplacace se globa i nasjedit po zatvorima ko sivonja, až zčerná što kažu ovdje - sve dok ne pocrni! Razlika je u diferenciji! :D 

S vědomím, že násilí vůči ženám jakožto násilí genderově podmíněné má strukturální povahu a toto násilí
je jedním z klíčových společenských mechanismů, jež ženám vnucují podřízené postavení vůči .... itd. itd. ....

http://www.rovnesance.cz/informacni-listy-k-istanbulske-umluve/

http://www.rovnesance.cz/prilohy/istanbul/1-sada-L1.pdf

Ovdje je cijela ta Istanbulska Konvencija u punom značenju na češkom:

https://rm.coe.int/1680462471

A ovdje na engleskom.

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home

 

 

 • Хахаха 1
Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
1 hour ago, Ђорђе Р рече

Шта је џендер идеологија?

Или гендер, то ти је уствари само микс речи од  дегенерисане идеологије. Бит ове речи , то јест суштина упућује на то да се ради о искривљеној, декадентној идеологији, која нема упориште ни у чему. :ani_biggrin:   

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
1 hour ago, Ђорђе Р рече

Нисам прочитао текст, а пошто је на "страном" језику, и веома дуг текст, имам једно питање.

Шта је џендер идеологија? Први пут чујем за овај појам. Ако може неко укратко да објасни неупућенима.

Џендер идеологија ти је плод феминизма. Тамо гдје се ствари не одвијају како јеБог заповидио '''Муж је глава жени'', тамо долази до оваквих накарадности. Дјеца немају на кога да се угледају, дјечак дјевојчица су збуњени, мајка и отац су им потпуни исти, нема главе него је безглаво биће. Нажалост, то је будућност друштва.....

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
пре 1 минут, RYLAH рече

Истанбулска декларација

пре 18 минута, Paradoksologija рече

Istanbulska deklaracija

 

dkkWTPO.png

f3iPgHg.jpg

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
пре 25 минута, Paradoksologija рече

S tim što ovoga, koliko znam, ni nema u Istanbulskoj deklaraciji koju je, koliko znam, Srbija već potpisala, bez ikakvih katastrofalnih posledica. Ispravi me gde/ako grešim.

Jeli bilo otpora...

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
пре 15 часа, Paradoksologija рече

S tim što ovoga, koliko znam, ni nema u Istanbulskoj deklaraciji koju je, koliko znam, Srbija već potpisala, bez ikakvih katastrofalnih posledica. Ispravi me gde/ako grešim.

Srbija je potpisala ovo, svi su potpisali isti text! Dakle ima - na primjer vec odmah u definicijama. Sve su preuzete iz gender ideologije i u tom smislu tumačene, još preostaje samo sve to još ratifikovat i provest legislativne promjene SVIH zakona R. SRBIJE u svrhu uskladjivanja sa Konvencijom:

Article 3 – Definitions

For the purpose of this Convention:

a“violence against women” is understood as a violation of human rights and a form of discrimination against women and shall mean all acts of gender-based violence that result in, or are likely to result in, physical, sexual, psychological or economic harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life;

b“domestic violence” shall mean all acts of physical, sexual, psychological or economic violence that occur within the family or domestic unit or between former or current spouses or partners, whether or not the perpetrator shares or has shared the same residence with the victim;

c“gender” shall mean the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men;

d“gender-based violence against women” shall mean violence that is directed against a woman because she is a woman or that affects women disproportionately;

e“victim” shall mean any natural person who is subject to the conduct specified in points a and b;

f“women” includes girls under the age of 18.

Článek 3 – Definice


 Pro účely této úmluvy:
 a “násilí vůči ženám” je chápáno jako porušování lidských práv a forma diskriminace
žen a budou se jím rozumět veškeré činy gendrového násilí, jež vyústí anebo mohou
vyústit ve fyzickou, sexuální, psychickou či ekonomickou újmu či strádání žen, včetně
hrozeb takovýmito činy, donucování nebo svévolného omezování svobody, ať k nim
dochází na veřejnosti nebo v soukromí.
 b “domácím násilím” se rozumí veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického či
ekonomického násilí, k němuž dochází v rodině nebo v domácnosti anebo mezi
bývalými či stávajícími manžely či partnery, bez ohledu na to, zda pachatel sdílí nebo
sdílel společnou domácnost s obětí;
 c pod pojmem “gender” se rozumí společensky ustavená role, chování, aktivity a
atributy, jež daná společnost považuje za náležité pro ženy a muže.
 d “genderově podmíněné násilí vůči ženám” znamená násilí, jež je zaměřeno na ženu
proto, že je žena, anebo násilí, jemuž jsou vystaveny především ženy;
 e “obětí” se rozumí jakákoli fyzická osoba, jež je vystavena chování specifikovanému v
bodech a a b;
 f “ženami” se rozumí i dívky mladší 18 let. 

Article 4 – Fundamental rights, equality and non-discrimination

1Parties shall take the necessary legislative and other measures to promote and protect the right for everyone, particularly women, to live free from violence in both the public and the private sphere.

2Parties condemn all forms of discrimination against women and take, without delay, the necessary legislative and other measures to prevent it, in particular by:

–embodying in their national constitutions or other appropriate legislation the principle of equality between women and men and ensuring the practical realisation of this principle;

–prohibiting discrimination against women, including through the use of sanctions, where appropriate;

–abolishing laws and practices which discriminate against women.

3The implementation of the provisions of this Convention by the Parties, in particular measures to protect the rights of victims, shall be secured without discrimination on any ground such as sex, gender, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth, sexual orientation, gender identity, age, state of health, disability, marital status, migrant or refugee status, or other status.

4Special measures that are necessary to prevent and protect women from gender-based violence shall not be considered discrimination under the terms of this Convention.

 

Článek 4 – Základní práva, rovnost a nediskriminace


1 Strany učiní nezbytná legislativní i jiná opatření, díky nimž budou podpořena a ochráněna
právo kohokoliv, obzvláště žen, na život prostý násilí jak ve veřejné, tak v soukromé oblasti.
2 Strany odsuzují veškeré formy diskriminace žen a bezodkladně přijmou legislativní i jiná
opatření, aby jí zabránily, obzvláště pak:
– zakotvením principu rovnosti mezi ženami a muži do svých ústav či jiného vhodného
právního kodexu a zajištěním jeho uplatňování v praxi;
– zákazem diskriminace žen spolu s použitím sankcí, bude-li to zapotřebí;
– zrušením zákonů a postupů, jež diskriminují ženy.
3 Ustanovení této úmluvy, obzvláště pak opatření zaměřená na ochranu práv obětí, budou
implementována bez diskriminace na jakémkoli základě, například pohlaví, genderu, rasy,
barvy pleti, jazyka, náboženského vyznání, politického či jiného přesvědčení, národnostního
či sociálního původu, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, sexuální
orientace, genderové identity,
věku, zdravotního stavu, invalidity, rodinného stavu, statutu
migranta nebo uprchlíka či jakéhokoli jiného postavení.
4 Speciální opatření, jichž by bylo zapotřebí pro prevenci a ochranu žen před genderově
podmíněným násilím, nebudou v intencích této úmluvy považována za diskriminaci. 

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e

https://rm.coe.int/1680462471

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
пре 23 минута, Zayron рече

Srbija je potpisala ovo, svi su potpisali isti text! Dakle ima - na primjer vec odmah u definicijama. Sve su preuzete iz gender ideologije i u tom smislu tumačene, još preostaje samo sve to još ratifikovat i provest legislativne promjene SVIH zakona R. SRBIJE u svrhu uskladjivanja sa Konvencijom:

Article 3 – Definitions

For the purpose of this Convention:

a“violence against women” is understood as a violation of human rights and a form of discrimination against women and shall mean all acts of gender-based violence that result in, or are likely to result in, physical, sexual, psychological or economic harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life;

b“domestic violence” shall mean all acts of physical, sexual, psychological or economic violence that occur within the family or domestic unit or between former or current spouses or partners, whether or not the perpetrator shares or has shared the same residence with the victim;

c“gender” shall mean the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men;

d“gender-based violence against women” shall mean violence that is directed against a woman because she is a woman or that affects women disproportionately;

e“victim” shall mean any natural person who is subject to the conduct specified in points a and b;

f“women” includes girls under the age of 18.

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e

Ali nigde nema onoga iz RYLAH-ovog posta. Problem sa engleskim jezikom je što se često 'gender' koristi gde se zaista prosto misli na 'pol', jer reč za 'pol' (sex) nekima zvuči prljavo i nepristojno, budući da se ista reč koristi za polni čin. Svakako bi bolje bilo da se ovakve stvari kod nas prosto prevedu kao 'pol'. Ne vidim neku veliku zaveru.

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
пре 21 минута, Paradoksologija рече

Ali nigde nema onoga iz RYLAH-ovog posta. Problem sa engleskim jezikom je što se često 'gender' koristi gde se zaista prosto misli na 'pol', jer reč za 'pol' (sex) nekima zvuči prljavo i nepristojno, budući da se ista reč koristi za polni čin. Svakako bi bolje bilo da se ovakve stvari kod nas prosto prevedu kao 'pol'. Ne vidim neku veliku zaveru.

Ima u tumačenjima, fusnotama i u provedbi, tamo je jasno da gender zaista znači gender u smislu feminističkih gender studija a ne sexa ili pola. To potvrdjuje i juridička praksa tj. sudske presude u zemljama koje su Konvenciju prihvatele, ratifikovale i legislativno provele kroz sve svoje zakone.

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
пре 17 минута, Paradoksologija рече

Ali nigde nema onoga iz RYLAH-ovog posta. Problem sa engleskim jezikom je što se često 'gender' koristi gde se zaista prosto misli na 'pol', jer reč za 'pol' (sex) nekima zvuči prljavo i nepristojno, budući da se ista reč koristi za polni čin. Svakako bi bolje bilo da se ovakve stvari kod nas prosto prevedu kao 'pol'. Ne vidim neku veliku zaveru.

Гријешиш. Управо се разликују род и пол у језику, са тим да је за род "Gender" а за биолошки пол је "Sex" ( али, разликују се само у феминистичком дискурсу, за сада. Велика већина још увијек мисли да су род и пол исто ). Овакво постављење дефиниција које си цитирала отвара простор за онакве будалаштине ако се род буде тумачио као потпуно откачен од биолошког пола. То значи да права опасност не лежи стриктно у закону, него у људима који тумаче закон и преовлађујућим схватањима. Тешко да ће то отићи у неки џендер-екстремизам, али свакако ће бити одређен број случајева који ће вући на ту страну и опаметити јавност. 

Ево једног случаја трансџендер спортист(кињ)е:

http://bleacherreport.com/articles/1573044-ufc-joe-rogan-to-transgender-mma-fighter-fallon-fox-youre-a-man

Одрастао као мушкарац, што значи има физичке предности над женама које мушкарци имају ( јаче тијело ) и бори се у женском ММА, јер му/јој је род "жена". А пол ко шиша. А успут нађох и овај бисер:

instapost02-640x600.jpg

Главни конфликт који православље има са "џендер идеологијом" јесте сукоб на релацији конструктивизам-есенцијализам, тј. да ли постоји нешто што је "људска природа" са чим се просто рађамо, или смо сви просто обликовани културом и нашим окружењем? И ту је јабука раздора, јер се оваквим идејама тврди да смо скоро па у потпуности обликовани културом и друштвом.

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
пре 1 сат, Juanito рече

 

dkkWTPO.png

f3iPgHg.jpg

If I had a Balkan war for every gender that exists:

https://en.wikipedia.org/wiki/First_Balkan_War

https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Balkan_War

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
On 23. 3. 2018 at 16:10, Paradoksologija рече

Ali nigde nema onoga iz RYLAH-ovog posta. Problem sa engleskim jezikom je što se često 'gender' koristi gde se zaista prosto misli na 'pol', jer reč za 'pol' (sex) nekima zvuči prljavo i nepristojno, budući da se ista reč koristi za polni čin. Svakako bi bolje bilo da se ovakve stvari kod nas prosto prevedu kao 'pol'. Ne vidim neku veliku zaveru.

Probaj feministkama i LGBT i transaktivistima/aktivistkama  objasnit da je pol isto što i gender pa ce ti oči iskopat noktima.

Zato su se i borili tolike godine da to ne bude isto! Šta je nama Istanbulska konvencija dala!

"šta je nama naša borba dala

da imamo Erdolfa maršala!" :D 

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
1 hour ago, kopitar рече

Jeli bilo otpora...

Nisam ih nešto mnogo primetila, ako je i bilo. Davno beše, valjda 2012. Ništa od ovih strašnih prognoza se nije desilo.

 • Свиђа ми се 1
Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
пре 4 минута, Ћириличар рече

Главни конфликт који православље има са "џендер идеологијом" јесте сукоб на релацији конструктивизам-есенцијализам, тј. да ли постоји нешто што је "људска природа" са чим се просто рађамо, или смо сви просто обликовани културом и нашим окружењем

Наравно да ово уопште није тачно и да представља пројекцију када се још увек међу православцима расправља о томе да ли је могуће да човек има претка примата или не. Питање "окружења" ће да се постави за неких 20-30 година. Уз Вућичеву помоћ. :)))

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Придружите се разговору

Можете одговорити сада, а касније да се региструјете на Поуке.орг Ако имате налог, пријавите се сада да бисте објавили на свом налогу.

Guest
Имаш нешто да додаш? Одговори на ову тему

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Чланови који сада читају   0 чланова

  Нема регистрованих чланова који гледају ову страницу

 • Сличан садржај

  • Од Поуке.орг - инфо,
   У суботу, Светле седмице, на празник Светог апостола и јеванђелиста Марка, 25. априла/8. маја 2021. године, Епархију бачку и град Нови Сад посетили су православни верници из Украјинске Православне Цркве, предвођени Архиепископом обуховским г. Јоном, председником Синодског одељења за омладину Украјинске Православне Цркве, и протојерејем Владимиром Тукалом.

   Госте је у дворани Црквене општине новосадске примио Његово Преосвештенство Епископ новосадски и бачки г. Иринеј, у присуству Његовог Преосвештенства Епископа мохачког г. Исихија, протонамесника Ђорђа Стојисављевића, војног свештеника, и новосадских ђакона.
   Преосвећени владика Иринеј је гостима из Украјинске Православне Цркве пожелео добродошлицу и пријатан боравак током поклоничког путовања и посете светињама Српске Православне Цркве. У име верника из Украјине, Епископу бачком г. Иринеју је на указаном гостопримству заблагодарио Архиеписком обуховски г. Јона. Гости из Украјинске Православне Цркве посетили су Саборни храм у Новом Саду и Светоархангелски манастир у Ковиљу, а на поклоничком путовању посетиће и друге манастире Српске Православне Цркве: Крушедол, Велику Ремету, Ћелије, Лелић, Манасију и Сопоћане.
    
   Извор: Инфо-служба Епархије бачке
  • Од Иван Ивковић,
   Мене би за почетак занимало неколико тема:
   - однос хришћанства и античке културе са посебним освртом на философију стоицизма
   - разне врсте прелести, њихово препознавање и сузбијање/лечење
   - смирење, кеноза, сиромаштво духа
    
   Шта би занимало Вас?
  • Од Поуке.орг - инфо,
   Српска Православна Црква својој духовној деци о Васкрсу 2021. године
   ПОРФИРИЈЕ
   по милости Божјој
   православни Архиепископ пећки, Митрополит београдско-карловачки и Патријарх српски, са свим архијерејима Српске Православне Цркве – свештенству, монаштву и свим синовима и кћерима наше свете Цркве: благодат, милост и мир од Бога Оца, и Господа нашега Исуса Христа, и Духа Светога, уз радосни васкршњи поздрав:
   Христос васкрсе!

    
   Дођите на нови род Винограда,
   на побожно весеље,
   посебан је дан Васкрсења;
   уђимо у заједницу Царства Христова,
   појући му као Богу у векове!
   (пасхални канон, прва строфа осме песме)
    
   Овим речима, драга браћо и сестре, славећи Васкрсење Христово, Црква нас позива и сабира на побожно пасхално весеље, весеље које превазилази и надмашује сва наша овоземаљска весеља. Побожно весеље које нам Господ уготови јесте радост вечног Живота, вечне победе Добра над злом и пораза демона. Предивни Јован Златоуст у празничном усхићењу кличе: „Нека се (данас) нико не боји смрти, јер нас ослободи Спасова смрт: угаси је Онај Кога је она држала, заплени ад Онај Који сиђе у ад, горак постаде ад примивши тело Његово.”
   Суштина овог нашег побожног васкршњег весеља јесте Сâм Васкрсли Исус Христос Који Себе Самог даје као „нови род винограда” да Га пијемо. У великој и божанској Тајни Тела и Крви Његове Он нам говори: „Узмите, једите, ово је Тело моје...”, а затим: „Пијте, ово је Крв моја Новога Завета...” Господ не успоставља Нови Завет на неким обредима и религијским ритуалима већ га установљава на Себи Самом кроз вечно давање Себе као божанског Јела и Пића.
   Нашу тугу Великог Петка и Велике Суботе, док смо пратили Христа Господа од Гетсиманије до Голготе, Господ одједном измени и уведе нас у васкршњу радост. То је, као што каже црквени песник, посебан дан! То је дан Васкрсења. То је благодатна снага Васкрсења коју нити од Бога изабрани синови Израиљеви нити мудри Грци нису могли да схвате. Први говораху да је проповед о Васкрсењу „безумље”, други пак да је то „лудост”. А управо кроз то што је за прве било „безумље”, а за друге „лудост”, Господ је показао величину божанске благодати и моћи. Знајући то искуствено, радујмо се, браћо и сестре, и веселимо се кличући једни другима: Христос васкрсе! Ваистину васкрсе!
   Васкрсење Господа Исуса Христа, браћо и сестре и драга децо духовна, највећи је догађај у историји видљивог и невидљивог света. Зато је он непоновљиви догађај. Васкрс је ново стварање, а за човека ново рађање. Гле, све ново постаде! Богочовек Исус Христос васкрсе из мртвих и све дотадашње „вредности” бише оборене и нови свет настаде. Наднесен над тајном Христова Васкрсења, Свети апостол Павле сведочи оно што зна и што јесте истина: сведочи да, „ако је ко у Христу, нова је твар; старо прође; гле, све ново постаде”, па додаје: „А све је од Бога, који помири нас са собом кроз Исуса Христа и који нам даде службу помирења” (2. Кор 5, 17 – 18). То је она неистражива дубина и висина тајне Васкрсења о којој толико пишу и певају свети Оци Цркве. Најбитније је, браћо и сестре, да познамо дубину и висину тајне Васкрсења, да у њу верујемо и њоме се спасавамо. Не допустимо да нам празник Васкрсења Христова буде празник обичаја, као што често чујемо, већ празник новог живота, нове наде, нове твари. Управо на такво славље и весеље позива нас Црква.
   На овај празник Пасхе, преласка из смрти у прави и вечни живот, Господ нас позива да окусимо „нови род винограда”, оног Винограда у којем је Он Чокот, а ми лозе. Господ је створио свет као добар виноград. Он у Својој беседи о злим виноградарима каже да човек домаћин засади виноград, огради га плотом, ископа у њему пивницу и подиже кулу, те га предаде виноградарима да га обрађују. Када дође време бербе, посла господар винограда слуге своје да донесу рода од винограда. Видећи да слуге господара винограда долазе, виноградари, који се у међувремену беху претворили у разбојнике и узурпаторе Божјег давања, „похваташе слуге, па једнога изудараше, једнога убише, а једнога засуше камењем”. На крају господар винограда посла „сина свога говорећи: постидеће се сина мога”. Уместо да га се постиде они Га ухватише, одведоше напоље и убише. Управо то смо гледали на Велики Петак: неправедно осудивши Господа, разапеше Га на крст.
   Тек што прођосмо страхоту Великог Петка, када гледасмо убиство Наследника Винограда на крсту, ево нас у радости новог Винограда, у радости новог Живота. Наста време истинског Чокота и правог Винограда. Зато, приђите сви и окусите од новог рода Божјег винограда и видите да је добар и благ Господ! Ово је ново весеље којим се побожно веселимо сви ми који кличемо: Христос васкрсе! Али, исто тако се радују са нама и сви остали хришћани, и сви који доживљавају Божју доброту, и сва творевина Божја. Позивамо вас, драга децо духовна, на радост Васкрсења како бисмо одагнали од себе тугу нашег живота, тугу која нас је, ево више од годину дана, притисла, тугу која се уселила у сваку пору нашег живота, тугу која је многе куће затворила. Устанимо, и веселимо се, и победоносно кличимо једни другима: Христос васкрсе!
   Радосним васкршњим поздравом Христос васкрсе! поздрављамо све вас, драга децо духовна, који живите широм света, вас који сте далеко од својих огњишта, од завичаја, а често и од својих најрођенијих. Знајте да ваша Светосавска Црква непрестано брине о вама као нераскидивим деловима нашег народа и живим удовима Тела наше Цркве. Остављамо вам завет, пред Васкрслим Господом и светитељима Његовим, да чувате и јачате најпре наше унутарње црквено јединство, а онда и национално, језичко и културно јединство. Не допустите времену и приликама да вас поделе и одвоје једне од других, а тиме и од Мајке Цркве! И поред чињенице да сте стално под одређеним притисцима, што међу вама изазива несугласице и расправе, молимо се Васкрслом Господу за вас да у Њему Васкрсломе пронађете снагу за своје јединство и крепост за братску слогу. Апелујемо на вас да увек пред собом имате дивне примере вере и родољубља наших дичних предака и наших великана који, живећи у далеком свету, задивише свет у лицу Тесле, Пупина и многих других. Будимо достојни наследници њихових имена и њихових великих дела, њиховог примера и карактера!
   Данас се посебно молитвено сећамо наше напаћене браће и сестара на Косову и Метохији. Њих посебно поздрављамо и охрабрујемо да буду чврсти и постојани у вери, нади и љубави. Распети и Васкрсли Христос Господ са вама је, драга децо духовна, синови и кћери Косова и Метохије. Са вама је и сав српски народ, са вама су сви православни народи света, са вама су сви правдољубиви и истинољубиви људи. Можда ништа није тако силно ујединило православне хришћане света као Косово и Метохија, символ достојанства, части, праведне борбе за слободан живот на прадедовским огњиштима и отпора сили и неправди. Са Светим царем Давидом певајмо: с нама је Бог, разумите народи и покорите се, јер с нама је Бог!
   Све верујуће синове и кћери поносне Црне Горе такође поздрављамо са Христос васкрсе! Њима се посебно обраћамо: са вама су наша љубав и наше молитве, драга децо духовна, јер сте ви у посебним приликама, боље рећи неприликама и невољама, у непрестаним духовним борбама. Нека вам, као и досад, Васкрсли Господ Христос буде непоколебиви Темељ ваше вере, вашег јединства и заједништва са свом вашом браћом и сестрама како у Црној Гори тако и у Србији и широм света. Молитве и благослови великих угодника Божјих, светитеља и чудотвораца Василија Острошког, Петра Цетињског и свих светих нека вас прате и буду са вама у свим вашим борбама за победу Добра над злом, Љубави над мржњом, Јединства над поделама, Светиње над мрзошћу духовне пустоши.
   Срдачно поздрављамо нашу браћу и сестре у Републици Српској и Босни и Херцеговини, у Хрватској, Словенији и Северној Македонији. Не сумњамо да ћете ви, драга децо духовна, са својим архијерејима, свештеницима, монасима и монахињама велики празник Христова Васкрсења дочекати и прославити на најбољи могући начин, отворена срца према својим инославним или пак иноверним суседима. Васкрсли Христос Господ нека буде са свима вама и са свим људима добре воље око вас!
   Наше мисли и молитве лете свих ових дана ка свима болеснима, а нарочито ка инфициранима вирусом ковид-19, као и ка свим лекарима и медицинском особљу, који се самопрегорно, ризикујући и свој живот, боре да спасу оболеле од короне и других болести. Браћо и сестре, све народе света, од Истока до Запада, и од Севера до Југа, задесила је ова опака и опасна болест изазвана невидљивим вирусом. Прошле године смо се надали да ће зараза брзо проћи. Нажалост, не само да није прошла већ је и у овој години наставила да хара широм света. Данас се молимо за оздрављење свих оболелих, као и за покој душа свих упокојених. Поштујући препоруке медицине, сами себе, и једни друге, и сав живот свој Христу Богу предајмо!
   Са молитвеном жељом да Васкрс, Празник над празницима, сви дочекате и прославите у духовној радости и телесној крепости, још једампут вас поздрављамо најрадоснијим поздравом:
   Христос васкрсе!
    
   Дано у Патријаршији српској у Београду,
   о Васкрсу 2021. године.
   Ваши молитвеници пред Васкрслим Господом:
    
   Архиепископ пећки, Митрополит београдско-карловачки и Патријарх српски ПОРФИРИЈЕ
   Митрополит дабробосански ХРИЗОСТОМ
   Епископ шабачки ЛАВРЕНТИЈЕ
   Епископ сремски ВАСИЛИЈЕ
   Епископ бањалучки ЈЕФРЕМ
   Епископ будимски ЛУКИЈАН
   Епископ банатски НИКАНОР
   Епископ новограчаничко-средњезападноамерички ЛОНГИН
   Епископ канадски МИТРОФАН
   Епископ бачки ИРИНЕЈ
   Епископ британско-скандинавски ДОСИТЕЈ
   Епископ западноевропски ЛУКА
   Епископ жички ЈУСТИН
   Епископ врањски ПАХОМИЈЕ
   Епископ шумадијски ЈОВАН
   Епископ браничевски ИГЊАТИЈЕ
   Епископ зворничко-тузлански ФОТИЈЕ
   Епископ милешевски АТАНАСИЈЕ
   Епископ будимљанско-никшићки ЈОАНИКИЈЕ
   Епископ диселдорфски и немачки ГРИГОРИЈЕ
   Епископ рашко-призренски ТЕОДОСИЈЕ
   Епископ западноамерички МАКСИМ
   Епископ горњокарловачки ГЕРАСИМ
   Епископ источноамерички ИРИНЕЈ
   Епископ крушевачки ДАВИД
   Епископ славонски ЈОВАН
   Епископ аустријско-швајцарски АНДРЕЈ
   Епископ бихаћко-петровачки СЕРГИЈЕ
   Епископ тимочки ИЛАРИОН
   Епископ нишки АРСЕНИЈЕ
   Епископ буеносајрески и јужно-централноамерички КИРИЛО
   Епископ Митрополије аустралијско-новозеландске СИЛУАН
   Епископ далматински НИКОДИМ
   Епископ осечкопољски и барањски ХЕРУВИМ
   Епископ захумско-херцеговачки ДИМИТРИЈЕ
    
   Викарни Епископ моравички АНТОНИЈЕ
   Викарни Епископ ремезијански СТЕФАН
   Викарни Епископ мохачки ИСИХИЈЕ
   Викарни Епископ диоклијски МЕТОДИЈЕ
    
   ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА:
    
   Архиепископ охридски и Митрополит скопски ЈОВАН
   Епископ полошко-кумановски ЈОАКИМ
   Епископ брегалнички МАРКО
   Викарни Епископ стобијски ДАВИД
    
   Извор: Инфо-служба СПЦ
  • Од Поуке.орг - инфо,
   Нови број новина Српске Патријаршије, доноси Васкршњу посланицу Његове Светости и архијереја наше Свете Цркве. У рубрикама са актуелностима читаоци ће наћи:

    
   – Патријарх Порфирије: Са премијером Kривокапићем постигнута сагласност о уговору
   – Изложба „Свети новомученици јасеновачки у светлости Васкрсења”
   – Ауторски текст Миљана Лазовића који се осврће на проблеме савременог законодавства и питања односа Цркве и државе у Србији данас – Нарушавања начела „кооперативне одвојености” државе и цркве у Србији чланом 18. Закона о забрани дискриминације
   У рубрици Реч две са... Разговор са Епископом белогородским Силвестeром на тему постојања и опстајања духовних академија и богословских факултета...
   – Владика рашко-призренски говори о свакодневно кршењу људских и верских права српског народа на Косову и Метохији
   – Протођакон Љубомир Ранковић пише о Св. Вл. Николају, поводом 30. годишњице преноса његових моштију
   – У рубрици Светачник читаоци ће наћи текст блажене успомене оца Радована Биговића о Светом Василију Острошком...
   – Владика Јован шумадијски за новине Српске Патријаршије пише о Епископу шумадијском Сави Вуковићу поводом 20. годишњице његовог упокојења...
   – Ђакон Будимир Кокотовић у свом ауторском тексту се осврће на споменике Симе Андрејевића Игуманова великог српског добротвора и задужбинара, за којим следи извештај са постављања реконструисане скулптуре „Сима Игуманов са сирочићима” на Игуманову палату на Теразијама, с које јe уклоњена пре око 70 година....
    
   Христос васкрсе! Ваистину васкрсе! Христос воскресе, радост донесе!
   Свим читаоцима и сарадницима Православља, новина Српске Патријаршије желимо благодат, милост и мир од Бога Оца, и Господа нашега Исуса Христа и Духа Светога, уз радосни васкршњи поздрав:
   Христос васкрсе! Ваистину васкрсе!
   Редакција
    
   Извор: Православље
  • Од Поуке.орг - инфо,
   У првим редовима кампање против Богословског факултета и СПЦ, све у име или под изговором одвојености цркве и државе, налазе се, по правилу, бивши марксисти и атеисти који су своју некадашњу фразеологију заменили „европејском”, каже владика Иринеј
   Фото Н. Марјановић Појединци, недовољно обавештени, стварно мисле да бране демократска начела и европске вредности, ма шта се под њима подразумевало, каже владика бачки Иринеј говорећи о замеркама дела академске заједнице да се нарушава аутономија универзитета предложеним изменама Закона о високом образовању, којима се предвиђа да Свети архијерејски синод даје (али и ускраћује) благослов професорима за предавање на Православном богословском факултету.
   – Хвала вам што говорите о дêлу академске заједнице, а не о академској заједници. Истина је: не ради се о свима нити о монолитној групи. Али многи су у међувремену схватили о каквој се замци – стриктно говорећи, подметачини – ради, те се јављају професорима нашег Богословског факултета и кажу им да су увидели колико су били изманипулисани. У првим редовима кампање против Православног богословског факултета и против Српске православне цркве, све у име или под изговором одвојености цркве и државе, секуларног карактера нашег друштва и аутономије универзитета, налазе се, по правилу, бивши (да ли само бивши?) марксисти и атеисти који су своју некадашњу фразеологију заменили „европејском”, чисто „демократском” фразеологијом, а међу њима постоји и најмање једна особа која је својевремено носила одећу на подобије маоистичке одеће, типа униформе, из времена кинеске „културне револуције”. Искрено говорећи, мени, на неки начин, чак импонује њихова доследност, верност својим идејама, које иначе у мојим очима нису друго до заблуде. Када би могли, они би данас, чини ми се, били у стању да раде исто што су њихови дедови и очеви радили од 1945. године па надаље (кожни мантили, ноћне посете, пресуде „по кратком поступку”...) – рекао је у интервјуу за „Политику” владика Иринеј.
   Како, као некадашњи декан и дугогодишњи професор Православног богословског факултета, гледате на ове примедбе једног дела професора Универзитета у Београду?
   У односу на Православни богословски факултет, факултет који је један од оснивача Београдског универзитета, сигурно би поновили неславни поступак из 1952. године, када је он, незаконитом одлуком тадашње владе, избачен са универзитета или, како се у свом акту изразила Митра Митровић, ликвидиран (тај израз је, очигледно, у оно време код властодржаца био асоцијативно популаран). Данашњи носиоци оваквих замисли нису, разуме се, тако директни: они су слаткоречиви, уста су им пуна умилних „европских” и „демократских” фраза; они се претварају и пренемажу; они су, забога, господа, а не тамо неки другови по Титу и партији. Они тврде да немају ништа ни против Српске православне цркве ни против припадности Богословског факултета универзитету; само предлажу да он буде ван било каквог малигног утицаја цркве јер је она, по њима, нестручна за властиту теологију, док су професори природних наука стручни, поготову ако су атеисти. Једној особи из те бранше ипак одајем признање за искреност и отвореност: она, наиме, изјављује да Богословски факултет треба просто-напросто избацити. То се зове Mitra rediviva! (rediviva је поново жива, не васкрсла, јер то звучи ненаучно и теолошки, а ни повампирена, јер то звучи сујеверно и увредљиво).
   Професорска петицијашка екипа, колективни аутор више петиција с десетинама потписа, каже да је посреди одбрана аутономије универзитета. Та аутономија им је стална мантра. Али шта ћемо са аутономијом и правима појединачних факултета, о чему такође има речи у Статуту универзитета и у факултетским статутима? Да ли су факултети испоставе универзитета или универзитет представља заједницу и породицу аутономних и слободних високошколских установа? Шта ћемо, даље, са уставним и законским правима цркава и верских заједница у домену просвете и образовања? Шта ћемо са одлуком Уставног суда Србије који је својевремено пресудио у корист Богословског факултета, а одбацио тужбу засновану на истим аргументима које нуде и данашњи браниоци аутономије универзитета? Уставни суд је, штавише, истичући кооперативну одвојеност цркве и државе, не само сматрао да је и црква позвана и надлежна да регулише живот и рад Богословског факултета који се налази у саставу универзитета, иако је његов оснивач држава, него директно дозвољава и одобрава цркви право да поставља услове и за сâмо студирање и за вршење наставничке службе на Богословском факултету. Притом Уставни суд користи међународни технички термин missio canonica, то јест одобрење за вршење наставничке службе. То, наравно, изазива мистички ужас код наших тумача начела секуларности државе.
   Па зашто онда не отиду у амбасаде Немачке, Аустрије, Шпаније, Пољске, Румуније, Бугарске, Мађарске, Словачке, Хрватске, гарантовано секуларне Француске и других земаља и уруче им протестну петицију због кршења начела секуларности државе и аутономије универзитетâ у њиховим земљама? Какви су они либерали и демократе када бране само Универзитет у Београду? Од њега су, јамачно, у далеко већој опасности много старији и познатији универзитети, чак и Сорбона, будући да и у њиховој пракси постоји missio canonica. Узгред буди речено, тај термин нашим доследним демократама и ортодоксним секуларистима звучи бенигно или, по старински, доброћудно, те га систематски избегавају и замењују изразом благослов. У жељи да буду духовити, праве се невешти и иронично питају откуд на универзитету категорија благослова. Где то има? Ево нам правог оксиморона: појам који има само и искључиво позитиван садржај – благослов значи добру реч насталу из добре жеље (сравнимо грчко евлогиа и латинско benedictio) – за њих је само и искључиво негативан појам, злоћудан колико и црква на коју нужно асоцира.
   Уколико пак не желе или не смеју да се обрате амбасадама доказано демократских и несумњиво секуларних земаља, зашто писмом макар не скрену пажњу својим колегама на западним универзитетима на опасност која им вековима прети, а они је, нажалост, и не примећују? Да би се извукли из нелагодног положаја у који су сами себе довели, кажу нам: давање црквеног благослова онима који студирају теологију и онима који им предају представља праксу и традицију католичких земаља; према томе, она за нас као земљу православне традиције не важи (гле, сетили се људи православља, а ја их подсећам на народну мудрост изражену у овим стиховима: „Ој, Турчине, за невољу куме; а ој, Влаше, силом побратиме!”). Ово је, међутим, пуки софизам и покушај врдања. У ствари, ово је неистина. У Западној Европи донедавно није било много православних, па нису ни могли бити заступљени на универзитетима институционално него само индивидуално или групно. Данас није више тако. На Универзитету у Минстеру, на пример, постоји Катедра православне теологије, а на Универзитету у Минхену Одсек православне теологије, и иста начела и правила важе и за римокатолике и за православне. Селективни закони и прописи не постоје нигде, те су двоструки правни аршини незамисливи пре свега у западним земљама.
   Користим сада прилику да се, поређења ради, осврнем и на праксу и традицију Русије. Тамо постоје духовне академије, у надлежности Руске православне цркве, и теолошки факултети – или бар теолошке катедре и одсеци – у оквиру разних универзитета (не свих, наравно). На духовним академијама све је под благословом и под старањем цркве, док, по природи ствари и по руској академској традицији, црква нема никакву ингеренцију на универзитетима. Али има, ипак, право и дужност да проверава и одобрава или не одобрава богословске програме на универзитетима који их имају. Универзитети који имају богословске факултете или програме дужни су да траже двојну акредитацију, државну и црквену. Следствено, и у Русији се богословље предаје с благословом и одобрењем цркве. Разлика између западног и руског модела састоји се у томе што се на Западу одобрење (missio canonica) даје унапред, са могућношћу да из доктринарних или етичких разлога буде ускраћено, док се у Русији даје на крају, акредитацијом или признавањем стеченог академског степена. Потпуно равноправан статус на руским универзитетима имају и исламски богословски факултети, који постоје у срединама са знатним процентом муслиманског становништва и у већински муслиманским областима. Свиђало се то или не свиђало домаћим теоретичарима секуларне државе, и савремена Русија је демократска и секуларна држава, али се из њеног модела кооперативне одвојености цркве и државе имамо чему научити. Укратко, наши теоретичари о којима је овде реч живе у овом веку, али нису из овог века. Ја их не презирем, али их жалим. Они донкихотски јуришају на погрешну ветрењачу. Они су рецидив неповратне прошлости.
   Уз велику медијску буку, СПЦ је мирно и без буке изабрала новог поглавара, ваше духовно чедо, патријарха Порфирија. Данима пре тога писало се о подељености у српској цркви, струјама, супротстављеним странама. Да ли су извори таквих оцена ван цркве или унутар ње?
   Свакако ван цркве, уз извесно учешће минорних група унутар цркве. Чињеница да је патријарх на гласању у првом кругу добио више него двотрећинску подршку чланова Сабора довољно говори да поделе у цркви нема. Епископи су по избору, укључујући и оне који нису гласали за њега, снажно и с радошћу узвикнули: „Аксиос! Достојан!” Природно је што су неки од архијереја, свако из својих разлога, имали друге „фаворите”. Али и они су, већ пре Сабора, били свесни тога да митрополит Порфирије има највише особина које би требало да красе онога ко се налази на трону Светога Саве. Зато је и сâм Бог благословио Сабор, нашу цркву и наш народ, жребом потврдивши гласовима исказано мишљење епископата.
   Нажалост, има још – и биће медија који пошто-пото хоће да виде сукобе међу епископима, не легитимне и неизбежне разлике у мишљењима, не неспоразуме и несугласице својствене ограниченој људској природи, него само и искључиво оштре поделе и сукобе. Било да су инструисани од кругова који нису медијски било да пишу по својој вољи и памети, такви посленици јавне речи су за жаљење. Верујем да бар некима од њих није лако када стану пред огледало своје савести. Ради таквих ћу поновити древно и мудро правило живота и делања у цркви: у ономе што је неопходно – јединство, у ономе што је неизвесно – слобода, а у свему – љубав.
    
   http://www.politika.rs/thumbs//upload/Article/Image/2021_04///757z468_vladika-baccki-Irinej-dssss.jpg И на Западу и у Русији богословље се предаје с благословом цркве - Политика Online
   WWW.POLITIKA.RS Појединци, недовољно обавештени, стварно мисле да бране демократска начела и европске вредности, ма шта се под њима подразумевало, каже владика бачки Иринеј говорећи о замеркама...  
×
×
 • Креирај ново...