Jump to content

Прва реакција из Српске Цркве на тему џендер идеологије – браво за Митрополију загребачко-љубљанску!

Оцени ову тему


Препоручена порука

пре 10 минута, Paradoksologija рече

S tim što ovoga, koliko znam, ni nema u Istanbulskoj deklaraciji koju je, koliko znam, Srbija već potpisala, bez ikakvih katastrofalnih posledica. Ispravi me gde/ako grešim.

Нисам упознат са Истанбулском декларацијом, одговарао сам само на питање о џендер идеологији.

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
 • Одговори 110
 • Креирано
 • Последњи одговор

Популарни чланови у овој теми

Популарни чланови у овој теми

Популарне поруке

Певај ујко, певај роде, дај сестрићу разоноде Колко је у мору воде, ти ми требаш, роде Боже спаси, Боже храни српске земље, српски род    

Род је Стјуарт а Пол је Макартни. Тема може да се закључа. 

Поштовани православни родитељи, Годинама смо писали о опасности родне идеологије која се намеће нашем друштву и најважније – нашој деци. Владике руске, грчке и бугарске Цркве су већ подигле

пре 5 часа, Paradoksologija рече

S tim što ovoga, koliko znam, ni nema u Istanbulskoj deklaraciji koju je, koliko znam, Srbija već potpisala, bez ikakvih katastrofalnih posledica. Ispravi me gde/ako grešim.

Ima i to odmah u uvodu, u Preambuli i svuda drugdje je pojam "pol" dosljedno zamjenjen pojmom "gender", tamo se operiše isključivo  s pojmom genderom uslovljeno nasilje nad ženama što je ključni pojam genderoive ideologije: GENDER dakle a ne POL! Legislativno je to odmah ogromna razlika, prema polu se ti možeš osjecatii kako hoceš ali si pola onog koji ti je napisan na osnovu toga što je doktor u porodnici tamo vidio i tako to napisao a prema tome su se dužni ponašati i svi sudovi od gradjanskog, preko upravnog pa sve do vojnog suda. A gender je kratko rečeno ono što si ti izbrao ili izabrala da budeš jer se tako osjecaš - nosorog je na primjer izbrao da ce se osjecati kao mačka pa ga moramo pred zakonom svi mi oslovljavati kao mačku, mladenec se osjeca biti prekrasnom djevojkom pa se prema zakonu tako moramo i ophoditi prema njemu! A taj koji tako ne bude činio i usudi se ignorisati tu Konvenciju, naplacace se globa i nasjedit po zatvorima ko sivonja, až zčerná što kažu ovdje - sve dok ne pocrni! Razlika je u diferenciji! :D 

S vědomím, že násilí vůči ženám jakožto násilí genderově podmíněné má strukturální povahu a toto násilí
je jedním z klíčových společenských mechanismů, jež ženám vnucují podřízené postavení vůči .... itd. itd. ....

http://www.rovnesance.cz/informacni-listy-k-istanbulske-umluve/

http://www.rovnesance.cz/prilohy/istanbul/1-sada-L1.pdf

Ovdje je cijela ta Istanbulska Konvencija u punom značenju na češkom:

https://rm.coe.int/1680462471

A ovdje na engleskom.

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home

 

 

 • Хахаха 1
Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
1 hour ago, Ђорђе Р рече

Шта је џендер идеологија?

Или гендер, то ти је уствари само микс речи од  дегенерисане идеологије. Бит ове речи , то јест суштина упућује на то да се ради о искривљеној, декадентној идеологији, која нема упориште ни у чему. :ani_biggrin:   

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
1 hour ago, Ђорђе Р рече

Нисам прочитао текст, а пошто је на "страном" језику, и веома дуг текст, имам једно питање.

Шта је џендер идеологија? Први пут чујем за овај појам. Ако може неко укратко да објасни неупућенима.

Џендер идеологија ти је плод феминизма. Тамо гдје се ствари не одвијају како јеБог заповидио '''Муж је глава жени'', тамо долази до оваквих накарадности. Дјеца немају на кога да се угледају, дјечак дјевојчица су збуњени, мајка и отац су им потпуни исти, нема главе него је безглаво биће. Нажалост, то је будућност друштва.....

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
пре 1 минут, RYLAH рече

Истанбулска декларација

пре 18 минута, Paradoksologija рече

Istanbulska deklaracija

 

dkkWTPO.png

f3iPgHg.jpg

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
пре 25 минута, Paradoksologija рече

S tim što ovoga, koliko znam, ni nema u Istanbulskoj deklaraciji koju je, koliko znam, Srbija već potpisala, bez ikakvih katastrofalnih posledica. Ispravi me gde/ako grešim.

Jeli bilo otpora...

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
пре 15 часа, Paradoksologija рече

S tim što ovoga, koliko znam, ni nema u Istanbulskoj deklaraciji koju je, koliko znam, Srbija već potpisala, bez ikakvih katastrofalnih posledica. Ispravi me gde/ako grešim.

Srbija je potpisala ovo, svi su potpisali isti text! Dakle ima - na primjer vec odmah u definicijama. Sve su preuzete iz gender ideologije i u tom smislu tumačene, još preostaje samo sve to još ratifikovat i provest legislativne promjene SVIH zakona R. SRBIJE u svrhu uskladjivanja sa Konvencijom:

Article 3 – Definitions

For the purpose of this Convention:

a“violence against women” is understood as a violation of human rights and a form of discrimination against women and shall mean all acts of gender-based violence that result in, or are likely to result in, physical, sexual, psychological or economic harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life;

b“domestic violence” shall mean all acts of physical, sexual, psychological or economic violence that occur within the family or domestic unit or between former or current spouses or partners, whether or not the perpetrator shares or has shared the same residence with the victim;

c“gender” shall mean the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men;

d“gender-based violence against women” shall mean violence that is directed against a woman because she is a woman or that affects women disproportionately;

e“victim” shall mean any natural person who is subject to the conduct specified in points a and b;

f“women” includes girls under the age of 18.

Článek 3 – Definice


 Pro účely této úmluvy:
 a “násilí vůči ženám” je chápáno jako porušování lidských práv a forma diskriminace
žen a budou se jím rozumět veškeré činy gendrového násilí, jež vyústí anebo mohou
vyústit ve fyzickou, sexuální, psychickou či ekonomickou újmu či strádání žen, včetně
hrozeb takovýmito činy, donucování nebo svévolného omezování svobody, ať k nim
dochází na veřejnosti nebo v soukromí.
 b “domácím násilím” se rozumí veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického či
ekonomického násilí, k němuž dochází v rodině nebo v domácnosti anebo mezi
bývalými či stávajícími manžely či partnery, bez ohledu na to, zda pachatel sdílí nebo
sdílel společnou domácnost s obětí;
 c pod pojmem “gender” se rozumí společensky ustavená role, chování, aktivity a
atributy, jež daná společnost považuje za náležité pro ženy a muže.
 d “genderově podmíněné násilí vůči ženám” znamená násilí, jež je zaměřeno na ženu
proto, že je žena, anebo násilí, jemuž jsou vystaveny především ženy;
 e “obětí” se rozumí jakákoli fyzická osoba, jež je vystavena chování specifikovanému v
bodech a a b;
 f “ženami” se rozumí i dívky mladší 18 let. 

Article 4 – Fundamental rights, equality and non-discrimination

1Parties shall take the necessary legislative and other measures to promote and protect the right for everyone, particularly women, to live free from violence in both the public and the private sphere.

2Parties condemn all forms of discrimination against women and take, without delay, the necessary legislative and other measures to prevent it, in particular by:

–embodying in their national constitutions or other appropriate legislation the principle of equality between women and men and ensuring the practical realisation of this principle;

–prohibiting discrimination against women, including through the use of sanctions, where appropriate;

–abolishing laws and practices which discriminate against women.

3The implementation of the provisions of this Convention by the Parties, in particular measures to protect the rights of victims, shall be secured without discrimination on any ground such as sex, gender, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth, sexual orientation, gender identity, age, state of health, disability, marital status, migrant or refugee status, or other status.

4Special measures that are necessary to prevent and protect women from gender-based violence shall not be considered discrimination under the terms of this Convention.

 

Článek 4 – Základní práva, rovnost a nediskriminace


1 Strany učiní nezbytná legislativní i jiná opatření, díky nimž budou podpořena a ochráněna
právo kohokoliv, obzvláště žen, na život prostý násilí jak ve veřejné, tak v soukromé oblasti.
2 Strany odsuzují veškeré formy diskriminace žen a bezodkladně přijmou legislativní i jiná
opatření, aby jí zabránily, obzvláště pak:
– zakotvením principu rovnosti mezi ženami a muži do svých ústav či jiného vhodného
právního kodexu a zajištěním jeho uplatňování v praxi;
– zákazem diskriminace žen spolu s použitím sankcí, bude-li to zapotřebí;
– zrušením zákonů a postupů, jež diskriminují ženy.
3 Ustanovení této úmluvy, obzvláště pak opatření zaměřená na ochranu práv obětí, budou
implementována bez diskriminace na jakémkoli základě, například pohlaví, genderu, rasy,
barvy pleti, jazyka, náboženského vyznání, politického či jiného přesvědčení, národnostního
či sociálního původu, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, sexuální
orientace, genderové identity,
věku, zdravotního stavu, invalidity, rodinného stavu, statutu
migranta nebo uprchlíka či jakéhokoli jiného postavení.
4 Speciální opatření, jichž by bylo zapotřebí pro prevenci a ochranu žen před genderově
podmíněným násilím, nebudou v intencích této úmluvy považována za diskriminaci. 

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e

https://rm.coe.int/1680462471

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
пре 23 минута, Zayron рече

Srbija je potpisala ovo, svi su potpisali isti text! Dakle ima - na primjer vec odmah u definicijama. Sve su preuzete iz gender ideologije i u tom smislu tumačene, još preostaje samo sve to još ratifikovat i provest legislativne promjene SVIH zakona R. SRBIJE u svrhu uskladjivanja sa Konvencijom:

Article 3 – Definitions

For the purpose of this Convention:

a“violence against women” is understood as a violation of human rights and a form of discrimination against women and shall mean all acts of gender-based violence that result in, or are likely to result in, physical, sexual, psychological or economic harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life;

b“domestic violence” shall mean all acts of physical, sexual, psychological or economic violence that occur within the family or domestic unit or between former or current spouses or partners, whether or not the perpetrator shares or has shared the same residence with the victim;

c“gender” shall mean the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men;

d“gender-based violence against women” shall mean violence that is directed against a woman because she is a woman or that affects women disproportionately;

e“victim” shall mean any natural person who is subject to the conduct specified in points a and b;

f“women” includes girls under the age of 18.

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e

Ali nigde nema onoga iz RYLAH-ovog posta. Problem sa engleskim jezikom je što se često 'gender' koristi gde se zaista prosto misli na 'pol', jer reč za 'pol' (sex) nekima zvuči prljavo i nepristojno, budući da se ista reč koristi za polni čin. Svakako bi bolje bilo da se ovakve stvari kod nas prosto prevedu kao 'pol'. Ne vidim neku veliku zaveru.

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
пре 21 минута, Paradoksologija рече

Ali nigde nema onoga iz RYLAH-ovog posta. Problem sa engleskim jezikom je što se često 'gender' koristi gde se zaista prosto misli na 'pol', jer reč za 'pol' (sex) nekima zvuči prljavo i nepristojno, budući da se ista reč koristi za polni čin. Svakako bi bolje bilo da se ovakve stvari kod nas prosto prevedu kao 'pol'. Ne vidim neku veliku zaveru.

Ima u tumačenjima, fusnotama i u provedbi, tamo je jasno da gender zaista znači gender u smislu feminističkih gender studija a ne sexa ili pola. To potvrdjuje i juridička praksa tj. sudske presude u zemljama koje su Konvenciju prihvatele, ratifikovale i legislativno provele kroz sve svoje zakone.

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
пре 17 минута, Paradoksologija рече

Ali nigde nema onoga iz RYLAH-ovog posta. Problem sa engleskim jezikom je što se često 'gender' koristi gde se zaista prosto misli na 'pol', jer reč za 'pol' (sex) nekima zvuči prljavo i nepristojno, budući da se ista reč koristi za polni čin. Svakako bi bolje bilo da se ovakve stvari kod nas prosto prevedu kao 'pol'. Ne vidim neku veliku zaveru.

Гријешиш. Управо се разликују род и пол у језику, са тим да је за род "Gender" а за биолошки пол је "Sex" ( али, разликују се само у феминистичком дискурсу, за сада. Велика већина још увијек мисли да су род и пол исто ). Овакво постављење дефиниција које си цитирала отвара простор за онакве будалаштине ако се род буде тумачио као потпуно откачен од биолошког пола. То значи да права опасност не лежи стриктно у закону, него у људима који тумаче закон и преовлађујућим схватањима. Тешко да ће то отићи у неки џендер-екстремизам, али свакако ће бити одређен број случајева који ће вући на ту страну и опаметити јавност. 

Ево једног случаја трансџендер спортист(кињ)е:

http://bleacherreport.com/articles/1573044-ufc-joe-rogan-to-transgender-mma-fighter-fallon-fox-youre-a-man

Одрастао као мушкарац, што значи има физичке предности над женама које мушкарци имају ( јаче тијело ) и бори се у женском ММА, јер му/јој је род "жена". А пол ко шиша. А успут нађох и овај бисер:

instapost02-640x600.jpg

Главни конфликт који православље има са "џендер идеологијом" јесте сукоб на релацији конструктивизам-есенцијализам, тј. да ли постоји нешто што је "људска природа" са чим се просто рађамо, или смо сви просто обликовани културом и нашим окружењем? И ту је јабука раздора, јер се оваквим идејама тврди да смо скоро па у потпуности обликовани културом и друштвом.

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
пре 1 сат, Juanito рече

 

dkkWTPO.png

f3iPgHg.jpg

If I had a Balkan war for every gender that exists:

https://en.wikipedia.org/wiki/First_Balkan_War

https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Balkan_War

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
On 23. 3. 2018 at 16:10, Paradoksologija рече

Ali nigde nema onoga iz RYLAH-ovog posta. Problem sa engleskim jezikom je što se često 'gender' koristi gde se zaista prosto misli na 'pol', jer reč za 'pol' (sex) nekima zvuči prljavo i nepristojno, budući da se ista reč koristi za polni čin. Svakako bi bolje bilo da se ovakve stvari kod nas prosto prevedu kao 'pol'. Ne vidim neku veliku zaveru.

Probaj feministkama i LGBT i transaktivistima/aktivistkama  objasnit da je pol isto što i gender pa ce ti oči iskopat noktima.

Zato su se i borili tolike godine da to ne bude isto! Šta je nama Istanbulska konvencija dala!

"šta je nama naša borba dala

da imamo Erdolfa maršala!" :D 

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
1 hour ago, kopitar рече

Jeli bilo otpora...

Nisam ih nešto mnogo primetila, ako je i bilo. Davno beše, valjda 2012. Ništa od ovih strašnih prognoza se nije desilo.

 • Свиђа ми се 1
Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
пре 4 минута, Ћириличар рече

Главни конфликт који православље има са "џендер идеологијом" јесте сукоб на релацији конструктивизам-есенцијализам, тј. да ли постоји нешто што је "људска природа" са чим се просто рађамо, или смо сви просто обликовани културом и нашим окружењем

Наравно да ово уопште није тачно и да представља пројекцију када се још увек међу православцима расправља о томе да ли је могуће да човек има претка примата или не. Питање "окружења" ће да се постави за неких 20-30 година. Уз Вућичеву помоћ. :)))

Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Придружите се разговору

Можете одговорити сада, а касније да се региструјете на Поуке.орг Ако имате налог, пријавите се сада да бисте објавили на свом налогу.

Guest
Имаш нешто да додаш? Одговори на ову тему

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Чланови који сада читају   0 чланова

  Нема регистрованих чланова који гледају ову страницу

 • Сличан садржај

  • Од Поуке.орг - инфо,
   Редакција званичног мисионарског гласила Српске Православне Цркве за младе „Православни мисионарˮ упутила је у мајско-јунском, 379. броју благодарност свим медијским делатницима са којима остварује сарадњу. Текст благодарности доносимо у целости: 

    
   Имајући у виду значај ове мисионарско-медијске сарадње, редакција Православног мисионара најсрдачније благодари свим медијским делатницима Српске Православне Цркве, на сарадњи и сатрудништву у овом богоугодном делу које већ овде и сада рађа дивне и благословене плодове.
   Посебну благодарност упућујемо следећим црквеним медијима које сматрамо за своје конкретне и редовне сараднике: радио станицама: Беседа, Епархије бачке; Светигора, Митрополије црногорско-приморске; Слово љубе, Архиепископије београдско-карловачке; Глас, Епархије нишке; Источник, Епархије ваљевске, Српски Сион, Епархије сремске.
   Благодарност упућујемо и Телевизији Храм, Архиепископије београдско- карловачке, у чијем програму се чује глас и мисионарска реч нашег часописа, коју у име редакције Православног мисионара најчешће упућује катихета Бранислав Илић, члан Редакције задужен за односе са медијима.
   Нека би Господ дао снаге свим делатницима на пољу црквене мисије, да у овом богоугодном, равноапостолном и са-литургијском делу напредују из славе у славу, из силе у силу, изграђујући себе и све оне који примају њихову реч, у меру раста висине Христове (Еф 4, 13).
  • Од Поуке.орг - инфо,
   Саопштење – са управо завршеног редовног заседања Светог Архијерејског Сабора Српске Православне Цркве (одржаног од 24. до 29. маја 2021), под председништвом Његове Светости Патријарха српског г. Порфирија и уз учешће свих епархијских архијереја СПЦ;
   Саопштење за јавност Светог Архијерејског Сабора /pdf/

    
   – Уместо уводника – Патријарх Порфирије: Суштина Цркве као Сабора јесте света Литургија у којој смо показали нераскидиво јединство са Христом, али и јединство међу собом (беседа Српског Патријарха на крају свете архијерејске Литургије којом је 24. маја у Спомен-храму Светог Саве на Врачару започело заседање Светог Сабора СПЦ;
   – Реаговање – Патријарх Порфирије Министарству културе: Одложите доношење Закона о културном наслеђу!;
   – Поводи – проф. др Зоран Ранковић: Православно богословље се изучава живљењем, поступањем и студирањем – у вери, не „о њој”;
   – Реч-две са… Патријарх српски Порфирије: Косовски завет као израз Новог Завета;
   У овом броју новина Српске Патријаршије пишемо и о бројним другим актуелним дешавањима у нашој Помесној Православној Цркви.
    
   Извор: Православље
  • Од Поуке.орг - инфо,
   Министарка културе Маја Гојковић: Очување културног наслеђа заједнички циљ

    
   Потпредседница Владе Републике Србије и министарка културе и информисања Маја Гојковић обавестила је данас Његову Светост Патријарха српског Порфирија да су на радном састанку прихваћене сугестије и предлози које је Српска Православна Црква упутила на Нацрт закона о културном наслеђу, а у циљу побољшања и унапређења текста Нацрта закона.
   Гојковић је у писму патријарху нагласила да се текст на који су достављене примедбе и сугестије не налази у фази Предлога закона, те тиме ни у поступку усвајања пред Владом Републике Србије, нити пред Народном скупштином.
   Потпредседница Владе је указала да је Радна група у оквиру Министарства културе и информисања тек сада, након одржане четири панел дискусије у оквиру јавне расправе, која је трајала од 6. до 28. маја, у фази разматрања бројних предлога од стране шире јавности, а у циљу побољшања текста будућег Предлога закона.
   Гојковић је навела да је заједнички циљ очување културног наслеђа, а посебна пажња и заједнички труд и залагање усмерени су на заштиту културног наслеђа које се налази на територији наше Аутономне покрајине Косова и Метохије, које је свакодневно изложено нападима и уништавању.
   Гојковић је изразила уверење да ћемо и у будућности, као и сада, путем чврсте сарадње доћи до најбољих решења за будући Предлог закона о културном наслеђу, који ће након усвајања предлога и сугестија допринети свеукупној заштити културног наслеђа Републике Србије и бити још један корак у заједничким залагањима државе и Српске Православне Цркве да сачувамо културно наслеђе наше државе и народа за будуће генерације.
    
   Извор: Инфо-служба СПЦ
  • Од Milan Nikolic,
   Владика Јоаникије: Наш Свети Архијерејски Сабор, који се сабрао у име Божје око Христа Бога Живога, пројавио је и утврдио јединство наше свете Српске Православне Цркве, Молите се Богу за јединство Цркве, молите се за Светејшег Патријарха који је глава наше Цркве, на њему је највеће бреме, њему треба највише помоћи да крмани овим бродом кога ударају многи таласи и многе буре које се подижу.
   У молитвеном присуству Преосвећеног Епископа будимљанско-никшићког и изабраног Митрополита црногорско-приморског г. Јоаникија, у Недељу Самарјанке, 30. маја 2021. године, свету архијерејску Литургију у Светоархангелској обитељи у Раковици служили су Преосвећена господа Епископи милешевски Атанасије и буеносајрески и јужно-централноамерички Кирило.
   Саслуживали су протојереји-ставрофори Ђорђе Трајковић и Обрен Јовановић, протојереј Симо Кличковић, јереј Михаило Вукчевић, протођакон Иван Савић и ђакон Горан Нухановић.
   Говорећи о јуче завршеном заседању Светог Архијерејског Сабора, у својој првој беседи после избора за Митрополита црногорско-приморског, владика Јоаникије је казао: „Сабор је пројавио и утврдио јединство наше свете Српске Православне Цркве. Наш Свети Архијерејски Сабор, који се сабрао у име Божје око Христа Бога Живога, донио је много важних одлука. Једна од њих је и попопуњавање упражњених епархија, избор нових епископа. То је све на утврђење Цркве, на јачање њеног јединства. И када год чујете или прочитате да је Црква разједињена, немојте на то обраћати пажњу! Нека вам то буде подстицај да се Богу молите за јединство Цркве, да се Богу молите за Свјатјешег Патријарха који је глава наше Цркве, на њему је највеће бреме, њему треба највише помоћи да крмани овим бродом кога ударају многи таласи и многе буре које се подижу. Али, хвала Богу, брод наше свете Цркве иде даље, и просто не можемо да замислимо, ни до сада а ни убудуће, наш народ без Цркве”, нагласио је изабрани митрополит Јоаникије.
   „Једино кроз Цркву ми разумијемо и сами себе, нашу историју, културу, традицију, нашу прошлост, садашњост и будућност. Зато не треба никада да се бојимо, као што каже Господ да се не уплаши срце ваше. Много је важно да будемо одважни, прави хришћани, јер тамо гдје је Божја љубав тамо нема страха. Свети апостол Јован Богослов каже да љубав одгони страх, љубав је јача од свих наших слабости. Љубав просвећује, љубав је јача и од смрти а да је то тачно показује наш светопочивши, а народ га већ зове и светим, патријарх Павле, који је и даље са нама и све ће више бити. Много је важно да сви ми који смо у Цркви, иако различити, будемо јединствени на молитви. Када се молимо Богу да се сви искрено молимо, што пажљивије заједно са својим свештеницима, са монахињама ове свете обитељи, и тада ће Бог испослати своју благодат и све вас обдарити и оснажити тако да одлазите са утјехом и новим полетом даље у живот.”
   У свом обраћању, изабрани Митрополит црногорско-приморски се осврнуо и на поједине приче које су ових дана пласиране преко појединих медија и друштвених мрежа о томе како је Црква разједињена:
   „Данас су друштвене мреже свима доступне, а мало има онога што је здраво и чисто, много више је инсинуација и прљавштине. Зато треба, дјецо - сви ви имате мобилне телефоне - да се чувате”, поручио је владика Јоаникије и посаветовао верне да када долазе на службу не носе телефон или га потпуно искључе како им не би скретао пажњу на оно што је небитно, што је спољашње.
   „Оно што се догађа на светој служби не може се ухватити телефоном, јер оно што је најважније то је невидљиви силазак Светога Духа на свете Дарове и то не може никаква техника да ухвати. И хвала Богу што не може јер да може то би људи и оскрнавили”, оценио је владика Јоаникије.
   Говорећи о Јеванђељу о Самарјанки, изабрани митрополит Јоаникије је указао: „Послије сусрета са васкрслим Христом Самарјанка је постала нови човјек јер је појава Христова, Његова ријеч и присуство, одагнала из њене главе сваку недоумицу и сумњу. Господ Исус Христос је својом ријечју њу потпуно просвјетлио светом вјером и она је касније постала проповједник Ријечи Божје. Пострадала је као мученица Фотина коју данас прослављамо. Сваки сусрет са Господом нас препорађа, обнавља, од нас чини нове људе. Очишћује нас и међусобно сједињује”, беседио је изабрани митрополит Јоаникије, подсетивши да Црква данас прославља и Светог апостола Андроника, који је по предању први проповедао у овим крајевима.
   У архипастирској бесједи Преосвећени Владика милешевски г. Атанасије је, тумачећи свето Јеванђеље о сусрету Дародавца Воде живе и жене Самарјанке, што је било веома необично за оно вријеме „јер се Јудејци не друже са Самарјанима”, казао да је Господ и тамо дошао да каже да су Његови дарови за све народе, све људе.
   „Његови дарови су доступни су свима, све оно што Господ Христос даје намењено је свима. Речима Кад би ти знала дар Божји, и ко је тај који ти говори: дај ми да пијем, ти би тражила од њега и дао би ти воду живу Господ хоће све нас да упозна да Он даје живу воду, живот вечни. Господ даје моћ над болестима, моћ над смрћу, моћ над грехом који нас води у смрт, и Он уводи у Царство небеско, вечно здравље и вечно блаженство Царства небескога”.
   „Христове речи Јело је моје да вршим вољу Онога који ме је послао, и извршим Његово дело говоре нам да када и наша храна буде да вршимо вољу Оца небескога, онда ћемо бити потпуно приправни за Царство небеско. Жеља моја и браће архијереја, изабраног митрополита Јоаникија и епископа Кирила, била је да дођемо на ово свето место где је присутна та Вода жива коју Господ даје својим верним следбеницима, служитељима, ученицима. И Господ је нас удостојио да наша жеља буде испуњена да дођемо на ово свето место код наших свјатјејших патријарха, где је васкрсли Господ Христос дао да такође извире од Њега давана Вода жива, присутна у његовим угодницима”, закључио је Епископ милешевски Атанасије.
   Преосвећени Владика буеносајрески и јужно-централноамерички г. Кирило је у својој беседи нагласио: „Овај Светоархангелски манастир и гроб нашега блаженопочившег патријарха Павла је бунар из којег истиче Вода жива, јер је Господ обећао својим ученицима да ће они који га буду слушали чинити чуда, и већа од оних које је Он чинио, и да ће извирати Воду живу благодати Божје живота вјечнога”.
   Владика Кирило је упознао сабране са мисијом коју Српска Православна Црква врши у Јужној Америци: „Тамо има наших људи, али не тако много као у другим крајевима свијета. Они су одавно изашли из наше културе, језика, традиције, али остало је сјећање. Име Светог Саве и Светог Василија Острошкога они посебно носе у срцу и својим душама. Тај вапај њихов Светитељи чују и тако су надахнули нашег блаженопочившег митрополита Амфилохија да покрене озбиљније ту мисију, мада је она постојала и прије њега. У Епархији буеносајреској и јужно-центалноамеричкој поред људи нашег поријекла има и домородаца, Еквадораца, Аргентинаца, Бразилаца и других, што је новина у нашој Цркви. Нека се острва Божја обнављају, и неке се наша Црква обнавља, и нека прима у себе и све народе и племена. Како је то Господ заповиједио, проповјед јеванђељска је за спасење свих народа на овој земљи, поручио је епископ Кирило, који је на крају свог обраћања честитао владици Јоаникију на избору за Митрополита црногорско-приморског, једној од најзначајнијих епископских столица свете Српске Цркве.
   Извор: Митрополија црногорско-приморска
    
   http://www.spc.rs/sr/izabrani_mitropolit_joanikije_sabor_projavio_utvrdio_jedinstvo_srpske_pravoslavne_crkve
    
  • Од Поуке.орг - инфо,
   Њихова преосвештенства господа епископи: милешевски Атанасије и буеносајрески и јужно-центалноамерички Кирило, уз молитвено учешће Високопреосвећеног изабраног Митрополита црногорско – приморског г. Јоаникија, служили су данас, 30. маја, у пету недјељу по Васкрсењу – Недјељу Самарјанке, Свету архијерејску литургију у манастиру Светог архангела Михаила у београдском насељу Раковица.

    
   Говорећи о јуче завршеном засједању Светог архијерејског сабора, у својој првој бесједи послије избора за Митрополита црногорско-приморског, владика Јоаникије је казао да је Сабор пројавио и утврдио јединство наше Свете српске православне цркве. Наш Свети архијерејски сабор који се сабрао у име Божје око Христа Бога живога, донио је много важних одлука. Једна од њих је и попопуњавање упражњених епархија, избор нових епископа.
   “То је све на утврђење Цркве, на јачање њеног јединства. И када год чујете или прочитате да је Црква разједињена, немојте на то обраћати пажњу! Нека вам то буде подстицај да се Богу молите за јединство Цркве, да се Богу молите за Свјатјешег патријарха који је глава наше Цркве, на њему је највеће бреме, њему треба највише помоћи да крмани овим бродом кога ударају многи таласи, и многе буре се подижу. Али, хвала Богу, брод наше Свете цркве иде даље, и просто не можемо да замислимо, ни до сада а ни убудуће, наш народ без Цркве”, нагласио је Митрополит Јоаникије.
   Једино кроз Цркву ми разумијемо, како је казао, и сами себе, нашу историју, културу, традицију, нашу прошлост, садашњост и будућност.
   “Зато не треба никада да се бојимо, као што каже Господ да се не уплаши срце ваше. Много је важно да будемо одважни, прави хришћани, јер тамо гдје је Божија љубав тамо нема страха. Свети апостол Јован Богослов каже љубав одгони страх, љубав је јача од свих наших слабости. Љубав просвећује, љубав је јача и од смрти а да је то тачно показује наш светопочивши, а народ га већ зове и светим, Патријарх Павле”, бесједио је владика и додао да се он упокојио, али да је његове гроб жив те да је он “и даље са нама и све ће више бити”.
   Закључио је да је много важно да сви ми који смо у Цркви, иако различити, будемо јединствени на молитви: ” Када се молимо Богу да се сви искрено молимо, што пажљивије заједно са својим свештеницима, са монахињама ове свете обитељи, и тада ће Бог испослати своју благодат и све вас обдарити и оснажити тако да одлазите са утјехом и новим полетом даље у живот.”
   У свом обраћању, Митрополит црногорско – приморски се осврнуо и на поједине приче које су ових дана пласиране преко појединих медија и друштвених мрежа о томе како је Црква разједињена.
   “Данас су друштвене мреже свима доступне, а мало има онога што је здраво и чисто, много више је инсинуација и прљавштине. Зато треба, дјецо, сви ви имате мобилне телефоне, да се чувате”, поручио је владика Јоаникије.
   Посавјетовао је вјерне да када долазе на службу не носе телефон или га потпуно искључе како им не би скретао пажњу на оно што је небитно, што је спољашње.
   “Оно што се догађа на Светој служби не може се ухватити телефоном, јер оно што је најважније то је невидљиви силазак Светога Духа на Свете дарове и то не може никаква техника да ухвати. И хвала Богу што не може јер да може то би људи оскрнавили”, оцијенио је Високопреосвећени.
   Говорећи о данашњем Јеванђељу о жени Самарјанки, изабрани Митрополит Јоаникије је указао на то да је послије сусрета са васкрслим Христом она постала нови човјек јер је појава Христова, Његова ријеч и присуство, одагнала из њене главе сваку недоумицу, сумњу:
   “Господ Исус Христос је својом ријечју њу потпуно просвјетлио Светом вјером и она је касније постала проповједник ријечи Божје. Пострадала је као мученица Фотина коју данас прослављамо. Сваки сусрет са Господом нас препорађа, обнавља, од нас чини нове људе. Очишћује нас и међусобно сједињује”, бесједио је Митрополит Јоаникије, подсјетивши да данас прослављамо и Светога апостола Андроника, који је по предању први проповједао у овим крајевима.
   У архипастирској бесједи Преосвећени владика Атанасије је, тумачећи Свето јеванђеље о сусрету Дародавца воде живе и жене Самарјанки, што је било веома необично за оно вријеме, “јер се Јудејци не друже са Самарјанима”, казао да је Господ и тамо дошао да каже да су Његови дарови за све народе, све људе.
   “Доступни су свима, све оно што Господ Христос даје намијењено је свима”, бесједио је владика, додајући да кроз ријечи: “Кад би ти знала дар Божији, и ко је тај који ти говори: дај ми да пијем, ти би тражила од њега и дао би ти воду живу”, Господ хоће све нас да упозна да Он даје живу воду, живот вјечни. Преосвећени је истакао да “Господ даје моћ над болестима, моћ над смрћу, моћ над гријехом који нас води у смрт, и Он уводи у Царство небеско, вјечно здравље и вјечно блаженство Царства небескога”.
   Подсјећајући на Христове ријечи: “Јело је моје да вршим вољу Онога који ме је послао, и извршим Његово дело”, владика Атанасије је поучио сабране да када и наша храна буде да вршимо вољу Оца небескога, онда ћемо бити потпуно приправни за Царство небеско.
   Даље је казао да је жеља његова и браће архијереја, новоизабраног Митрополита Јоаникија и Епископ Кирила, била да дођу на ово свето мјесто гдје је присутна та вода жива коју Господ даје својим вјерним следбеницима, служитељима, ученицима.
   “И Господ је нас удостојио да наша жеља буде испуњена да дођемо на ово свето мјесто код наших свјатјејших патријарха, гдје је васкрсли Господ Христос дао да такође извире од Њега давана вода жива, присутна у његовим угодницима”, закључио је Епископ милешевски Атанасије.
   Преосвећени владика Кирило је у својој бесједи нагласио да је овај Светоархангелски манастир и гроб нашега блаженопочившег Патријарха Павла бунар из којег истиче вода жива, јер је Господ обећао својим ученицима да ће они који га буду слушали чинити чуда, и већа од оних које је Он чинио, и да ће извирати воду живу благодати Божје живота вјечнога.
   Владика Кирило је у наставку упознао сабране са мисијом коју наша Света црква већ 10 година врши у Јужној Америци: “Тамо има наших људи, али не тако много као у другим крајевима свијета. Они су одавно изашли из наше културе, језика, традиције, али остало је сјећање. Име Светог Саве, Светог Василија Острошкога, они посебно носе у срцу и својим душама. Тај вапај њихов свети чују и тако су надахнули нашег блаженопочившег Митрополита Амфилохија да покрене озбиљније ту мисију, мада је она постојала и прије њега”, казао је први Епископ Епархије буеносајреске и јужно-центалноамеричке.
   Нагласио је да у Епархији поред људи нашег поријекла има и домородаца, Екваторијанаца, Аргентинаца, Бразилијанаца и других, што је новина у нашој Цркви:
   “Нека се острва Божја обнављају, и неке се наша Црква обнавља, и нека прима у себе и све народе и племена. Како је то Господ заповиједио, проповјед јеванђељска је за спасење свих народа на овој земљи”, поручио је Епископ Кирило, који је на крају свог обраћања честитао владици Јоаникију на избору за митрополита црногорско-приморског, једној од најзначајнијих столица наше Свете српске цркве.
    
   Извор: Митрополија црногорско-приморска
×
×
 • Креирај ново...