Jump to content
Милан Ракић

DCV: Obavljen vanredni inspekcijski nadzor u slučaju deteta sa autizmom – Er Srbija poštovala procedure

Rate this topic

Recommended Posts

Vanredni inspekcijski nadzor Direktorata civilnog vazduhoplovstva (DCV) nad avio-prevoznikom Er Srbija, Aerodromom Nikola Tesla i pružaocem usluga zemaljskog opsluživanja „Air Serbia grounding services“, započet je 10. avgusta, saopšteno je iz DCV-a.

yt-850x350.jpg

Kako navode, nadzor je započet zbog događaja prilikom registracije putnika 06. avgusta za let JU 184, sa poletanjem za Tivat u 17:05 časova:

– Tokom inspekcijskog nadzora izvršen je uvid u procedure avio-prevozioca u kojima je opisan postupak koji primenjuje avio-prevozilac u slučaju prijema na let putnika sa posebnim potrebama. Shodno navedenim procedurama prilikom registracije putnika za let, lice koje vrši tu registraciju dužno je da izvrši preliminarnu procenu putnika za let, što je i učinjeno , a o čemu je obavešten šef smene zastupnika avio-prevozioca, koji je poštujući navedenu proceduru, zajedno sa putnikom i pratiocem otišao do dežurnog lekara na aerodromu „Nikola Tesla“.

Lekar je izvršio procenu spremnosti putnika za let i utvrdio da putnik u datom trenutku i stanju nije bio spreman za let. Nakon izvršene procene lekara, predstavnik avio-prevozioca na aerodromu doneo je odluku da se putniku uskrati ukrcavanje u vazduhoplov. –

Prema rečima Direktorata, u toku vanrednog inspekcijskog nadzora izvršen je i uvid u zapise iz rezervacionog sistema koji koristi avio-prevoznik gde je utvrđeno da rezervacija putnika kome je uskraćeno ukrcavanje nije sadržala informaciju da se radi o putniku sa posebnim potrebama.

Tada je takođe utvrđeno je da je avio-prevoznik poštovao odredbe procedura navedenih u priručniku, kao i da nije bilo povrede Zakona o vazdušnom saobraćaju i Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju.

– Direktorat podseća, da svi putnici imaju pravo da prilikom rezervacije karata prijave putovanje i lica sa posebnim potrebama kako bi takvim licima bili omogućeni uslovi za prihvat i prioritetno ukrcavanje u vazduhoplov. – kažu iz DCV-a.

Marta LUTOVAC

tango-six.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Moj sin je četiri puta putovao avionom – i nikad problem"

Istoričar Čedomir Antić kaže da će nastaviti sa tužbom protiv Er Srbije jer njegovom autističnom sinu (11) nije bilo dozvoljeno ukrcavanje u avion te kompanije.

1257593_cedomir-antic-beta-beta_ls-s.jpg

To je učinjeno uz obrazloženje da mu se ne dozvoljava da uđe u avion kako ne bi uznemirio ostale putnike.

Povodom saopštenja Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije da nije bilo propusta nadležnih službi kada je dečaku sa posebnim potrebama onemogućeno da avionom Er Srbije leti od Beograda do Tivta, Antić je za televiziju N1 rekao da će sud utvrditi ko je pogrešio. 

On je kazao da tim saopštenjem Direktorat brani sam sebe umesto da brane prava putnika, kao i da je njihova obaveza da upute izvinjenje i isprave štetu koju su naneli. 

"Njihovo postupanje krši Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. Na sudu ćemo utvrditi ko je pogrešio, na kraju krajeva živimo u modernom svetu, postoje kamere koje su sve zabeležile, pa ćemo to predstaviti sudu", rekao je Antić. 

On je rekao da je njegov sin do sada četiri puta putovao avionom i da nikada nije imao slične probleme. 

"Nije tačno da moram da prijavim da mi dete ima posebne potrebe, već jasno stoji da je to stvar izbora staratelja. Na čekiranju, kada su me pitali, rekao sam iskreno da je autizam i tek tada su odlučili da mu zabrane da se ukrca", kaže Antić. 

Antić je ranije kazao da njegov sin nije otputovao na more, iako je trebalo da putuje u pratnji majke, bake i sestre, jer su supervizor, lekar i menadžerka leta procenili da bi eventualno njegovo dugotrajno plakanje moglo da uznemiri ostale putnike. 

Direktorat je danas saopštio da je 10. avgusta započeo vanredni inspekcijski nadzor povodom slučaja koji se dogodio 6. avgusta na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" prilikom registracije putnika za let JU 184, za Tivat, i da je utvrđeno da su poštovane propisane procedure. 

Navodi se da je sproveden inspekcijski nadzor i uvid u procedure avio-prevoznika u kojima je opisan postupak koji se primenjuje kod prijema na let putnika sa posebnim potrebama. 

Lekar je, kako se dodaje, uradio procenu spremnosti putnika za let i utvrdio da on nije bio spreman za let, pa je posle procene lekara predstavnik Er Srbije na aerodromu doneo odluku da se putniku uskrati ukrcavanje u avion.

images%7Ccms-image-000000827.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Danilo Ćurčić: Pravilo, a ne izuzetak

 

Prošle nedelje u Srbiji je sasvim iznenada počelo ponovo da se govori o autizmu. Kako već to biva, povod nije najsrećniji.

Prvo smo imali prilike da na domaćoj televiziji gledamo film „Lazar“ Sanje Lončar i Slaviše Lekića, koji prikazuje sa čim se deca sa autizmom u Srbiji bore i kako je težak put njihovih roditelja da omoguće svojoj deci da ostvare svoj potencijal i da se izbore sa kršenjima ljudskih prava. Taman dok su se slegali utisci od filma, nacionalni avioprevoznik Air Serbia uskratio je pristup svojim uslugama detetu koje ima autizam.

Odmah nakon toga, desilo se šta se i često dešava takvim povodom – medijski napisi o slučaju, izjave roditelja dečaka kom je uskraćeno da ode na more sa svojom porodicom jer je „uznemiravao ostale putnike“ svojim plakanjem i navodnom agresivnošću, posle toga izjave nadležnih u kompaniji, najave inspekcija i slično. Nekoliko dana kasnije, mediji su izvestili da je kompanija pozvala oca dečaka kom je uskraćena mogućnost da otputuje na more sa svojom porodicom, obavestila ga da nema slučaj protiv njih, da vodi negativnu kampanju protiv kompanije, te da kompanija nije preduzela ništa iako je teško napadnuta kampanjom koju on vodi protiv njih u medijima.

Imajući u vidu da se radi o slučaju koji će verovatno dobiti sudski epilog, postavlja se pitanje kako stvari pravno stoje i da li možemo da očekujemo da kompanija Air Serbia odgovara za postupanje koje je nesumnjivo izazvalo veliku pažnju javnosti.

Na početku je važno napomenuti da je diskriminacija osoba sa invaliditetom, kao i dece sa poteškoćama iz spektra autizma pre pravilo nego izuzetak. Zato je i slučaj Vida Antića pre pravilo nego izuzetak.1 Retki su slučajevi u kojima roditelji ili neko drugi iz najbližeg okruženja progovori o ovim temama. Samim tim, još su i ređe prilike da se razgovara o tome kako društvo gleda na „druge“ i kako ih tretira – kao osobe koje imaju ista prava kao i svi ili kao one koji nemaju ta prava.

Ako pogledamo oko sebe, baš kao što skoro pa da uopšte nema osoba sa fizičkim invaliditetom u našem okruženju, tako isto nema ni dece koja imaju poteškoće iz spektra autizma u našim školama, našim autobusima, našim samoposlugama pa ni našim avionima. Naši gradovi nisu prilagođeni kretanju osoba sa invaliditetom koje koriste kolica za kretanje, naš obrazovni sistem nije prilagođen osobama sa razvojnim smetnjama i ne zna kako ovom temom uopšte da se bavi. Do januara 2016. godine i donošenja novog Pravilnika o unutrašnjem redu u železničkom saobraćaju,2 živeli smo u zemlji u kojoj je ulazak u železničke stanice bio zabranjen osobama sa HIV, hepatitisom i drugim „zaraznim bolestima“, kako je bilo navedeno u čl. 17. prethodno važećeg propisa.3

Upravo zbog svega toga je važno da slučaj Vida Antića što pre dobije sudski epilog i da porodica tuži Air Serbia ali i da sudovi efikasno4 utvrde da li jeste ili nije bilo kršenja antidiskriminacionih propisa u Srbiji.

Dakle, šta se sve dogodilo u ovom slučaju?

Dečak koji ima poteškoće iz spektra autizma je sa svojom porodicom krenuo na more. Na aerodromu je usled gužve i opšteg haosa koji u letnjim mesecima ume svima nama da natera suze na oči, počeo da plače. Njegov plač je alarmirao zaposlene u Air Serbia pa je posle razgovora sa roditeljima – dakle, pre razgovora nego pregleda aerodromskog lekara (lekara medicine rada!) – odlučeno da se dečaku ne dozvoli da se ukrca na let. To je odlučeno pošto je dečak, prema rečima predstavnika kompanije, počeo da se ponaša agresivnije, pojedini putnici su se žalili a kompanija odlučila da „bezbednost putnika stavi na prvo mesto“.

Zaposleni u kompaniji Air Serbia u ovom slučaju su dečaku koji ima teškoće iz spektra autizma uskratili pružanje usluge upravo zbog njegovog ličnog svojstva – autizma. Takvo postupanje zabranjeno je čl. 17. Zakona o zabrani diskriminacije i čini se da sudovi tu ne bi trebalo da imaju težak zadatak da utvrde diskriminatorno postupanje. Prema izjavama roditelja i saopštenju kompanije, čini se da nije ni bilo pokušaja da se izvrše razumna prilagođavanja5 koja će omogućiti i ovom mladom putniku da otputuje na svoju destinaciju i uživa u odmoru sa svojom porodicom. Umesto da su zaposleni pokušali da u razgovoru sa roditeljima koji najbolje znaju kako u sličnim situacijama reaguje njihovo dete pronađu način da se umanji njegova uznemirenost, oni su odlučili da ga skinu sa leta i da se ne zamajavaju „problemom“ koji po bezbednost letelice predstavlja jedanaestogodišnji dečak sa autizmom.

Godine 2015. kompanija United Airlines je uradila istu stvar, i izbacila autističnu devojčicu i njenu majku sa leta. Swiss Air je iste godine odbio da ukrca jednu porodicu na svoj let zbog toga što je jedan njen član dečak koji ima autizam. Prva kompanija je tužena zbog ovoga a druga je uputila izvinjenje i refundirala novac porodici. Očigledno je da se ovakve situacije dešavaju i drugim kompanijama i Air Serbia nije izuzetak u tom smislu.

Izuzetak je u tom pogledu to što Air Serbia odbija da prihvati da je napravila grešku, odbija da se izvini i na kraju – pritiska roditelje zbog njihove najave da će potražiti zaštitu na sudu. Ovi pritisci kompanije na roditelje takođe su u suprotnosti sa odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, pre svega onima koje propisuju da je zabranjeno da se prema nekome neopravdano postupa lošije isključivo ili uglavnom zbog toga što taj neko traži ili namerava da traži zaštitu od diskriminacije.

Diskriminacija dece sa autizmom je pravilo, a ne izuzetak. Bahatost i osionost velikih prema malima je takođe pravilo, a ne izuzetak. Sada je na sudovima da odluče da li ćemo menjati ta pravila.

____________

 1. OHCHR – Discrimination against autistic persons, the rule rather than the exception – UN rights experts, online.
 2. „Sl. glasnik RS“, br. 2/2016
 3. „Sl. list SRJ”, br. 16/2000 i „Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja
 4. Drugi javnosti poznat slučaj diskriminacije u kom je tužena strana Air Serbia, kao pravni sledbenik Jat Airways, je slučaj Pfeiffer, pilota koji je pre osam godina podneo tužbu protiv ove kompanije, a gde se sudski epilog, uprkos načelu hitnosti u ovim slučajevima, još uvek iščekuje.
 5. Primera radi, pojedine kompanije i aerodromi u Americi sprovode program nazvan „Wings for Autism“ u kojima zajedno sa porodicama koje imaju decu sa autizmom simuliraju odlazak na aerodrom i ukrcavanje na avion, pa čak i procedure oko poletanja, a sve kako bi se deca koja imaju poteškoće iz spektra autizma pripremila za pravi put i bila opuštenija kada dođe do pravog leta. Pored toga, tu su i brojne druge mogućnosti – od obezbeđivanja dodatnog prostora za decu sa autizmom, fleksibilnijih procedura i jednostavnijeg prolaska kroz stresne kontrole pa sve do razumnijeg odnosa prema roditeljima dece sa autizmom, kakav je izostao u ovom slučaju.

logo.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
пре 56 минута, Милан Ракић рече

 

 

Prema rečima Direktorata, u toku vanrednog inspekcijskog nadzora izvršen je i uvid u zapise iz rezervacionog sistema koji koristi avio-prevoznik gde je utvrđeno da rezervacija putnika kome je uskraćeno ukrcavanje nije sadržala informaciju da se radi o putniku sa posebnim potrebama.

 

 

Постоји ли форма која се уноси у резервациони систем ако се ради о неком поремећају као што је аутизам? Или се то може ставити само као напомена?

Не верујем да постоје форме као када се у резервације уносе колица,посебна врста јела итд. 

Ако је авио компанија обавештена о томе, онда је пропуст њихов. Мада не видим шта мења ситуацију ,јер чак и да је унето у резервацију, и даље имају право да забране укрцавање ако особље на чек ину и лекар то одлуче.

Људи који раде овај посао гледају да ураде све по процедури, колико год она била сурова. Мислим да просто не желе да препусте ништа случају. Нажалост то се преломи на невиним и најслабијим.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Милан Ракић Па да. Онда је овај део који говори о томе да није унето никакво обавештење о аутизму, бесмислен, јер за то не постоји могућност ако се купује карта на сајту. Ако се купује телефонски или лично са агентом, како агент да зна то? А и зашто би родитељ то напомињао ако је до сада увек било све ок. Непотребно и бесмислено извлачење и ограђивање Ер Србије од стране ДЦВ-а.

Нажалост, на невинима се увек ломе кола. Не верујем у дискриминаторске намере радника Ер Србије и лекара на аеродрому, просто таква су правила. А са друге стране, жао ми малог јер невин страда.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • By Драгана Милошевић
   Srbija se našla među 14 zemalja sveta sa najstoržim merama za suzbijanje koronavirusa, prema procenama Oksforda. Ipak, na mapi država sa najviše zaraženih u Istočnoj Evropi, deli isto mesto, rame uz rame, sa Belorusijom, u kojoj koronu "leče" votkom i ne preduzimaju apsolutno nikakve mere zaštite od virusa.
   Na ovoj mapi, zemlje Zapadne Evrope crvene se kao žar što znači da je broj zaraženih koronavirusom, kao i nivo smrtnosti veoma visok i zabrinjavajuć, da je čak preko 2.500 zaraženih na milion stanovnika. Međutim, države Istočne Evrope obojene su daleko svetlijim nijansama žute ili narandžaste, što ukazuje da imaju 500 ili najviše 1.000 zaraženih na milion stanovnika.
   S obzirom na drakonske mere koje su do nedavno bile na snazi u Srbiji, trebalo bi da smo i mi zemlja obojena u žuto-narandžastu nijansu, odnosno da smo ušuškani među državama sa nižom stopom novoobolelih i umrlih.
   Ipak, nije tako. Crvena mrlja istoka Evrope, pokrila je samo Belorusiju, Estoniju, Moldaviju i – Srbiju! To znači da ove zemlje imaju od 1.000 do 2.500 zaraženih na milion stanovnika.

   Kako pored vanredog stanja, policijskog časa, zabrane izlaska za starije od 65 godina, dovoljnog broja respiratora, maski, rukavica, improvizovanih bolnica, socijalnog distanciranja i ažurnog testiranja, kako tvrdi struka i vlast, imamo isti broj zaraženih kao zemlja u kojoj se korona “leči” votkom.  
   Dok se predsednik Aleksandar Vučić u početku smejao koroni, broj zaraženih se očigledno gomilao. Onda se i on uozbiljio, pa zaveo stroge mere kojima nas je sve zaključao u naše domove i stavio veto na šetnje. Brine to što, predsednik zemlje, koja danas deli istu boju na mapi zaraženih kao Srbija, Aleksandar Lukašenko, prvi čovek Belorusije, poručuje svojim građanima na početku pandemije:
   “Ne treba nam strog karantin jer u ovoj zemlji niko neće umreti od korona virusa!”
   Pa je još i dodao: “Javno objavljujem da niko neće umreti u Belorusiji. Našli smo kombinaciju lekova koja će sačuvati živote”, rekao je Lukašenko.
   Međutim, do danas je od koronavirusa u Belorusiji umrlo preko 100 ljudi, a potvrđeno je preko šest hiljada slučajeva. Predsednik Lukašenko je odbacio tvrdnje da su oni umrli od virusa Covid-19, već je naveo druge hronične bolesti, kao što su bolesti srca i dijabetes.

   Votka pomaže u borbi sa koronom
   “Tvrdim da nijedna osoba nije umrla od korona virusa”, rekao je on, savetujući ljude da piju votku kako bi se borili protiv bolesti.
   Lukašenka su više brinule ekonomske posledice nego korona virus. A dok su građani Srbije tople prolećne dane dočekali zatvoreni u kućama pod ključem, u Belorusiji se život normalno odvijao, čak su se igrali i fudbalski mečevi, granice su otvorene, ljudi odlaze na posao i nije bilo panične kupovine toalet papira, jer Lukašenko odbacuje pandemiju kao ‘psihozu’.
   Belorusija se čak sprema i za proslavu Dana pobede nad nacistima u Drugom svetskom ratu, koju planira da održi na ulicama Minska 9. maja.

    
   Epidemiolog: Teško je praviti poređenja
   Na ova poređenja zemalja i njihove borbe sa koronom, reagovao je epidemiolog dr Zoran Radovanović, koji za Nova.rs kaže da nije realno, a ni lako, porediti stopu zaraženosti u zemljama, pa ni stopu smrtnosti.
   “Pitanje je koliko ljudi je u Belorusiji testirano, to nikako ne možemo tačno da znamo. Činjenica je da mi imamo najviše obolelih u odnosu na 12 zemalja regiona. Profesorka Markotić je čak rekla da je region dobro prošao, “svi osim Srbije”, imajući u vidu broj umrlih kod nas. Mi smo kasno počeli da testiramo građane i nismo mogli da otkrivamo obolele na vreme. Politika, koju je predlagala SZO i mere koje su sprovedne u zemljama koje su najbolje prošle sa koronom kod nas nije mogla da se primeni. Naglasak je bio na traganju za obolelima, stavljanju u karantin, na kontaktima i njjhovoj izolaciji. Mi nismo uspeli da detektujemo obolele na vreme, pa smo izolovali čitavu jednu generaciju”, kaže dr Radovanović.
   Broj umrlih je, smatra on, kod nas čak manji nego što bi se očekivalo.
   “Prosek godina umrlih je 67, a na Zapadu je 50 odsto preminulih iz staračkih domova, i imali su svi preko 80 godina. Ne bih tako lako upoređivao Srbiju sa Belorusijom, kad je u pitanju zaraženost i smrtnost. Čak su i Belgijanci rekli da su mnogi umrli od korone, a da to nije dokumentovano. Ako je jedna osoba umrla od korone, i svi durgi u njenoj okolini su posle smrti proglašeni žrtvama kovida-19, iako im nije rađen test. Kod nas je bilo obrnuto. Neki koji su i umrli od od korone, rečeno je da su preminuli od infarkta ili šloga. Tako da su brojke u slučaju epidemija uvek vrlo relativne i svako poređenje je rizično, čak nezahvalno” objašnjava dr Radovanović.
    
   Na mapi istoka Evrope crvene se zaraženi Srbije i Belorusije
   NOVA.RS Srbija se našla na mapi država sa najviše zaraženih u Istočnoj Evropi, deli isto mesto, rame uz rame, sa Belorusijom, u kojoj koronu "leče" votkom.  
  • By Stefan Morović
   Нажалост, у данима ванредног стања на Косову се наставља тренд насиља над Србима повратницима. У последњих 5 дана десило се неколико крађа и паљења кућа у селима Новаке, Бабин Мост, Цернице и Црколез. Медији се мало баве овим проблемима и многи људи у Србији нису свесни стварних дешавања у енклавама. 
   Видео о најновим нападима на Србе повратнике можете видети на следећем линку:  Насиље над Србима на КиМ и антисрбизам, зашто не треба да ћутимо?
    01.05.2020.  Антисрпске провокације се настављају на КиМ! Јуче је група млађих Албанаца на згради основне школе у селу Гојубља код Вучитрна исписала графите ОВК и нацртала албанску заставу. Такође, покушали су да провале у цркву. Преузето са: 
   https://www.kosovo-online.com/vesti/hronika/nastavak-provokacija-u-gojbulji-ponovo-ispisani-grafiti-ovk-1-5-2020
   https://www.kosovo-online.com/vesti/drustvo/gujon-nasilje-nad-srbima-se-nastavlja-dok-je-vecina-pocinilaca-van-domasaja-pravde-28
    
  • By JESSY
   „Ih, ona je takva od malena! Što zacrta mora da ostvari!“  Nakon što roditelji provere na koga novorođena beba fizički liči, obično je naredna najvažnija tema pitanje na koga je „karakterom“. I zaista, nisu sve bebe iste. Neke plaču više – neke manje, neke se lako uplaše a neke samo u određenim situacijama. Neke se lako prilagode promenama rutine, a neke se veoma uznemire. Neke su „teške“ a neke su „milina za čuvanje“. Da li i kakve to veze ima sa tim kakvi će biti kao odrasli ljudi?
   Još u ranom detinjstvu deca se razlikuju u emocionalnim reakcijama i uopšte ponašanju, tačnije ispoljavaju određeni temperament. Temperament se bazira na biološkim razlikama u motorici, emocionalnoj reaktivnosti, samoregulaciji, pažnji, koje se izražavaju kroz različite situacije kao odgovor na određene podsticaje. Dečji temperament sadrži dve osnovne karakteristike: 1) izražava se kroz ponašanje/može se posmatrati i 2) relativno je stabilan. Crte koje su prisutne u detinjstvu a koje nisu stabilne i ne pokazuju se kasnije u životu, smatra se da nisu deo temperamenta.
  • By Милан Ракић
   BiH će u noći sa 4. na 5. prosinac konačno preuzeti potpunu kontrolu nad nebom iznad svoje teritorije, potvrdio je direktor Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH /BHANSA/ Davorin Primorac.

   Primorac je pojasnio da to znači da će BiH preuzeti kontrolu neba iznad 10.000 metara, koje je najfrekventije i najisplativije, navodeći da su do sada kontrolu, i ujedno veliku financijsku dobit, imale susjedne zemlje Srbija i Hrvatska.
   “Mi preuzimamo srednji i gornji sloj zračnog prostora, gdje se odvija više od 80 posto zračnog prometa. Na tom dijelu je najveći broj preleta i riječ je o prostoru iznad 10.000 metara visine”, rekao je Primorac za “Dnevni avaz”.
   On je ocijenio da je ovo važan događaj i za BiH i za BHANSA, koja je samofinancirajuća nerpofitna organizacija.
   “Naši troškovi bit će veći za 20 posto, ali očekujemo i značajne financijske prihode. Očekujemo 12 do 13 milijuna KM u odnosu na godinu ranije”, naveo je Primorac.
   Primorac je rekao da će novi kontrolori već u prosincu početi s radom, te najavio da će BHANSA uložiti višemilijunski iznos u obnovu kontrolnih tornjeva u Sarajevu, Banja Luci i Tuzli.

  • By Ignjatije
   Srbija u problemima: Najplodnija žitnica postaje pustinja?
   Beograd -- Zbog alarmantnog opadanja organske materije, pogotovo u Vojvodini, gde se nalazi oko 1,7 miliona hektara oranica, njive bi uskoro mogle da postanu neplodne.
    
   Bild: Spaskovski: "Ziđin" uplaćuje 350 miliona dolara odmah po ...
   WWW.GOOGLE.COM Über Google auf novosti.rs gefunden  
    
   Stručnjaci upozoravaju da je nivo organske materije, odnosno humusa u zemljištu, već pao ispod tri odsto, što je na granici optimalnog.
   Organske materije je, inače, pre početka intenzivne poljoprivredne proizvodnje na vojvođanskim njivama bilo više od pet odsto, a samo u prethodnih 20 godina taj nivo je pao sa 3,5 na ispod tri odsto, piše Branislav Gulan, publicista i član Naučnog društva ekonomista Srbije za Makroekonomiju. 

   "Krajnji je momenat da, pre svega, država shvati razmere ovog problema i da reaguje. U suprotnom, Vojvodinu uskoro nećemo moći da zovemo žitnicom ni Srbije, a kamoli Evrope", ističe Jovica Vasin, stručnjak Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. 

   Opadaju prinosi 

   Srbiji, a posebno Vojvodini, preti velika opasnost od trajnog osiromašenja zemljišta, što može imati nesagledive posledice i na proizvodnju. Negativni efekti već su vidljivi, jer uprkos tome što se primenjuju kompletne agrotehničke mere, prinosi opadaju. 

   Oko 75 odsto površine Vojvodine pokriveno je sa dva tipa zemljišta, černozemom i ritskom crnicom, koja je u drugoj polovini prošlog veka imala sadržaj organske materije iznad pet odsto, a danas je ovoliki sadržaj humusa prisutan na samo jedan odsto površina. 

   Problem je i to što rapidno opada stočni fond – u prethodne tri decenije po stopi od dva do tri odsto godišnje. U tome leži odgovor na pitanje zašto se na većini njiva (u Srbiji ima 4,1 miliona hektara obradivih polja) ne koristi stajnjak kao organsko đubrivo, nego mineralna gnojiva. 

   Vojvodina bi za pola veka mogla da postane pustinja 

   S druge strane dobro je što se grade novi sistemi za navodnjavanje. Prema podaciam RZS, voda sada stiže samo na 1,5 odsto oranica, ili 46.823 hektara. Istovremeno u svetu se navodnjava čak 17 odsto površina. Stručnjaci, međutim, upozoravaju da će, čak i ako se izgrade novi sistemi za navodnjavanje, ali bez stajskog đubriva, Vojvodina već za pola veka postati pustinja. 

   Naravno po prinosima. A zaoravanje, umesto paljenja žetvenih ostataka, moglo bi i te kako da pomogne oporavku njiva. Subvencionisanje proizvođača koji na pravilan način neguju stajnjak, što državu ne bi koštalo puno, bilo bi dragoceno. Kad je reč o obnavljanju stočnog fonda, treba naglasiti da je to dugotrajan proces. Činjenica je da u stvaranju BDP u agraru Srbije stočarstvo učestvuje samo sa 30 odsto, a u svetu najmanje sa 60 odsto. 

   Rešenje problema treba tražiti u oporavku stočarstva i povećanju broja goveda. 

   Izvoz u Tursku 

   Proces uništavanja stočarstva sa prodajom, ali ne i obnovom fona, počeo je 2018. godine kada je Turska u svetu kupila 54.000 tona govedine, a u tome 3.609 tona iz Srbije. Prosečna uvozna cena bila je 3.959 evra po toni, dok je iz Srbije to meso kupljeno po ceni od 5.314 evra po toni. 

   Na početku 2018. godine godine Srbija je u tovu imala samo 12.000 junadi, a najveći deo je morao biti zaklan. Zbog visokog kvalieta stoke, to meso Turci su Srbiji platili čak 34,2 odsto više od prosečne cene po kojoj su meso kupovali u svetu. Jedan od razloga je što se stoka u Srbiji hrani zdravo, sa hranom bez GMO. 

   Prema ovim podacima, uvoz govedine iz Srbije vredeo je 19,2 miliona evra i učestvovao je sa deset odsto u ukupnom uvozu ovog mesa u Tursku 2018. godine. 

   Inače, Turska je u 2018. godini povećala uvoz sveže i sušene govedine za 5,3 puta. Dve trećine mesa kupila je iz Poljske, 18 odsto iz Bosne i Hercegovine, a manje od Srbije kupila je iz Ukrajine, Mađarske, Fancuske, Rumunije i Latvije. 

   Predstavnicima vlasti u Srbiji, pre pola decenije, bilo je ponuđeno da u narednih pola veka u EU izvoze po 50.000 tona "bebi-bifa"’ godišnje, ali su oni ostali gluvi na tu ponudu. Oni su tražili juneće meso, a mi nudili svinjsko koje se ne može izvoziti u EU, zbog toga što se stoka vakciniše protiv bolesti kuge. 

   Da bi imali junadi u tovu, potrebno je samo naterati vlasnike "latifundija" da ponude državi, uslovno, po jedno goveče po hektaru zemlje koju poseduju. To bi bilo dugoročno rešenje svih problema poljoprivrede Srbije. Kada bi prvo imali 100.000 junadi u tovu u Vojvodini, a potom toliko još u Srbiji, južno od Beograda. 

   Inače, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, broj goveda na početku. godine u Srbiji bio je 878.000 svih grla, što je je najmanju broj goveda od početka 20. veka. Da li je izvoz u Tursku uticao da se poveća stočni fond u Srbiji, za sada nema zvaničnih podataka.
    
   https://www.google.com/amp/s/www.b92.net/biz/vesti/srbija.php%3fyyyy=2019&mm=09&dd=30&nav_id=1597833&version=amp
    

Све поруке на форуму, осим званичних саопштења Српске Православне Цркве, су искључиво лична мишљења чланова форума 'Живе Речи Утехе' и уредништво не сноси никакву материјалну и кривичну одговорност услед погрешних информација. Објављивање информација са сајта у некомерцијалне сврхе могуће је само уз навођење URL адресе дискусије. За све друге видове дистрибуције потребно је имати изричиту дозволу администратора Поука.орг и/или аутора порука.  Коментари се на сајту Поуке.орг објављују у реалном времену и Администрација се не може сматрати одговорним за написано.  Забрањен је говор мржње, псовање, вређање и клеветање. Такав садржај ће бити избрисан чим буде примећен, а аутори могу бити пријављени надлежним институцијама. Чланови имају опцију пријављивања недоличних порука, те непримерен садржај могу пријавити Администрацији. Такође, ако имате проблема са регистрацијом или заборављеном шифром за сајтове Поуке.орг и Црква.нет, пошаљите нам поруку у контакт форми да Вам помогнемо у решавању проблема.

×
×
 • Create New...