Jump to content

Зоран Ђуровић: Јерес равноземљаша

Оцени ову тему


Zoran Đurović

Препоручена порука

Jeres ravnozemljaša

 

Pojavila se skoro jedna jako čudna jeretička sekta, da kada sam čuo za njen kredo, ja sam mislio da je reč o nekoj šali. Međutim, doživeo sam gorko razočarenje, jer ti ljudi zaista ispovedaju da je zemlja ravna kružna ploča, nije sfera. Na stranu što ta sekta, koja se naziva Flat Earth Society (Udruženje ravnozemljaša), koje bih zbog komoditeta u ovom tekstu prekrstio u šabane (po ravnim tabanima), odbacuju svu nauku iz poslednjih 5 vekova, jer smatraju da je to neki produkt zločinačkog udruženja masona-iluminatora-jezuita-papista-nase itd., u koje spadaju naši Tesla i Pupin, oni svoju bezumnu tezu žele da predstave kao biblijski nauk. Ja ću se ovde pozabaviti pitanjem da li Pismo veli da je zemlja ravna ploča, mada to nigde ne može da se nađe tamo, nego samo u ilacijama ovih šabana. Naime, Pismo nigde ne veli da je zemlja ravna ploča.

 

1. Biblija i nauka

 

Ne ulazeći u rasprave: Pismo nije naučni traktat, jer da je udžbenik iz nauke onda bi za spasenje bila dovoljna i obična nauka, a to Isus nije propovedao. Nije raj za naučnike (samo). Čovek bi se spasavao izučavanjem prirodnih zakona, Bog mu ne bi ni za šta trebao.

Drugo, Pismo nije Kuran. Pismo je inspirisana od Duha Svetoga Knjiga, dok je Kuran od Boga diktirana Knjiga. Pošto je Pismo inspirisano, nadahnuto, ono ima grešaka i ljudsku modulaciju. U Kuranu, kao diktiranoj reči od Boga, ne mogu da postoje kontradikcije, jer ako bi postojale, onda bi Kuran bio lažna knjiga.

Još u otačkoj epohi se uzima ljudski faktor za ozbiljno, tj. za ono „slabo“ u Pismu. Sa Spinozom i njegovim Tractatus Theologico-Politicus, više nema dvojbi da su greške u Bibliji raznorodne. Zato se uvek mora gledati mentalitet pisca, njegov svetonazor. No, imamo i uplive „s Više“ koji upravo otvaraju pisamski tekst ka višeznačnosti. I zato treba biti jako oprezan kada se čitaju izjave koje bi se htele uskladiti sa modernim naučnim pogledom na svet. Šabani toga uopšte nisu svesni, pa piče bez ikakvih zadrški. Za njih pak Biblija ostaje knjiga zapečaćena sa 7 pečata...

RllysQt.jpg

Разнородни библијски извештаји скупљени у једно

 

2. Pluralitet pripovesti o stvaranju

 

Biblija nema jedan mit o stvaranju sveta, koji bi se čitao u Post 1, nego mnoštvo. Takođe, nemamo ni, u okviru jevrejskog kanona, tvrdnju da Bog stvara svet ni iz čega (ex nihilo), i ta ideja bi se možda mogla pročitati tek u 2Mak 7, 28. Sve što možemo da razlučimo su 4 modela stvaranja: 1) kroz neko delovanje, 2) rađanje, 3) borbu i 4) reč. Post ne govori ništa o formi stvorene zemlje i neba. Bitan je glagol bara, koji je striktno vezan za Boga i njegovu aktivnost, odnosno, on ukazuje na neki ekskluzivitet Božijeg delovanja, mada imamo i asa, koji označava oblikovanje iz nekog materijala. Bara ne označava stvaranje ni iz čega. Pluralitet ovih verzija stvaranja pokazuje upletenost Pisma u bliskoistočni milje nauke ili mita, kako god ko hoće da se izrazi.

WZ8Dv5i.png

Борба

 

Ob9SJ6H.png

Побеђен Левијатан

Post 1, 6-10: I reče Bog: Neka bude svod posred voda da deli vode od voda! I bi tako. Bog načini svod i vode pod svodom odeli od voda nad svodom. A svod prozva Bog nebo. Tako bi veče, pa jutro - dan drugi. I reče Bog: Vode pod nebom neka se skupe na jedno mesto i neka se pokaže kopno! I bi tako. Kopno prozva Bog zemlja, a skupljene vode mora. I vide Bog da je dobro.

Ovo je jedan opis stvaranja kosmosa. Bitan momenat je stvaranje svoda (jevr. רָקִיעַ raqia, a bez rakije ni u crkvu!:)); lat. firmamentum; slov. tverd) koji odeljuje vode koje su iznad (H2O), tako da imamo u okviru njega svetila i nebeska tela, kao i našu atmosferu, i vode (H2O) koje se skupljaju u jednu masu, otkrivši tako tlo. Ovaj opis je kompatibilan sa FE kao i sa sfernom zemljom (SZm). Ne isključuje nijedan model. Međutim, isključuje tezu da zemlja počiva na vodi (što je u skladu sa tektonskim pločama o kojima govori geofizika).

Taj svod je čvrst, transparentan, kao neka metalna ploča je i ima prozore koji se otvaraju da bi padala kiša, a kad se otvore malo više, onda nastaje potop (Post 7, 11), što veli da je za ovog autora voda iznad i ispod bila iste prirode, mada su ih mnogi oci razlikovali i uzimali gornje u značenju inteligibilnog sveta (anđela i sl.); ostaje pak nejasno kako te vode ne ugasiše sunce i mesec, ali to pitanje sebi postavlja samo šaban koji brka Pismo sa naučnim udžbenikom.

Ostavlja dojam što za ovu podelu se ne tvrdi da je dobra. Kao da sugeriše ogromnu razliku i rastojanje između Boga i Čoveka. Veliki Raši kaže da je to zato što je reč o nezavršenom delu, a takvo, koje je još u procesu, nije dobro, jer će se okončati tek trećeg dana. Ima sijaset drugih racionalizacija, ali nemam vremena.

Voda je za stare bila preteći element (a i za nas: poplave, cunami i sl.), tako da se naglašava kako Bog sada dominira njima (videti i Is 51, 15; Jer 31, 35), jer ih stavlja na jedno mesto; u Izl se more otvara, Bog vlada nad gordošću mora (Ps 89, 10), Rahab i Levijatan, morska čudovišta su Mu potčinjeni (Jov 7, 12; 40, 25...; Ps 74, 13-14, itd.), dok u NZ imamo Isusa koji naređuje moru i hoda po njemu.

 

3. Oblik zemlje i kosmosa

 

Post nam ništa nije reklo o obliku svoda. Mi ga danas crtamo kao kupolu ili sferu, kada želimo da ilustrujemo navedene stihove. To po svoj prilici ne odgovara predstavi svešteničke naracije koju imamo u Post. Naime, zaboravljamo da samo kroz sigurne mere se za starog autora garantuje spasenje. Imamo svete proporcije koje daje Bog i koje nam garantuju izvesnost i učestvovanje u Njegovom planu. Tako su tačno određene dimenzije Nojevog kovčega, kovčega, a ne barke! Jer, svaki kovčeg je barka, dok svaka barka nije kovčeg. Loptu u to vreme niko nije pravio jer ko bi joj kubaturu mogao izmeriti?

Imamo Zavetni kovčeg, koji je takođe paralelopiped; Šator od sastanka, jednako; Solomonov hram, isto. Reč je o tabernakulumu. Nemamo nikakve kružnice ili polukružnice. Sveto je retangolarno. Bolje reći: Za ovaj mentalitet u Bibliji svet se kontroliše kroz mere.

EHkwGHR.png

Табернакулум

Qj0VwnE.png

Табернакулум

Onima, koji su stekli upotrebu razuma, je sada jasno da crtajući iglo, da bi ilustrovali ovaj postanjski tekst, vrši se nasilje nad njime. Paralelipedna predstava kosmosa je odraz religijske svesti koja se rukovodi euklidskom matematikom. I ti ljudi zamišljaju da je to taj sav svet, da se može iskontrolisati. Ideja svetog kroz meru i dalje ostaje validna, jer čovek je po slici Božijoj, po nekoj inteligenciji koja se kroz mere izražava, ali koja i menja svoje mere, principe, tako da se ne negira Hram kao takav, nego se Svetinja otvara unutrašnjem čoveku i takav se ne moli na propisanoj Gori ili Hramu, nego ga nosi u Duhu i Istini.

Zapaziti da Post ne pominje nikakve temelje zemlje, što podrazumeva da je ona sama temelj.

OT_universe.jpg

Темељи

Sve je samo na njoj i iznad nje. Opet ideja tabernakuluma. Donje vode su na njoj sakupljene kao u jezeru (bez obzira na mnoga mora i jezera), iznad nebo, a iznad njega druga voda.

YqsiJGE.jpg

Конгломератна илустрација

Hajde da sada vidimo SZ menjanja ove optike u odnosu na oblik zemlje.

 

4. Zemlja u Is 40, 22

 

Is 40 je jedno mesijansko-apokaliptično pojavljivanje Boga koji više sigurno ne može da bude antropomorfan (kao Jahve koji je šetao Rajem), koje najavljuje ukidanje ropstva (2), a čiji put treba da se poravna, tj. pripremi (3-5), a što će Marko preuzeti u svojoj uvertiri u Jevanđelje. Valja propovedati da su ljudi ništa, kao trava, kao prah, jer je Božija reč jedino čvrsto, ono što ostaje doveka. Jahve dolazi u svojoj moći da vlada (6-11). Božija veličina se ogleda u tome što jedini on zna mere mora i nebesa, težinu zemlje i planina, bez da je imao nekog savetnika (12-14). Sva zemlja i živa bića su pred njim ravna nuli (15-18). Nikakva umetnička predstava mu ne odgovara (19-20). Taj, koji je utemeljio zemlju (21), stoluje vrh kruga zemaljskoga, Kome su stanovnici poput skakavaca (22). Kao zastor nebesa je razastro, kao šator za stan razapeo. On obraća u ništa knezove, uništava sudije zemaljske (23). Jahve je Bog večni, krajeva zemaljskih stvoritelj. On se ne umara, ne posustaje, i um je njegov neizmerljiv (28). Umornome snagu vraća, jača nemoćnoga (29). Ali onima što se u Jahvea uzdaju snaga se obnavlja, krila im rastu kao orlovima, trče i ne sustaju, hode i ne umaraju se (31).

Jahve je ovde neko ko jednostavno jeste prisutan. Stožer, označitelj, kako kome drago. Nema oblika, jer nema granica. Sve je pred njime u neprestanoj promeni i ravno nuli. No, on nije nula, jer ništa u odnosu na stvorenje nije ništa u odnosu na Jahvea. Nikakvim terminom se ne opisuje, jednostavno je kroz ime prisutan i vidi se samo njegova akcija. Ovo je važno jer sada treba da vidimo u tom poređenju formu zemlje.

Oblici se pominju u stihovima 22, 23 i 28. Šabani zamišljaju da je zemlja kružnica, jedan disk, da se to u Is tvrdi. Vele, jevrejska reč חוּג (hug, ū, chug) znači samo krug, kružnica. Reč je, po njima, o obimu kruga, zemlji koja je odsečena, opcrtana kao kružnica. Sada da zarodim novu jeretičku grupu međ' FE: Naprednjaci u FE treba da drže da je svet bidemenzionalan, da nije trodimenzionalan kako nas Matriks ubeđuje. Jer, Biblija lepo kaže da je svet kružnica, geometrijska figura koja nema treće dimenzije! Dakle, Bog ju je nacrtao nekim velikim šestarom. Kako ona nema debljinu, a i Bog je nema, onda je ona po slici Božijoj, i on može da sedne na nju i posmatra sve pošto je sve ravno pred njime. Taj svet je otkriven u italijanskom crtanom filmu La Linea! Zavera iluminata je napokon raskrinkana!

La_Linea.png

Ko od FE vernika neće to da prihvati, onda mora da veruje da je zemlja cilindar ili polulopta. Jer gore imamo krug, a dole se može pružati ko zna koliko pravo ta masa zemlje i tako imamo cilindar, ili se malo-pomalo sužava, tako da imamo poluloptu.

EqG8Jzh.jpg

Полулопта

Problem za bidimenzionalne FE je što Bog ne bi mogao da vidi šta se dešava u donjim delovima kružnice, jer bi pred očima imao jednu punu liniju sastavljenu od ovih skakavaca. Morao bi da kruži po obimu da bi video druge skakavce, ali ni tada ne bi mogao da vidi one u centru jer mu se uvek isprečava puna linija. Ako pak vidi kroz skakavce, onda oni nisu dvodimenzionalni nego 0dimenzionalni. A ako su 0, onda ih i ne vidi. 

Poluloptaški ili cilindrični imaju problem što bi morali da posade Boga na visoku planinu da bi gledao po šaru zemaljskom. No, ta planina bi morala biti van Zemlje, jer samo sa te visine bi mogao da vidi celu zemlju, pretpostavivši da ima i širokougaono oko. Ali, to onda nije u skladu sa Isaijom, jer on veli da ovaj sedi na krugu zemaljskom.

U tom slučaju mi treba da izbacimo ideju da je krug zemaljski, odnosno da je taj krug koji se odnosi na zemlju. I to je krug nebeski, naša rakijica, koja je sada postala kružna, tj. kupola. U Jova (22, 14) imamo hug: Oblaci ga (Boga) zaklanjaju, te ne vidi; hoda po krugu (hug) nebeskom. Ne može da hoda po liniji nebeskoj, nego samo po kupoli ili sferi. No, kako je hug krug, onda dobijamo sferu u sferi, baš kako i veli savremena nauka. Kada se, u skladu sa Isaijom, deantropomorfizuje Jahve, onda vidimo da on jednako drži ovo “jaje”, zemlju kao žumance i belance sa opnom. Dakle, sasvim legitimno možemo da čitamo u Isaije da je zemlja lopta, i da je okružena atmosferom. Jer, krug je bliži lopti nego polulopti. To se zaključuje i kad se odbaci ideja da Is želi predstaviti dvodimenzionalnu figuru. Ako je trodimenzionalna, onda je samo sfera. Primetiti da izveštaj iz Jova nije kompatibilan sa Post, jer bi morao reći da Jahve pliva ili roni po svodu, zato što je iznad voda, pa ne može da hoda.

5sMJJh3.jpg

Јаје

Da malo zakomplikujem stvar. Is u 28 pominje krajeve zemlje, ivice, a u 23 ideju šatre, koja, kako videsmo sugeriše paralelopiped. U Is 11, 12 se pominju četiri ugla (krila) zemlje, dok 40, 22 pominje krug. Međutim ta četiri ugla nisu naši geometrijski uglovi, nego, kako pomenuh, sveti uglovi na kojima je izmeren izabrani narod i sakupljen u jednu kuću, šatru, zemlju...

Zng6VeT.jpg

Свод земаљски

0jYY5UM.jpg

Шта се деси кад се примакнеш ивици света

Tako u Jezekilja, 7, 2 se govori o četiri ugla Izraelske zemlje. Ista reč u Is i Jez: kanaph. I mi, kao i stari Izraelci znamo da im zemlja nije bila kvadratna. Šabani se nalaze pred izborom: ili je zemlja kružna ili kvadratna. Mi danas, zajedno sa naučnicima govorimo o četiri strane sveta: istok-zapad, sever-jug. I opisujemo zemlju kao sferu, ne kao paralelopiped. Istu logiku primeniti i kod starih. I ovaj rezon je jednosmeran, ne važi obrnuto. Dakle, realno je sfera, u prenosnom smislu i u drugom sistemu se govori o pravougaoniku, odnosno paralelopipedu.

BcSIX4J.jpg

Круг у квадрату

Pobočna argumentacija. Za Jevreje je uvek bilo jasno da je Zemlja globus. I to ne bi bilo moguće da oni nikakve osnove za to u Pismu nisu imali, a sve je živelo u oralnoj kulturi kakva je bila jevrejska. Avram, sin velikog rabina Rambama, koji je živeo oko 1200, kaže da je Zemlja u obliku lopte i navodi Midraš Rabba (oko 600, ali prenosi izveštaje koji sežu hiljadama godina unazad). Midraš pak aludira na Talmud Yerushalmi, koji je počeo da se zapisuje u prvim vekovima. I Talmud Jerushalmi i Midraš kažu jasno da je Zemlja u obliku lopte. Talmud govori o simbolici statua gde “čovek koji drži loptu je vladar sveta, jer je svet u obliku lopte”. Takođe veli da se Aleksandar Veliki popeo na nebo sa nekom letilicom, pa je video svet kao loptu i mora kao u posudi. Naravno da je potpuno irelevantna istoričnost ove naracije, nego je bitno prisustvo ideje sferične zemlje u starih jevreja.

 

5. Zemlja u Is 40, 22 kao godišnji ciklus

 

Na momenat bih dao jednu jako ubedljivu interpretaciju jednog jevrejskog blogera koji piše pod pseudonimom Avram. No, ta interpretacija se ne odnosi na oblik zemlje.

On predlaže jedno Rambamovo rešenje, koji govori o Bogu koji je stabilan, sedi, dok je svet u cikličnoj promeni. Bog se ne menja, Malahija 3, 6, savršeno je stabilan. Rambam je napisao svoje delo na arapskom jeziku, ali kaže da je značenje stiha u odnosu na kruženje Zemlje, to jest na njene “cikluse”. Tu koristi arapsku reč dorha, što znači učestalost, ponavljanje, ili ciklus smene rađanja i nestajanja. Navodi stih iz Psalma 29, 10 gde Bog sedi nad Potopom kao Postojeći Stabilni u vreme Potopa i da ta stabilnost ostaje zauvek. Sedi nad ciklusom, a ne na nebu.

Na ciklus ukazuje i pojmom “hag”, praznik (koji se ponavlja). Sedeti znači i upravljati, vladati nad zemaljskim bosovima, koji su za Boga ništa. Vladavine se smenjuju, a on je pravi kralj koji kontroliše sve, i koji je stvorio Zemlju kao šator u kome je omogućen život, a podvrgnuti ciklusu su kao skakavci.

Avram kao dobar teolog zna da je biblijski tekst višeznačan pa stoga veli da hug takođe ukazuje na sferu što se da dokazati filološki. Ako se prihvat ideja da hug može biti nebeski svod, on svim normalnim ljudima svih vremena izgleda kao kupola, koja je deo sfere, a ako se doda izgled u kružnom smislu dobija se sfera. Jedan stih iz Isaije (gl. 44) govori o mekhuga, mašini za proizvodnju glava idola, koja ima manje-više sferni oblik. Rabin Šimon je povezao etimološki termin hug sa rupom u steni iz Pesme, čije značenje na taj način ukazuje na trodimenzionalni aspekt izraza, a ne samo na ravnu geometrijsku figuru kruga.

Midraš Rabba razlikuje pojmove hug Haarec (zemaljski krug) i hug Šammaim (nebeski krug). U osnovi se kaže da je debljina zemljine kore jednaka debljini atmosfere (hug=hug). Jedan drugi rabin je ove dve debljine stavio u odnos 3/2, a danas se atmosfera se procenjuje na oko 60 km dok je debljina zemljine kore oko 40 km (60/40 = 3/2). Hug Haarec za Midraš je zemljina kora, njen spoljašnji sferni deo.

 

6. Zemlja u vakumu: Jov, 26, 7

 

U Jova se veli: On povrh praznine Sever razapinje, on drži zemlju o ništa obešenu.   

Tekst odgovara na pitanje koje je odsutno u Post: A na čemu zemlja počiva? Ne treba misliti da je zbog rasporeda knjiga u Bibliji Jov mlađi ili nevažniji tekst. Biblijski tekst jednostavno nije tako distribuisan, i svaki sloj treba gledati u sebi i nastojati da se odgonetne i starost oralnih korena koje on prenosi.

Jevrejski termin belimah odgovara onome što će se javiti u hrišćanskoj teologiji creatio ex nihilo, ništa apsolutno, ne platonovo ništa koje je neuređena materija, ili što bismo mogli pročitati u Post 1, 1. Zemlja, a ovde se odnosi na planetu, visi ni u čemu. Nema nikakvih mora ni temelja. Kad god se neki temelji zemlje pominju, onda treba razumeti temelje u okviru same zemlje kao planete.

ls9Koxq.png

Земља на води

Stih ipak ima veze sa Post, 1, 2 gde se veli da je zemlja bila prazna, bezoblična (tohu), kao što se ovde pominje severna strana zemlje koja je razapeta nad tohu, nad prazninom, dok jug (južna, donja strana zemlje) jednako visi nad ničim (belimah, koji bi ovde bio sinonim za tohu, što je u skladu sa jevrejskim izražavanjem), odnosno nije utemeljena. Nema ničeg uređenog nego imamo samo pusto, prazno. Jov uzima 2 dimenzije da bi pokazao kako je zemlja ni na čemu, kako njen gornji deo (sever) tako i donji (jug). Sigurno je da Jov nije video neku Nasinu fotku, nego je imao intuiciju gledajući ka gore i ne videći nikakve konopce, tako je zamišljao da ni dole nema ničega. Da Bog drži u svojoj šaci zemlju.

Nikakvu formu ovde nemamo, jer neki kreten bi mogao da zamisli da Jov misli da je zemlja konac, pa joj ovde pominje samo sever-jug, dok ne pominje istok zapad, ali već videsmo da on govori o četiri strane sveta i sferi nebeskoj. Bitan momenat je da u njega nalazimo ideju da Zemlja lebdi ni u čemu. Da li je ona cilindar ili paraleloliped ili lopta, ovde se ne kaže ništa. No, ako ovo povežemo sa da Bog hodi po kupoli nebeskoj, onda je mnogo bliže ideji sfere u sferi. Da li je to tako i Jov video, mi ne možemo da znamo, nego samo da pretpostavljamo.

 

7. Zaključak

 

Sveto Pismo ni na jednom mestu ne tvrdi da je zemlja ravna ploča ili ravni disk. Mi i u otačkom dobu i u srednjovekovlju imamo zastupnike jedne ili druge teze, mada  je većina, kao i kvalitetniji mislioci, bila na strani sferne zemlje. Kukavičije jaje, odnosto sasvim neutemeljena teza da Biblija zatupa FE tezu, je rođena u vreme sukoba  evolucionista i hrišćanskih tradicionalista, gde su evolucionisti, pošto je već bilo prihvaćeno kao opšta istina da je zemlja sfera, uzeli da propagiraju kako su poštovaoci Pisma samo zatelebane osobe koje veruju u FE. Tako je Washington Irving napisao izmišljenu priču o Kolumbu, koja je preneta kao istorija kod John William Draper (History of the Conflict Between Religion and Science) i Andrew Dixon White. Conflict Thesis, da su religija i nauka inkompatibilne pripisana je Draperovom delu.

Ideja o ravnoj zemlji u stara vremena nije bila jeretička. Sam Vasilije Veliki kaže da je za spasenje nebitno da li verujemo u ravnu ili loptastu zemlju. Međutim, ta ideja je sada postala jeretička jer Pismu pripisuje lažno učenje i zato što negira nauku. Negiranjem nauke se negira ljudski razum koji je Božija tvar. Kao što smo u ranom hrišćanstvu imali jeretike koji su osuđivali brak, jedenje mesa i pijenje vina. Ovo je jeres po toj matrici. Dakle, ne radi se o nekom legitimnom raznomisliju, nego o otvorenoj jeresi.

Ta jeres zastupa tezu da je razum zlo, da je svet u raljama demona koji preko naučnika drže ljude u zabludi. Ta sumanuta teorija zavere je kolosalnih razmera, jer zahvata sve naučnike ovog sveta. U Srba se ne spašavaju ni Tesla, ni Pupin, ni Milanković. Svi su oni bili glupaci ili služili svesno ovoj zaveri. Dakle, reč je o maloumlju od koga se ovi adepti mogu osloboditi samo preko kreveta.

 

 

Dodatak

 

Neki prvi susret sa ovim likovima sam imao na njihovoj fb stranici... Tamo napisah sledeće:

 

Evo da ljudi vide kako je ustvari Šaban sa Ravnim Tabanima!:)) Tipični jehova. Tražim mu stih iz Biblije gde se tvrdi da je zemlja ravna, ovaj, misleći valjda da su svi ljudi stvoreni po njegovoj slici, tj. da su kreteni, citira 2Sam 11, 11.

 

Daje pogrešan prevod Theron-a Miller-a iz 1527, iz njegovog „God's First Truth“: „And Urias said unto David: the ark and Israel and Juda dwell in pavilions: and my Lord Joab and the servants of my Lord lie in tents upon the FLAT EARTH“. Većina engleskih prevoda ispravno veli: „are encamped in the OPEN FIELD(S)“. To je saglasno sa jevrejskim tekstom: pe•nei has•sa•deh, jer PANIM ili paneh označava lice, površinu, pa zato ono površinsko, spoljašnje, ortvoreno, a ne sakriveno unutra, dok SADEH, znači polje, oranicu, ravnicu, tlo, selo, teritoriju, zemlju... No, nikada ne označava zemlju u smislu planete ili sveta. Za to postoji drugi jevrejski termit, ERETS. 

Dakle, ovde se veli da se Joav sa vojskom ulogorio na otvorenom polju, nije u brdima nego na nekoj ravnici ili proplanku. Samo šaban može da pomisli da su se ovi ulogorili po celoj zemaljskoj površini! Ovaj stih nema nikakve veze sa besmislenom Flat Earth! Na stranu što je ovaj prevod pogrešan, nego je i pogrešan šabanski metod koji ovaj jehova koristi, jer on misli da reči imaju samo jedno značenje, pa kad vidi to, odmah poskoči od radosti. Ja ne sporim da u Pismu imamo termine ravan/a ili zemlja, ali sporim da se igde pominje „ravna zemlja“ u smislu ove ludačke Flat Earth teze. Toga nema. Može ovaj šarlatan da naše reč ravna u Postanju, a u Izlasku reč zemlja, pa da sve to spoji u jedno. No, to se zove ludilo mozga.

Tako reč ZEMLJA u srpsko-hrvatskom označava planetu, ili tlo, njivu, materiju zemlju, imanje itd. Kada bi jehova čuo ono što imamo u prirodi: „Moja ćerka uzela jutros i pojela zemlju“, ovaj bi se odsek'o od stra' jer bi pomislio da je ova pojela celu planetu. A nije, nego imamo fenomen nedostatka nekih materija u organizmu i koji deca nekada pokušavaju da nadoknade jedući zemlju ili ljušteći zidove kuća.

Jednom rečju, BIBLIJA NIGDE NE GOVORI DA JE ZEMLJA RAVNA PLOČA, to vas samo ovi šarlatani zavlače.

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Kako baciti ravnozemljaše u rebus?

"Cela naša galaksija je trodimenzioni hologram dvodimenzionog horizonta događaja crne rupe u njenom središtu!"

I da vidim tog ravnozemljaša koji će ovde nešto da ospori  :1319_womens:

Link to comment
Подели на овим сајтовима

пре 17 минута, Lara Croft рече

Kako baciti ravnozemljaše u rebus?

"Cela naša galaksija je trodimenzioni hologram dvodimenzionog horizonta događaja crne rupe u njenom središtu!"

I da vidim tog ravnozemljaša koji će ovde nešto da ospori  :1319_womens:

Савршено, одмах иду да узму таблетице!:))

  • Волим 1
Link to comment
Подели на овим сајтовима

Zanimljiv i dobar i poucan tekst. I aktuelna i  vrlo ispirativna tema, za vrhunsko intelektulno rasudjivanje. :laie_14:

 

Moram da kazem, najvise sam se zainteresovao za pasus iz Jovana,......... On povrh praznine Sever razapinje, on drži zemlju o ništa obešenu.

I slazem se sa rasudjivanjem i tumacenjem o.Zorana povodom ove recenice pravednog Jova. Tako nesto i meni deluje, Jov daje osnove razumevanju zemlje, koja se nalazi u prostoru svekolike vasione ili nebesa kako ih zove Pismo.

Temelji zemlje nisu u samoj (zemlji ) kao pojavi i planeti, jer, u sledecim stihovima, Jov kaze,......Ступови небески тресу се и дрхћу од претње Његове.

Odlicno koncipiran i argumentovan  tekst o dokazima u Pismu za naucnu i prirodnu  istinu o okrugloj zemlji u vasionskom prostoru.


 

Link to comment
Подели на овим сајтовима

пре 9 часа, Bokisd рече

Zanimljiv i dobar i poucan tekst...


 

Нисам веровао да ће доћи и дан да лајкујем Боксидов ком!:D

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Ред је да и један астрофизичар, шта год то значило, бекне на овај (феноменално-фантастични!!) текст који је Зоран објавио. Употребићу само три речи:

респект, врхунски респект!!!!

Link to comment
Подели на овим сајтовима

  • Гости
пре 9 минута, aстрофизичaр рече

Ред је да и један астрофизичар, шта год то значило, бекне на овај (феноменално-фантастични!!) текст који је Зоран објавио. Употребићу само три речи:

респект, врхунски респект!!!!

Реално, употребио си две речи, али си једну два пута поновио...

А могао си и једну коју би три пута поновио

 

респект, респект, респект

или

врхунски, врхунски, врхунски

 

Xbwnw6nX.jpg

Link to comment
Подели на овим сајтовима

пре 4 минута, R2D2 рече

Реално, употребио си две речи, али си једну два пута поновио...

А могао си и једну коју би три пута поновио

 

респект, респект, респект

или

врхунски, врхунски, врхунски

 

Xbwnw6nX.jpg

Ееееееееее, али у томе је фора са игром речи. Или са речитом игром?! 

:pivo:

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Искрено, волио бих да је Земља равна плоча, на узбрдици се много умарам....:sunce:

Link to comment
Подели на овим сајтовима

пре 3 минута, прота Бранко Тапушковић рече

Искрено, волио бих да је Земља равна плоча, на узбрдици се много умарам....:sunce:

Ама, што јес јес!!!

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Наравно да је Земља равна плоча и да се не окреће ни у једном смеру! Како иначе објаснити чињеницу да лет авионом од Београда до Њујорка треје исто као у супротном смеру, Њујорк-Београд. Само равна и статична Земља може то омогућити.

А ти попе само и даље ради за Ватикан и обмањуј овај народ масонским заверама.

 

:))) 

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Придружите се разговору

Можете одговорити сада, а касније да се региструјете на Поуке.орг Ако имате налог, пријавите се сада да бисте објавили на свом налогу.

Guest
Имаш нешто да додаш? Одговори на ову тему

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Чланови који сада читају   0 чланова

    Нема регистрованих чланова који гледају ову страницу

×
×
  • Креирај ново...