Jump to content
Quora StumbleUpon Banana Lime Leaf vKontakte Sky Blueberry Slack Watermelon Chocolate Steam Black Facebook Tumblr
Quora StumbleUpon Banana Lime Leaf vKontakte Sky Blueberry Slack Watermelon Chocolate Steam Black Facebook Tumblr

Придружите се нашој ВИБЕР ГРУПИ на ЛИНКУ

Sign in to follow this  
мирођија

За маме и бебе...

Оцени ову тему

Recommended Posts

Постављена слика

Kako da okupam bebu?

Kako da okupam bebu?

1. Operite ruke i kadicu pre kupanja bebe.

2. Sipajte malo tople vode u kadicu i proverite toplinu vode podlakticom. Dubina vode treba da je oko 5 cm. Toplotu vode možete proveriti i toplomerom za vodu. Temperatura treba da bude 37 stepeni.

3. Sipajte malo topliju vodu u bokal. Taman æe se ohladiti na poželjnu temperaturu dok Vi okupate bebu.

4. Pripremite sve što vam je potrebno za kupanje. Neka vam na jednom mestu, pri ruci, stoje èešalj, sapun, krema, štapiæi za uši, D vitamin i tupferi od vate. Još samo dodate bebin èist veš i sve je spremno.

5. Raspovijte i svucite bebu. Uzmite tupfer od vate i èistom vodom operite bebine oèi. Svaki tupfer posebno za svako oko, od spolja prema nosu.

6. Golu bebu umotajte u pelenu i polako je spuštajte u vodu. Prièajte svojoj bebi i smešite joj se. Leva ruka je ispod bebinih ramena, glavu joj podupirete podlakticom, desna ruka je podvuèena ispod bebine guze i na desnu podlakticu su oslonjene bebine nogice.

7. Najpre oslobodite desnu ruku tako što æete guzu i nogice spustiti u vodu. Prstima leve ruke držite dete ispod pazuha. Bebina glava je naslonjena na levu ruku i nikad se ne spušta potpuno u vodu. Èvrsto držite bebu u kosom položaju tako da joj voda dopire do grudi.

8. Desnu ruku nasapunajte sapunom i perite najpre lice, zatim glavu, pa vrat, jednu pa drugu ruku, grudni koš, stomak, genitalije zatim noge. Isperite ruku u kadici, ili peškiriæ za kupanje ako ga koristite, i ponovo nasapunajte. Predeo polnih organa treba dva puta nasapunati i oprati.

9. Okrenite bebu na stomak, tako da prednji deo grudnog koša i glavu držite preko leve ruke, dok je beba kolenima oslonjena u kadici. Operite bebin vrat sa zadnje strane i leða, zatim još jednom guzu i genitalije sa zadnje strane.

10. Podignite bebu iznad kade i isperite je èistom vodom iz bokala. Temperaturu vode u bokalu ste proverili rukom. Beba se ispira od glave prema leðima, guzi i nogama, zatim se okreæe i ispira se i sa prednje strane.

11. Izvadite je iz kadice i umotajte u mek veliki peškir. Umesto da bebu trljate, posušite je nežnim tapkanjem po koži.

12. Obrišite bebine uši spolja, namažite guzu kremom, prepovijte je u èistu pelenu, obucite benkicu, odelce ili vreæu, dajte joj D vitamin i zatim je podojite. Posle kupanja bebe uvek duže spavaju pa je zgodno bebu kupati uveèe u vreme kada Vi i Vaš suprug imate najviše

                          http://www.virtualnigrad.com/Kako_da_okupam_bebu-125-10134

Share this post


Link to post
Share on other sites

Постављена слика

Razvoj bebe od 0 - 3 meseca

Razvoj bebe od 0 - 3 meseca Pokušaæemo da pomognemo mladim ili buduæim majkama da što bolje razumeju potrebe svog deteta prema stepenu razvoja koji savlaðuje.

Ovi podaci su uopšteni i ne mogu se koristiti kao struèna odrednica razvoja sposobnosti i umeæa Vašeg deteta.

Osnovne karakteristike u zavisnosti od uzrasta mogu se podeliti na: krupnu motoriku, finu motoriku, perceptivne sposobnosti, intelektualne sposobnosti, govorne sposobnosti i socijalno – emotivni razvoj.

Kreæemo sa razvojem bebe od 0. do 3. meseca.

Krupna motorika: od 0. do 1. meseca ležeæi na stomaku, beba može da odigne glavu od podloge, šake su joj stisnute, od 1. do 2. meseca beba odiže glavu i ramena od podloge, šake su poluotvorene, pokreti ekstremiteta su simetrièni, od 2. do 3. meseca ležeæi se oslanja na podlaktice i zadržava predmet stavljen u ruku.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Постављена слика  Fina motorika: od 0. do 1. meseca kratko posmatra predmet i refleksno ga hvata, od 0. do 2. meseca pogledom prati predmet koji se pomera u stranu, od 2. do 3. meseca igra se rukama i posmatra ih, prati predmet okreæuæi glavu, usmerava ruku u pravcu kretanja, u 3. mesecu hvata predmet na dodir.

Perceptivne sposobnosti: od 0. do 1. meseca na jaèe zvukove menja aktivnost i trepæe na svetlo, od 1,5. meseca reaguje na slabe zvukove i zaustavlja pogled na majèinim oèima, od 1. do 2. meseca oèima prati osobu koja se kreæe, a od 2. do 3. meseca reaguje na zvuk zadržavanjem pogleda ili pokretom i okreæe glavu prema izvoru zvuka.

Intelektualne sposobnosti: od 1. meseca klasièno uslovljavanje, a od 3. meseca instrumentalno uslovljavanje.

                     

Govorne sposobnosti: od 0. do 1. meseca se povremeno oglašava grlenim zvukovima, od 1. do 2. meseca oglašava se samoglasnicima, od 2. do 3. meseca guèe izmenjujuæi samoglasnike i suglasnike, a od 3. meseca dolazi do prvog udvajanja slogova i lanèanog rrr.

Постављена слика

Постављена слика Socijalno – emotivni razvoj: od 0. do 1. meseca spava oko 20 sati, prestaje da plaèe kada mu se približite i gleda netremice majku dok mu prièa, od  1. do 2. meseca smiruju ga ljudski glas i uzimanje u naruèje, od 2. do 3. meseca reakcija oživljavanja kada gleda ljudsko lice i pravljenje grimasa, sa 3. meseca spava oko 18 sati, a od 0. do 3. meseca možete da razlikujete bebin plaè u zavisnosti od toga da li je gladno, da li ga nešto boli ili mu je neugodno.

U sledeæem èlanku uputiæemo Vas u razvoj detetovih sposobnosti u uzrastu od 4. do 6. meseca.

http://www.virtualnigrad.com/Razvoj_bebe_od_0_3_meseca-125-10533

Share this post


Link to post
Share on other sites

Razvoj bebe od 4. do 7.beba1.jpg

Sada je Vaša beba naviknuta na Vaše prisustvo, kao i Vi na njeno. Polako stvarate iste navike, taènije Vi prihvatate bebine navike. Njen razvoj je sve brži i što bude starija to æe i vreme brže prolaziti.

Krupna motorika: u 4. mesecu beba podiže glavu kada je pridignete u sedeæi položaj, navlaèi pelenu na lice i, u uspravnom položaju ukršta noge. Sa 5 meseci sedi uz lagani oslonac, glava joj je uèvršæena i spuštena na podlogu, odupire se vrhovima prstiju. Uz oslonac može da sedi sa 6 meseci, da se odupire nogama kada dotakne podlogu i prevræe iz potrbušnog u leðni položaj. beba_1.jpg

Fina motorika: sa 4 meseca Vaša beba æe hvatati predmet celom šakom, razgledaæe ga i tresti, stavljaæe ga u usta i igraæe se svojim rukama. Sa 5 meseci uzima zveèku koja joj je nadohvat ruke, a sa 6. meseci skida pelenu sa lica, hvata dlanom i opruženim palcem i hvata igraèku obema rukama, prebacujuæi je iz ruke u ruku.

beba11.jpg      Perceptivne sposobnosti: sa 4 meseca beba pogledom prati kružno kretanje predmeta, primeæuje sitne predmete na stolu. U 5. mesecu poèinje da razgleda okolinu pogledom i okretanjem glave traži izvor zvuka. Sa 6. meseci obraæa pažnju na govor drugih, u svakoj ruci drži kocku, gleda za predmetom koji pada dole i pokušava da ga dosegne.

Intelektualne sposobnosti: Vaša beba æe još dugo svet doživljavati oralno. Sa 5. meseci sve stavlja u usta, razgleda predmete i služi se njima da bi proizvela zvuk.

Govorne sposobnosti: sa 4 meseca na Vaš govor æe odgovarati gukanjem i klicanjem, sa 5 meseci vokalizuje dva ili više glasova, a u 6. mesecu modulira glas u jaèini, visini i dužini.

Socijalno – emotivni razvoj: beba æe Vas tražiti pogledom kada je pozovete i glasno æe se smejati veæ u 4. mesecu. Sa 5. meseci ispoljava pozitivnu reakciju na svaki ljudski lik – strahovi se pojavljuju tek kasnije, kada se i promeni naèin percepcije. Beba ima 6 meseci, razlikuje poznate od nepoznatih i zna dobro da se naljuti kada mu se uzme igraèka. U ovom periodu spava 16 meseci.

U razmaku od 6. do 7. meseca života, oduševiæe Vas smejanjem liku u ogledalu.

            http://www.virtualnigrad.com/Razvoj_bebe_od_4__do_7__meseca-125-10601

Share this post


Link to post
Share on other sites

Постављена слика  Razvoj bebe od 7. do 9. meseca

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Razvoj bebe od 7. do 9. meseca Što je starija, beba ima sve više "funkcija". Polako æete poèeti da komunicirate sa njom i ona æe Vam uzvraæati. Bebama treba mnogo pažnje i mnogo prièe, zato provodite što više vremena u upoznavanju njenih, potreba, oseæanja i "bubica".

Od 7. do 9. meseca beba æe iz bespomoænog ležeæeg položaja nauèiti i da sama, svojim malim, ali upornim snagama, sedne i balansira bez ièije pomoæi. Kada shvati da je ona ustvari jako spretna, želeæe i da stoji uz pridržavanje. To bebe oduševljava, ali Vi morate da pripazite na svoju kièmu.

Što se tièe neke konkretne igre, to zaboravite. Morate da se prilagodite njenim sposobnostima koje se uglavnom svode na to da beba baci predmet, a Vi ga iznova i iznova stavljate njoj nazad u ruku. Ali, dobra vest je da beba shvata da može da se i okrene i savije kako bi dohvatila predmet, da udara jednim predmetom o drugi i da ga hvata kažiprstom i palcem. To zabavljanje ne traje baš dugo, jer je bebama i maloj deci teško držati pažnju dugo usmerenu na jednu radnju.

U ovom periodu æe primetiti svoj lik u ogledalu, oèima æe pratiti loptu koja se kotrlja i znaæe taèno odakle dolazi zvuk. Kada Vaša beba poène da traži skriveni predmet, da privlaèi predmet pomoæu vrpce (imate raznih igraèaka baš za "vuèu"), kada poène da imitira ono što vidi, odnosno da ponavlja radnje koje Vi èinite, onda znate da njen mozak poèinje efektivno da funkcioniše i da polako uèi i spoznaje svet oko sebe na potpuno plastièan naèin. Beba æe poèeti da razume i reèi koje joj ponavljate, i sama æe prièati, naravno u slogovima, potpuno nerazumljivim jezikom, svima osim njoj.

Kako je beba starija, sve je duže budna, tako da æe sada spavati "svega" 15 sati. U meðuvremenu æe sama grickati krišku hleba ili keks, privlaèiæe pažnju okupljenih i vezaæe se za onog roditelja koji više vremena provodi s njom. U ovom periodu Vaša beba æe poèeti da ispoljava strah prema stranim licima i tražiæe od Vas da je zaštitite. Uvek joj se naðite u nevolji, ma kako Vam nevino ta nevolja izgledala. Verujte, beba vodi grèevitu borbu!

              http://www.virtualnigrad.com/Razvoj_bebe_od_7__do_9__meseca-125-10655

Share this post


Link to post
Share on other sites

Постављена слика Razvoj bebe od 10. do 12. meseca

Još uvek je zovete bebom, ali ta loptica je sve samostalnija i, jednom kada stane na noge, imaæete oseæaj da se zauvek odvojila od Vas. Ne brinite, Vi æete joj još dugo biti jedini oslonac. To što joj više niste potrebni da bi sama istraživala svet, i dalje ostajete centralna figura tog sveta.

Izmeðu 10. i 12. meseca beba æe se vrlo kratko zadržati na moguænosti da se samo samostalno pridigne u stojeæi položaj. Brzo æe uvideti da može samostalno i da hoda. Vi æete biti ushiæeni i ponosni, a i neæete više morati da budete u neprijatnom položaju sa savijenom kièmom.

Polako æe poèeti da uživa u malo konstruktivnijim igrama od kreiranja apsolutnog haosa. Pomeraæe predmet napred – nazad, ispitivaæe predmet pipajuæi ga kažiprstom, možda æe i samoinicijativno spuštati predmet u kutiju. Ukoliko joj date olovku i papir, oponašaæe šaranje olovkom po papiru.

U ovom periodu slobodno tražite od bebe da Vam pokaže predmet koji želite, da naðe skriveni predmet, jer vole da se igraju skrivaèa i kada više nisu bebe, i polako poèinje da uèi po sistemu pokušaja i grešaka. Videæete koliko se isplatio Vaš trud da joj prièate i kada ništa nije razumela i kada nije pokazivala interesovanje za Vašu prièu. Sada æe razumeti neke reèi, a znaæe taèno na koga mislite kada joj kažete ime te osobe. Ume da imitira glasove i zvukove iz okoline. Ako imate sreæe, poslušaæe Vas kada joj kažete doði ili nemoj, mada bi trebalo uvek afirmativno da joj se obraæate, a poèeæe i da zove svoje omiljene "mama", "tata", "baba" i da Vas pozdravi sa "pa-pa".

Što se tièe vremena koje možete da provedete sa svojom bebom u budnom stanju je poveæano, tako da, ako spava od 13 do 15 èasova, imate desetak èasova da uživate u njenim nevaljalostima i dogodovštinama. Osim što æe biti zabavno gledati je kako pije iz šoljice, uz pomoæ nekog odraslog naravno, tu je i njeno "samostalno", koje æe Vam zadavati muke zbog nereda, pokušaæe da Vam pomogne kada je oblaèite i oponašaæe jednostavne radnje ukuæana. Mami uvek najviše veruje, pa æe njoj eventualno i dati predmet koji joj bude tražila, ali ne nadajte se previše.

Bebe su svojeglave, tvrdoglave i žele da budu samostalne. To æe Vam pokazivati na svakom koraku. Pokušajte da podstièete njenu samostalnost, ali imajte na umu da Vaša beba mora da zna gde su granice. Obraæajte joj se afirmativno i ni u kom sluèaju ne upotrebljavajte silu kao vaspitno sredstvo, jer do treæe godine dete nije u stanju da poima kaznu te vrste. Obraæaæe više pažnje na decu i odrasle, pri èemu morate da joj dozvolite da zadovolji svoju znatiželju, da ostvari komunikaciju sa odraslima i da se igra sa drugom decom.

Nemojte strahovati – Vaše dete æe uvek biti Vaša mala beba!

          http://www.virtualnigrad.com/Razvoj_bebe_od_10__do_12__meseca-125-10712

Share this post


Link to post
Share on other sites

Постављена слика

Korišćenje mlečne formule

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Korišćenje mlečne formule Za one majke koje nisu u moguænosti da doje svoje bebe i za one koje su izabrale da bebu hrane formulom, dajemo osnovna uputstva za korišæenje flašica za mleko, koje su pogodno tlo za mikroorganizme:

• Flašicu sa pripremljenim mlekom držite u središnjem delu frižidera, jer u vratima nikada nije dovoljno hladno. Bacite neupotrebljenu mleènu formulu koja stoji duže od 24 sata.

• Vaša beba ne bi trebalo da koristi istu flašicu mleka duže od dva sata.

• Koristite prokuvanu i rashlaðenu vodu, pa i kada pravite napitke, sve dok dete ne napuni godinu dana. Kada izlazite napolje, mleko u prahu i vodu nosite u posebnim posudama, tako da možete lako da ih pomešate kada doðe vreme za obrok.

            http://www.virtualnigrad.com/Koriscenje_mlecne_formule-125-10211

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvala,mirodjijo!Kada sam dobila prvu bebu,citala sam sve i sva,ali onda sam shvatila da se sve uci u hodu i da onda kada zatreba,treba prouciti,jednostavno se nema vremena za ucenje u napred,bar kod mene.I sad sa drugom bebom,sve od pocetka...Samo malo iskustva,ali sve mi je opet novo...

          Тачно  је  Јадранка, све  се  у ходу  са  бебама  учи и  решава, спонтано и природно,

          а  и  брзо  се  заборавља.Па  мало  присећања  није  на  одмет.

          Више  беба, срећнији  живот. 0304_smile4.gif' class='bbc_emoticon' alt='1307_womens' />

          Путовала сам аутобусом из Крагујевца пре  неки  дан, и уживала  сам у друштву  родитеља

          са  троје  деце.Дечак 4 године, девојчица 3 године, и девојчица од 1.године.

          Та деца су била мирна,задовољна, играла су се са својим играчкама, мајка је само око ове

          бебе мало више обратила пажњу, док нису сви заспали.

          Отпутовали су у Ивањицу.Причали смо мало док смо се возили.Дивна породица, млади

          родитељи. :drugarstvo:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beba na odmoru

Beba na odmoru zahteva posebnu brigu i pažnju. Opasnosti donose duga putovanja, visoke temperature, nestanak vode, virusne epidemije, ujedi insekata, krpelja i zmija, razne alergijske reakcije, prekomerno sunèanje, dehidracija, toplotni udar itd.

BEBA NA PUTOVANJU

Sva prevozna sredstva imaju svoje prednosti i mane. Automobil nije idealan. Bebu pre puta uspavajte i sa njom budite na zadnjem sedištu. Dugotrajna putovanja crpe bebu i nema uslova da sve bude sterilno i èisto. Putovanje vozom je idealno za veæu decu. Za bebe je problem održavanje higijene tokom puta i moguæe prisustvo bolesnih osoba u kupeu. Najbolje je putovanje koje traje što kraæe. Zato je avion dobar izbor. Pre poletanja, zbog visinske razlike, stavite bebi kapi u nos. Na put ponesite dovoljno vlažnih maramica, vode, sapuna i papirnih ubrusa. Obavezan je ruèni frižider sa pripremljenom hranom i mlekom.

ISHRANA BEBE NA ODMORU

dr_velisavljev_beba4.jpgPrevencija je najsigurniji naèin da dete ostane zdravo tokom odmora. To znaèi da jede i spava tako dobro kao kod kuæe. Nemojte menjati ritam spavanja bebe. NOVU HRANU NE UVODITE NA ODMORU! Na nju beba može burno da reaguje alergijom. U letnjim mesecima èeste su epidemije proliva. Perite sebi i bebi èesto ruke u toku dana.

BEBE I UJEDI INSEKATA

Alergijske reakcije na ujed insekata mogu biti veoma burne. Ublažavaju ih oblozi sa ledom i kortikosteroidne masti i kreme. Kod ujeda krpelja, ne dirajte nista i odmah se javite lekaru! Pèele, ose i stršljeni poseduju otrov snažnog dejstva. Kod osetljive dece može nastati takav tip alergijske reakcije, pravi anafilaktièki šok, koji zahteva hitnu intervenciju lekara.

BEBA NA SUNCU

Постављена слика

Beba može biti na suncu od 7 do 10 i posle 17 sati. Glava uvek mora biti zaštiæena. Krema sa faktorom zaštite preko 30. Pojaèajte unos teènosti! Ne pretopljavajte bebu. Pesak, voda i trava reflektuju znaèajan procenat UV zraka, a 80 % ih prolazi kroz oblake. Zato - postepeno i oprezno. Bebu ispod 6 meseci nikada direktno na sunce, a ispod 12 meseci ne izlagati celo telo. Ako se pojave opekotine, javite se lekaru. Gubitak teènosti preko mlade kože može biti veoma opasan.

Raspitajte se da li u mestu u koje putujete postoji pedijatar. Pre polaska na put, dete treba da pregleda vaš pedijatar.

                  http://img691.imageshack.us/img691/486/drvelisavljevbeba2.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Постављена слика

Kako bebe vide?

Istraživaèi èula vida kod novoroðenèadi pronašli su metod koji pokazuje progresiju vidnog polja u prvih šest meseci života. Menjanjem izgleda fotografije pokazali su kojom brzinom i intenzitetom napreduje èulo vida kod beba. Najbrži razvoj je u prve èetiri nedelje, a potom se usporava. Veæ u šestom mesecu slika je izoštrena. Uostalom, pogledajte sliku i sve æe vam se reæi.

                  http://www.virtualnigrad.com/Kako_bebe_vide-125-7248

Share this post


Link to post
Share on other sites

   

Kako se bebi daje lek

Objavljeno: 01.02.2010

Lekovi za decu, pre svega onu malu, prave su uglavnom u obliku sirupa ili praška koji se rastvara. Doziranje zavisi od bebine kilaže, a lekar će prepisati koliko tačno treba dati leka u jednoj dozi, na koje vreme se daje i koliko dugo. Ovih uputstava se treba strogo pridržavati.

Pre davanja leka, pripremiti špric (bez igle) ili kašičicu. Bebu treba podići u polusedeći položaj i ušpricati lek u usta - sa strane, jer će tako najbolje da ga proguta.

Ukoliko se desi da beba pljune ili povrati lek odmah nakon davanja, ili u periodu do desetak minuta, treba ponoviti postupak sa celom količinom leka. Ako povrati nakon dvadesetak minuta, ne treba ponavljati davanje leka.

U slučaju da dete ima visoku temperaturu, prvo treba skinuti temperaturu, pa onda dati lek. Preporučuje se da to bude mama, zbog provereno dobre relacije majka i dete.

Treba izbegavati davanje leka na flašicu, ili priborom kojim se beba hrani. Ako vrišti ili se otima, davanje leka treba odložiti za kasnije. Najpre je treba umiriti, razveseliti, pa u igri dati da popije lek. Nikako nije dobro na silu davati lekove.

    http://www.stetoskop.info/Kako-se-bebi-daje-lek-4708-s1-news.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zapušen nos kod beba - kapi za nos ili inhalacija

Objavljeno: 29.09.2009

Jedan od veoma čestih problema koji pogađa decu svih uzrasta je zapušen nos. Ruku na srce, ogroman broj veće dece ume sam da se izbori sa zapušenim nosem, ali bebe naprosto traže našu pomoć.

Kada su tegobe prisutne najmanje dve nedelje tada se obično radi o dugotrajnom (hroničnom) zapaljenju nosne sluznice, iako to nije uvek vezano sa napadom mikroorganizama.

Kapi za nos se koriste po uputstvu lekara, dakle ne na svoju ruku. Ne treba ih stavljati duže od četiri dana!

Kod malih beba je najbolje koristiti kapaljku ( pipeticu). Nije dobro sipati kapi direktno iz bočice, jer tada ne znamo koliko smo kapi zapravo stavili.

Roditeljska je zabluda da ne treba dugo ispirati nos fiziološkim rastvorom jer će to da ošteti nosić.

Treba znati da fiziološki rastvor nije lek (mada nekad može da spasi život, na primer kod teških gubitaka tečnosti iz organizma - dehidracije). U pitanju je medicinski "zasoljena" voda (devet grama natrijum hlorida u litar vode), koja je potpuno neškodljiva. To znači da ne može da ošteti finu unutrašnju stranu krvnog suda. Sluzokoža nosića je pravi gigant u odnosu na unutrašnjost vene, tako da fiziološki rastvor nikako ne može da joj naškodi.

Čak i kada se stavi malo više rastvora u nosić, sve će otići “nizbrdo” - u grlo, i beba će ga progutati bez ikakvih posledica. To, naravno, ne znači da treba nemilice sipati fiziološki rastvor u nos, ali ga ne treba ni štedeti. U zavisnosti od stepena zapušenja, slobodno može da se stavi 10-20 (pa i više) kapi u svaku nozdrvu. Bebama u prva dva meseca je dovoljno i nekoliko kapi, ali je kod njih veoma važno da se napravi pauza između propiranja nozdrva.

Dakle, samo napred sa fiziološkim rastvorom, jer nema ograničenja u pogledu broja dana - može da se bezbedno primenjuje nedeljama.

  http://www.stetoskop.info/Zapusen-nos-kod-beba-kapi-za-nos-ili-inhalacija-4376-s1-news.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Придружите се разговору

Можете одговорити сада, а касније да се региструјете на Поуке.орг Ако имате налог, пријавите се сада да бисте објавили на свом налогу.

Guest
Имаш нешто да додаш? Одговори на ову тему

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...