Jump to content

Нова православна издања

Оцени ову тему


Guest свештеник Иван

Препоручена порука

 • 3 months later...
 • Одговори 299
 • Креирано
 • Последњи одговор

Популарни чланови у овој теми

Van-crkve-nema-spasenje-srpski-korica-bez-rikne-1a-205x300.jpg

Била нам је велика част и задовољство да преведемо и припремимо књигу оца Георгија Максимова која говори о најважнијем питању за човека и цео род људски – спасења у Христу. Где је оно? Шта је Христос урадио за сваког од нас? Да ли има путева ван Пута, Истине и Живота (Јн. 14:6)? Предлажемо Вашој пажњи нову књигу ПМЦ „о.Данил Сисојев“, „Ван Цркве нема спасења“ – ђакона Георгија Максимова, доцента богословља и предавача на Московској духовној академији, а изнад свега – Христовог мисионара. Потражите књигу на Београдском сајму књига! Велико хвала добротворима који су помогли штампање књиге…

* * * *

У последње време се може чути мноштво различитих теорија и мишљења по питању спасења човека ван Цркве. Данас ситуација потпуно одговара тужним речима светог Игњатија Брјанчанинова: „колико се међу чедима Источне Цркве може наћи најнедоследнијих, неправилних схватања о хришћанству, противречних учењу Цркве, схватања која поричу то свето учење“. Књига оца Георгија Максимова даје одговор на ово питање. У књизи се разлива глас Цркве, који се чуо увек, свуда и на сваком месту, глас Светих Отаца који су живели и просијали од I до XX века у земљама као што су Грчка, Палестина, Италија, Северна Африка, Русија, Молдавија, Србија…

Link to comment
Подели на овим сајтовима

 • 3 weeks later...
 • 1 month later...
 • Гости

Из штампе изашао пети том едиције „Поуке Старца Пајсија Светогорца“ Субота, 29. Децембар 2012.   |   Вести

2012-12-29-1-35-15-3.jpg

 

 

Са благословом његовог Преосвештенства Епископа врањског Господина Пахомија, манастир Светог првомученика и архиђакона Стефана у Горњем Жапском код Врања, у оквиру едиције „Поуке Старца Пајсија Светогорца“ до сада је издао следеће наслове:

 

1. „С болом и љубављу савременом човеку“
2. „Духовно буђење“
3. „Духовна борба“
4. „Породични живот“

 

Овим путем обавештавамо читалачку публику да је, пре неколико дана, из штампе изашао и пети том „Поука Старца Пајсија Светогорца“, под називом „Страсти и врлине“.

Link to comment
Подели на овим сајтовима

 • 3 weeks later...

Нова драгоцена књига митрополита Амфилохија “Православна веронаука”. Пред читаоцима одговори на многа питања из хришћанства. Књига је намењена деци и младима.

 

 

knjiga-mitropolita-amfilohija-putokaz-za

 

 

Богато илустрована и брижно приређена књига митрополита црногорско – приморског Амфилохија, “Православна веронаука – Нема лепше вере од хришћанске”, заједничко је издавачко дело Манастира Острога и “Светигоре”.

 

Мада је први пут објављена 1982, књига у новом руху, у којој су систематично и једноставно изнесене основе православног учења, знатно је допуњена и измењена.

 

У њој, митрополит Амфилохије једноставним и разумљивим језиком говори о Богу, човеку и свету. Кроз поглавља: “Тајна вере”, “Откривење Старог и Новог завета”, “Црква у историји”, “Крштење Срба, Свети Сава и косовски завет”, “Монаштво и његова улога у Цркви”, “Православна црква данас” и “Богослужбени и молитвени живот Цркве”, митрополит даје одговоре на многа питања из живота верника, упознајући читаоца са свим оним што сачињава хришћанство.

- Бог је љубав. Несебична љубав – пише Амфилохије. – Човек је украс свих Божијих створења. Бог га је обдарио Својим ликом и подарио му моћ вечног живота.

 

Створио га је од разумне душе и дивног тела, да би тело служило разумној души, а обоје – да би постали храм животворне Тројице. Рај је место близине и присутности Божије, у коме је човек био заједно са Творцем, обдарен свима даровима и блаженством вечног живота, доброте и љубави.

 

Уз брижљиво биране илустрације које визуелно дочаравају тему о којој се говори, књига плени непосредношћу већ приликом првог прелиставања.

 

- Знајући да вера код човека постепено расте и да се људи не придобијају педагогијом већ љубављу, митрополит Амфилохије, иако сам поседује потпуна и свеобухватна знања као и велико лично искуство, налази праву меру да саопшти колико је потребно – истиче протојереј Радомир Никчевић, директор “Светигоре”. -

 

Књига “Православна веронаука” наводи читаоца на размишљање и буди жеђ и жудњу за дубљим проницањем у суштину хришћанске вере. Она је путоказ за све оне који Бога траже и Бога воле.

 

Књига је, пре свега, намењена деци и младим људима који тек спознају тајне хришћанства. Аутор, на посредан начин, у овом катихизису показује да је још и најгоре када људи Богом сматрају онога или оно што није Бог.

 

ОГЊЕНА ЉУБАВ

- ДА би човек заволео Бога, треба да у њега верује. Упоредо са његовом вером, потребна је и његова љубав. Ако му је љубав млака, онда то значи да је и вера слаба. Огњена вера рађа огњену љубав према Богу и нашем ближњем – пише Амфилохије.

- Пакао – то је у ствари одбијање и одбацивање Божије љубави и егоцентрично затварање у себе самога.

http://radiosvetigora.wordpress.com/2013/01/15/%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/

Link to comment
Подели на овим сајтовима

majke-hriscanke.jpg?w=529

 

Ових да­на је у из­да­њу Ма­на­сти­ра све­тог ар­хан­ге­ла Ми­ха­и­ла на Ми­хољ­ској Пре­вла­ци об­ја­вље­на књи­га ђа­ко­ни­це Оли­ве­ре Ба­ла­бан под на­зи­вом „Мај­ке хри­шћан­ке“. Тек­сто­ви и раз­го­во­ри са­бра­ни у овој књи­зи, во­ђе­ни су и пи­са­ни за по­тре­бе еми­си­је „Мај­ке хри­шћан­ке“ ко­ја се еми­то­ва­ла на та­ла­си­ма Ра­ди­ја Све­ти­го­ре то­ком 2009. и 2010. го­ди­не. Из при­че у при­чу, од све­те Ана­ста­си­је, мај­ке све­тог Са­ве, пре­ко Ге­ор­ги­не, мај­ке Ни­ко­ле Те­сле, до Ми­ле­ве Ра­до­вић, мај­ке Ми­тро­по­ли­та Ам­фи­ло­хи­ја, сти­че се ути­сак да су све ове див­не мај­ке и же­не, хри­шћан­ке, би­ле у не­ка­квом бли­ском срод­ству. Као да ме­ђу њи­ма не по­сто­ји ни про­те­кло вре­ме, ни про­стор, ни на­ци­ја. По­сто­ји са­мо љу­бав пре­ма Бо­гу и ма­те­рин­ство. И то је оно што их чи­ни бли­ским, слич­ним. То је оно што их од­ре­ђу­је, што осве­шта­ва њи­хо­ве по­кре­те и што на нас оста­вља ути­сак њи­хо­ве ме­ђу­соб­не слич­но­сти.

 

Предговор

 

Мно­го је то­га што Бог утки­ва у људ­ско би­ће, из че­га чо­вјек на­ста­је, чи­ме ра­сте, чи­ме се хра­ни, јед­ном ри­јеч­ју – што га чи­ни чо­вје­ком. Не­сум­њи­во, мај­ка и ма­те­рин­ство у све­му то­ме пред­ста­вља оно што је нај­бит­ни­је у људ­ском жи­во­ту. Чо­вјек је иза­тки­ван у утро­би мај­ке. Ма­те­ри­но мли­је­ко је пр­ва ње­го­ва хра­на, она га хра­ни сво­јом љу­ба­вљу и сво­јом то­пли­ном. И тје­ле­сно и ду­хов­но она му је нај­бли­ски­је и нај­срод­ни­је би­ће до кра­ја жи­во­та, пре­та­чу­ћи свој жи­вот у жи­вот сво­га дје­те­та. Све­ти­ња ма­те­рин­ства је осве­шта­на бо­го­ма­те­рин­ством, Ро­ђе­њем Хри­сто­вим. Ро­див­ши Ди­је­те мла­до Пред­вјеч­ног Бо­га, Пре­све­та Бо­го­мај­ка је ма­те­рин­ство пре­о­бра­зи­ла у тај­ну нај­срод­ни­ју и нај­бли­ски­ју не са­мо чо­вје­ку не­го и са­мом Бо­гу. Ро­ђе­њем Хри­сто­вим ма­те­рин­ска утро­ба је по­ста­ла и оста­ла ра­ди­о­ни­ца не са­мо про­ла­зног жи­во­та, не­го и да­ро­дав­ка вјеч­но­га жи­во­та. За­то је пје­сник с пра­вом на­звао ср­це сва­ке мај­ке – ср­цем Бо­го­мај­ке.

 

У овој књи­зи „Мај­ке Хри­шћан­ке“ опи­са­но је крат­ко жи­ти­је не­ких од та­квих мај­ки, мај­ки ко­је су ро­ди­ле не са­мо не­ке од зна­ме­ни­тих на­уч­ни­ка и по­зна­тих љу­ди на­шег вре­ме­на, не­го мај­ки ко­је су из­ње­дри­ле све­те Бо­жи­је љу­де. Све­ти Ва­си­ли­је Остро­шки, Све­ти Пе­тар Це­тињ­ски, Све­ти Ни­ко­лај Жич­ки, као и мно­ги дру­ги све­ти Бо­жи­ји љу­ди кроз исто­ри­ју, без ика­кве сум­ње по­ста­ли су оно што су по­ста­ли бла­го­да­ре­ћи пр­вјен­стве­но сво­јим мај­ка­ма. Њи­хов ути­цај на сво­је си­но­ве по мно­го че­му је скри­вен. Под­сје­ћа на сми­ре­ну утка­ност Бо­го­мај­ке у жи­вот Хри­ста Го­спо­да. Као и она, та­ко су и ове Бо­жи­је ду­ше из­го­ва­ра­ле и ри­јеч­ју и дје­лом ри­јеч Бо­го­ро­ди­це Ар­хан­ге­лу Га­ври­лу „Ево слу­шки­ње Го­спод­ње, не­ка ми бу­де по тво­јој во­љи“.

 

За­то су ови за­пи­си ђа­ко­ни­це Оли­ве­ре Ба­ла­бан о „Мај­ка­ма Хри­шћан­ка­ма“ дра­го­цје­ни. Сва­ка од њих мо­же да бу­де узор са­вре­ме­ним мај­ка­ма. При то­ме, до­бро је што се они по­ја­вљу­ју за пра­зник Ро­жде­ства Хри­сто­вог у сла­ву и част Пре­све­те Дје­ве и од ње ро­ђе­ног Бо­го­мла­ден­ца Хри­ста Бо­га на­ше­га.

Ар­хи­е­пи­скоп це­тињ­ски

Ми­тро­по­лит цр­но­гор­ско-при­мор­ски

+Ам­фи­ло­хи­је

http://radiosvetigora.wordpress.com/2013/01/19/%D0%BC%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%B5-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5/

 • Волим 1
Link to comment
Подели на овим сајтовима

 • 2 weeks later...

svetlopisi.jpg

 

Прота Ненад Марковић: Светлости тиха - cветлопис Свете Горе.  Вредан издавачки подухват манастира Пустиња.

 

Света Гора место је коме ни једно на свету није налик. Како јој само име казује, света је јер у њој живе монаси чија је тежња светост - највећа хришћанска вредност, посве далека модерном човеку утонулом у потрошњу и субкултурне продукте материјализма. Светогорци, пише јеромонах Доситеј Хиландарац, „љубе Господа без резерве и до краја“. Част да осети суживот ових ретких богоугодника, у стваралачкој природи проте Ненада Марковића, завичајца новоканонизованих српских светитеља - владике Николаја и аве Јустина Ћелијског, изнедрила је изврсни светлопис „Света Гора“, у поднаслову „Светлости тиха“, недавно објављен са благословом Епископа ваљевског г. Милутина, а у издању манастира Пустиња.

Светлопис садржи обиље забелешки тренутака у којима се збива живот светогорских светиња -тренутака посебних у свако доба дана и године. Почев од погледа на јединствену монашку државу са врха Атоса, преко крста светог Атанасија Атонског, монаха у свакодневним послушањима, као и поноса православног неимарства Есфигмена, Симонопетре, Пантелејмона, Дохијара, Ксиропотама, српске Царске лавре Хиландара... Све до прекрасних фресака и драгоцених реликвија похрањеним у Врту Пресвете Владичице Богородице - Мајке Господа Христа, Светлости над светлостима.

Светлописе књиге прате и мудре поуке са нарочитом пажњом одабране из светогорског Старечника, Служебника, Псалама, Поука Светих Отаца и Акатиста Пресвете Богородице. Прота Ненад Марковић, одвећ познат по плодоносном приређивачком раду, у изради овог дела показује изузетан дар за уметност фотографије. Дизајн и графичку обраду овог естетски изванредног и луксузног издања урадио је Зоран Лукић. Захвалност за објављивање светлописа „Света Гора“, аутор и издавач упућују братству и игуману Хиландара архимандриту Методију.

По интересовању стручне јавности и верујућег народа, за кратко време, лако је наслутити да ће уследити нова издања.

 

Јадранка Јанковић

Књига има 167 колорних страна са тврдим повезом и златотиском. Књигу можете набавити у Магацину Епархије ваљевске.

Извор: Епархија ваљевска

http://www.spc.rs/sr/sjaj_snaga_molitvenih_atonskih_tishina

Link to comment
Подели на овим сајтовима

 • Гости

iqsijiAUiHUY5.jpg

 

 

 

Јован Мајендорф, Брак - православна перспектива, Отачник, Београд 2012.

 

У издању Отачника изашла је нова књига оца Јована Мајендорфа Брак - православна перспективаПервод је урађен по енглеском издању из 2000. године, коме су придодати још и превод Мајендорфове студије Хришћански брак у Византији: канонско и литургијско предање, као и превод чина венчања.

Књига оца Јована Мајендорфа је драгоцена свакоме ко се интересује за хришћанско поимање брака. У њој аутор истражује значења које је брак имао у јудаизму и Новом Завету, раној Цркви и римском праву, светотајинском животу и, на крају, савременом друштву. Теме које засебно обрађује су други брак, „мешовити“ бракови, развод, обортус, планирање породице и родитељство, ожењено свештенство, целибат и монашки живот. Брак - православна перспектива је књига која је од нарочитог значаја како за свештенство, тако и за венчане и оне који се припремају за свету тајну брака.

Књига можете поручити преко мејла [email protected]

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Придружите се разговору

Можете одговорити сада, а касније да се региструјете на Поуке.орг Ако имате налог, пријавите се сада да бисте објавили на свом налогу.

Guest
Имаш нешто да додаш? Одговори на ову тему

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Чланови који сада читају   0 чланова

  • Нема регистрованих чланова који гледају ову страницу
×
×
 • Креирај ново...