Deca alkoholičara mogu da prekinu začarani krug Mada niko trezven u to nije ni sumnjao, stručnjaci su potvrdili da će većina dece koja su odrastala s roditeljima alkoholičarima nositi zbog toga emotivne i mentalne ožiljke. Haos, traume, konfuznost i osećanje srama, a ponekad nažalost i seksualna i fizička zlostavljanja osnovne su karakteristike njihovog ranog detinjstva, pa ne čudi da je čak četiri puta veća mogućnost da dete alkoholičara i samo postane zavisno od alkohola ili droga. Preko ped