Jump to content
karadjordje

Ко је Мирољуб Петровић?

Оцени ову тему

Recommended Posts

????? ?? ?????? ?? ?? ?? ???????, ? ????? ?? ??????? ?? ???? ????????? ? ?????. ?? ??? ?? ?? ?????? ?? ?? ??? ????? ?? ???????.

???? ??? ?? ???? ?? ????????? ?? ???? ?? ????? ?? ?????? ?? ??????? ?????. ????? ???????? ?? ?????? ???? ??????? ?? ?????? ?? ?? ???? ?????? ??????? ??? ???? ???? ?? ???? ???? ????? ?????? ??? ?? ?? ???????? ??? ? ????.

?? ??? ??  ??? ?????? ?? ?? ??? ?????? ? ????? ?? ???? ?????????  ??? ????? ?? ?????????? ? ???????????.?? ?? ????? ?? ?? ????? ??????? ??? ??? ?? ??? ?? ????? ? ?? ???? ?? ????????? ? ?????.

??? ???? ?? ????? ?????. ????? ?? ???????, ??? ????? ?? ? ????? ???? ?? ?????? ?????? ?? ????? ??? ??? ????, ?? ???? ???????, ???? ?? ?? ??????, ?? ?? ???????, ???????... ?? ??? ??? ???? ??????? ? ????????? ?? ?? ????? ?????? ?? ????????, ?? ?? ??? ??????? ? ???????? ?? ?????? ???? ???? ????? ?? ?????? ?? ????? ?? ???? ?? ???????? ??????????? ????????. ????? ?? ??????? ?? ???????? ?? ?. ????? ? ????? ???? ?????. ???? ??? ????? ??? ????? ??? ?? ????? ??? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ?????, ????? ?? ???? ????. ???, ??? ?????? ????? ??? ? ?? ???????? ????????, ??? ?????????? ?? ???, ??? ?? ?? ????... ???? ?? ????? ??????? ? ??????????? ??? ?? ?? ????? ??????? ?? ?? ????? ??? ??, ?? ?? ?? ?????? ??? ??, ??? ?? ????? ?????? ??? ??, ??? ?? ????????? ???? ??? ??... ??? ?? ???? ?????.

??? ?????? ????? ??????????? ????? ?? ???????????? ?????? ???????.??? ?? ?? ????????, ? ?? "?????? ?????". ??????????? ?? ?? ?????, ??? ??? ?? ???? ?????-?????? ? ?????????? ???? ??? ??????? ?? ????? ??????? ???? ???? ???, ? ??? ????? "??????? ?? ??????". ???? ????? ???? ????? ??????, ???????? ???. ??????? ?? ?????? ? ???????????? ?????, ? ?? ????? ??????? ?????? ?? ???????. ?? ????? ?? ????????? ?????? ?? ?????? ??? ?? ??????????? ? ????? ?? ? ?????? ????????? ?????. ???? ?? ?? ?? ??? ??????????? ????????? ?????? ?? ???????, ? ?? ?? ?????? ???? ????? ??? ?? ?? ?? ?? ???????? ?? ??????. ?? ??????? ?? ??? ??? ??? ???? ??????? ???? ???? ??? ?? ??????? ? ?? ?? ??????? ?????? ?? ????. ???? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ??? ?? ????????? ? ?????.

???? ?? ????? ?? ?? ????? ????????. ???? ?? ??? ?????? ?? ????????? ??????, ??? ?? ????? ?? ??????? ??? ????? ??????, ??????? ??? ????? ????? ????? ???? ?? ?????? ???. ? ?? ?? ?? ??????? ??? ??????? ??? ???????.

????? ????, ???? ?? ??? ?????? ???? ???? ? ??????? ??????. ? ??? ?? ? ,,???????''. ?????. ???? ?? ??? ? ??????? ?????????, ? ???? ?????? ?????????, ? ???? ????? ?? ?? ????? ? ???? ??? ??????? ????????? ? ?? ?????? ?????, ?? ?? ?????? ?? ???? ????? ????????? ??????? ? ???????? ???????. ?? ????? ??????, ????????? ?? ???????? ??????? ??? ??????? ?????????, ?????? ???? ?? ?????? ? ??????? ,,?????????'', ,,???????'', ?? ?????? ????? ??????? ?? ??????????? ???????? ???????? ???????.

???, ?????? ?? ?????? ??? ??????? ?? ???????? ?????? ?? ???, ???? ??? ????????? ??????????? ? ??????????? ???? ?????? ???? ???? ????????? ????? - ? ?? ????? ?????? ?? ??????? ????????????, ? ?? ???????? ??????? ??????? ? ???? ??????. ????, ?????? ?? ?? ?? ??? ?? ??????, ??? ???? ???? ??? ???? ??????, ? ?? ???????????? ???????? ??, ???? ??????????? ???? ? ???????? ????????.

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
Guest свештеник Иван

Ја нигде нисам рекао да треба Мирољуб да проповеда у православним храмовима, немој брате Звонко да ми у уста стављаш речи које нисам рекао.

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
Guest свештеник Иван

????? ?? ?????? ?? ?? ?? ???????, ? ????? ?? ??????? ?? ???? ????????? ? ?????. ?? ??? ?? ?? ?????? ?? ?? ??? ????? ?? ???????.

???? ??? ?? ???? ?? ????????? ?? ???? ?? ????? ?? ?????? ?? ??????? ?????. ????? ???????? ?? ?????? ???? ??????? ?? ?????? ?? ?? ???? ?????? ??????? ??? ???? ???? ?? ???? ???? ????? ?????? ??? ?? ?? ???????? ??? ? ????.

?? ??? ??  ??? ?????? ?? ?? ??? ?????? ? ????? ?? ???? ?????????  ??? ????? ?? ?????????? ? ???????????.?? ?? ????? ?? ?? ????? ??????? ??? ??? ?? ??? ?? ????? ? ?? ???? ?? ????????? ? ?????.

??? ???? ?? ????? ?????. ????? ?? ???????, ??? ????? ?? ? ????? ???? ?? ?????? ?????? ?? ????? ??? ??? ????, ?? ???? ???????, ???? ?? ?? ??????, ?? ?? ???????, ???????... ?? ??? ??? ???? ??????? ? ????????? ?? ?? ????? ?????? ?? ????????, ?? ?? ??? ??????? ? ???????? ?? ?????? ???? ???? ????? ?? ?????? ?? ????? ?? ???? ?? ???????? ??????????? ????????. ????? ?? ??????? ?? ???????? ?? ?. ????? ? ????? ???? ?????. ???? ??? ????? ??? ????? ??? ?? ????? ??? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ?????, ????? ?? ???? ????. ???, ??? ?????? ????? ??? ? ?? ???????? ????????, ??? ?????????? ?? ???, ??? ?? ?? ????... ???? ?? ????? ??????? ? ??????????? ??? ?? ?? ????? ??????? ?? ?? ????? ??? ??, ?? ?? ?? ?????? ??? ??, ??? ?? ????? ?????? ??? ??, ??? ?? ????????? ???? ??? ??... ??? ?? ???? ?????.

??? ?????? ????? ??????????? ????? ?? ???????????? ?????? ???????.??? ?? ?? ????????, ? ?? "?????? ?????". ??????????? ?? ?? ?????, ??? ??? ?? ???? ?????-?????? ? ?????????? ???? ??? ??????? ?? ????? ??????? ???? ???? ???, ? ??? ????? "??????? ?? ??????". ???? ????? ???? ????? ??????, ???????? ???. ??????? ?? ?????? ? ???????????? ?????, ? ?? ????? ??????? ?????? ?? ???????. ?? ????? ?? ????????? ?????? ?? ?????? ??? ?? ??????????? ? ????? ?? ? ?????? ????????? ?????. ???? ?? ?? ?? ??? ??????????? ????????? ?????? ?? ???????, ? ?? ?? ?????? ???? ????? ??? ?? ?? ?? ?? ???????? ?? ??????. ?? ??????? ?? ??? ??? ??? ???? ??????? ???? ???? ??? ?? ??????? ? ?? ?? ??????? ?????? ?? ????. ???? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ??? ?? ????????? ? ?????.

???? ?? ????? ?? ?? ????? ????????. ???? ?? ??? ?????? ?? ????????? ??????, ??? ?? ????? ?? ??????? ??? ????? ??????, ???? ??? ????? ????? ????? ???? ?? ?????? ???. ? ?? ?? ?? ??????? ??? ??????? ??? ???????.

????? ????, ???? ?? ??? ?????? ???? ???? ? ??????? ??????. ? ??? ?? ? ,,???????''. ?????. ???? ?? ??? ? ??????? ?????????, ? ???? ?????? ?????????, ? ???? ????? ?? ?? ????? ? ???? ??? ??????? ????????? ? ?? ?????? ?????, ?? ?? ?????? ?? ???? ????? ????????? ??????? ? ???????? ???????. ?? ????? ??????, ????????? ?? ???????? ??????? ??? ??????? ?????????, ?????? ???? ?? ?????? ? ??????? ,,?????????'', ,,???????'', ?? ?????? ????? ??????? ?? ??????????? ???????? ???????? ???????.

???, ?????? ?? ?????? ??? ??????? ?? ???????? ?????? ?? ???, ???? ??? ????????? ??????????? ? ??????????? ???? ?????? ???? ???? ????????? ????? - ? ?? ????? ?????? ?? ??????? ????????????, ? ?? ???????? ??????? ??????? ? ???? ??????. ????, ?????? ?? ?? ?? ??? ?? ??????, ??? ???? ???? ??? ???? ??????, ? ?? ???????????? ???????? ??, ???? ??????????? ???? ? ???????? ????????.

? ???? ??, ????? ??? ?? ???? ???????. ?? ????? ???? ?? ?????????? ?? ???? ????. ????? ???? ??? ?? ?? ?????? ???? ?? ?? ???????. ?????? ?? ????? ??? ??? ???????. ???????? ?? ?? ?????  ??? ?? ?? ?????? ??? ??????? ? ???????, ? ?? ??? ????? ?????, ??. ??????. ???? ?? ???? ??????? ???? ???? ??? ????? ??? ???????, ??? ?? ?? ????? ?? ?????. ? ?????? ???????, ??? ?????? ?????, ??????? ?? ??? ????? ???? ??? ????? ????? ????? (??? ??????? ?????)

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

??? ??? ???? ?????, ???? ?????????, ?????? ?? ???? ?? ????????, ??? ? ???? ????? ??? ????? ?? ???? ???? ????? ??????????? ?????????. ?? ????? ?? ?? ?????, ?? ?? ??????!!! ?, ?? ?? ?????? ?? ??????? ???? ?????, ?? ???? ??????? ?? ?? ?????? ?? ?? ?? ??????? ??? ??????? ???? ???? ?????

?? ???? ?????? ??? ?? ??????, ???? ??? ??????? ????. ?? ??? ???? ?????? ????? ??????????? ????????? ???? ??? ???????? ?????.

??? ?? ?????? ?? ???? ?????? ??? ?? ???? ?? ??????? ??????, ???? ???? ?? ?? ????????.

? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ???? ???? ? ??????? ?????? ? ???????? ?? ?????? ???? ???? ???????? ? ??????. ??????? ?????????? ???????? ?? ?? ??? ?????? ???? ????????? ???? ?????? ??????? ??? ???? ?????, ?? ??? ????, ?? ?????? ? ?????? ???? ?????????.

?? ?????? ????? ?????????, ???????????? ? ????????????. ???? ? ?? ????????? ???? ???? ??????????? ? ???? ???? ?????, ??? ?? ?? ??????? ? ????? ?? ???????????.

?? ????? ????? ????? ?? ????? ??????? ?? ????????? ? ???????????? ?????????, ????? ????? ?????? ?? ?? ? ???? ??????? ???? ???? ????? ?????.

???? ?? ???????. ???? ? ?? ?????? ??????? ?? ?????? ????????? ? ???????? ?? ?? ????????? ? ???????????? ?????????, ?? ???????????? ???????? ? ??????.

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
Guest свештеник Иван

??? ??? ???? ?????, ???? ?????????, ?????? ?? ???? ?? ????????, ??? ? ???? ????? ??? ????? ?? ???? ???? ????? ??????????? ?????????. ?? ????? ?? ?? ?????, ?? ?? ??????!!! ?, ?? ?? ?????? ?? ??????? ???? ?????, ?? ???? ??????? ?? ?? ?????? ?? ?? ?? ??????? ??? ??????? ???? ???? ?????

?? ???? ?????? ??? ?? ??????, ???? ??? ??????? ????. ?? ??? ???? ?????? ????? ??????????? ????????? ???? ??? ???????? ?????.

??? ?? ?????? ?? ???? ?????? ??? ?? ???? ?? ??????? ??????, ???? ???? ?? ?? ????????.

? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ???? ???? ? ??????? ?????? ? ???????? ?? ?????? ???? ???? ???????? ? ??????. ??????? ?????????? ???????? ?? ?? ??? ?????? ???? ????????? ???? ?????? ??????? ??? ???? ?????, ?? ??? ????, ?? ?????? ? ?????? ???? ?????????.

?? ?????? ????? ?????????, ???????????? ? ????????????. ???? ? ?? ????????? ???? ???? ??????????? ? ???? ???? ?????, ??? ?? ?? ??????? ? ????? ?? ???????????.

?? ????? ????? ????? ?? ????? ??????? ?? ????????? ? ???????????? ?????????, ????? ????? ?????? ?? ?? ? ???? ??????? ???? ???? ????? ?????.

???? ?? ???????. ???? ? ?? ?????? ??????? ?? ?????? ????????? ? ???????? ?? ?? ????????? ? ???????????? ?????????, ?? ???????????? ???????? ? ??????.

???? ??? ?? ??? ???? ????????. ?? ?? ? ???? ?? ?? ?? ??? ??????, ?? ???????????, ?? ?????? ???, ?? ?????? ?????? ????? ???... ?? ?? ???? ?????, ??? ??? ??????? ?? ?? ???? ??????? ? ????? ?? ?????????, ??  ????? ????? ?? ?????. ? ??????? ??? ?? ??????? ???? ?? ?? ??? ????? ??? ???????. ?, ???? ?? ?? ?? ? ???? ?????????, ??? ????, ???? ?? ????. ??????, ???? ?? ???? ?? ?? ????, ?? ???? ??? ?? ????? ? ????? ?? ???? ?????.

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

????, ???????? ???? ?????? ? ???? ????????? ???? ??? ???? ??????. ?? ??? ????? ??? ??????, ??? ??????? ?? ?? ??? ???? ????? ????? ????? ???????? ?? ?????? ???????? ???????, ??? ? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ?????? ????? ?????? ???? ?? ????? ??? ??. ??? ??? ???? ?????, ???? ?????????, ?????? ?? ???? ?? ????????, ??? ? ???? ????? ??? ????? ?? ???? ???? ????? ??????????? ?????????. ?? ????? ?? ?? ?????, ?? ?? ??????!!! ?, ?? ?? ?????? ?? ??????? ???? ?????, ?? ???? ??????? ?? ?? ?????? ?? ?? ?? ??????? ??? ??????? ???? ???? ????? ??? ?? ?????? ?? ???? ?????? ??? ?? ???? ?? ??????? ??????, ???? ???? ?? ?? ????????.

????????? ???.

???? ????? ?? ?????? ?????? ????? ??????? ??????? ???? ????? ??????? ???????? ?????? ????? ???????? - ??????? ????? ? ????? ??? ???????? ???? ????. ???? ?? ???? ?? ???????? ???? ????????? (??? ? ???? ??????) ?? ???????? ??????? ?? ??????? ?? ????? ?????.

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

????? ?? ?????? ?? ?? ?? ???????, ? ????? ?? ??????? ?? ???? ????????? ? ?????. ?? ??? ?? ?? ?????? ?? ?? ??? ????? ?? ???????.

???? ??? ?? ???? ?? ????????? ?? ???? ?? ????? ?? ?????? ?? ??????? ?????. ????? ???????? ?? ?????? ???? ??????? ?? ?????? ?? ?? ???? ?????? ??????? ??? ???? ???? ?? ???? ???? ????? ?????? ??? ?? ?? ???????? ??? ? ????.

?? ??? ??  ??? ?????? ?? ?? ??? ?????? ? ????? ?? ???? ?????????  ??? ????? ?? ?????????? ? ???????????.?? ?? ????? ?? ?? ????? ??????? ??? ??? ?? ??? ?? ????? ? ?? ???? ?? ????????? ? ?????.

??? ???? ?? ????? ?????. ????? ?? ???????, ??? ????? ?? ? ????? ???? ?? ?????? ?????? ?? ????? ??? ??? ????, ?? ???? ???????, ???? ?? ?? ??????, ?? ?? ???????, ???????... ?? ??? ??? ???? ??????? ? ????????? ?? ?? ????? ?????? ?? ????????, ?? ?? ??? ??????? ? ???????? ?? ?????? ???? ???? ????? ?? ?????? ?? ????? ?? ???? ?? ???????? ??????????? ????????. ????? ?? ??????? ?? ???????? ?? ?. ????? ? ????? ???? ?????. ???? ??? ????? ??? ????? ??? ?? ????? ??? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ?????, ????? ?? ???? ????. ???, ??? ?????? ????? ??? ? ?? ???????? ????????, ??? ?????????? ?? ???, ??? ?? ?? ????... ???? ?? ????? ??????? ? ??????????? ??? ?? ?? ????? ??????? ?? ?? ????? ??? ??, ?? ?? ?? ?????? ??? ??, ??? ?? ????? ?????? ??? ??, ??? ?? ????????? ???? ??? ??... ??? ?? ???? ?????.

??? ?????? ????? ??????????? ????? ?? ???????????? ?????? ???????.??? ?? ?? ????????, ? ?? "?????? ?????". ??????????? ?? ?? ?????, ??? ??? ?? ???? ?????-?????? ? ?????????? ???? ??? ??????? ?? ????? ??????? ???? ???? ???, ? ??? ????? "??????? ?? ??????". ???? ????? ???? ????? ??????, ???????? ???. ??????? ?? ?????? ? ???????????? ?????, ? ?? ????? ??????? ?????? ?? ???????. ?? ????? ?? ????????? ?????? ?? ?????? ??? ?? ??????????? ? ????? ?? ? ?????? ????????? ?????. ???? ?? ?? ?? ??? ??????????? ????????? ?????? ?? ???????, ? ?? ?? ?????? ???? ????? ??? ?? ?? ?? ?? ???????? ?? ??????. ?? ??????? ?? ??? ??? ??? ???? ??????? ???? ???? ??? ?? ??????? ? ?? ?? ??????? ?????? ?? ????. ???? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ??? ?? ????????? ? ?????.

???? ?? ????? ?? ?? ????? ????????. ???? ?? ??? ?????? ?? ????????? ??????, ??? ?? ????? ?? ??????? ??? ????? ??????, ???? ??? ????? ????? ????? ???? ?? ?????? ???. ? ?? ?? ?? ??????? ??? ??????? ??? ???????.

????? ????, ???? ?? ??? ?????? ???? ???? ? ??????? ??????. ? ??? ?? ? ,,???????''. ?????. ???? ?? ??? ? ??????? ?????????, ? ???? ?????? ?????????, ? ???? ????? ?? ?? ????? ? ???? ??? ??????? ????????? ? ?? ?????? ?????, ?? ?? ?????? ?? ???? ????? ????????? ??????? ? ???????? ???????. ?? ????? ??????, ????????? ?? ???????? ??????? ??? ??????? ?????????, ?????? ???? ?? ?????? ? ??????? ,,?????????'', ,,???????'', ?? ?????? ????? ??????? ?? ??????????? ???????? ???????? ???????.

???, ?????? ?? ?????? ??? ??????? ?? ???????? ?????? ?? ???, ???? ??? ????????? ??????????? ? ??????????? ???? ?????? ???? ???? ????????? ????? - ? ?? ????? ?????? ?? ??????? ????????????, ? ?? ???????? ??????? ??????? ? ???? ??????. ????, ?????? ?? ?? ?? ??? ?? ??????, ??? ???? ???? ??? ???? ??????, ? ?? ???????????? ???????? ??, ???? ??????????? ???? ? ???????? ????????.

? ???? ??, ????? ??? ?? ???? ???????. ?? ????? ???? ?? ?????????? ?? ???? ????. ????? ???? ??? ?? ?? ?????? ???? ?? ?? ???????. ?????? ?? ????? ??? ??? ???????. ???????? ?? ?? ?????  ??? ?? ?? ?????? ??? ??????? ? ???????, ? ?? ??? ????? ?????, ??. ??????. ???? ?? ???? ??????? ???? ???? ??? ????? ??? ???????, ??? ?? ?? ????? ?? ?????. ? ?????? ???????, ??? ?????? ?????, ??????? ?? ??? ????? ???? ??? ????? ????? ????? (??? ??????? ?????)

?? ?????, ?????? ??? ?? ??? ?????? ???? ???????????, ???? ? ???? ?????? ?? ????????? ? ???????? ? ???. ????????? ?? ??? ?????? ?????????? ??? ?? ???? ???????, ??? ?? ?? ???? ??? ????? ????????? ????, ??????? ??????? ????? ??????? ???????? ? ????? ??????. ? ?? ?????? ?? ???????? ????? ? ,,??????? ????????????''.

?????????? ?? ????? ????? ???????? ? ?????????? ????????. ???? ? ???????????, ??????? ?? ?? ???? ????? ????????. ???? ???, ?? ???? ??????? ??? ????? ???????? ?????????? - ???? ?? ????? ??????. 0102_laugh

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Па зар нисте овим постављањем проблематичног снимка учествовали у ,,увођењу Мирољуба''?

https://www.pouke.org/video.php?cid=55

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
Guest свештеник Иван

????, ???????? ???? ?????? ? ???? ????????? ???? ??? ???? ??????. ?? ??? ????? ??? ??????, ??? ??????? ?? ?? ??? ???? ????? ????? ????? ???????? ?? ?????? ???????? ???????, ??? ? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ?????? ????? ?????? ???? ?? ????? ??? ??. ??? ??? ???? ?????, ???? ?????????, ?????? ?? ???? ?? ????????, ??? ? ???? ????? ??? ????? ?? ???? ???? ????? ??????????? ?????????. ?? ????? ?? ?? ?????, ?? ?? ??????!!! ?, ?? ?? ?????? ?? ??????? ???? ?????, ?? ???? ??????? ?? ?? ?????? ?? ?? ?? ??????? ??? ??????? ???? ???? ????? ??? ?? ?????? ?? ???? ?????? ??? ?? ???? ?? ??????? ??????, ???? ???? ?? ?? ????????.

????????? ???.

???? ????? ?? ?????? ?????? ????? ??????? ??????? ???? ????? ??????? ???????? ?????? ????? ???????? - ??????? ????? ? ????? ??? ???????? ???? ????. ???? ?? ???? ?? ???????? ???? ????????? (??? ? ???? ??????) ?? ???????? ??????? ?? ??????? ?? ????? ?????.

? ????, ??????????? ?? ??? ? ??????? ?? ????? ??????? ??????, ??? ?? ?? ?? ?????? ???? ????? ??????, ?? ?????? ?? ???????? ? ???????, ? ?? ?? ?? ???????? ??????????, ????????... ???? ???? ?????? ?????? ??????. ????????, ???? ?? ?? ?? ??????? ??? ?? ???? ???? ??????? ???? ???????? ?? ?? ??????, ?????? ???? (???? ?? ????? ??????) ?? ??? ??? ?? ????? ???? ?? ???? ????, ?? ????? ?? ???????.

?????? ???????? ????? ??????? ?????? ???? ???? ?? ????? ??????, ? ?? ?????? ?? ???????? ???? ????????????. ?? ???? ?? ?????????? ?? ???? ?? ?? ??? ??????, ?? ?? ???? ?????? ?? ????? ???? ? ????????, ?? ?? ?? ??????? ???????, ? ?? ?? ?? ????????, ?? ??????? ????, ? ?????????? ???????, ???? ?????, ? ???? ???? ?? ????? ? ???? ? ???????? ????????, ?????? ?????????? ? ???????. ???? ????? ???????? ????? ??? ???? ??????, ? ?? ???????, ?? ?????? ?? ?????? ???????? ???????????.

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
Guest свештеник Иван

?? ??? ????? ???? ??????????? ?????????????? ?????? ??????????? ? ,,??????? ????????''?

https://www.pouke.org/video.php?cid=55

?? ????? ???? ?????? ??? ???????, ???? ??? ?? ?????? ?? ??????????? ?????????? ???? ???????? ?????. ? ? ???? ????? ?. ???????? ?? ????????. ?? ?????? ??, ?? ???? ??????? ???? ?? ?????, ??? ??? ?????????, ??? ????? ????? ????? ???? ? ???? ??????. ????? ?. ????? ?? ????? ? ????????? ?? ???? ????? ?? ?? ?? ????? ?????????? ????????. ?? ??????? ??? ????? ?? ?????? ?. ????????.

???? ??? ????????????? ??????? ?? ?????? ???????? ????, ?. ??????? ???? ??????, ??? ?? ?????? ? ???????????? ?????. ???? ?? ?????? ???? ????? ?????? ?? ????.

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Тај снимак је уклоњен од стране оца Милића после неких (приватним порукама) примедби.

Међутим, хоћу да кажем нешто друго. Интересантно је то колико имате добрих жеља према Мирољубу: да не заврши у ,,небићу'', да постане ,,личност'', да спозна много тога што украшава истинског Божијег човека. Али, то се не ради преко леђа наше пастве, односно да дозвољавамо да неко ,,трује'' нашу паству. То се ради личним путем, искреним залагањем да некоме будемо све у животу. Зато се и слажем да треба да се ,,загрлим'' са Мирољубом, попут оног кољача и оног закланог, који се у Царству Божијем грле, из приче Достојевског у Карамазовима.

Али, поновићу да за такво састрадавање за другог - треба та друга страна да има стрпљење да слуша. У противном, Црква је давала озбиљна одлучења (од Цркве). Када неко баци анатему на Цркву, Црква је такве одлучивала - и то само такве који су лично учествовали, а не целокупне заједнице или њихове ближње.

Конкретно желим да кажем или некако да вам будем од помоћи када су такве теме у питању - теме које сте поменули: о ,,небићу'', ,,личности''. Тако да је најбоље да конкретно помогнемо и Мирољубу и свима на прави начин. А то свакако има везе и са научним теоријама које Мирољуб погрешно заснива, и нажалост, чак је уведен у окриље свештенства да проповеда. То, свакако, треба решити.

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Боље би било да преокренете схватање стварања. Мислим да је боље да, уместо Мирољуба и њему сличне, за почетак саслушамо шта каже Митрополит Зизјулас о питању Дарвина и еволуције.

„Не може се говорити о догмату о стварању света и човека, а не осврнути се при том на савремену биологију, а пре свега на теорију еволуције, односно на Дарвинову теорију, која је, хтели ми то или не, владајућа у биологији.

Кад се појавила теорија еволуције, Дарвин је изазвао панику у владајућој теологији. Изазвао је ту панику јер су дотада сматрали, а многи људи и дан-данас тако сматрају, да карактеристике које човека чине различитим од животиња јесу човеков ум, разум, свест, самосвест, а Дарвин је у Пореклу човека веома уверљиво показао да та својства поседују и животиње, само на нижем ступњу, а да разлика између човека и животиње по питању тих својстава није разлика врсте него ступња. Доказао је, наиме, да и животиње размишљају, да имају свест, да стварају заједнице, да поседују технологију, да многе ствари којима се човек дичи не недостају ни код животиња; доказао је да оне организују свој живот.

Због свега тога, за тренутак смо се нашли пред дилемом да ли да прихватимо да и сâм човек представља животињу, или да изнова размотримо целокупно питање разлике између човека и животиња.

Данашња антропологија је ту разлику пренела на друго поље. Понављам да је код многих чак присутно схватање да разлика почива у овим стварима о којима смо говорили – они, наравно, сматрају човека неком врстом развијене животиње. Да бисмо пронашли корениту разлику, а то је, као што каже Дарвин, разлика врсте а не разлика ступња, не треба да прибегавамо логици и свести, па ни самосвести, ни науци и технологији, нити ономе што је данас веома популарно, нарочито у Британији, а то је језик итд. Све су то својства човека, но нису сви у ово убеђени. Постоји, дакле, једно својство које данашња антропологија настоји да прикаже као разлику и које, чини ми се, Дарвинову теорију, са становишта богословља (наравно под условом да богословље заузме исправан став) чини потпуно безопасном. То својство је (...) слобода.“

Митрополит Јован Зизјулас, Догм. теме, беседа Нови Сад 2001, стр. 298

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

????????? ???.

???? ????? ?? ?????? ?????? ????? ??????? ??????? ???? ????? ??????? ???????? ?????? ????? ???????? - ??????? ????? ? ????? ??? ???????? ???? ????. ???? ?? ???? ?? ???????? ???? ????????? (??? ? ???? ??????) ?? ???????? ??????? ?? ??????? ?? ????? ?????.

??? ?? ?? ???? ???? ?? ??? ????? ?????????? ?? ?????? ,,?????'', ? ???????? ?? ? ??? ?? ????? ?????? ????, ???? ???? ??? ??? ?????? ??????? ? ???????? ????? (??? ????? ?? ???? ???????? ???? ??? ?? ?â??), ?? ??? ???????? ??? ?? ???? ?? ?????? ?????, ??? ?? ??? ?????????? ? ?????? ????????????? (?? ???? ????????) ? ????????????? (= ??????????) ??????.

???? ?? ????? ?? ?????????? ???? ???????? ????????? ?????????? ??? ????? ???????????. ????? ?? ?? ???? ? ?????? ???????? ????? ???????? ?? ???? ????????, ? ??? ????? ???????? ??????????????? ???????? ????? ? ?????? ???????? ???????.

???? ?? ???? ?? ??????????? ???????? ????????. ?????? ?? ?? ???? ??, ?????? ???????? ? ???? ??????, ?? ??????? ????????? ??? ???? ?????????? ???????? ? ?????? ??????? ? ?????????.

Brate Milane ta tema je vec pokretana na ovom forumu ,ali je ti ocigledno nisi ispratio.Hvala ti sto nas ucis sta je bolje ili gore.Snalazimo se mi nekako ovih nekoliko meseci i u neznanju.Od mene imas opomenu za nedolicno obracanje svesteniku.Da smo na forumu gde si ti veoma aktivan, moderator bi verovatno  ovakve poruke i brisao,ali mi ovde nismo takvi.

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
Guest Alefshin

????? ?? ?????? ?? ?? ?? ???????, ? ????? ?? ??????? ?? ???? ????????? ? ?????. 

?.????? ?? ???? ?????? ?? ?????????, ??? ?? ?????? ? ?????????, ???? ?? ?? ????? ??? ???????, ? ?? ??? ???????.

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима
Guest Alefshin

Он сам на себе баца камење изјавама да је "литургија идолопоклонство" и слично. Ја не прихватам Теорију Еволуције, али ми не пада на крај памети да доведем безумног Мирољуба у Цркву да проповеда верном народу. Вероватно има "горих и опакијих хулитеља" од њега, али не пуно.

Звонко, обиђи мало наше форуме по интернету( многи од њих су веома посећени као б92, ппп итд.), за многе који свашта јавно пишу Мирољуб је чедан. Међутим, не видех скоро уопште да су колеге са форума на коме ти учествујеш њих помињали, они су толико оптерећени Мирољубом да само о њему причају. Чему та селективност? Ево одговора. Њима боде очи што је он убедљив у побијању дарвинизма у који су они заљубљени као неки наводни `стручњаци`.

Ми овде нисмо скоро уопште ни поменули Мирољуба, док ви тамо нисте по вашем старом обичају почели да галамите и глумите некакву `савест Цркве`. Е, то овде не може тако лако да прође, то треба да знате.

А да ли "молити се Богу за Мирољуба" подразумева и "поставити га на амвон да проповеда"? Ја се не сећам да у Литургији имамо "оглашени, дођите да проповедате", него "оглашени изиђите" и "верни, помолимо се за оглашене". Хајде да се ми молимо за Мирољуба, нека се он прво крсти и живи црквеним животом неколико година да стекне основно хришћанско искуство и смирење, па ћемо са Еволуцијом онда лако да изађемо на крај.

Колико видим, о.Милић га је позвао као геолога, не као теолога. Мирољуб је крштен у православној цркви, иначе. Уосталом, имам много више поверења у теолошки/људски суд о.Милића него у суд свих оних који су самонабеђени `теолози` са форума на коме си модератор.

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Придружите се разговору

Можете одговорити сада, а касније да се региструјете на Поуке.орг Ако имате налог, пријавите се сада да бисте објавили на свом налогу.

Guest
Имаш нешто да додаш? Одговори на ову тему

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Чланови који сада читају   0 чланова

  Нема регистрованих чланова који гледају ову страницу

 • Сличан садржај

  • Од александар живаљев,
   Недавно је надбискуп Станислав Хочевар говорио о положају Албанаца католика на КиМ. Надбискуп је рекао: „Наши верници тамо имају много проблема, посебно са исељавањем.” Откуд сад то? Зар није опште место да су од Призренске лиге 1878. Албанци уједињени, без обзира на веру, и теже стварању антирелигиозне велике Албаније? Да није случајно реч о Хрватима? Али дилеме нема. Хрвати на КиМ више не постоје. Према хрватским изворима, може их бити највише до три стотине. Дакле, реч је о исељавању Албанаца католичке вере. Сви који причају о уједињеним Албанцима различитих вера требало би да питају: Зашто би се они исељавали из „своје државе”? Одговор је у томе што међуверско братство Албанаца није успостављено, а носиоци акције су Албанци муслимани, који теже стварању исламске државе. А свака исламска држава увек је антинационална. Дакле, реч је о покрету који је антиалбански. 
   О томе да су и Албанци католици под притисцима постоје безбројни докази. Још у време СФРЈ писало се о католицима који су са Космета бежали од притиска муслиманских сународника. Једно од места где су нашли нови дом је Беденик код Бјеловара. Марјан Маркај, избегли Албанац, говорио је о томе. Да би спречио истину, Ругова је формирао Демохришћанску странку. На њено чело поставио је Љазара Краснићија. Али је Краснићи врло брзо оптужио Ругову да му је та странка само покриће за форсирање муслимана на рачун католика. Због тога је смењен и сам се склонио са Косова. 
   Дубина сукоба осетила се за време рата 1999. Свештеник фрањевачког самостана из Ђаковице фра Нуа обавестио је бискупску конференцију Југославије да се више од 90 одсто католика иселило. Прогнани Ђон Љиљај је причао: „Наши сународници муслимани најпре су нам побили свиње и рафалима из пушака изрешетали бурад и бачве у којима смо држали вино и ракију, уз претњу да прави Албанци не пију ракију и не једу свињетину.” 
   Све ово потврђују католичке институције из Америке. У октобру 1999. године, када је Тачи већ преузео власт, амерички католички сајт „Национални католички регистар” описао га је овако: „Радикални муслиман Тачи не крије своју жељу да створи исламску државу Косово. Та чињеница објашњава зашто је половина од 60.000 католика већ побегла, чинећи још рањивијим оне који су остали”. Амерички сајт упозорава да Албанкама монахињама муслимани прете зато што носе крстове и распеће. 
   Генерални став према католицима Албанцима изразио је један од највиших функционера Исламске заједнице Шефкет Краснићи, професор исламског теолошког факултета у Приштини, главни имам Велике џамије, војни хоџа ОВК, оптужен за врбовање џихадиста за Сирију. О Мајци Терези, симболу католичких Албанаца, казао је: „Њој је место у сред пакла, зато што није веровала у Алаха, пророка и Куран. Чак и ако је веровала у Бога, њено веровање је било непотпуно, са недостацима. Бог не прихвата такво веровање.” 
   Због тога је, за само две-три године, још 10.000 Албанаца католика напустило Косово. О томе је говорио бивши призренски бискуп Албанац Марк Сопи, који је под неразјашњеним околностима умро 2006. За часопис из Вићенце је поновио да је на Космету било 60.000 католика, али да их је две трећине због притиска напустило покрајину. Тако да их је у том тренутку остало око 20.000. А то је нешто више од један одсто укупног косметског становништва. Дакле, католици на Косову практично – не постоје. Зато Тачи може да гради катедрале. Тако се најбоље глуми толеранција. Види се да су Албанци дубоко подељени по верским основама и да доминантни муслимани желе исламску државу. А исламска држава је дубоко антиалбанска. Али у овом тренутку рећи то значило би окренути САД против себе. Отуда највећи проценат добровољаца за ИСИЛ из једне европске државе долази са Косова. 
   Описујући социјалистичку партију Едија Раме 1999. француски албанолог Ражванте Лакшман-Лпен каже: „За социјалистичку партију, јужњачку и православну, рат на Косову није њен рат. То је рат муслимана који она не разуме.”
   У последње време неки, примећујући ту промену, ублажавају ранију оцену о секуларном национализму, па говоре да се код Албанаца мешају национализам и исламски екстремизам. То је трагично непознавање ислама. Муслиман који би прихватио секуларни национализам био би вероодступник, због чега би био кажњен паклом. 
   Зато би Срби који спомињу идеју велике Албаније, која је увек екстремно антирелигиозна, требало добро да размисле коме праве штету спомињањем велике Албаније – Србима или Албанцима? Жеља им је да раскринкају Албанце и добију америчку помоћ. Резултат је, међутим, супротан, јер је пројекат велике Албаније амерички. Причу о великој Албанији подржава Харадинај, кад каже да се „Западна цивилизација брани на Ибру, спречавајући помахнитали руски и српски православни фундаментализам да уништи слободу”.
   *Професор универзитета, оснивач Научне дисциплине Политикологија религије
  • Од Милан Ракић,
   Poznati filmski i televizijski glumac Miroljub Lešo preminuo je jutros u 73. godini života. Poznat kao bruder Pero iz serije "Salaš u malom ritu" ostaće u sećanju i po brojnim, uglavnom sporednim, ulogama na velikom platnu. 

   Miroljub Lešo rođen je u Beogradu 27. jula 1946. godine.
   Debitovao je 1968. kod Radoša Novakovića u filmu “Bekstva”, potom dobija ulogu u “Kamiondžijama” četiri godine kasnije, a onda se 70-ih nižu epizode u filmovima i serijama “Dimitrije Tucović”, “So”, Bombaši, “Sutjeska”, “Kapelski kresovi”, “Doktor Mladen”, “Otpisani”, pomenuti “Salaš u Malom ritu” i mnogim drugim.


   Postaje sve traženiji epizodni glumac i ostvaruje uloge u ostvarenjima "Hajduk", "Snovi. život i smrt Filipa Filipovića", "Poslednji čin", "Svetozar Marković", "Miris dunja", "Mahovina na asfaltu", "Neka druga žena", "Kraj rata", "Quo vadis", "Brisani prostor", "Vuk karadžić", "Bolji život"...
   U poslednje dve decenije Lešo nije toliko radio ali je ipak ostvario nekoliko uloga, opet epizodnih između ostalog u sledećim delima: "Bulevar revolucije", "Vukovar jedna priča", "Paket aranžman", "Kraj dinastije Obrenović", "Ptice koej ne polete", "Gore dole", "Država mrtvih", "Vratiće se rode".

   Kolumnista portala Mondo Mladen Nikolić je u jednoj od svojih kolumni na lep način pisao o "onom glumcu kojeg svi znamo, a ne znamo mu ime":

   "Miroljub je prvi put pred kamere stao u svojoj 23. godini, glumeći jednog od robijaša u "zatvorskom" filmu Radoša Novakovića "Bekstva" (1968). Malo ko pamti ovu, po stilu i atmosferi, nesvakidašnju dramu inspirisanu istinitim bekstvom tridesetak komunističkih robijaša iz zatvora u Sremskoj Mitrovici. Ipak, ovaj film bio je prilika za nekoliko mladih glumaca-početnika da se predstave najširoj publici - među njima bili su Milan Gutović, Dragan Zarić i Josif Tatić. I debitant Miroljub Lešo, naravno. 

   Posle tog prvog izleta u svet filma, usledilo je zatišje, nekoliko sezona mladi glumac je proveo u Narodnom pozorištu, tiho i gotovo neprimetno. Sve do 1972. godine, kada je Stipe Delić, tek izabran da režira preskupu epopeju o famoznoj Petoj ofanzivi na Sutjesci, video fotografiju Miroljuba Leša i odmah ga pozvao na probno snimanje. Dodeljena mu je mala ali upečatljiva uloga neustrašivog mitraljesca Bore. U "Sutjesci" Miroljub je, iako još mlad i neiskusan, ostavio snažan utisak, kako svojim markantnim izrazom, tako i svedenom i veoma ubedljivom glumačkom igrom. 

   Te 1973. u Miroljubovoj karijeri dolazi do velikog zaokreta; najviše zahvaljujući uspešnom angažmanu u ratnom spektaklu "Sutjeska", stasiti glumac prodornog pogleda i dubokog glasa prestaje sa radom u pozorištu i potpuno se okreće glumi ispred kamera. Iste godine pojavio se i u filmu Predraga Golubovića "Bombaši", a dobio je i ulogu u hit seriji "Kamiondžije". 1975. glumio je u urbanoj drami Vlatka Gilića "Kičma", a tu su i epizodne role u serijama "Kapelski kresovi" i "Otpisani" (tumačio lik Slavka, dvostrukog agenta)....". 

  • Од Милан Ракић,
   МИРОЉУБ ПЕТРОВИЋ – ШТА О ЊЕМУ МИСЛЕ ХИЛАНДАРЦИ ?
   1. Он није православни хришћанин
   2. Био је суботар (адвентиста) и то никада није успео да превазиђе
   3. Сада има своју секту, и волонтере (наивне следбенике) који раде у његовим пластеницима док он шири причу о здравој храни и дописује се на интернету
   4. Једини од секташа који користи националну причу да би себи придобио нове следбенике
   5. Злоупотребљава име ЦАРА ДУШАНА и исмева га са становишта православних Хришћана. Своје суботарско-јудаистичко схватање покушава да припише Цару Душану, а Цар Душан је био православни хришћанин, додуше и строг, али да Мирољуб Петровић којим случајем живи у епохи Цара Душана, он би сасвим сигурно остао без свог језика и био би унакаженог носа (урезаног или одсеченог, што би рекли обележен)
   6. Нажалост, изрекламирао се преко наивних свештеника, који нису прозрели његову лукавост, и дали су му простор да са својим причама о креационизму и тајним друштвима и ко влада Србијом превари многе православне хришћане
   7. Нема православно учење о Богу као Светој Тројици, Исусу Христу као Сину Божијем спаситељу људи и Богородици
   8. За православне хришћане то је ВУК У ОВЧИЈОЈ КОЖИ и треба се чувати његовог учења. Могло би се много причати о њему, али ко има уши да чује и ум да разуме схватиће горе речено.
   9. БАЛКАН ИНФО у својој тежњи за популарношћу је срозао себе дајући у својим емисијама простор секташу Мирољубу Петровићу
   10. Свима православнима упозорење да се чувају учења Мирољуба Петровића, и да буду верни својој Православној Цркви
   Доситеј Хиландарац

Све поруке на форуму, осим званичних саопштења Српске Православне Цркве, су искључиво лична мишљења чланова форума 'Живе Речи Утехе' и уредништво не сноси никакву материјалну и кривичну одговорност услед погрешних информација. Објављивање информација са сајта у некомерцијалне сврхе могуће је само уз навођење URL адресе дискусије. За све друге видове дистрибуције потребно је имати изричиту дозволу администратора Поука.орг и/или аутора порука.  Коментари се на сајту Поуке.орг објављују у реалном времену и Администрација се не може сматрати одговорним за написано.  Забрањен је говор мржње, псовање, вређање и клеветање. Такав садржај ће бити избрисан чим буде примећен, а аутори могу бити пријављени надлежним институцијама. Чланови имају опцију пријављивања недоличних порука, те непримерен садржај могу пријавити Администрацији. Такође, ако имате проблема са регистрацијом или заборављеном шифром за сајтове Поуке.орг и Црква.нет, пошаљите нам поруку у контакт форми да Вам помогнемо у решавању проблема.

×
×
 • Креирај ново...