Jump to content
Margareta

Gramatička greška, ako želite ispravite je :)))

Оцени ову тему

Recommended Posts

Е, ако ти још треба неко да те терори... ти лекторише ( :D) блог, могао бих ја. Најбоље ти расподели послове нама што смо се пријавили, да не исправљамо двапут исто.

Него, што се тиче овог бре. Ту постоји једна велика заблуда: људи мисле да се зна одакле та реч потиче. Зна се да не значи магарац на турском, а грчка, српска и шпанска теорија су све могуће... а можда их има још, шта ја знам... Грчку је неко већ објаснио, српска је да потиче од речи брате, а шпанска је да потиче од речи хомбре, тј. човече.

Овом Србском ученом друштву бих признао право на то б само ако би се звали Србско учено дружство/дружтво.

Може и нов и нови у овом случају, али не ради се ни о каквим шетајућим самогласницима и нема везе са тим почиње ли следећа реч самогласником. Ради се о виду падежа. Нов је неодређени, а нови одређени вид. У случају овог новог садржаја ниједно није погрешно, али више смисла има нови јер се зна на који се то нови садржај мисли (на сав нови садржај, зар не?). Додуше, пошто рекох да је боље у овом случају рећи нови, онда би требало рећи и: У случају ова нова садржаја, јер је то промена падежа одређеног вида... мада и не мора, то је мало архаично. Шта да вам кажем, не замерите ако мало цепидлачим, али ићи ћу на такмичење из српског па морам да будем у форми. :D

„Ако имате проблема са пријавом на форуму...” је више непрецизна него неправилна реченица.

Али непрецизна је и реченица: Ако имате проблема у вези са пријавом на форум...

Најпрецизније би било: Ако имате проблема везаних за пријаву на форум...

Мада, по мени, може да остане и она прва верзија, само ако се исправи падеж.

Share this post


Link to post
Share on other sites

на основу сајта jezik.rs.sr ево преносим један део и крај текста

Дaклe, кaкo и зaштo смo ми Срби прoмeнили имe сoпствeнoм jeзикy? Oпeт сe врaћaмo нa Вyкa Стeфaнoвићa Kaрaџићa и њeгoвy рeфoрмy. Oпштe je пoзнaтo дa je Вyк живeo и рaдиo y Бeчy. У тo врeмe je Tyрскa импeриja билa вeћ y стaњy рaспaдaњa (нeкoликo дeцeниja кaсниje сe кoнaчнo и рaспaлa) a зa прeвлaст нa Бaлкaнy бoрилa сy сe двa цaрствa, Ayстрoyгaрскa и Рyсиja. Бaлкaн je тaдa биo y гeoпoлитичкoм пoглeдy нajбитниja тaчкa y свeтy, jeр би oнa силa кoja кoнтрoлишe Бaлкaн, кoнтрoлисaлa и кoридoр Истoк-Зaпaд. To ривaлствo Рyсиje и Ayстрoyгaрскe, oкo кoнтрoлe Бaлкaнa, дoвeлo je и дo Првoг свeтскoг рaтa, y кoмe сy нeстaлa oбa цaрствa. Срби сy тaдa били нajбрojниjи и нajснaжниjи нaрoд нa Бaлкaнy, a кao Слoвeни, и тo Прaвoслaвни Слoвeни, били сy врлo блиски Рyсимa. Бeч je тy вeзy пoкyшaвao дa yблaжи штo je мoгyћe вишe, пa je из тoг рaзлoгa финaнсирao и Вyкoвy рeфoрмy, кoja je y тaдaшњoj Србиjи, Црнoj Гoри, кao и Вojвoдствy Србиjи дoчeкaнa “нa нoж”. Измeђy oстaлoгa дoшлo je и дo инициjaтивe дa сe “срБски” мeњa y “срПски” jeр Нeмци нисy мoгли дрyкчиje дa изгoвoрe. O свeмy oвoмe мнoгo дeтaљниje пишe Mилoслaв Сaмaрџић y свojoj књизи »Tajнe “Вyкoвe Рeфoрмe”«, кojy прeпoрyчyjeмo oнимa кojи жeлe пoдрoбниje дa сe инфoрмишy.

Овај примeрa гoвoрe o стрaнoм yтицajy и дa сe своди нa “oдрoђaвaњe” Србa oд Прaвoслaвних слoвeнских нaрoдa. Moждa je нajoчиглeдниjи дoкaз зa oвaквy тврдњy oфaнзивa нa ћирилицy, кoja сe нeмилoсрднo прoгoни из Србиje. Ниje стрaшнo штo Срби пишy српским jeзикoм, a нe србским, aкo знajy штa пишy тим jeзикoм и кaквe и чиje симбoлe (и y кaквe сврхe) кoристe. Aли стрaшнo je aкo тoгa нисy свeсни, пa им сe сyтрa дeси дa сe ћирилицa пoтпyнo yкинe, a вeзe сa нaшим кoрeнимa пoтпyнo зaтрy. У тoм слyчajy нeћe бити изнeнaђeњe дa зa пoлa вeкa, или вeк, нa Бaлкaнy живи мaлo плeмe Српa, yниjaтa, кojи пишy Гajeвoм лaтиницoм и свoje кoрeнe трaжe y Зaгрeбy, Бeчy и Вaтикaнy.

Немања С. Мрђеновић

Share this post


Link to post
Share on other sites

Čudna je ta reč bre

Jedna reč, više kao uzrečica, osobena je za Srbe. Njeno značenje različito se tumači i upotrebljava se u različitim prilikama. šta će značiti pomalo zavisi od tona kojim se izgovara. To je reč bre.

Građani, uopšte, smatraju da ova reč ne znači ništa, da je to samo jedna uzrečica i to neučtiva uzrečica pa je treba izbegavati, štaviše, da je treba izbaciti iz svog rečnika. Poneki misle da bre znači magarac, ali su ti i takvi, u stvari, neobavešteni. To da bre znači magarac rekla im je majka u pokušaju da ih odvrati da koriste tu čudnu reč.

Evo kako se tumači značenje reči bre. U Vukovom rečniku iz 1852. godine reč bre tumači se primerima: Daj bre! Kamo bre! Ajde bre!, i kaže se da je naredbodavnog značenja. Poreklo ove reči Vuk ne navodi.

U Rečniku srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika SANU iz 1962. godine navode se čak četiri značenja ove reči. Na primer, da je reč bre uzvik kojim se ističe nešto što se kazalo, da se pojača ono što se kazalo.

Rečnik srpskohrvatskog jezika Matice srpske iz 1967. godine za reč bre kaže da je uzvik za skretanje pažnje, često uz pretnju, ali i za čuđenje. Daje sledeće primere: Sviraj bre!, ili, kad se nekoliko puta ponovi Bre! Bre! Bre!, izražava čuđenje.

U oba ova velika rečnika za reč bre se kaže da je turskog porekla, znači, stigla je u srpski iz turskog jezika. Međutim, u rečniku Turcizmi u srpskohrvatskom - hrvatskosrpskom jeziku kaže se nešto drugo, to jest da je reč bre preuzeta iz grčkog jezika.

Put ove reči može biti ovakav: reč je najpre iz grčkog preuzeta u turski, pa iz turskog u srpski jezik. A moglo je biti i ovako - reč je iz grčkog preuzeta u srpski jezik, pa su je od Srba Turci preuzeli u vekovima dok su vladali srpskim zemljama.

IZVOR

Share this post


Link to post
Share on other sites

форум је прављен на енглеском, тако да не постоји метод разликовања пола и подешавање за обраћање ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

најбоље обожавам завере против Срба, сем чињенице која се губи из вида да језик не треба да буде препрека у комуникацији међу људима, већ везивно ткиво ...

ал шташ, нација, језик, пол ... уместо да све буде начин идентификације али не и идентитет онда се висина замењује ширином ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

[quote name=Милан Меденица :)' timestamp='1323371103' post='540160]

најбоље обожавам завере против Срба, сем чињенице која се губи из вида да језик не треба да буде препрека у комуникацији међу људима, већ везивно ткиво ...

ал шташ, нација, језик, пол ... уместо да све буде начин идентификације али не и идентитет онда се висина замењује ширином ...

"Широко" ти ово Милане, "сем чињенице која се губи из вида да је језик" и носилац културе једног народа... "ал шташ, нација, језик..."

srbskejunackepesme.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ти си човек који види само оно што му се свиђа а свиђа ти се да ти увек будем опонент у нечему.

прво ми нађи ЈЕДНОМ да сам негирао ичију нацију или језик, па ми онда качи такве етикете.

још мање видим разлог да ти се објашњавам или правдам за нешто што нисам написао :)

следећи пут питај ако ти нешто није јасно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

[quote name=Милан Меденица :)' timestamp='1323374122' post='540220]

ти си човек који види само оно што му се свиђа а свиђа ти се да ти увек будем опонент у нечему.

прво ми нађи ЈЕДНОМ да сам негирао ичију нацију или језик, па ми онда качи такве етикете.

још мање видим разлог да ти се објашњавам или правдам за нешто што нисам написао :)

следећи пут питај ако ти нешто није јасно.

Реченица би, по дефиницији, требало да буде "јасна" мисао исказана речима...

[quote name=Милан Меденица :)' timestamp='1323279955' post='539504]

само чекам кад ће "срБски" да искрсне greengrin greengrin greengrin

https://www.pouke.org/forum/topic/16412-gramaticka-greska-ako-zelite-ispravite-je/page__st__12

... а ја сам се потрудио и да ти је нацртам.

uchenodrustvo.gif

Што се осталог пискарања тиче, ако до сад ниси успео да схватиш, ред је и да ти скренем пажњу да сам доста давно чит'о Шопенхауерову Еристичку дијалектику којом упорно покушаваш да ме смараш. И то поприлично шарлатански.

Share this post


Link to post
Share on other sites

[quote name=Милан Меденица :)' timestamp='1323376415' post='540259]

видиш како си пун предрасуда и насртања на личност, а нигде не видим питање.

Ово "пун предрасуда и насртања на личност" ми звучи к'о онај неологизам "говор мржње"...

[quote name=Милан Меденица :)' timestamp='1322171828' post='532687]

вид га овај образовац ...

[quote name=Милан Меденица :)' timestamp='1322181300' post='532798]

...

што, зар ти се не свиђа образ? greengrin greengrin greengrin

[quote name=Милан Меденица :)' timestamp='1322224564' post='532944]

не треба да се стидиш да кажеш да си образовац greengrin greengrin greengrin

https://www.pouke.org/forum/topic/3993-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/page__st__1260__p__533378#entry533378

... ил' неко слично етикетирање, из три појке, кога "не бих треб'о да се стидим". Опет?

Share this post


Link to post
Share on other sites

једно је бити критичар, сасвим друго критизер, да не улазим у тешку дубиозу недостатка хумора поред очигледног и поучне приче о пчелама и мувама ...

него да не сметемо тему на его, него да се вратимо на језик ...

кад смо већ код културе једног народа, која никад не сме бити светија него култура другог, зашто је трансформација једног језика пожељна?

Share this post


Link to post
Share on other sites

još nešto za neke...

SA označava društvo,da je neko SA nekim a ne SREDSTVO (znači ČIME a ne SA ČIME)

dakle,nije-uradio sam to SA čekićem već ČEKIĆEM

a šetao sam SA prijateljicom

ovo je najčešća greška na celom forumu i SA NJOM wc joj se uvek iznova oduševim

(p.s. naravno-trebalo je da napišem NJOME se uvek iznova oduševim,čisto da se zna)

Share this post


Link to post
Share on other sites

još nešto za neke...

SA označava društvo,da je neko SA nekim a ne SREDSTVO (znači ČIME a ne SA ČIME)

dakle,nije-uradio sam to SA čekićem već ČEKIĆEM

a šetao sam SA prijateljicom

ovo je najčešća greška na celom forumu i SA NJOM wc joj se uvek iznova oduševim

(p.s. naravno-trebalo je da napišem NJOME se uvek iznova oduševim,čisto da se zna)

Слажем се са Зеленим зубом. Само, глагол требати нема лица. Не каже се требала или требао, већ само треба.Пуно поздрава.:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Придружите се разговору

Можете одговорити сада, а касније да се региструјете на Поуке.орг Ако имате налог, пријавите се сада да бисте објавили на свом налогу.

Guest
Имаш нешто да додаш? Одговори на ову тему

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


Све поруке на форуму, осим званичних саопштења Српске Православне Цркве, су искључиво лична мишљења чланова форума 'Живе Речи Утехе' и уредништво не сноси никакву материјалну и кривичну одговорност услед погрешних информација. Објављивање информација са сајта у некомерцијалне сврхе могуће је само уз навођење URL адресе дискусије. За све друге видове дистрибуције потребно је имати изричиту дозволу администратора Поука.орг и/или аутора порука.  Коментари се на сајту Поуке.орг објављују у реалном времену и Администрација се не може сматрати одговорним за написано.  Забрањен је говор мржње, псовање, вређање и клеветање. Такав садржај ће бити избрисан чим буде примећен, а аутори могу бити пријављени надлежним институцијама. Чланови имају опцију пријављивања недоличних порука, те непримерен садржај могу пријавити Администрацији. Такође, ако имате проблема са регистрацијом или заборављеном шифром за сајтове Поуке.орг и Црква.нет, пошаљите нам поруку у контакт форми да Вам помогнемо у решавању проблема.

×
×
  • Create New...