Jump to content
Guest ага пије млеко

"НОВОТАРИЈЕ" на св.Литургији (завеса,молитва 3.часа,звонца на епиклези итд)

Оцени ову тему

Recommended Posts

?? ???? ????? ??? ????????? ????? ???? ?????? ?? ????? ???? ?? ?????? ?????? ??? ?? ?? ????, ? ???? ?? ??????? ??? ???? ????, ?? ????? 100-150 ?????? ???? ????? +?????????.

0409_feel 0705_read klapklap joooj

???? ???? ?? 50 ??????, ??? ?? ?? ????? ?????, ?? ???? ?? ?????????? ?? ???? ?????? ?? ?????? ...

???????? ?? ???????? ???????????, ???? ??????:

??? ???? ????? ???????? - ????? ?

?????????? ?? ????????? ?? ???????. ???? ???? ????, ???? ???? ??????????, ????? ??? 500 ?, ??? ???????? ?? ?? ????? ?????? ? ?? ????? ?????? ?????? ???? ?????? ???????? ??? ????????? ?????????? ??????.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

??? ????? ??? ???? ????? ??? ?? ??????? ?? ?????? ???? ??? ????? ?? ?????. ?? ????????? ?? ???????????? ?? ???? ?? ?????????.

??? ??????, ??? ?? ??? ??? ? ?????? ??? ?????, ?? ?? ???? ? ?????? ????? ???????? (???? ?? ?????? ? ??) ????? ???? ????? ??????????? ?????? ?? ????, ?? ????? ? ????? ?? ???? ??? ?? ??????? ???????????? ??????? ????? ??? ??? ???? ???? ??? ? ??? ???? ?? ???? ????? ??? ????????? ????? ???? ?????? ?? ????? ???? ?? ?????? ?????? ??? ?? ?? ????, ? ???? ?? ??????? ??? ???? ????, ?? ????? 100-150 ?????? ???? ????? +?????????.

??? ??? ??? ??????? ???? ?? ????? ? ??????, ????? ???? ?? ?????? ???? ?? ????? ?? ?????? ????. ???? ?? ????? ? ??????????? ??? ???????????? ???? ?? ????? ? ????? ??.???? ?????????, ???? ?? ????? ? ????????? ??.???????? ?? ??????, ???? ?? ????? ? ?????????? ???????????? ?????, ???? ? ??????, ????? ?? ???? ???? ??????? ?? ?? ???? ???????? ???? ????????.

??????? ??????? ????? ???? ?? ??? ??? ?? ?????? ??? ?????, ????? ?? ????? ????? ???? ? ??? ??????? ?? ????? ?? ??????. ?? ???? ???? ?? ??? ?? ??????? ?????? ?????????? ???? ??????, ???? ?? ??? ???? ??????? ?? ?? ???? ?? ????? ???? ?? ?? ?????? ? ?????, ?? ?????? ?????? ??????? ??????? ?? ??????. ?????? ???? ??????? ? ????? ?????????? ?????, ????????? ?????? ??? ??????? ?????? ????????, ??????? ?? ??? ????? ???????? ????????? ??? ??????? ????????? ?????? ?????? ?? ????? ??? ?? ??? ?????? ??????, ? ???? ?? ??????????? ?? ???????? ???????? ? ???? ????????? ?? ???????, ?????????  ?????.

???? ?? ??????????, ????? ??? ??????????? ?? ???????? ? ? ?????? ? ? ?????? ????????, ? ? ??? ?? ????????? ??????, ?? ?? ? ??? ????? ??????? ? ?????????? ??? ?? ????? ???????? ?????????, ????????? ????? ?? ??????. ?? ??? ??.?????? ??? ? ???????? ???? ?? ??????, ??? ??? ? ???????? ????? ??? ?? ?????? ??????? ??????. ??????? ?? ?????? ?? ???? ????? ? ???? ????? ????????? ????? ?? ??????? ???? ???????? ?????? ? ???? ????. ???????? ?? ?????? ???????????? ??? ??.????????? ? ???????? ????? ???? ??? ??????? ?????? ?? ???????? ? ????? ????. ????? ???? ?? ?????? ???? ????? ?? ???? ?? ????? ???????, ???? ?? ????? ?????? ??? ????? ?????? ?????????, ? ???? ???? ?? ? ????? ????????? ????? ??? ?? ??????? ????. ? ????????? ?? ????? ???? ?? ?? ?? ??????? ????? ?????? ???? ???????????? ???, ???? ???????? ????????, ??????????, ??????, ?????? ???? ??? ? ???????????? ????????. ???, ???? ???????? ?? ????? ?????? ???????? ? ???? ?? ???????? ?????? ??????? ??????, ?????? ?????????? ?????????. ????? ???? ?? ??? ?? ?????? ????? ??? ??????? ??????? ???????????? ??????, ???? ????????? ??? ?????? ???????, ??? ?? ?? ???? ????? ???? ? ??????????? ???? ?????? ????????????? ? ???????????  ???? ???? ?? ?????? ?? ??????????? ???? ?????? ???? ???? ?? ???????

????? ???? ?????? ?? ?? ??? ??????? ???????? ?????? ?? ?? ??????? ???????? ????? ??? ?? ?????? ?????? ?? ???????. ?? ?? ?? ???????, ? ?? ?? ??? ??? ?????????? ?????, ?????? ?? ????? ?? ?? ??????? ???? ?? ?? ???????? ???????? ??????? ????? ?????? ????? ?? ? ?? ???? ???? ????? ???????? ??????, ???? ???? ????? ??????? ?????? ? ?????? ??????? ??? ?? ?? ?????? ?????? ?? ?????? ?? ????? ?? ???? ? ???????? ??????? ? ??????. ????? ?? ?????, ? ?????? ??????, ?? ? ????? ? ????? ????? ?? ???????, ?? ??? ????? ???????, ??? ??? ?????

????? ??? ?? ?? ?? ?????  0409_feel

?????? ?? ???? ????? ????? ??? ??? ???? ?? ?? ????? ??? ? ??????, ???? ???????? ???? ???? ?? ? ????? ?? ??????? ??????????, ??? ?? ???? ????????? ?? ???? ?? ?? ????? ??????? ???? ??? ? ??????.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pomaže Bog!

.............................

Imam nekoliko pitanja za tebe i ne pitam te kao neko ko ho?e da provocira, ve?  kao neko ko ho?e da ?uje tvoje mišljenje. Ja naime nemam formalno teološko obrazovanje, i sve što ?itam - ?itam iz li?nih razloga (= volim Boga i Crkvu Njegovu). Naravno da ne moraš da mi odgovoriš, i nema ljutnje ako to i ne uradiš.

1. Ako se Božanstvena Liturgija služi u jednoj zemlji na jedan na?in a u drugoj na drugi, da li to zna?i da su obe Liturgije - Hristocentri?ne, ili je jedna na slavu Hrista Isusa a druga - odredjeni vid tradicije ali ne i vere u Gospoda?

2. U kojim sve segmentima mogu da se iskrene savesti pouzdam da kada dodjem u neku eparhiju i u?estvujem sa Vladikom ili sveštenicima (i narodom) u molitvama Bogu, da ?e i pored razlika - Bog uslišiti moje molitve, a ako se pri?estim Telom i Krvlju moga (našega) Spasitelja - da je Duh Sveti 'pretvorio' hleb i vino u Svete darove?

3. Bio sam u nekoliko parohijskih hramova gde se Bogom-dana Liturgija služi na onaj na?in koji se praktikuje i u našem parohijskom hramu (Preobraženja Gospodnjeg na Pašinom brdu) ali sam nehotice uo?io par razlika - da li je trebalo da po okon?anju Liturgijskog sabranja odem i razgovaram sa sveštenicima o tim razlikama?

4. Pošto sam po mom mišljenju preduboko zabrazdio u prou?avanje kako 'neko drugi' (Preosve?ene vladike, ?asni sveštenici i djakoni) rade 'svoj posao' (služe Bogu Liturgiju) - kako da se vratim u ono inicijalno i radosno uživanje u pojanju Gospodu i izgovaranju molitava Bogu?

Moram da ti priznam, brate, da mi je ovo poslednje pitanje i najbitnije. Primetio sam da posle Božanstvne Liturgije, kada se u parohijskom domu skupimo na 'kafi i rakiji', ja sa našim djakonom sve ?eš?e pri?am o tome šta su on i sveštenik radili, umesto šta sam ja doživeo, shvatio i prihvatio tokom te .. 'ekskurzije u Carstvo Božije'. I gledam druge oko sebe i vidim da su ... veseliji od mene.

brat Toma

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pomaže Bog!

.............................

Imam nekoliko pitanja za tebe i ne pitam te kao neko ko ho?e da provocira, ve?  kao neko ko ho?e da ?uje tvoje mišljenje. Ja naime nemam formalno teološko obrazovanje, i sve što ?itam - ?itam iz li?nih razloga (= volim Boga i Crkvu Njegovu). Naravno da ne moraš da mi odgovoriš, i nema ljutnje ako to i ne uradiš.

1. Ako se Božanstvena Liturgija služi u jednoj zemlji na jedan na?in a u drugoj na drugi, da li to zna?i da su obe Liturgije - Hristocentri?ne, ili je jedna na slavu Hrista Isusa a druga - odredjeni vid tradicije ali ne i vere u Gospoda?

2. U kojim sve segmentima mogu da se iskrene savesti pouzdam da kada dodjem u neku eparhiju i u?estvujem sa Vladikom ili sveštenicima (i narodom) u molitvama Bogu, da ?e i pored razlika - Bog uslišiti moje molitve, a ako se pri?estim Telom i Krvlju moga (našega) Spasitelja - da je Duh Sveti 'pretvorio' hleb i vino u Svete darove?

3. Bio sam u nekoliko parohijskih hramova gde se Bogom-dana Liturgija služi na onaj na?in koji se praktikuje i u našem parohijskom hramu (Preobraženja Gospodnjeg na Pašinom brdu) ali sam nehotice uo?io par razlika - da li je trebalo da po okon?anju Liturgijskog sabranja odem i razgovaram sa sveštenicima o tim razlikama?

4. Pošto sam po mom mišljenju preduboko zabrazdio u prou?avanje kako 'neko drugi' (Preosve?ene vladike, ?asni sveštenici i djakoni) rade 'svoj posao' (služe Bogu Liturgiju) - kako da se vratim u ono inicijalno i radosno uživanje u pojanju Gospodu i izgovaranju molitava Bogu?

Moram da ti priznam, brate, da mi je ovo poslednje pitanje i najbitnije. Primetio sam da posle Božanstvne Liturgije, kada se u parohijskom domu skupimo na 'kafi i rakiji', ja sa našim djakonom sve ?eš?e pri?am o tome šta su on i sveštenik radili, umesto šta sam ja doživeo, shvatio i prihvatio tokom te .. 'ekskurzije u Carstvo Božije'. I gledam druge oko sebe i vidim da su ... veseliji od mene.

brat Toma

klapklap 0442_feel 1405_love

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pomaže Bog!

.............................

Imam nekoliko pitanja za tebe i ne pitam te kao neko ko ho?e da provocira, ve?  kao neko ko ho?e da ?uje tvoje mišljenje. Ja naime nemam formalno teološko obrazovanje, i sve što ?itam - ?itam iz li?nih razloga (= volim Boga i Crkvu Njegovu). Naravno da ne moraš da mi odgovoriš, i nema ljutnje ako to i ne uradiš.

1. Ako se Božanstvena Liturgija služi u jednoj zemlji na jedan na?in a u drugoj na drugi, da li to zna?i da su obe Liturgije - Hristocentri?ne, ili je jedna na slavu Hrista Isusa a druga - odredjeni vid tradicije ali ne i vere u Gospoda?

2. U kojim sve segmentima mogu da se iskrene savesti pouzdam da kada dodjem u neku eparhiju i u?estvujem sa Vladikom ili sveštenicima (i narodom) u molitvama Bogu, da ?e i pored razlika - Bog uslišiti moje molitve, a ako se pri?estim Telom i Krvlju moga (našega) Spasitelja - da je Duh Sveti 'pretvorio' hleb i vino u Svete darove?

3. Bio sam u nekoliko parohijskih hramova gde se Bogom-dana Liturgija služi na onaj na?in koji se praktikuje i u našem parohijskom hramu (Preobraženja Gospodnjeg na Pašinom brdu) ali sam nehotice uo?io par razlika - da li je trebalo da po okon?anju Liturgijskog sabranja odem i razgovaram sa sveštenicima o tim razlikama?

4. Pošto sam po mom mišljenju preduboko zabrazdio u prou?avanje kako 'neko drugi' (Preosve?ene vladike, ?asni sveštenici i djakoni) rade 'svoj posao' (služe Bogu Liturgiju) - kako da se vratim u ono inicijalno i radosno uživanje u pojanju Gospodu i izgovaranju molitava Bogu?

Moram da ti priznam, brate, da mi je ovo poslednje pitanje i najbitnije. Primetio sam da posle Božanstvne Liturgije, kada se u parohijskom domu skupimo na 'kafi i rakiji', ja sa našim djakonom sve ?eš?e pri?am o tome šta su on i sveštenik radili, umesto šta sam ja doživeo, shvatio i prihvatio tokom te .. 'ekskurzije u Carstvo Božije'. I gledam druge oko sebe i vidim da su ... veseliji od mene.

brat Toma

1.???? ??? ??????????????? ??? ?? ?? ?????????? ?? ?????? ??? ????? ?????????? ?? ???? ????? ?? ?? ?????, ??? ??? ???? ??? ?? ???????????????, ????? ????????? ???? ????? ? ???????? ??????????? ?????? ? ?????????? ? ????? ?? ????? ????. ?????? ? ???????? ??????? ??????, ?? ?? ????? ??????? ????, ????????? ?????? ????? ?? ??????????? ?????? ???????? ?????? ?? ??????? ????? ? ??????? ?? ??????? ?????????? ?? ????? ??? ?? ??? ????? ?? ????????. ????? ?? ?? ??????. ????? ????? ?? ?? ?? ????????? ????? ????? ????????? ?????? ?? ?????????.  

2.??? ?? ?? ??????? ??????? ?????? ????? ?????? ???? ? ??? ??? ?????? ?? ?? ?? ?? ?????? ?? ??? ?????. ??? ?? ???? ???? ?????? ????, ????? ?? ?? ?????????? ????? ? ????? ?????????, ?? ?? ?? ?? ??? ????? ??????? ?????????? ?????? ? ???? ? ????, ?? ?????? ?? ???? ?? ?? ????????? ???? ???????? ?????????, ? ?? ?? ?? ???? ???????? ?? ????? ???? ?? ??? ???????? ? ?????????? ??? ?? ???? ?????????? ???????? ? ?????? ???????? ?????. ??????? ?? ?? ??? ????? ???? ????????? ??? ?? ?????  ???? ????????, ??? ??? ?? ?????????? ?? ????.

3.?? ????? ?? ??????????. ??????? ???? ?? ?????? ????????, ???? ?? ???????? ???????, ???????? ???? ?????????, ?????????? ??? ??????? ?? ????, ???? ???????? ????? ???, ? ????? ????? ???? ?? ??? ?? ???? ???? ???????? ??????, ??? ?? ??? ???????? ??????? ?????????? ???? ????? ???????, ???? ?? ??????? ???? ????????? ??????? ???? ???????? ????? ? ???????????.

4.?????? ??? ???? ?? ???? ????? ??? ???????? ???????? ? ??? ??????? ?? ?????? ???????.

????? ????? ?????.

Share this post


Link to post
Share on other sites

2.??? ?? ?? ??????? ??????? ?????? ????? ?????? ???? ? ??? ??? ?????? ?? ?? ?? ?? ?????? ?? ??? ?????. ??? ?? ???? ???? ?????? ????, ????? ?? ?? ?????????? ????? ? ????? ?????????, ?? ?? ?? ?? ??? ????? ??????? ?????????? ?????? ? ???? ? ????, ?? ?????? ?? ???? ?? ?? ????????? ???? ???????? ?????????, ? ?? ?? ?? ???? ???????? ?? ????? ???? ?? ??? ???????? ? ?????????? ??? ?? ???? ?????????? ???????? ? ?????? ???????? ?????. ??????? ?? ?? ??? ????? ???? ????????? ??? ?? ?????  ???? ????????, ??? ??? ?? ?????????? ?? ????.

??? ????? ???? ??? ????.

????????? ?? ??????? ??? ???? ???? ?????? ?? ????, ???? ?? ??????? ???????? ?????.

?? ?????, ? ???? ?? ???? ??????? ?? ?? ?? ???? ????? ????????, ?????????, ?????? ??? ? ???? ?????? ???? ????????

??????? ?? ??? ?? ?????? ?? ??? ???? ?? ?? ????? ? ????????? ???? ?? ?????? ?? ????? ?????????, ? ??? ?????? ?? ????? ?????? ?????? ?????????? ???????.

???? ?? ? ???? ????? ?? ??? ?? ????? ???????, ?? ?? ???????? ????????.

Share this post


Link to post
Share on other sites

?? ?????, ? ???? ?? ???? ??????? ?? ?? ?? ???? ????? ????????, ?????????, ?????? ??? ? ???? ?????? ???? ????????

??????? ?? ??? ?? ?????? ?? ??? ???? ?? ?? ????? ? ????????? ???? ?? ?????? ?? ????? ?????????, ? ??? ?????? ?? ????? ?????? ?????? ?????????? ???????.

???? ?? ? ???? ????? ?? ??? ?? ????? ???????, ?? ?? ???????? ????????.

??????? ?? ??? ???? ????? ?????? ????? ??? ??? ?? ??????? ??????????? ?????? ???? ?????? ?? ??????. ??? ??? ?? ?????

Share this post


Link to post
Share on other sites

?? ?????, ? ???? ?? ???? ??????? ?? ?? ?? ???? ????? ????????, ?????????, ?????? ??? ? ???? ?????? ???? ????????

??????? ?? ??? ?? ?????? ?? ??? ???? ?? ?? ????? ? ????????? ???? ?? ?????? ?? ????? ?????????, ? ??? ?????? ?? ????? ?????? ?????? ?????????? ???????.

???? ?? ? ???? ????? ?? ??? ?? ????? ???????, ?? ?? ???????? ????????.

??????? ?? ??? ???? ????? ?????? ????? ??? ??? ?? ??????? ??????????? ?????? ???? ?????? ?? ??????. ??? ??? ?? ?????

?????? ?? ?????? ????? ?????? ??? ?? ??????, ? ??? ?? ????, ????? ?? ?? ????? ? ?? ??????????? ??? ?? ???????? ? ??? ??.

? ? ??????? ?? ??????? ?? ''???'' ????????? ???? ?????????????, ? ???? ?? ????????

? ??????????? ???????, ?????????? ?????????, ???????????? ? ???????? ?????? ????? ? ????? ???????? ?? ???? ????????.

Share this post


Link to post
Share on other sites

???? ?? ?????????? ?? ?? ???? ??????? ? ?? ?? ?? ????????... ? ???? ?  ????  :)

??? ?? ??????? ????????? ? ???? ?? ????? ???? ?? ????? ?? ?? ?????? ? ???? ?? ????????? ? ???????? ????????? ???? ??????? ? ????? ??? ? ???????

??????? ?????? ??? ????????? ? ???? ?? ?????? ??????? ??????? ? ?? ?? ?? ????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Слажем се са Медом Брутал. Нисам толико литургијски упућен али аргументе које слушам су ми сасвим разумљиви, и ако хоћете - логични. Међутим, као што још неки мудро овде запазише, попут о. Угрина, изгледа да у православној Цркви постоји "струја", боље рећи групација људи, која ужива да рефлектује своју мрачну страну параноидности на саму Цркву и њен Тајинствени живот по благодати. Отуда има толико препирача који, како рече апостол, не знају ни шта причају а мисле да по Духу Светом говоре. Ко зна, можда је и то хула на Духа Светога која се неће опростити, како рече Син Божији. Испада да је већи непријатељ "изнутра" од онога који је изван Цркве "споља". Не подрива ли се тако јединство Цркве? Међутим, бојим се, као што Господ Својим речима није могао да сатвори чуда у неким градовима због њихове тврдоглавости, тако ни овде неће доћи до коренитог преображаја оних који тако бестидно роваре по светињи изговором очувања православне вере.

на крају, у чему је онда проблем да ли ће бити двери отворене, затворене, наглас или у себи читане неке молитве?

проблем је што се никако не зна које су то тачке у Литургији које се НИКАКО не смеју променити, а све остало је ствар лепоте вршења заједничке молитве.

зато се и људи плаше да ако се делић промени, да ће изгубити благодат.  0102_laugh

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ага пије млеко

.... ???????, ??? ??? ??? ???? ????? ???? ????????, ????? ?. ??????, ??????? ?? ? ???????????? ????? ??????? "??????", ???? ???? ????????? ????, ???? ????? ?? ?????????? ????? ?????? ?????? ????????????? ?? ???? ????? ? ??? ??????????? ????? ?? ?????????. ????? ??? ?????? ????????? ????, ???? ???? ???????, ?? ????? ?? ??? ??????? ? ????? ?? ?? ???? ?????? ??????. ?? ???, ????? ?? ? ?? ???? ?? ???? ??????? ???? ?? ???? ?????????, ???? ???? ??? ??????. ?????? ?? ?? ???? ?????????? "???????" ?? ????? ???? ?? ????? ????? "?????". ?? ??????? ?? ?? ???? ????????? ?????? ???????, ????? ??, ??? ??? ?????? ?????? ?????? ???? ????? ?? ??????? ???? ? ????? ????????? ???? ?????? ?????????????, ???? ?? ???? ???? ???? ?? ????????? ??????????? ???? ???? ???? ???????? ?????? ?? ??????? ????????? ??????? ??????????? ????.

0102_laugh 0102_laugh joooj:) bendoff bendoff bendoff bendoff

Share this post


Link to post
Share on other sites

?????? ?? ?? ????? ??????. ????? ?????? ??????????? ?????? ??? ????????? ???? ?????? ?? ?? ?????? ?????????, ? ??? ?????? - ???????. ???????, ??? ??? ??? ???? ????? ???? ????????, ????? ?. ??????, ??????? ?? ? ???????????? ????? ??????? "??????", ???? ???? ????????? ????, ???? ????? ?? ?????????? ????? ?????? ?????? ????????????? ?? ???? ????? ? ??? ??????????? ????? ?? ?????????. ????? ??? ?????? ????????? ????, ???? ???? ???????, ?? ????? ?? ??? ??????? ? ????? ?? ?? ???? ?????? ??????. ?? ???, ????? ?? ? ?? ???? ?? ???? ??????? ???? ?? ???? ?????????, ???? ???? ??? ??????. ?????? ?? ?? ???? ?????????? "???????" ?? ????? ???? ?? ????? ????? "?????". ?? ??????? ?? ?? ???? ????????? ?????? ???????, ????? ??, ??? ??? ?????? ?????? ?????? ???? ????? ?? ??????? ???? ? ????? ????????? ???? ?????? ?????????????, ???? ?? ???? ???? ???? ?? ????????? ??????????? ???? ???? ???? ???????? ?????? ?? ??????? ????????? ??????? ??????????? ????.

?? ?????, ? ???? ?? ???? ??????? ?? ?? ?? ???? ????? ????????, ?????????, ?????? ??? ? ???? ?????? ???? ????????

??????? ?? ??? ?? ?????? ?? ??? ???? ?? ?? ????? ? ????????? ???? ?? ?????? ?? ????? ?????????, ? ??? ?????? ?? ????? ?????? ?????? ?????????? ???????.

???? ?? ? ???? ????? ?? ??? ?? ????? ???????, ?? ?? ???????? ????????.  0102_laugh

???? ??????? ????? ???? ?? ???? ??????? ?????? ?? ?????? ???????? ???????? ??????? ? ?????. ??? ??? ??? ??? ?????????????, ???? ?????? ????? ???? ???????? ?? ?? ?????? ?????? ?? ?????? ?? ?? ?? ????????? ????? ??????? ?????????, ??????? ??? ???????? ?????? ????????? ??????? ??????? ??.?????????!

??????? ? ????? ?????, ??????? ? ?????????? ?????. ????? ???????, ?? ??????????? ? ?????????????????, ???? ???????. ??? ?? ??? ??????????, ??? ????? ??????? ???? ?? ?????? ???? ?? ????? ???? ????????? ??????? ? ?????? ?????????????

Share this post


Link to post
Share on other sites

?????? ?? ?? ????? ??????. ????? ?????? ??????????? ?????? ??? ????????? ???? ?????? ?? ?? ?????? ?????????, ? ??? ?????? - ???????. ???????, ??? ??? ??? ???? ????? ???? ????????, ????? ?. ??????, ??????? ?? ? ???????????? ????? ??????? "??????", ???? ???? ????????? ????, ???? ????? ?? ?????????? ????? ?????? ?????? ????????????? ?? ???? ????? ? ??? ??????????? ????? ?? ?????????. ????? ??? ?????? ????????? ????, ???? ???? ???????, ?? ????? ?? ??? ??????? ? ????? ?? ?? ???? ?????? ??????. ?? ???, ????? ?? ? ?? ???? ?? ???? ??????? ???? ?? ???? ?????????, ???? ???? ??? ??????. ?????? ?? ?? ???? ?????????? "???????" ?? ????? ???? ?? ????? ????? "?????". ?? ??????? ?? ?? ???? ????????? ?????? ???????, ????? ??, ??? ??? ?????? ?????? ?????? ???? ????? ?? ??????? ???? ? ????? ????????? ???? ?????? ?????????????, ???? ?? ???? ???? ???? ?? ????????? ??????????? ???? ???? ???? ???????? ?????? ?? ??????? ????????? ??????? ??????????? ????.

?? ?????, ? ???? ?? ???? ??????? ?? ?? ?? ???? ????? ????????, ?????????, ?????? ??? ? ???? ?????? ???? ????????

??????? ?? ??? ?? ?????? ?? ??? ???? ?? ?? ????? ? ????????? ???? ?? ?????? ?? ????? ?????????, ? ??? ?????? ?? ????? ?????? ?????? ?????????? ???????.

???? ?? ? ???? ????? ?? ??? ?? ????? ???????, ?? ?? ???????? ????????.  0102_laugh

?????? ?? ???? ???????, ???? ?? ???? ????? ????? ??? ?????? ??????? ????????? ????? ? ?????????.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Придружите се разговору

Можете одговорити сада, а касније да се региструјете на Поуке.орг Ако имате налог, пријавите се сада да бисте објавили на свом налогу.

Guest
Имаш нешто да додаш? Одговори на ову тему

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


Све поруке на форуму, осим званичних саопштења Српске Православне Цркве, су искључиво лична мишљења чланова форума 'Живе Речи Утехе' и уредништво не сноси никакву материјалну и кривичну одговорност услед погрешних информација. Објављивање информација са сајта у некомерцијалне сврхе могуће је само уз навођење URL адресе дискусије. За све друге видове дистрибуције потребно је имати изричиту дозволу администратора Поука.орг и/или аутора порука.  Коментари се на сајту Поуке.орг објављују у реалном времену и Администрација се не може сматрати одговорним за написано.  Забрањен је говор мржње, псовање, вређање и клеветање. Такав садржај ће бити избрисан чим буде примећен, а аутори могу бити пријављени надлежним институцијама. Чланови имају опцију пријављивања недоличних порука, те непримерен садржај могу пријавити Администрацији. Такође, ако имате проблема са регистрацијом или заборављеном шифром за сајтове Поуке.орг и Црква.нет, пошаљите нам поруку у контакт форми да Вам помогнемо у решавању проблема.

×
×
  • Create New...