Jump to content
Милан Меденица :)

Исповедајмо Символ Вере

Оцени ову тему

Recommended Posts

Wir  glauben an den einen Gott,

den Vater, den Allmächtigen,

der alles geschaffen hat, Himmel und Erde,

die sichtbare und die unsichtbare Welt.

Und an den einen Herrn Jesus Christus,

Gottes eingeborenen Sohn,

aus dem Vater geboren vor aller Zeit:

Gott von Gott, Licht vom Licht,

wahrer Gott vom wahren Gott,

gezeugt, nicht geschaffen,

eines Wesens mit dem Vater;

durch ihn ist alles geschaffen.

Für uns Menschen und zu unserem Heil

ist er vom Himmel gekommen,

hat Fleisch angenommen

durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria

und ist Mensch geworden.

Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus,

hat gelitten und ist begraben worden,

ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift

und aufgefahren in den Himmel.

Er sitzt zur Rechten des Vaters

und wird wiederkommen in Herrlichkeit,

zu richten die Lebenden und die Toten;

seiner Herrschaft wird kein Ende sein.

Wir glauben an den Heiligen Geist,

der Herr ist und lebendig macht,

der aus dem Vater hervorgeht,

der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird,

der gesprochen hat durch die Propheten,

und die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche.

Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.

Wir erwarten die Auferstehung der Toten

und das Leben der kommenden Welt.

Amin

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

na latinici...

Pistevo is ena Theon, Patera pantokratora, piitin ouranou ke yis, oraton te panton ke aoraton.

Ke is ena Kyrion Isoun Khriston, ton Yion tou Theou ton monoyeni, ton ek tou Patros yennithenta pro panton ton eonon.  Fos ek fotos, Theon alithinon ek Theou alithinou, yennithenta ou piithenta, omoousion to Patri, dhi ou ta panta eyeneto.  Ton dhi imas tous anthropous ke dhia tin imeteran sotirian katelthonta ek ton ouranon ke sarkothenta ek Pnevmatos ayiou ke Marias tis Parthenou ke enanthropisanta. Stavrothenta te yper imon epi Pontiou Pilatou ke pathonta, ke tafenta.  Ke anastanta ti triti imera kata tas Grafas.  Ke anelthonta is tous ouranous ke kathezomenon ek dhexion tou Patros.  Ke palin erhomenon meta dhoxis krine zontas ke nekrous, ou tis vasilias ouk este telos.

Ke is to Pnevma to ayion, to kyrion, to zopion, to ek tou Patros ekporevomenon, to syn Patri ke Yio symproskynoumenon ke syndhoxazomenon, to lalisan dhia ton profiton.

Is mian, ayian, katholikin ke apostolikin Ekklisian.  Omologho en vaptisma is afesin amartion.  Prosdhoko anastasin nekron.  Ke zoin tou mellontos eonos.

Amin.

Слово "ν" (ни) када се нађе испред "τ" (тав), увек се чита као д . Зато се каже Пандократора, пандон, панда...

Ето, нешто и да научимо...

Тачно тако, а где стоји два слова "и" у мојој транскрипцији није штампарска грешка, већ тако треба читати и изговарати. Глас Θ, θ је специфичан јер се изговара као "т", али се језик стави између зуба, па личи на "ф".

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

1. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

2. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.

3. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.

4. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.

5. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.

6. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.

7. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

8. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς* ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.

9. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.

10. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

11. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.

12. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.

Ἀμήν.

Брате Марко, можеш ли да поставиш транскрипт на ћирилици, да би могли да га науче они који желе да знају Символ вере на грчком?

Evo i snimak:

http://www.box.net/shared/aaypu75qd4

Jel ovo ko ono Bogorodičino pravilo?

Mogli ste napraviti neku aplikaciju na foru onih tibetanskih molitvenih napravica.

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

СИМВОЛ ВЕРЕ

Верујем у једнога Бога, Оца, Сведржитеља, Творца неба и земље и свега видљивог и невидљивог.

И у једнога Господа Исуса Христа, Сина Божјег, Јединородног, од Оца рођеног пре свих векова; Светлост од Светлости, Бога истинитог од Бога истинитог, рођеног, не створеног, једносушног Оцу, кроз кога је све постало;

Који је ради нас људи и нашег спасења сишао с небеса, и оваплотио се од Духа Светога и Марије Дјеве и постао човек;

И Који је распет за нас у време Понтија Пилата, и страдао и био погребен;

И Који је васкрсао у трећи дан, по Писму;

И Који се вазнео на небеса и седи са десне стране Оца;

И Који ће опет доћи са славом, да суди живима и мртвима, Његовом Царству неће бити краја.

И у Духа Светога, Господа, Животворнога, Који од Оца исходи, Који се са Оцем и Сином заједно поштује и заједно слави, Који је говорио кроз пророке.

У једну, свету, саборну и апостолску Цркву.

Исповедам једно крштење за опроштење грехова.

Чекам васкрсење мртвих.

И живот будућег века.

Амин.

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

SIMVOL VERE

VERUJEM u jednoga Boga Oca,Svedržitelja,Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.

I u jednoga Gospoda Isusa Hrista,Sina Božijeg,Jedinorodnog,od Oca rođenog pre svih vekova;Svetlost od Svetlosti,Boga istinitog od Boga istinitog;rođenog,ne stvorenog,jednosuštnog Ocu,kroz Koga je sve postalo;

Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s nebesa,i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve,i postao čovek;

I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata,i stradao i bio pogreben;

I Koji je vaskrsao u treći dan,po Pismu;

I Koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca;

I Koji će opet doći sa slavom,da sudi živima i mrtvima,i Njegovom carstvu neće biti kraja.

I u Duha Svetoga,Gospoda,Životvornog,Koji od Oca ishodi,Koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi,Koji je govorio kroz proroke:

U jednu svetu,sabornu i apostolsku Crkvu.

Ispovedam jedno kršetenje za oproštenje grehova.

Čekam vaskrsenje mrtvih.

I život budućeg veka.

Amin.

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

СИМВОЛ ВЕРЕ

Верујем у једнога Бога, Оца, Сведржитеља, Творца неба и земље и свега видљивог и невидљивог.

И у једнога Господа Исуса Христа, Сина Божјег, Јединородног, од Оца рођеног пре свих векова; Светлост од Светлости, Бога истинитог од Бога истинитог, рођеног, не створеног, једносушног Оцу, кроз кога је све постало;

Који је ради нас људи и нашег спасења сишао с небеса, и оваплотио се од Духа Светога и Марије Дјеве и постао човек;

И Који је распет за нас у време Понтија Пилата, и страдао и био погребен;

И Који је васкрсао у трећи дан, по Писму;

И Који се вазнео на небеса и седи са десне стране Оца;

И Који ће опет доћи са славом, да суди живима и мртвима, Његовом Царству неће бити краја.

И у Духа Светога, Господа, Животворнога, Који од Оца исходи, Који се са Оцем и Сином заједно поштује и заједно слави, Који је говорио кроз пророке.

У једну, свету, саборну и апостолску Цркву.

Исповедам једно крштење за опроштење грехова.

Чекам васкрсење мртвих.

И живот будућег века.

Амин.

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

 

   СИМВОЛ ВЕРЕ

ВЕРУЈЕМ  у једнога Бога, Оца, Сведржитеља, Творца неба и земље и свега видљивог и невидљивог.

И у једнога Господа Исуса Христа, Сина Божјег, Јединородног, од Оца рођеног пре свих векова; Светлост од Светлости, Бога истинитог од Бога истинитог, рођеног, не створеног, једносушног Оцу, кроз кога је све постало;

Који је ради нас људи и нашег спасења сишао с небеса, и оваплотио се од Духа Светога и Марије Дјеве и постао човек;

И Који је распет за нас у време Понтија Пилата, и страдао и био погребен;

И Који је васкрсао у трећи дан, по Писму;

И Који се вазнео на небеса и седи са десне стране Оца;

И Који ће опет доћи са славом, да суди живима и мртвима, Његовом Царству неће бити краја.

И у Духа Светога, Господа, Животворнога, Који од Оца исходи, Који се са Оцем и Сином заједно поштује и заједно слави, Који је говорио кроз пророке.

У једну, свету, саборну и апостолску Цркву.

Исповедам једно крштење за опроштење грехова.

Чекам васкрсење мртвих.

И живот будућег века.

АМИН

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

SIMVOL VERE

VERUJEM u jednoga Boga Oca,Svedržitelja,Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.

I u jednoga Gospoda Isusa Hrista,Sina Božijeg,Jedinorodnog,od Oca rođenog pre svih vekova;Svetlost od Svetlosti,Boga istinitog od Boga istinitog;rođenog,ne stvorenog,jednosuštnog Ocu,kroz Koga je sve postalo;

Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s nebesa,i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve,i postao čovek;

I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata,i stradao i bio pogreben;

I Koji je vaskrsao u treći dan,po Pismu;

I Koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca;

I Koji će opet doći sa slavom,da sudi živima i mrtvima,i Njegovom carstvu neće biti kraja.

I u Duha Svetoga,Gospoda,Životvornog,Koji od Oca ishodi,Koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi,Koji je govorio kroz proroke:

U jednu svetu,sabornu i apostolsku Crkvu.

Ispovedam jedno kršetenje za oproštenje grehova.

Čekam vaskrsenje mrtvih.

I život budućeg veka.

Amin.

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Ево можда егзактнијег превода на српски:

Верујемо у једнога Бога Оца, Сведржитеља, Творца неба и земље и свега видљивог и невидљивог.

И у једнога Господа Исуса Христа, Сина Божјег, Јединородног, од Оца рођеног пре свих векова: Светлост од Светлости, Бога истинитог од Бога истинитог, рођеног, не створеног, једносуштног Оцу, кроз кога је све постало;

Који је ради нас људи и нашег спасења сишао с небеса, и оваплотио се од Духа Светога и Марије Дјеве и постао човек;

И Који је распет за нас у време Понтија Пилата, и страдао и био погребен;

И Који је васкрсао у трећи дан, по Писму;

И Који се вазнео на небеса и седи са десне стране Оца;

И Који ће опет доћи са славом, да суди живима и мртвима, Његовом Царству неће бити краја.

И у Духа Светога, Господа животворнога, Који од Оца исходи, Који се заједно са Оцем и Сином обожава и слави, Који је говорио кроз пророке.

У Једну, Свету, Католичанску и Апостолску Цркву.

Исповедам једно крштење за опроштење грехова.

Чекам васкрсење мртвих.

И живот будућег века.

Амин.

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

СИМВОЛ ВЕРЕ

ВЕРУЈЕМ  у једнога Бога, Оца, Сведржитеља, Творца неба и земље и свега видљивог и невидљивог.

И у једнога Господа Исуса Христа, Сина Божјег, Јединородног, од Оца рођеног пре свих векова; Светлост од Светлости, Бога истинитог од Бога истинитог, рођеног, не створеног, једносуштног Оцу, кроз кога је све постало;

Који је ради нас људи и нашег спасења сишао с небеса, и оваплотио се од Духа Светога и Марије Дјеве и постао човек;

И Који је распет за нас у време Понтија Пилата, и страдао и био погребен;

И Који је васкрсао у трећи дан, по Писму;

И Који се вазнео на небеса и седи са десне стране Оца;

И Који ће опет доћи са славом, да суди живима и мртвима, Његовом Царству неће бити краја.

И у Духа Светога, Господа, Животворнога, Који од Оца исходи, Који се са Оцем и Сином заједно поштује и заједно слави, Који је говорио кроз пророке.

У једну, свету, саборну и апостолску Цркву.

Исповедам једно крштење за опроштење грехова.

Чекам васкрсење мртвих.

И живот будућег века.

АМИН

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Символ веры

Верую во единаго Бога Отца,  Вседержителя,  Творца небу и земли,  видимым же всем и невидимым.

И во единаго Господа Иисуса Христа,  Сына Божия,  Единороднаго,  Иже от Отца рожденнаго прежде всех век,  Света от Света,  Бога истинна от Бога истинна,  рожденна,  несотворенна,  единосущна Отцу,  Имже вся быша;

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася;

Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна;

И воскресшаго в третий день, по Писанием;

И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца;

И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца.

И в Духа Святаго, Господа Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.

Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Исповедую едино крещение во оставление грехов.

Чаю воскресения мертвых.

И жизни будущаго века.

Аминь.

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

У молитвенику који ми је оставила моја прабаба овако стоји Символ:

Верујем у једнога Бога, Оца, Сведржитеља, Творца неба и земље и свега видљивог и невидљивог.

И у једнога Господа Исуса Христа, Сина Божјег, Јединородног, од Оца рођеног пре свих векова; Светлост од Светлости, Бога истинитог од Бога истинитог, рођеног, не створеног, једносушног са Оцем, кроз кога је све постало;

Који је ради нас људи и нашега спасења сишао с небеса, и оваплотио се од Духа Светога и Марије Дјеве и постао човек;

И Који је распет за нас у време Понтија Пилата, и страдао и погребен;

И Који је васкрсао у трећи дан, по Писму;

И Који се узнео на небеса и седи са десне стране Оца;

И Који ће опет доћи са славом, да суди живима и мртвима, чијем Царству неће бити краја.

И у Духа Светога, Господа, Животворног, Који од Оца исходи, коме се са Оцем и Сином заједно клања и заједно слави, Који је говорио кроз пророке.

У једну, свету, васељенску и апостолску Цркву.

Исповедам једно крштење за опроштење грехова.

Чекам васкрсење мртвих.

И живот будућег века. Амин.

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Wir  glauben an den einen Gott,

den Vater, den Allmächtigen,

der alles geschaffen hat, Himmel und Erde,

die sichtbare und die unsichtbare Welt.

Und an den einen Herrn Jesus Christus,

Gottes eingeborenen Sohn,

aus dem Vater geboren vor aller Zeit:

Gott von Gott, Licht vom Licht,

wahrer Gott vom wahren Gott,

gezeugt, nicht geschaffen,

eines Wesens mit dem Vater;

durch ihn ist alles geschaffen.

Für uns Menschen und zu unserem Heil

ist er vom Himmel gekommen,

hat Fleisch angenommen

durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria

und ist Mensch geworden.

Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus,

hat gelitten und ist begraben worden,

ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift

und aufgefahren in den Himmel.

Er sitzt zur Rechten des Vaters

und wird wiederkommen in Herrlichkeit,

zu richten die Lebenden und die Toten;

seiner Herrschaft wird kein Ende sein.

Wir glauben an den Heiligen Geist,

der Herr ist und lebendig macht,

der aus dem Vater hervorgeht,

der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird,

der gesprochen hat durch die Propheten,

und die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche.

Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.

Wir erwarten die Auferstehung der Toten

und das Leben der kommenden Welt.

Amin

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Nous croyons en un seul Dieu le Père, le Tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre,

de toutes les choses visibles et invisibles.

Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu,

engendré du Père avant tous les siècles:

Lumière venue de la Lumière, vrai Dieu venu du vrai Dieu,

engendré non pas créé, constubstantiel au Père; par lui tout a été fait.

Pour nous et pour notre salut il descendit des cieux;

par le Saint-Esprit il a pris chair de la Vierge Marie et il s'est fait homme.

Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert, il a été enseveli,

il est ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures, il est monté aux cieux.

Il siège à la droite du Père

et il reviendra dans la gloire juger les vivants et les morts;

son règne n'aura pas de fin.

Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et donne la vie,

qui procède du Père,

qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié,

qui a parlé par les Prophètes.

Nous croyons l'Eglise une, sainte, catholique et apostolique.

Nous confessons un seul baptême pour le pardon des péchés.

Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir.

drlove.

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Mi kredas je unusola Dio, la Patro Plejpotenca, kreinto de la ĉielo kaj de la tero, de ĉio videbla kaj nevidebla.

Kaj je unusola Sinjoro Jesuo Kristo, Filo de Dio, solenaskita, naskita de la Patro antaŭ ĉiuj tempoj: Lumo el Lumo, Dio vera el Dio vera; naskita, ne kreita, samesenca kun la Patro; per kiu ĉio ekestis;

kiu por ni la homoj kaj por nia savo, subiris el la ĉieloj, kaj enkarniĝis de la Spirito Sankta kaj Maria la Virgulino, kaj homiĝis;

kiu, krucumite pro ni sub Poncio Pilato, suferis kaj estis entombigita,

kaj releviĝis je la tria tago, laŭ la Skriboj,

kaj supreniris en la ĉielojn, kaj sidas dekstre de la Patro;

kiu denove venos kun gloro, por juĝi la vivantajn kaj la mortintajn, kaj por kies Regno ne estos fino.

Kaj je la Spirito Sankta, la Sinjoro kaj viviganto, de la Patro devenanta, kun la Patro kaj la Filo kunadorata kaj kunglorata, per la profetoj parolinta.

Kaj je la unusola, sankta, katolika kaj apostola Eklezio.

Mi konfesas unusolan bapton por pekomalŝarĝo.

Mi atendas la releviĝon de la mortintoj

kaj la vivon de la venonta epoko.

drlove.

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Придружите се разговору

Можете одговорити сада, а касније да се региструјете на Поуке.орг Ако имате налог, пријавите се сада да бисте објавили на свом налогу.

Guest
Имаш нешто да додаш? Одговори на ову тему

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Чланови који сада читају   0 чланова

    Нема регистрованих чланова који гледају ову страницу

Све поруке на форуму, осим званичних саопштења Српске Православне Цркве, су искључиво лична мишљења чланова форума 'Живе Речи Утехе' и уредништво не сноси никакву материјалну и кривичну одговорност услед погрешних информација. Објављивање информација са сајта у некомерцијалне сврхе могуће је само уз навођење URL адресе дискусије. За све друге видове дистрибуције потребно је имати изричиту дозволу администратора Поука.орг и/или аутора порука.  Коментари се на сајту Поуке.орг објављују у реалном времену и Администрација се не може сматрати одговорним за написано.  Забрањен је говор мржње, псовање, вређање и клеветање. Такав садржај ће бити избрисан чим буде примећен, а аутори могу бити пријављени надлежним институцијама. Чланови имају опцију пријављивања недоличних порука, те непримерен садржај могу пријавити Администрацији. Такође, ако имате проблема са регистрацијом или заборављеном шифром за сајтове Поуке.орг и Црква.нет, пошаљите нам поруку у контакт форми да Вам помогнемо у решавању проблема.

×
×
  • Креирај ново...