Jump to content

Hadzi Vladimir Petrovic

Члан
 • Број садржаја

  540
 • На ЖРУ од

 • Последња посета

Everything posted by Hadzi Vladimir Petrovic

 1. Најприје ваља размотрити однос (савремене) науке и филозофије1 као и однос филозофије и теологије 2,може и детаљније да се истражи онтотеолошка природа метафизике и питање да ли је теологија уопште наука или прије умјетност3. Ако се држимо тога да је наука онда ипак испитати (метосдку) посебност те науке, свакако не у смислу регијоналне онтологије, него у смислу да она извире из живота вјерујећег човјека и заједнице и њима само и служи, те нема опште обавезујћи карактер. "дух припада небу, али душа земљи тежи - и то да знаш" Бранимир Штулић Када одредимо оно што раздваја ове три области или прије нивоа спознаје4 и свјести5, доћићемо до закључка да се теологија и наука односе искључиво кроз филозофију и феномен "евреке" као и да је тај однос хармоничан. Поред било које филозофске пројекције на биће у цјелини као теолошки комуникативно узимамо учење светог Максима о Логосу као извору и увору свих наука, и учење о човјеколикости логоса природе као посљедици оваплоћења6. Надаље ваља узети у обзир специфичности ТЕ која излази из научних оквира и постаје нека врста погледа на свијет, са филозофским претензијама те самим тим врши утицај на друге области живота, политику... па и теологију. Свједоци смо покушаја да се ТЕ хармонизује са учењима Цркве. За даље разматрање ваљало би получити шта је то у ТЕ ненаучно - дакле филозофско? Оно што прво пада у очи је својеврсан прогресизам, док у оквиру најновијих генетских доприноса биологије имамо предестинацију, Видимо да из само једне науке: биологије исходе двије различите филозофске концепције! " Науке су респале и на окупу држи још само зграда универизитета"6 Теологија не може доћи у сукоб са науком осим преко ових "филозофских" извода. Дакле, нпр. Црква може појмовно кориговати своје учење о предестинацији, али никако тако да се укине слобода (с њом у вези римско право) и судска димензија сабрања... Теолошки приговор ТЕ је методски немогућ осим у оним формама у којим ТЕ од свјетоназора постаје инославно веровање или врста (научног) атеизма, те га ваља третирати као и сваки атеизам, без обзира на "научну" аргументацију и апологију. Са филозофске стране се може замерити наиван прогресизам, који је био општа мода тога доба и шире онтолошка пројекција субјекат - објекат, која нити је једина нити изворна. Зато приговор Те упућујемо из једне за биологију темељне науке - физике и то сасвим лаички: подразумевани Декартов координатни систем - праволинијско вријеме-простор, све у једнаким континентима су основ развоја ТЕ, међутим тај простор је превазиђен, а са њиме и ТЕ. Сав тадашњи научни "апарат" лежи на тим нововјековним романтичним основама и набацује се на сирову стварност. Њутнова механика се таође заснива на Декартовом простору и времену и за разлику од ТЕ савршено функционише у сваком аспекту, па и у флуидима, без икаквих непознаница, рупа, недеречености, па ипак се ниси појавили неки значајнији филозофски аспекти механике? Да ли је то можда баш због тога што Њутнова механика нема "рупа" које би се филозофски морале попуњавати? Ипак Њутнова механика је оборена и може да се појављује само у једном уском дјелу стварности унутар тек једног референтног система8 Дакле када испод ТЕ извучемо њене филозофске основе и Декартов координатни систем шта остаје? Остају фактички налази који ће се морати тумачити у другом контексту-теорији. Како функционише ТЕ у свијету (референтном систему) са кружним моделом времена, какав је је био у Антици или са Ничеовим "вјечни враћањем истог"? Као смјена еволуција и револиција и никако. Анштајнова или Декартова премеравања и обухватања сировог φύσις-а нису ни прва ни посљедња9, најранија за сад позната су она у Лепенском виру у којем је свијет имао три стране, па су такве биле и куће, тако с су се сликала лица, таква је била и свијест- без обзира шта је шта узроковало. Историјск и сви уопште замисливи облици простора читају се најбољњ из обликовања простора - архитектуре 10 Временски модели.11 Древна и до данас непревазиђена мјерењеа времена везана су за циклична кретања небеских тијела, па су се јавили такви модели, било да је тај циклус беспочетан или да је вријеме покренуто како то свједочи библијски исказ и актуелна теоретска физика. Однос вечности и времена је различит, вријеме се некад "картезијански" протеже у вечност на обе стране, а некад је (библијски) вјечност је изван времена12, и онда се по том основу говори о паралелним свијетовима (Рај, Пакао). Актуелни временски просторни модели свакако нису у континентима13. Континуалан вријеме простор је Декартов простор и подразумијева да је један метар и секунда овде и било гдје у свемиру исти, што не важи него се вријеме и простор сажимају и шире по основу гравитације - масе, у микро свјету је то бозон али закон не важи, него важи други опет неконтигентан модел квантне механике који на мала врата уводи давно заборављеног посматрача. 14 Упроштен Хајдегеров модел времена би био да је оно однос међу бићима и да у свакој могућем моделу опстаје четветострука упретеност његове специфичне квинтесенције. Како је могуће да нам се φύσις показује у овако различитим формама? Са једне стране то је сигурно облик опажања кроз различите категоричке апарате15, односно облике свијести16, те се само мјења наше учитавање смисла, односно облик параноје, но да ли су могући стваралачки захвати у природи17? У повјести о стварању18 ми видимо еволуцију - развој врста од нижих ка вишим али истовремено видимо и процес од највишег који у дијалогу са највишим од створења "именује" дакле у неком смислу дизајнира ниже. Видимо касније да када се дијалог са Богом ослабљује Човјек мјења свјет ( није више у рају), када се тај дијалог интензивира ( покајање) Царство ( вјечност) се приближава19. Црква је у стању да комуницира са сваким временско просторним контекстом (референтним моделом, свијетом) али и да сваки екскомунира јер она има свој модел времена и простора: јединство времена и простора, сажимање свих времена и свог простора на једно мјесто у једно тијело20 и један јединствени свеобухватни догађај. Човјек за разлику од осталих бића има дистанцу у односу на φύσις , врста те дистанце је његов сатв који производи суд, а његово извршење је μοῖρα (суд-бина) - обавезан сљед испуњење догађаја, извршење времена. Зато предлажем @Avocado за краља, односно за ипостасног гаранта закона, да својим тјелом штити право и правду у нашој области, а @RYLAH за врховног судију , па ко хоће правду која и сами φύσις држи у опстојању да попире са њима ће имати посла, ако им ко побјегне Моири неће.. Мада боље признати право јачег који произилази из еволуције и превентивне егзекуције из генестке предестунације него пишат уз вјетар иначе промјењивог правца? 1. Хајдегер Мартин " Увод у Хајдегера" и "Шумски пут" Доба слике свујета 5 стр 2. Хајдегер Мартин "Крај филозофије и почетак мишљења" Филозофија и Теологија 63 стр 3. Жарко Видовић " И вјера је умјетност" 4. Владика Данило Крстић " У почетку Беше Смисао" 5 .Жарко Видовић "Огледи о духовном искуству" 6. Хаџи Владимир Петровић "Христос икона Оца" 7. Слободан Жуњић " Мартин Хајдегер и националсоцијализам" Ректорски говор из 33-еће 8. Алберт Анштајн "Општа и специјална теорија релативитета" 9.Проклова постеља: бико која мјериила да се набаце на φύσις , нешто се мора сјећи, а нешто натезати, 10. Предраг Ристић " Число" (манифест) 11 . Хокинг Стивен " Кратка повјест времена" 12. Осим у историјским догађајима када се те паралене стварност сјеку. 13.Хокинг Стивен " Кратка повјест времена 14.Артур Шопенхауер " Свјет као воља и представа" 15. Когитације, онтолошким криз фикозоски модус- 16. Психолошки и психопатолошки 17. Божанствено стваралаштво - са Богом сунергијско са-срварање. крајњега - есхатолошкога φύσις-а , лирургијски принос твари и њено ухристовљење. 18. Шестоднев, Црквена еволуција преставња пут од ништа до Бога по благодати, на тек промјену облика постојања и живота. 19. Кристетељев "просторни" крст 20.Христос као центатрални догађај, почетак и крај бремена и господар вјечности Хаџи Владимир Петровић
 2. Да сте рекли да је Порфирије можда "упућивао" младеж, или их савјетовао чеда да гласају, да је у некој врсти синергије па да размислимо о томе, поготово што су посље молитава у Ковиљу Вучко и Тома дошли на власт.
 3. Свјесним учитавањем, и извртањем, а и тиме што се правиш тоша. Да имаш тај осјећај не бих себи дозволио не-истину и не бих упорно чинио с тим у вези неправду.
 4. Учитаваш ми да сам залегао за причу и да сам љут, проглашаваш неку побједу, само зато што се још убјек држиш свјесне лажи и вјежбаш се овде на нама. Ниси ти ђаво, него си се исфрустрирао о Ђуровића, а сада не знаш стати и мислиш да ако даље се даље држиш своје шупље да си у праву, у томе си као Истопљена. Што се тиче те твоје тлапље о навијању, чуо си да овде неки сузе лију за онима које "нападају" да ли и ти то радиш бранећи? Друго присуство моје маленкости у било коме ставу или причи, са аспекта афирмације или негације ништа не може додати или одузети тој причи, она је оно што је "по себи" Настрану изјава, евидентно је да има сарадње Цркве и државе, као и појединих епископа и других држава, и онда би се могло критиковати, колико је шта за добро наше Цркве и државе и других држава. Ја и не видим зашто би био проблем да наше владике сарађају са нашим државама, ако то не иде у етатизам. А у ситуацији прјетећег раскола треба држава да помогне Цркви. Мислим првенствено на нашу Државу... Није проблем да се критикује Порфирије, ја сам неке његовим ставове критиково у амфиретру, реавиши да му пред свим тим људима, да је његова прича о љубави ок, али да у њој недостаје поредак. Али ово што ти радиш се не може довести у везу са тим човјеком и малициозно је. И нисам љут, али ћу ти то сачувати. Да се уозбиљиш. Дакле само напрјед са критиком Порфирија, али из неког основа, реци нпр. увуко се са државом па сан не плива добро, па наведи...али нешто да има везе, јер сигурно грјеши, човјек је.. и још ћу ти помоћи
 5. Ма да мени се само причињавало ово што два дана изводите из једне реченице? Шта би сте тек урадили мени или било коме, да Вам допадне шака, још неук о процедури. Не сањај, ваше изврдавање вам омагућава да жмирите и не радите свој посо, него проповједате као да сте попови, а други се залажу, док допадну до Вас, и онда се увјек нешто нађе...У нечињењу је ваш грјех, а на овој теми и у чињењу. И ја ћу вам то држати, јер имам једно слободније схватање права, да је оно у природи ствари и да се само извршава. Никакво питање нисам промјетио, само бескрајно пренемагање без икаквог смисла и интегритета.
 6. Пусти ти писање по форуму, видим ја шта је на снази и видим кога сте нашли да черичете и по којем основу, кода нема нигдје никавог криминала, и као да руже цвјетају, да не описујем ситуацију, а то је зато што се ви навијате како се жетон убаци и глумите неке јапи адвокате и листате парафе, а смисао и осјећање за правду и истину сте сасвим изгубили, што сте овде и сада тврдо доказали, и још спавате сном праведника.
 7. Kaда се јерес sola scriptура увкла на правни, замисли нађеш се негдје ко крме у Техерану, а не суде ти право по шеријату, него @Avocado тужилац, а @RYLAH судија, наш кадар. Шта би из мене извикли кад су из ове реченице ово направили? Није важна Влада него да има суда, било би лако, кради...за 10-20 година долијачеш и бићеш осуђен. Овде се зна да можеш и убијати, ако имаш добре везе и лове. А ови наши правници то не виде, али виде и чега нема - пуста манипулација, или још бољи, мој комшија кад сам имао атеље у Мије Ковачевића, спрега... и све завршава. И самом му мука па зида да се опусти, теба овде да се попови и народ боре правно уређење, а ви да мешатирате, јер сте гледали два погрешна америчка филма?
 8. Ма не човјече, сањам Тебе жалиш ми се на Аву, онда ми дође Перишић у сан да се нагодимо... онда још екипе, само кад сам на путу спавам.. Овде само ти и истопљена мирно спавате.
 9. Нажалост ово је све дубље, све се крупније - безочније лаже, и глупаво окреће ћурак, још ево чекам да чујем да је Порфирије доњео неки устав и слично, јер кад могу Амери да се дриблају због устава може и он. Кренули су да му искушвају смирење и праве циркус, на Давида не смију јер их је научио на хладан туш. Код Патријарха су се исто зезнули. Изгледа да заиста нема покајања него се даље срља, и ови људи овде у тим бесмислицама себи штету чине, али не маре. Љепо је рекао Патријарх, поред оваквих не требају нам усташе, конвертити су најжешћи, посље оладе.
 10. Како ћеш да га питаш, занима ме? Појавили су се неки који мисле да сте сишли са ума па да ли је то иситна? Раније сте изјављивали да своје политичке ставове нећете износити у јавност, а сада сматрате сваког ко критикује власт шиптаром укључујући и Сабор? И сам Митрополит да им објасни рекли би, вади се, они виде што хоће да виде и чују што хоће да чују, јер воља је испред чула, мада се заиста надам да се шале и прегоне јер у супротном заиста не би ваљало. Не ваља ни што клевећу, али ако заиста тако мисле...
 11. @ana čarnojević Види без икакве шале и најозбиљније, да ли ико од Вас заиста вјерује да је Митрипополит прозвао и мене који критикујем?
 12. Види, не вјерујем ти да заиста мислиш оно што пишеш, као и други овде, него изгледа као да тјереш неки каприц из неке реније теме, и покушаваш да користиш исте методе и сматраш то легалним. Просто немам увјерење да си заиста мислио све оно што си јуче рекао, него се да се надгорњаваш. Ето то је оно моје осјећање, да ти је Митрополит јуче био сасвим споредан, нешто као повод, и колатерална штета, а да се разрачунаваш са Ђуровићем по основу ранијих тема, другог Митрополита...и нисам једини.
 13. Док је Бонстил тамо и док у њега стиже хорс из Авганистана и док га шиптари парчају по европи укључујући и Србију, тамо не смије бити никакве државе у стварном смислу рјечи. Али ако се Шипци изборе против ДЕА и мафије не да их треба признати него и славолуке подићи по свим европским градовима. Добра је ствар што се у УСА Трампови противници финансирају из тих извора. Није проблем да Шипци праве државу, него што то није држава и демократија него "легализована мафија" турбодржава, као што су се промафијале и друге државе на простору бивше Југославије, а и шире. Тако ето и у тој твојој некад правној држави прво се региструје Црква, па онда засједа скупштина која доноси тај акт, то је јасан показетељ декаденције, јер САД иако су се по свјету разбојнички и имеперијално понашале, на унутрашњем плану су биле демократије и ту им је лежала стварна снага, - ради тога си и ти тамо отишао. Колико год су овде зла учинили ипак им желимо да очувају своју демократију...
 14. @Vladan :::. Џаба причати, хоће митрополита да у лаж утјерају и ако у њему нема лажи, "грјех" му је што им је стао на црту и јуначки се држи и брани Цркву у ова смутна времена, дакле ништа од смирења, ништа од покајања објашњавамо се до даљњег...

Све поруке на форуму, осим званичних саопштења Српске Православне Цркве, су искључиво лична мишљења чланова форума 'Живе Речи Утехе' и уредништво не сноси никакву материјалну и кривичну одговорност услед погрешних информација. Објављивање информација са сајта у некомерцијалне сврхе могуће је само уз навођење URL адресе дискусије. За све друге видове дистрибуције потребно је имати изричиту дозволу администратора Поука.орг и/или аутора порука.  Коментари се на сајту Поуке.орг објављују у реалном времену и Администрација се не може сматрати одговорним за написано.  Забрањен је говор мржње, псовање, вређање и клеветање. Такав садржај ће бити избрисан чим буде примећен, а аутори могу бити пријављени надлежним институцијама. Чланови имају опцију пријављивања недоличних порука, те непримерен садржај могу пријавити Администрацији. Такође, ако имате проблема са регистрацијом или заборављеном шифром за сајтове Поуке.орг и Црква.нет, пошаљите нам поруку у контакт форми да Вам помогнемо у решавању проблема.

×
×
 • Create New...