Jump to content
 • Paladije
  Paladije

  Логосологија стрип умјетности – једна философска перспектива

   Мистификовано брисање субјективитета је уско везано за појам излажења из димензије лицемјерста у којој свако тубиствовање више или мање обитава. То је процес који захтјева појачан напор и налази се на путу трансфигурације у истинско свјесно и дјелатно Ја, улазак поновно епицентар разгманетисања самозаборава бића. Самозаборав бића као основни сегмент савременог антропоса је проблем који је анафоричко резистентан према амбиваленцији унутрашњег спектрума достизања више сфере духа.

  Логосологија стрип умјетности – једна философска перспектива

  220-captain-america.jpg

  Мистификовано брисање субјективитета је уско везано за појам излажења из димензије лицемјерста у којој свако тубиствовање више или мање обитава. То је процес који захтјева појачан напор и налази се на путу трансфигурације у истинско свјесно и дјелатно Ја, улазак поновно епицентар разгманетисања самозаборава бића. Самозаборав бића као основни сегмент савременог антропоса је проблем који је анафоричко резистентан према амбиваленцији унутрашњег спектрума достизања више сфере духа. Из једне такве средине јавља се Друго Ја које чини тубиствовање истинским свесним и дјелатним Ја које излази из самозаборава бића кроз личностну онтологију свога сопства, кроз трансцеденталну ширину Апсолута. Обратимо пажњу на грчку митологију кроз коју спознајемо многе ликове, хероје и божанства које требамо мистификовано херменеутиковати да би добили вишу мудрост и евентуално утврдили одређени патос који се укотвио у тубиствовању, у епигенези настанка одређене страсти или врлине. Cognitio signata у митологији старих хелена јако је инспиративна и пут за интровертну делиберцију .Са скоком у савремени свијет добијамо и неку нову митологију и неке нове супер хероје који опет морају проћи кроз оквир и увећало херменеутичког приступа материји јер посједују одређене квалитете који треба да помогну у постизању свјесности и у едукацији у изградњи одређене аретолошке сфере духа.Нови митолошки мотиви у рецепцији супер хроја треба да постигну раст клице аретолошког сунцеобразног круга хармоније у изградњи свијесности да је доброта покретач линије савршенства и теозиса коме тубиствовање треба да тежи. У афирмацији нагонске динамике духа у својству логосности и персонификујући врлину скромности свакако јесте један од данашњих супер хероја који је настао четрдесетих година двадесетог вијека. У питању је многима познати Капетан Америка[1] (у даљем тексту Кап) који се убраја у Марвелове[2] супер хероје. Свакако да се треба осврнути на то да је тај лик из стрипа начињен у склопу тадашње америчке пропаганде и да је први број стрипа овог супер хероја изашао у марту 1941 године само годину дана прије напада Јапанаца на Перл Харбур. Но то само успутно напомињем јер се генерално треба фокусирати на неке врлине које красе личносну онтологију Капетана. У њему као супер хероју препознаје се истинско свјесно и дјелатно Ја, јер кроз Друго Ја он је постао оно што јесте. Као борац против зла он и даље ризикује своје егзистенцијално постојање. Његова основна намјена је дати живот за другога и у том свјетлу треба херменеутиковати његове моралне ставове. Као један од супер хероја он нема мистификовану страну своје личности или класични алтер его који се оцртавају у другим ликовима попут Спајдермена или Супермена који се крију иза других идентитета и ликова који живе један вид имагинарног живота у неком смислу личносне подвојеносоти. У димензији неафирмативног карактера у односу на афирмативни лик супер хероја у којој стално имају неки недостатак остваривања своје истинске улоге и заробљени су у некој емотивној дезоријентацији која ствара моралну односно емотивну клаузулу. Код Капа је један други облик егзистенцијалног ега, он је војник Стив Роџерс[3] који игром случаја постаје Капетан Америка. Он своје унутрашње стање духа задржава и прије те трансформације од нејаког и слабог младића који постаје прави гигант снаге. У њему у исто вријеме остаје центрирана свјесност и дјелатност истинског Ја које је нит водиља на његовој егзистенцијалној равни. У лику Капа је видљива скромност и пожртвовање које је у основу пут ка достизању истинског и свјесног и евхаристијског Ја, наравно кроз Друго Ја. У тим врлинама препознајемо узор такве свјесности духа које овај лик остварује и типски персонификује врлине које требају да се пробуде у нашој логосности угледајући се на лик Теантропоса Исуса Сина Божијег. Скромност и пожртвованост су пут у мудростворно стање из кога настаје пут теозиса као врх на љествице у хронометријској стази тубистовања. Тубистовање постаје микротеос аретолошки прожет стањем свога достигнутог сопства. Пожртвованост као стање евхаристијског етоса легитимирајућег идентитета аутентичне перспективе у којој се брише субјективитет мисаоне форме изопштене личносне функције према другом тубиствовању. Без евхаристијског етоса у тубиствовању се јавља дехуманизација и заборав бивства у циклотоманском апсурду антропос је без свјесности своје намјене. У први план сада избија евхаристијски етос Капа јер он свјесно даје свој живот за другога за своју домовину кроз одређено стање патриотског духа. Регресивно простудирајући долазимо до конклузије да јеванђелска мисао – ко положи живот за ближње своје и видјех брата свога видјех Бога свога добијају артикулисану пројекцију у овом супер хероју и своје апсолутно остварење у аспекту моралномоторичког механизма и етичке грађе софистицираног духа у спознаји свога дјелатог Ја које тим чином испуњава све заповјести и законе, без фиксације за материјалну добит у воду новца за коју неке личности дају свој живот. Сваки антропос има тежњу да изгради сопствени идентитет. Сопстрвени идентитет је почетна тачка за нешто племенитије, за нешто више, то је у суштини теоцентрични пут који треба да пронађе свој извор магнетних сила које га вуку од самозабнорава бића у синхронији са мудротворним енергијама Божјим у ктисиолошкој рералности. Кап је препознао алгоритам душе у правом смјеру као трансверзални талас чија честица душе и адекватног ега[4] правилно осцилује на на правац простирања које би тубиствовање требало да осјећа у свом егзистенцијском биологозму. Тај евхаристијски етос се још исцрпније кристализује код Капа када он небројено пута спасава од сигурне смрти свог најљућег непријатеља Ред Скала[5] (Red Sкull). Херменеутички гледано експликација датог навода указује на то да Кап вјерује у трансфигурацију Ред Скала, вјерује у његово покајање у обртни моменат у његовом биосу, жели његово искупљење тим што ће престати да буде оно што јесте у том темпоралу, а то је пресонификација зла. Дефиниција људскости оне усађене логосности и елемент изласка из самозаборава бића кроз Друго Ја је „conatus“ који у конклузији са здраворазумским гледањем порађа мишљење да Кап кроз свој модестизам гледа све људе као једнаке, сваког антропоса са достојанством једног небеског бића у пуном смислу те ријечи. Царски пут назире се у модерној митологији супер јунака оличен у појави Капетана Америке који није пука трансцеденција ума, него изворни показатељ антропосове логосности на дјелу постизања истинског и свјесног дјелатног и евхаристијског Ја кроз Друго Ја, кроз својег ближњег. Кап је фундаментално тубиствовање, антропос заједнице. активни члан у унутрашњој енергетској афирмацији према циљу који држи и улаже надљудске напоре користећи своје назарејство[6] снагу и чистоту ума да створи хармонију бивства на које је позвано свако тубиствовање као цијелина кроз своју логосност.

  Младен Цимеша

  [1] Captain America is a fictional superhero, created by American cartoonists Joe Simonand Jack Kirby. The character first appeared in Captain America Comics #1 (cover dated March 1941) from Timely Comics, a predecessor of Marvel Comics.Designed as a patriotic superhero who often fought the Axis powers of World War II, Captain America was Timely Comics' most popular character during the wartime period. The popularity of superheroes waned following the war and the Captain America comic book was discontinued in 1950, with a short-lived revival in 1953. Since Marvel Comicsrevived the character in 1964, Captain America has remained in publication. izvor www. wikipedia.com - Овај лик сем узео обрађивати зато што сам љубитељ истоименог хероја, али управо и због његових моралних начела и функционалног сопства у афирмативној улози на путу ка теозису, а не из других претензија, без политичке основе тог карактера или пропагандне поруке коју је тај лик имао у епохи свог настанка

  [2] Marvel Worldwide Inc., commonly referred to as Marvel Comics and formerly Marvel Publishing, Inc. and Marvel Comics Group, is an American publisher of comic books and related media. In 2009, The Walt Disney Company acquired Marvel Entertainment, Marvel Worldwide's parent company izvor www.marvel.com.

  [3] After the outbreak of World War II in Europe, a young American patriot named Steve Rogers was inspired to serve his country by joining the United States Army. When he attempted to enlist Steve was rejected, due to his skinny, anemic physique, and was classified 4-F. However, he garnered the attention of certain people including scientist Doctor Abraham Erskine who was searching for suitable volunteers/test subjects for a top secret experimental program designed to create an army of Super-Soldiers. As a result of Operation: Rebirth, Steve Rogers gained speed, strength, flexibility, endurance and agility of nearly superhuman levels. These heightened abilities coupled with his unwavering courage and “never say die” attitude eventually made him Captain America, a living legend. извор www.comicvine.com

  [4] Адекватни его у мојој философској концепцији је дефинисан као антропос који посједује непорочне страсти које нису достигле зенит преласка у стање палости и антипродуктивне насладе истим.

  [5] The Red Skull is a fictional character, a supervillain that appears in comic bookspublished by Marvel Comics. He is the archenemy of the superhero Captain America,[1]and is portrayed as a Nazi agent. извор www.marvel.com

  [6] Кад поменусмо назорејство, у самом стрипу постоји један библијски костур, наиме професор који је створио Капетана Америку односно условно родио зове се Абрахам, у овом случају јавља се асоцијација на праоца Аврама, из чијих бедара је настао Самсон ( пандан Капетану због снаге), а каснје са мајчине стране од лозе Давида и Теантропос Исус. Међутим ако гледамо са друге стране и из друге перспективе, Аврам као праотац Јевреја, али и један од симбола Јевреја чије има носи и професор који ствара Капетана Америку у херменеутичкој позицији добијамо следећи слику са су Јевреју створили Америку.Наравно лаички гледано то је у скорије вријеме лукелентна истина управо због капитала и власти који Јевреји уживају.
  Повратне информације корисника

  Recommended Comments  Придружите се разговору

  Можете одговорити сада, а касније да се региструјете на Поуке.орг Ако имате налог, пријавите се сада да бисте објавили на свом налогу.

  Guest
  Додај коментар...

  ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

    Only 75 emoji are allowed.

  ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

  ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

  ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Вести са званичног сајта Српске Православне Цркве

×
×
 • Креирај ново...