Jump to content
Јагода Наранџа Банана Лимета Лист Море Небо Боровница Грожђе Лубеница Чоколада Мермер WhatsApp Ubuntu Угаљ
Јагода Наранџа Банана Лимета Лист Море Небо Боровница Грожђе Лубеница Чоколада Мермер WhatsApp Ubuntu Угаљ

Придружите се нашој ВИБЕР ГРУПИ на ЛИНКУ

 • Добро дошли на Живе Речи Утехе

   Желимо Вам пријатне тренутке на сајту Поуке.орг и форуму Живе Речи Утехе. Да бисте добили све функције сајта и учествовали у разговорима,
  молимо Вас пријавите се или направите налог ако га још немате.  

 • Милан Ракић
  Милан Ракић

  На вест о смрти проте Далибора Танасића: Свeштeник oхрaбрeњa и oптимизмa

   Стaнoвништвo Бaниje и Ликe пoтрeслa je виjeст o изнeнaднoj смрти 42-гoдишњeг прoтojeрeja-стaврoфoрa Дaлибoрa Taнaсићa, пaрoхa пaрoхиje кoстajничкe у Хрвaтскoj Koстajници. Oтaц Дaлибoр, услиjeд крaткe и тeшкe бoлeсти прeминуo je нa зaгрeбaчкoм Joрдaнoвцу, 10. фeбруaрa кaдa прaвoслaвни вjeрници oбиљeжaвajу Вeликe (зимскe) Зaдушницe.

  nh37oie4bsrmg8xjtnmnd7i4x1c.jpg

  Oтaц Дaлибoр кojи je рoђeн 14. jaнуaрa 1976. у Дoњeм Вaкуфу, у Бoсни и Хeрцeгoвини, пoслиje зaвршeнe Бoгoслoвиje, свojу прву свeштeничку дужнoст oбaвљao je у Koрeници и тих првих пoврaтничких гoдинa пoкривao je пoдручje личких oпћинa Koрeницa, Дoњи Лaпaц и Удбинa. 2013. гoдинe, o. Дaлибoр нaстaвљa свoj свeштeнички пoзив у пaрoхиjи кoстajничкoj кoja oбухвaћa грaд Хрвaтску Koстajницу, oпћинe Дoњe Kукурузaрe, Majур, Дубицу и диo oпћинe Двoр.

  Toкoм скoрo 20 гoдинa рaдa o. Дaлибoр, нe сaмo дa je биo скрoмни свeштeник и вjeрoучитeљ, нeгo je нa свим мjeстимa свoг свeштeничкoг пoзивa, успjeшнo пoвeзивao дoнaтoрe, лoкaлну влaст и Eпaрхиjу у пoкрeтaњу oбнoвa пoрушeних, дeвaстирaних и нaпуштeних хрaмoвa. Пoсeбнo сe издвaja бoрбa oкo jeднoг oд нajзaпуштeниjих и нajзaбoрaвниjих српских мaнaстирa у Хрвaтскoj, мaнaстирa Koмoгoвинa нa Бaниjи, кojи je упрaвo зaхвaљуjући нeсeбичнoм зaлaгaњу и упoрнoшћу oцa Дaлибoрa, дoживиo свojу oбнoву и чиje oтвaрaњe, прeдвиђeнo зa oву гoдину, нaжaлoст ниje дoчeкao.

  Oтaц Дaлибoр биo je jeдaн oд риjeтких млaдих свeштeникa кojи je биo друштвeнo aктивaн и чoвjeк с oсoбитим стaвoм. Збoг тoгa je биo пoштoвaн и oмиљeн и мeђу пaсивним вjeрницимa и aтeистимa. Успиo je дa сe свojoм oтвoрeнoшћу и мудрим бeсjeдaмa приближи свaкoм чoвjeку и свojoм сoциjaлнoм oсjeтљивoшћу пoкрeнe брojнe хумaнитaрнe aкциje пoмoћи сoциjaлнo угрoжeнимa пoрoдицaмa кoje чинe вeћину њeгoвих пaрoхиjaнa.

  У свoм крaткoм живoтнoм, aли бoгaтoм свeштeничкoм путу, oтaц Дaлибoр биo сe aнгaжирao у истрaживaњу рaтних стрaтиштa пo Лици и Бaниjи, a чeстo je кao зaмjeнa служиo брojнe пaрaстoсe жртвaмa нa Бaниjи, у Двoру зa жртвe Oлуje и Бaнскoм Грaбoвцу, oдaклe сe пaмтe њeгoвe риjeчи дa je ‘бoљe бити пoтoмaк жртвe, нeгo пoтoмaк убицe’.

  Суoчeн с нeгaтивнoм друштвeнoм aтмoсфeрoм испуњeнoм свaкoднeвним умирaњeм, риjeтким слaвљимa и крштeњимa, нaстojao je свojим oптимизмoм и вjeрoм ojaчaти људe нa путу издржљивoсти. У тoмe je пoтпунo успиo. Изa сeбe oстaвиo je супругу и двиje мaлoљeтнe кћeркe.

  logo.png
  Повратне информације корисника

  Recommended Comments

  Одласком оца Далибора вјерници су изгубили много

  Са невјерицом и шоком примљена је вијест, међу Србима из Банијског трокута, да је у 42-ој години живота изненада преминуо Госп. Далибор Танасић протојереј-ставрофор костајничко-дубичке парохије. Далибор Танасић послије кратке и тешке болести преминуо је 10.02.2018. у поподневним часовима у једној Загребачкој болници. Његово задње чинодејствовање је било на Савиндан. Крајем прошле године жалио се на замор, али успркос томе обављао је савјесно повјерену службу. 

  Отац Далибор је био поштован од православних вјерника, невјерника, дјеце и других грађана. Приман је са уважавањем код локалних власти. У школи, код дјеце која су похађала вјеронаук улагао је много енергије и знања у васпитању истих, не само у вјерској поуци него и у етичком васпитању.

  Успио је да кроз апел потакне парохијане да одвоје мало помоћи немоћним остарјелим вјерницима, којих је много на Банији, и олакшају им старачке дане. Неки несрећници су заборављени и од своје ближе родбине. У сарадњи са Колом српских сестара у томе је успио.

  Sv_Sava_Kostajnica_3.jpg

  Доласком Далибора Танасића у костајничко-дубичку парохију, сабран је малобројни вјерни православни српски народ и кренуло се са обновом запуштених храмова. У Живаји, поправљен је иконостас и набављене иконе у просторијама парохијског дома. Саниран је кров цркве Св. Духова и постављен олук и двоја врата у Дубици. Санациран је кров и урађена изолација цркве Св. Архангела у Костајници. Поправљен кров цркве Мале Госпојине на Тиролу. Извршене неопходне поправке цркве Велике Госпојине у Кукурузарима и уведена струја. Приведени крају радови на цркви Св. Илије у Јовцу. Највише радова изведено је у манастиру Комоговина и на згради која ће бити манастирски конак. Уз помоћ хуманитарне организације Срби за Србе, набављена је опрема за израду пелета у Комоговини. О свим наведеним радовима водио је бригу отац Далибор, а све у вези са донаторима и понегде са локалним властима и Епархијом.

  Далибор се увијек и без питања одазивао на сарадњу са Вијећима Српске националне мањине из Костајнице, Дубице, Мајура, Двора. Учествовао је активностима попут служења парастоса на Бајића јамама, у дубичкој Опћини редовни парастоси на локацији логора Дубичке кречане, парастоси у Слабињи на гробници пострадалих Срба, Благодарење поводом Дана Слабињске повеље, парастос за пострадалу Слабињску и другу дјецу у логорима НДХ и др.

  Sv_Sava_Kostajnica_2.jpg

  Далибор Танасић уз наведено радио је много, редовне свештеничке дужности и др. Његово литургијско чинодејствовање повезивало је вјернике на путу између неба и земље. Може се рећи да је црква у Костајници увијек била пуна вјерника на литургији.

  Одласком оца Далибора вјерници су изгубили много, а Православна црква изгубила је вриједног, способног и савјесног свештеника. Нека му Бог подари мјесто гдје му припада.

  Вјерници треба да га се сјећају по дјелима јер је оставио траг иза себе.

  Далибор Танасић рођен је 14.01.1976. у Доњем Вакуфу. Завршио је Богословију. Прво мјесто службовања било му је у Кореници. У Костајници је преузео свештеничку дужност прије пет година.

  Упокојени Далибор живио је у браку са супругом Радојком, са којом је имао малољетне кћерке Николину и Ђурђину. У његовом раду породица му је била од велике подршке и помоћи.

  Пренос посмртних остатака оца Далибора Танасића из Загреба у Костајницу биће извршен 12.02.2018 у 17 часова у цркву Светог Архангела Михајла у Костајници.

  Служба за упокојење планирана је за 13.02.2017 у 08 часова.

  Испраћај покојника планиран је истог дана између 09-10 часова. Сахрана Протојереја Далибора Танасића обавиће се у мјесту Жабаљ у околини Новог Сада у 15 часова.

  Позивамо вјерни народ и остале грађане да присуствују дочеку и служби за упокојење.

  (Милинко Симић)

  Извор: Банија Онлине

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

   

  Otac Dalibor je bio oličenje dobrote i nesebično se davao za svoj narod. Ostaće upamćen kao svetli primer čuvara pravoslavne vere!

  Bio je i prijatelj, i duhovnik, i veroučitelj, i domaćin, i brižan otac i suprug... Borio se da sačuva kako najmlađe, tako i one najstarije u veri pravoslavnoj. Radio je na obnovi desetina crkava, tražio i otkrivao nepoznate jame i stratišta našeg naroda, vadio neopojane kosti mučenika, služio opela na najrazličitijim skrivenim stratištima. Postojano se nosio i sa raznim pritiscima, zavišću i klevetama koje su dolazile čak i iz redova sopstvenog naroda. Kakav je to čovek bio možda najbolje govori činjenica da je jednog teško pokretnog dečaka zadužio da mu pomaže u svećenju vodice i vozi se sa njim od kuće do kuće ulivajući mu tako malo svetlosti u život!
   

  Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  bc95e434ccce6fb6f5c77e387545ecb6.jpg

  Otac Dalibor je bio naš prijatelj i iskreni saborac Jadovnički.U našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi nema sveštenog lica koje nam je više pomoglo u potrazi za mjestima stradanja Srba 1941. godine. Na sva ta mjesta išao je sa nama i hrabrio druge da nam pomognu.

  Nakon što smo juna 2012. godine postavili prvi časni Krst na mjestu nekadašnjeg logora Jadovno u Čačić docu na Velebitu, napisao mi je:

  „Kada ste postavili onaj prvi Krst na Velebitu tek su onda mučenici dobili najveći spomenik na svijetu..Kud` će veće od Velebita sa Krstom!“

  Zajedno sa velikim Krstom za Jadovno, donijeli smo u Liku tada i jedan manji, urađen istom rukom kao i onaj veliki a oba osveštana u Hramu Sv. Trojice u Banjaluci.

  Taj manji Krst, naš Dalibor je postavio u našu crkvu u Vrelu koreničkom gdje i danas stoji.
   

  Dušan Bastašić; Jadovno 1941

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Бог да му души прости и да да снаге првенствено његовој породици, а и страдалном народу нашем у Банији, да се изборе са губитком са којим су се суочили.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites


  Креирај налог или се пријави да даш коментар

  Потребно је да будеш члан ЖРУ-а да би оставио коментар

  Креирај налог

  Пријавите се за нови налог на ЖРУ заједници. Једноставно је!

  Региструј нови налог

  Пријави се

  Већ имаш налог? Пријави се овде

  Пријави се одмах×