Jump to content

Историја

90 files

 1. Byzantine Defenders of Images - Eight Saints' Lives in English Translation

  This volume introduces saints who were active during the period of the iconoclastic controversy in Byzantium (726–843). For almost a century and a half, theological and popular opinions were strongly divided on the question of the manufacture and veneration icons of Christ, the Virgin, and saints.
  The seven vitae feature holy men and women who opposed imperial edicts and suffered for their defense of images, from the nun Theodosia whose efforts to save the icon of Christ Chalkites made her the first iconodule martyr, to Symeon of Lesbos, the pillar saint whose column was attacked by religious fanatics.

  17 downloads

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Додато

 2. Katolička Crkva i pravoslavlje u Dalmaciji za mletačke vladavine, Mile Bogović

  U ovoj su knjizi sabrani autorovi teološki članci koji su veći dijelom objavljeni u riječkom teološkom časopisu. Tkođer, veći dio članaka nastao je iz predavanja održanih na teološko-pastoralnim tjednima u Rijeci ili na drugim sličnim skupovima. Vjerujemo da se u ovim člancima zrcali suvremeni teološko-pastoralni, duhovni i društveno-povijesni trenutak, kako u nas, tako i u našem bližem i daljem okružju. Ovi će tekstovi svojim pristupom i jezikom privući pozornost ne samo teologa po struci, nego i svih onih koji se u potrazi za istinom o svijetu, o Bogu, o sebi i drugome, okreću za svjetlom odozgor.

  21 downloads

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Додато

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Додато

 3. Magnum Crimen, Viktor Novak

  Magnum Crimen: Пола вијека клерикализма у Хрватској је књига о развоју клерикализма у Хрватској од краја 19. века до краја Другог светског рата, др Виктора Новака (1889—1977), хрватског католичког свештеника и професора Универзитета у Београду, шефа Историјског института Српске академије наука и уметности и почасног члана Југословенске академије наука и уметности, која је први пут издата у Загребу 1948. године. 

  29 downloads

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Додато

 4. Mihajlo Pupin- Sa pašnjaka do naučenjaka

  Biografija našeg priznatog naučnika, pisca i humaniste Mihajla Idvorskog Pupina za koju je dobio Pulicerovu nagradu. 
   

  38 downloads

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Додато

 5. Monumenta Serbica Spectantia Historiam Serbiae, Bosniae, Ragusii, Франц Миклошич

  Једно од највећих дела словеначког слависте

  10 downloads

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Додато

 6. Putevima smrti kozarske djece

  16 downloads

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Додато

 7. Religion and Nationality in Serbis

  Autor dela je episkop žički Nikolaj Velimirović. Delo je obljavljeno na engleskom jeziku.

  12 downloads

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Додато

 8. The Byzantine Republic - People and Power in New Rome

  Although Byzantium is known to history as the Eastern Roman Empire, scholars have long claimed that this Greek Christian theocracy bore little resemblance to Rome. Here, in a revolutionary model of Byzantine politics and society, Anthony Kaldellis reconnects Byzantium to its Roman roots, arguing that from the fifth to the twelfth centuries CE the Eastern Roman Empire was essentially a republic, with power exercised on behalf of the people and sometimes by them too. The Byzantine Republic recovers for the historical record a less autocratic, more populist Byzantium whose Greek-speaking citizens considered themselves as fully Roman as their Latin-speaking “ancestors.”
  Kaldellis shows that the idea of Byzantium as a rigid imperial theocracy is a misleading construct of Western historians since the Enlightenment. With court proclamations often draped in Christian rhetoric, the notion of divine kingship emerged as a way to disguise the inherent vulnerability of each regime. The legitimacy of the emperors was not predicated on an absolute right to the throne but on the popularity of individual emperors, whose grip on power was tenuous despite the stability of the imperial institution itself. Kaldellis examines the overlooked Byzantine concept of the polity, along with the complex relationship of emperors to the law and the ways they bolstered their popular acceptance and avoided challenges. The rebellions that periodically rocked the empire were not aberrations, he shows, but an essential part of the functioning of the republican monarchy.

  21 downloads

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Updated

 9. The Old Testament in Byzantium

  This volume contains selected papers from a December 2006 Dumbarton Oaks symposium that complemented an exhibition of early Bible manuscripts at the Freer Gallery and Sackler Gallery of Art titled “In the Beginning: Bibles before the Year 1000.” Speakers were invited to examine the use of the Greek Old Testament as a text, social practice, and cultural experience in the Byzantine Empire. Not only are reminiscences of the Old Testament ubiquitous in Byzantine literature and art, but the Byzantine people also revered and identified with Old Testament role models. The Old Testament connected Byzantium not only with its Christian neighbors but with Jewish and Muslim peoples as well. This widespread phenomenon has never received systematic investigation. The Old Testament in Byzantium considers the manifestations of the holy books in Byzantine manuscript illustration, architecture, and government, as well as in Jewish Bible translations and the construction of Muhammad’s character.

  20 downloads

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Updated

 10. Zivoti kraljeva i arhiepiskopa srpskih

  60 downloads

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Додато

 11. А. Деак - Непогрешиви

  Пример борбеног атеизма из времена југословенског комунизма. Али, може се наћи и одрживих коментара у књизи.

  10 downloads

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Додато

 12. Албанци од средњег века до данас, Петер Бартл

  Штиво је занимљиво, како наводи писац, као прилог албанској националној историји, који треба да укаже на проблеме, побуди разумевање и интересовање за историју једног народа који је у европској јавности дуго био заборављен, а играо је важну улогу у прошлости југоисточне Европе. Оцењено је као преглед бурне, понекад и драматичне историје албанског народа од средњег века до данас (тачније до 1992. године). Информативан и лако читљив приказ допуњен је многобројним илустрацијама, картама, хронолошким прегледом, кратким биографијама важних личности и подсећањима на знаменита историјска места. Аутор се при томе поставио као хронолог и клонио се изношења субјективних тумачења и ставова који нису једнозначно историјски потрђени.

  44 downloads

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Додато

 13. АН СССР - Историја средњег века 1

  Српски превод уџбеника из времена Стаљина, али може послужити у неким стварима. Уједно и показатељ тадашњих времена и марксистичке историографије.

  6 downloads

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Додато

 14. АН СССР - Историја средњег века 2

  Српски превод уџбеника из времена Стаљина, али може послужити у неким стварима. Уједно и показатељ тадашњих времена и марксистичке историографије.

  6 downloads

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Додато

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Додато

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Додато

 15. В. Ћоровић - Историјски лексикон

  Чланци историчара Владимира Ћоровића из Народне енциклопедије СХС

  22 downloads

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Додато

 16. Византијски комонвелт, Димитри Оболенски

  Ова књига бави се двема темама. Прва, многострука и углавном наративна,историја је односа Византије према народима источне Европе. Ти односи — политички, дипло - матски, економски, црквени и културни — биће раз - мотрениу светлости спољне политике Византијског царства и са становиштаисточноевропских народа који су, по властитом нахођењу или на подстрек самеВизантије, били увучени у њену орбиту. Друта тема је много јединстве - нија исажетаја. Посредством односа које су ови народи успоставили са Византијскимцарством у средњем веку, лихови вледајући и образовани слојеви примили су многе одлике византајске цивилизације, пгго значи да су могли да учествују узаједничкој културној традицији, којој су могућно и сами дали свој допринос

  60 downloads

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Updated

 17. Витези кнеза Лазара

  Славомир Настасијевић

  23 downloads

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Додато

 18. Геноцидом до велике Хрватске

  Корисно омање дело академика Василија Крестића.

  22 downloads

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Додато

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Додато

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Додато

 19. Државноправна историја народ СФРЈ (Београд).

  Државноправна историја народ СФРЈ (Београд). Шта су некада учили студенти права.

  16 downloads

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Додато

 20. Државноправна историја народ СФРЈ (СА)

  Државноправна историја народ СФРЈ (Сарајево). Шта су некада учили студенти права.

  13 downloads

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Додато


×
×
 • Креирај ново...